Emirdağ'da 78 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gökçeyaka köy - Emirdağ - Afyon
1960 DİE: Geynik
  Yüreğil köy - Emirdağ - Afyon
1928 K: Yüreğil [ Tr Üregil/Yüregil/Yüregir "aş." ]
  Döneli mah Yüreğil - Emirdağ - Afyon
1946 MYK: Döneli
  Ören mv - Emirdağ - Afyon
1500: Yozgad
■ Bilgi için Gömü maddesine bakınız. SN
  Kılıçlı köy - Emirdağ - Afyon
Eski adı: Kavaklı
  Gedikevi köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1838: Gedikevi
■ © 12.01.1838 Hanbarçın kazasında Boynuyoğunlu Aşireti'nin iskan edildiği Gedikevi karyesindeki Sarıoğlu Ömer Bey Camii... deyar heyran
  Gömü bld - Emirdağ - Afyon
■ Bu kasabanın 3,5 km batısında bulunan Ören mevkii, 15. yy sonunda II. Bayezid fermanıyla zapt ve tahrip edilen eski Yozgad kasabasının bulunduğu yerdir. Yozgat kentinin ve eskiden Asiyozgad adı verilen Ankara Elmadağ kasabasının buradan giden sürgünlerce kurulduğu anlaşılıyor. Yozgad adının kökeni bizce meçhuldür. SN
  Tabaklar köy - Emirdağ - Afyon
Osm: Tabaklar [ Tr debbağ "deri tabaklayan" ]
  Gözeli köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1960 DİE: Manahoz
1928 K: Manaxoz
  Emirdağ ilçe - Emirdağ - Afyon
Ark: Amórion
■ Emir Dağına ve ilçeye adını veren asıl Emirdağ/Amorion şimdiki Hisar köyüdür. Açıklama için Hisarköy maddesine bakınız. SN
  Yusufağa köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1901: Osmaniye
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ 1901 yılında Bulgaristan muhacirleri için Osmaniye adıyla kuruldu. SN
  Ağılcık köy - Emirdağ - Afyon
1946 MYK: Ağılcık
  Yavuz köy - Emirdağ - Afyon
1928 K: Horan
  Topdere köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 K: İnamiye [ Tr inam "nimet" ]
Eski adı: Saklıkemikli
  Karacalar köy - Emirdağ - Afyon
Eski adı: Üçkuyu
Eski adı: Kılıççeken
■ 1730 Kılıççeken, sonra Üçkuyu, 1950'den beri Karacalar. Manav
  İkizce köy - Emirdağ - Afyon
1946 MYK: Ekizce
  Adayazı bld - Emirdağ - Afyon
1928, 1960: Firikli
  Hamzahacılı köy - Emirdağ - Afyon
■ © 04.03.1840 Esbkeşan'da Hamza Hacılı köyünde aşiret beyi Müstecab oğlu Ahmed Bey'in Kastamonu'ya sürgün edilmesi. g.tt deyar heyran
  Hisarköy köy - Emirdağ - Afyon
1928 K: Hisarköy
A700: Amûriyye
Byz: Amórion
■ İlçeye adını veren asıl Emirdağ hisarı burasıdır. Bizans döneminde Amorion adıyla Anatolia eyaletinin başkenti idi. 8. yy'da Araplar tarafından tahrip edildi. Arap kaynaklarında Amuriyye anılır. SN
  İncik köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
Azeri yerleşimi
  Yenikapı köy - Emirdağ - Afyon
1928 K: Pörnek
  Karakuyu köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
Azeri yerleşimi
  Daydalı köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
Azeri yerleşimi
  Davulga bld - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
Azeri yerleşimi
  Bademli bld - Emirdağ - Afyon
Azeri yerleşimi
  Avdan köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
Azeri yerleşimi
  Eşrefli köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1946 MYK: Eşraflı
Azeri yerleşimi
  Yeniköy köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
Azeri yerleşimi
  Gelincik köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 K: Vahdetiye
Azeri yerleşimi
  Aşağıpiribeyli bld - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
■ © Gömlek No:40003 Fon Kodu: EV.d... ....., Cihanbeyli'nin Aşağı Piribeyli karyesinde Hacı Süleyman Bey Camii Vakfı ve defterde adı geçen diğer vakıfların hitabet cihetlerinin tevcihi. a.g.y.tt deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km