Edirne'de 276 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
  Enez ilçe - Enez - Edirne
1928 K: İnoz/İnöz
Ark Hom, BSt, BSt: Aínos
  Sultaniçe köy - Enez - Edirne
Pomak yerleşimi
■ Slavca ismi: Sultanica. 1912'de 120 Pomak hânesi oldugu kaydedilmistir (Ljubomir Miletić) Kurbağalar isimli film 1985 senesinde burada çekildi. Manav
  Gülçavuş köy - Enez - Edirne
1946 MYK: Kelçavuş
Y1877 BSt: Amigdalína [ Yun "bademli" ]
  Küçükevren köy - Enez - Edirne
1900 Kr: Yassıevren [ Tr ]
Y1877 BSt: Mikra Diasorá/Diasoranélla [ Yun "küçük Diasorina (?)" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Yassıevren adı Yunanca kaynaklarda Diasorina veya Diasornê şeklinde geçen addan bozmadır. Adın nihai kökeni anlaşılamadı. SN
  Hisarlı köy - Enez - Edirne
Y1877 BSt: Asarlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Büyükevren köy - Enez - Edirne
1900: Büyükasurin [ Yun ]
Byz TİB 12.301, Kr 30: Megalê Diasórnê
  Çandır köy - Enez - Edirne
Y1877 TİB 12.304, BStaur: Ágios Athanásios [ Yun "Aziz Athanasios" ]
  Şehitler köy - Enez - Edirne
Y1877 BSt: Kemerli
Yun TİB 12.259: Apsída [ Yun "kemer" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Karpuzlu bld - İpsala - Edirne
1904: Kozkırı
Eski adı: Müsellim Cedid
Pomak yerleşimi
  Işıklı köy - Enez - Edirne
Y1922 BSt: Arvanítes [ Yun "Arnavutlar" ]
Y1877 BSt: Arnavutköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Eski Rum kaynaklarında Türkçe Arnavutköy adı kullanılırken 1922'de aynı adın Yunancası tercih edilmiştir. SN
  Paşaköy köy - İpsala - Edirne
1567 Müh: Paşaköy
  Sütçüler köy - Enez - Edirne
1946 MYK: Galata [ Yun galatás "sütlüce" ]
  Kocaali köy - Enez - Edirne
Y1877 BSt: Agiásma [ Yun "ziyaret, ayazma" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Nasuhbey köy - Meriç - Edirne
Alevi yerleşimi
  Çelebi köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
Y1877 BSt: Çelebi
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Küplü bld - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
1928 K: Küplü
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1. Balkan savaşı sırasında, Yunanistan Devleti'nin Dedeağaç (Alexandroupolis) Büyükelçisinin aracılığıyla silahlandırılan Küplü'nün eşkiyaları, hemen kuzeylerindeki Türk/Müslüman nahiyesi olan Edeköy'e saldırmış, Sofulu ve çevrenin Yunan ve Bulgar çeteleri ile birlikte çok sayıda insanı katletmişlerdir. Bugün köyde sonradan Rodoplardan gelip yerleşen Pomak kökenli halk yaşamaktadır. Atakan Sevgi
  Kadıdondurma köy - Meriç - Edirne
Eski adı: Kadıköy
■ Eski adı Kadıköy'dür. 1940 meriç Su taşkını sonrası, 2 km.batısındaki Edeköy Kadıköy'e taşınmış ve daha sonra Kadıdondurma adı verilmiştir. Halk arasında Edeköy olarak geçer. Kadıköy'ün isminin Kadıdondurma olmasındaki etken, Kadıköy isminde çok yerleşim olması ve birbirine karışmasıdır. Bölgeye Osmanlı döneminde Dondurma Adası dendiği için bu ad köyün ismine eklenmiştir. Köyü oluşturan eski Kadıköy de, eski Edeköy de TRakya'nın çok eski Türk yerleşimleridir. Bölge ile ilgili en eski belge olan 1455 tarihli Osmanlı kayıtlarında ikisi de yer alır. Köylerin kuruluşu muhtemelen 1300'lerin sonlarında, Osmanlı'nın Balkanlar'a ayak basması sonrası Balıkesir civarından getirilen Türkmen topluluklarına dayanır. Atakan Sevgi
  Alibey köy - Meriç - Edirne
Alevi yerleşimi
  Adasarhanlı köy - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
Eski adı: Saruhanlı
■ Eski adı Saruhanlu'dur. Saruhan beyliği'nden Trakya'ya geçen Türkmen aşiretleri tarafından kurulmuştur. Atakan Sevgi
  Subaşı bld - Meriç (Küplü bucağı) - Edirne
1928 K: İzzetiye
Pomak yerleşimi
  İpsala ilçe - İpsala - Edirne
1831, 1928 EZK, K: İpsala
Byz: Kypsélê [ Yun "kovanlık" ]
  Meriç ilçe - Meriç - Edirne
1946 MYK: Büyükdoğanca
1913-1936: Kavaklı (idari bölge)
Bulg1400: Máritsa (neh) [ "Meriç nehri" ]
■ Nehir adı 1936'da ilçe adı olarak benimsendi. Bulgarca isim en erken 1371’de görülür. SN
  Barağı köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
Y1877 BSt: Baraóri
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Orhaniye köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
Pomak yerleşimi
■ Dobrucali Pomaklar. Halk arasinda halen Todoriç denir. Manav
  Sarpdere köy - İpsala - Edirne
1946 MYK: Sarpaç
  Yenikadın köy - Merkez - Edirne
Pomak yerleşimi
