Doğubeyazıt'da 96 yerleşim bulundu.
sırala 
  Uzunyazı köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Aşağı Niço [ Kürd niç "uç" ]
  Aktarla köy - Doğubeyazıt (Suluçem bucağı) - Ağrı
E1918 Beg: Kırkur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Bezirhane köy - Doğubeyazıt (Suluçem bucağı) - Ağrı
1928 K: Bezirhane [ Tr/Kürd Bezirgân? ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Örmeli köy - Doğubeyazıt (Suluçem bucağı) - Ağrı
1928 K: Kanisark [ Kürd kanîsarik "soğukpınar" ]
  Eskisu köy - Doğubeyazıt (Suluçem bucağı) - Ağrı
1928 K: Babxan [ Kürd bavxan "ataevi" ]
  Karaşeyh köy - Doğubeyazıt (Suluçem bucağı) - Ağrı
1928 K: Karaşeyh
E1918 Beg: Ayritsor [ Erm "mağaraderesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Güllüce köy - Doğubeyazıt (Suluçem bucağı) - Ağrı
1928 K: Güllüce
E1918 Beg: Xaç [ Erm "haç" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Uğrak mz - Doğubeyazıt (Suluçem bucağı) - Ağrı
E1918 K: Xaç [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çalı köy - Doğubeyazıt (Suluçem bucağı) - Ağrı
1928 K: Çalı
E1918 Beg: Verin Darig [ Erm "Yukarı Darik (?)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Bulakbaşı köy - Doğubeyazıt - Ağrı
K2010: Kaniyakerwana [ Kürd "kervanlarpınarı" ]
1928 K: Bulakbaşı [ Tr "pınarbaşı" ]
  Aktuğlu köy - Doğubeyazıt (Suluçem bucağı) - Ağrı
1928 K: Tacdî
E1895 HSH: Tacdoyi [ Kürd "Tacettin köyü" ]
  Tutumlu köy - Doğubeyazıt (Suluçem bucağı) - Ağrı
1928 K: Aruç
E1918 Beg: Aruc
  Kalecik köy - Doğubeyazıt (Suluçem bucağı) - Ağrı
1928 K: Kalecik
E1918 Beg: Galatsor [ Erm "harmandere" ]
  Suluçem köy - Doğubeyazıt (Suluçem bucağı) - Ağrı
1928 K: Mosun
E1918 Beg: Dzığug [ Erm "sazlık, batak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Celali) yerleşimi
■ 20. yy başında 774 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Üçmurat köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Çalkani Yeniköy [ Kürd Çalxan "Çalekan (aş.) " ]
  Çömçeli köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Gulesor [ Kürd "kızılgül?" ]
E1918 Beg: Keğatsor [ Erm "güzeldere?" ]
  Dalbahçe köy - Doğubeyazıt (Suluçem bucağı) - Ağrı
1928 K: Korum
E1918 Beg: Gorun
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 375 Ermeni ve 225 Kürt nüfus ile Surp Sdepanos kilisesi vardı. SN
  Seslitaş köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Çalkani Tacdin [ Kürd Çalxanê Tacdîn "Çalekan (aş.) Taceddin" ]
  Yağmurdüşen köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Çalkani Sivo [ Kürd Çalxanê Sêvo "Çalekan (aş.) Elmalı " ]
  Ayrancı köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Gelesork [ Kürd kelêsorik "kızılkale" ]
  Subeşiği köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Çalkani Zato [ Kürd Çalxanê Zato "Çalekan (aş.) Zato" ]
  Yalınsaz köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Çalkani Şemsiki [ Kürd Çalxanê Şemsiki "Çalekan (aş.) Şemsiler" ]
  Binkaya köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Masekan [ Kürd "aş." ]
  Üçgöze köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Şeyxbub [ Kürd şêxbûb "Şeyh Ebubekir" ]
  Alıntepe köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1946 MYK: Bubo/Bubu [ Kürd "Ebubekir" ]
■ Köyün gerçek ismi Bubo değildir. Bubo bu köyün ilerisinde olan başka bir köydür. Bu köyün gerçek ismi "Berbere"dir. Burada yaşayan aşiretler: Azizi aşireti, Gêloyi aşireti ve Celali aşiretinin Hesesori kabilesi. Qazi
  Esnemez köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Xarik [ Kürd xarik "eğrice" ]
E1918 Beg: Vşdagal [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kutlubulak köy - Doğubeyazıt (Suluçem bucağı) - Ağrı
1928 K: Kaniresul [ Kürd kanîresûl "resulpınar" ]
  Gökçekaynak köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Kundo [ Kürd kundo "baykuş" ]
  Tanıktepe köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1946 MYK: Girkop
1928 K: Girkob [ Kürd "doruktepe" ]
E1918 Beg: Hragn [ Erm "ateştepe" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Günyolu köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Şemso [ Kürd şemsikî/şemsan "aş." ]
  Atabakan köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Çilkotan [ Kürd çilkotan "kırksaban" ]
  Pullutarla köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Kurıkmirza [ Kürd kurikmîrza "Mirzaoğlu" ]
E1918 Beg: Kalusd [ Erm "geliş" ]
  Sağlıksuyu köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Arzab
E1918 Beg: Ardzap'
