Edincik'de 13 yerleşim bulundu.
sırala 
  Misakça köy - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1906 Kiep: Musatça
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Şirinçavuş köy - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1968 K2: Çirkinçavuş
1906 Kiep: Çavuş
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Edincik bld - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1906, 1928 Kiep, K: Edincik
■ 20. yy başında 700 hane Türk, 300 hane Ermeni, 23 hanede 150 kişi Rum nüfusu vardı. Ermeni cemaati Kilikya ve İran göçmeni idi. Eprigyan Ermeni mezarlığında 1300'lerden kalma mezartaşları bulunduğunu bildirir (Epr I.795). SN
  Çinge köy - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1928 K: Çinge
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Gölyaka köy - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1928 K: Simavlı
Pomak yerleşimi
  Külefli köy - Bandırma (Edincik bucağı) - Balıkesir
1928 K: Külefli [ Tr külaf "külah" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km