  AliçoPehlivan köy - İpsala - Edirne
1928, 1968: Koyunyeri
Pomak yerleşimi
■ Kel Aliço adlı pehlivan bu köyden çıkmıştır. Manav
  Yapıldak köy - İpsala - Edirne
■ 1912 Ljubomir Miletić' notlarinda 16 Bulgar âilesinin Rumlarla karisik yasadigindan bahsetmistir. Manav
  Sultan bld - İpsala (İbriktepe bucağı) - Edirne
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Muhtemelen halkı Ortodoks Arnavut kökenliydi ve zaman içinde bağlı bulundukları Rum Ortodoks Kilisesi'nin etkisiyle Rumlaştılar. 1922'de Yunan ordusunu bölgeden çekilişi ile birlikte, köy halkı da Meriç Nehri'nin batısına geçti. Atakan Sevgi
  Eskikadın köy - Merkez - Edirne
1909 UK: Hadinköy
  Hıdır köy - İpsala - Edirne
Y1905 Im05: Hıdır
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 273 Rum nüfus ve Genisis tis Theotokou kilisesi vardı. SN
  Suluca köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
Y1905 Im05: Fakırma [ Yun phagrê "bileğitaşı" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 300 Rum nüfus ve Timios Prodromos kilisesi vardı. SN
  Ekmekçi köy - Merkez (Sırpsındığı bucağı) - Edirne
■ Karabulut köyüne bağlı Ekmekçi Çiftliği 15.01.1945'te Ekmekçi adıyla köy statüsüne kavuştu. SN
  Sarayakpınar köy - Merkez (Sırpsındığı bucağı) - Edirne
1946: Sırpsındığı (idari bölge)
■ Bir dönem Sırpsındığı bucak merkezi idi. SN
  Kızkapan köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
Y1877 BSt: Kızkapan
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Tevfikiye köy - İpsala (İbriktepe bucağı) - Edirne
■ 93 Harbi sonrası Bulgar ve Rus baskılarından kaçan Türk halkının yerleşerek kurduğu bir köydür. Köy halkının geldiği yer ise Bulgaristan'da bugünkü ismi Omurtag olan eski ismiyle Osmanpazarı kasabasının Balabanlar köyüdür. Atakan Sevgi
  İbriktepe bld - İpsala (İbriktepe bucağı) - Edirne
Y1905 Im05: İbriktepe
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te Arnavutça konuşan 2320 Ortodoks nüfus ve 1837 yapımı Ayios Yiorgios kilisesi vardı. SN
■ Eski ismi: Arn. Qyteza. 1915 senesinde Altın Taş köyüne sürüldüler. Manav
  Seren köy - Meriç - Edirne
1946 MYK: Serem/Sirem
  Balabankoru köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
Kırım Tatarı yerleşimi
■ Osmanlı zamanında komşu Balabanköy'ün koru arazisidir. Kırım'ı Rusların ele geçirmesi sonrası Osmanlı topraklarına sığınan Kırım Tatarlarının yerleşmesi ile kurulmuştur. Köyde doğudaki isyanlar sonucunda 1930lar sonrasında buraya sürgün edilmiş birkaç Kürt ailelesi de yaşamaktadır. Bazı eski haritalarda Tatarköy olarak da geçer (20. YY başı) Atakan Sevgi
  Yeşilköy köy - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
Y1905, 1946 Im05: Karatepe
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 170 Rum nüfus ve Kimisis tis Theotokou kilisesi vardı. SN
  Akıncılar köy - Meriç - Edirne
1946 MYK: Dırağuşan/Draguşin [ Bul Dragusan ]
  Akçadam köy - Meriç - Edirne
1968 K2: Leylekköy
1946 MYK: Lulu
  Karahamza köy - Meriç - Edirne
Pomak yerleşimi
  Mecidiye bld - Keşan (Mecidiye bucağı) - Edirne
1928 K: Mecidiye
■ 1876'da Rumeli muhacirleri tarafından iskân edilmiş ve muhtemelen Eflak'taki Mecidiye kasabasının adı verilmiştir (bugün Romanya'da Magidia). SN
  Avarız köy - Merkez - Edirne
1909 UK: Havaras/Avraz
Y1922 BSt: Havaris [ Tr ˁavarız "bir tür vergi" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Yunanca kaynaklarda Xavarís şeklinde geçen adın aslının ˤAvarız olması muhtemeldir. SN
■ Slav Rum ahâli 1914 senesinde Bulgaristana iltica ettiler. Manav
  Balaban köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
Alevi yerleşimi
■ 1300'lerin ikinci yarısında Gazi Süleyman Paşa ile Çimpe kalesi üzerinden Trakya'ya geçen Balaban Aşireti reisi İnce Balaban (Deli Balaban) Bey tarafından kurulmuş, Balaban Aşiretince şenlendirilmiştir. Osmanlı kayıtlarında ismi Balabanlı, Balabanlu, Balbalu şeklinde geçtiği olmuştur. Atakan Sevgi
  Karlı köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
Y1905 Im05: Karlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 550 Rum nüfus ve Ayia Paraskevi kilisesi vardı. SN
  Hacı bld - İpsala (İbriktepe bucağı) - Edirne
Y1905 Im05: Hacıyeri
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 1100 Rum nüfus ve Ayia Paraskevi kilisesi vardı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km