Enez'de 20 yerleşim bulundu.
sırala 
  Enez ilçe - Enez - Edirne
1928 K: İnoz
Ark Hom: Aînos [ Yun Αί͂νος ]
■ Homeros'tan bu yana kaydedilmiş olan Aînos (Rumca telaffuzu Énos) kentidir. Yunanca isim `garip, tüyler ürpertici` anlamına gelir; ancak kasaba adının Yunan-öncesi bir dilden alıntı olması daha muhtemeldir. SN
  Sultaniçe köy - Enez - Edirne
Pomak yerleşimi
■ Slavca ismi: Sultanica. 1912'de 120 Pomak hânesi oldugu kaydedilmistir (Ljubomir Miletić) Kurbağalar isimli film 1985 senesinde burada çekildi. Manav
  Gülçavuş köy - Enez - Edirne
1946 MYK: Kelçavuş
Y1877 BSt: Amigdalína [ Yun "bademli" ]
  Küçükevren köy - Enez - Edirne
1900 Kr: Yassıevren
Y1877 BSt: Mikra Diasorá/Diasoranélla [ Yun "küçük Diasorina (?)" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Yassıevren adı Yunanca kaynaklarda Diasorina veya Diasornê şeklinde geçen addan bozmadır. Adın nihai kökeni anlaşılamadı. SN
  Hisarlı köy - Enez - Edirne
Y1877 BSt: Asarlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Büyükevren köy - Enez - Edirne
1900: Büyükasurin [ Yun ]
Byz TİB 12.301, Kr 30: Megalê Diasórnê
  Çandır köy - Enez - Edirne
Y1877 TİB 12.304, BStaur: Ágios Athanásios [ Yun "Aziz Athanasios" ]
  Şehitler köy - Enez - Edirne
Y1877 BSt: Kemerli
Y1900 TİB 12.259: Apsída [ Yun "kemer" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Işıklı köy - Enez - Edirne
Y1922 BSt: Arvanítes [ Yun "Arnavutlar" ]
Y1877 BSt: Arnavutköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Eski Rum kaynaklarında Türkçe Arnavutköy adı kullanılırken 1922'de aynı adın Yunancası tercih edilmiştir. SN
  Sütçüler köy - Enez - Edirne
1946 MYK: Galata [ Yun galatás "sütlüce" ]
  Kocaali köy - Enez - Edirne
Y1877 BSt: Agiásma [ Yun "ziyaret, ayazma" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km