Elbeyli'de 24 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yağızköy köy - Elbeyli - Kilis
Eski adı: Vahvin
Eski adı: Eğlence
  Erikliyayla köy - Elbeyli - Kilis
Eski adı: Xarbete [ Süry xırbeto "harabe" ]
  Akçaağıl köy - Elbeyli - Kilis
1928 K: Bakıda
  Günece köy - Elbeyli - Kilis
1946 MYK: Havarin
  Karaçağıl köy - Elbeyli - Kilis
1946 MYK: Bazıntı
  Elbeyli ilçe - Elbeyli - Kilis
1928 K: Alimantar
■ © 06.08.1704 1104 [ = 1692-1693] senesinde Menbic-i Revandan nam mahalde iskan ve otuz hane avarız kayd olunan İlbeyli cemaatinin 1116 senesinde kadim yaylak ve kışlakda iskanları dolayısıyla hane-i avarızları Maraş avarızına zam ve ilhakına dair yazılan ferman deyar heyran
  Selmincik köy - Elbeyli - Kilis
Kürd yerleşimi
  Geçerli köy - Elbeyli - Kilis
Eski adı: Kumsurun
■ Kumsurun esasen köye bağlı Şenyurt mezrasının adıdır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km