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 1200 Ermeni nüfusu, iki kilisesi ve en ünlüsü Dzağgavank' adını taşıyan dört manastırı vardı. SN
  Ortadirek köy - Doğubeyazıt - Ağrı
Eski adı: Kızıldize [ Kürd dizê "hisar" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Somkaya köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Zorava Tozo [ Kürd zorava "zorabat" ]
■ Genellikle bir kavga üzerine zorla ele geçirilen yerlere zorava/zorabad adı verilir. Türkçe yaklaşık karşılığı Fethiye'dir. SN
  Karakent köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Karakent [ Tr ]
  Kazan köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Kazan
  Bozyayla köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Kari [ Kürd karê "tuzla" ]
  Çetenli köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1840, 1928 K: Teperiz
E1918 Beg: Pertaşén / Tapariz [ Erm pertaşén "kaleköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Charles Texier bu köyün yakınında gördüğü kale kalıntısını anlatır. SN
  Yanoba köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Melkon Komu [ Erm Melkon "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kızılkaya köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Kızılkaya
E1918 Beg: Palatsor [ Erm "pusludere? vişnedere?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Dolaklı köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Gamercik
E1918 Beg: Gamrçig [ Erm "köprücük" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Karabulak köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Karabulak [ Tr ]
Kürd yerleşimi
■ Eskiden Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi metonio
  Sağdıç köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Meryemana
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 40 nüfus Ermeni dışında ağırlıkla Kürt yerleşimi idi. SN
  Bardaklı köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Taxilki [ Kürd taxilkî "bayırlı" ]
  Karaca köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Karaca [ Tr ]
  İncesu köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: İncesu [ Tr ]
  Sazoba köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Kıjik [ Kürd kijîk "saksağan (veya dikçe)" ]
  Doğubeyazıt ilçe - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Bayezid
E390, E1918 Pav 167, Beg: Taruynk' [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Antik çağdan itibaren Erm Daruynk'/Taruynk' adıyla anılan kaledir. Kasabaya adını veren Bayezid'in kim olduğu belli değildir. Kürd Bâyezîd (`Yezidi soyu`) ihtimali önerilmiştir. ■ 1927'de Ağrı vilayeti merkezi oldu. Kısa bir süre sonra il merkezi Karaköse (şimdi Ağrı) kentine taşındı. Bayezid kenti 1930 Kürd isyanı esnasında tahrip edildiği için 6 km kuzeybatıda ovada Doğubayezid adıyla yeniden kuruldu. SN
■ © 19.07.1865 Bayezid'e merbut Haydaranlı Aşireti'nin Adamanlı Taifesi Müdürü Mirza oğlu Ömer Ağa'nın ahali, diğer aşiretler ve yolculara yaptığı zulüm deyar heyran
  Ortaköy köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Ortakend
E1918 Beg: Miçnavan [ Erm "ortakent" ]
  Sarıgül köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1960 DİE: Sarıdana
E1918, 1928 K: Zangezur
Kürd yerleşimi
  Örtülü köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Örtülü
Eski adı Beg: Hamzan
  Demirtepe köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Celal [ Kürd celalî "aş." ]
  Dağdelen köy - Doğubeyazıt - Ağrı
Eski adı: Kanik [ Kürd kanîk "pınarcık" ]
  Besler köy - Doğubeyazıt - Ağrı
E1918 Beg: Verin Surp Ohan [ Erm "Yukarı Aziz Ohan (Ohannes, Yahya)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Topçatan köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Kanikorik [ Kürd "kuruçeşme" ]
  Türkmen mah Çiftlik - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Türkmen
E1918 Beg: Türkmenaşén [ Erm "Türkmen köyü" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Telçeker köy - Doğubeyazıt - Ağrı
E1918 Beg: Nerkin Surpohan [ Erm Surp Ohan "Aziz Ohan (Ohannes, Yahya)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Buyuretti köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Noreşin
E1918 Beg: Noraşén [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yiğityatağı köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Zindo [ Kürd "canveren" ]
  Yaygınyurt köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Zoravai Ağrı Dağı [ Kürd zorava "zaptedilmiş köy" ]
  Hallaç köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Halaç [ Tr "boy adı" ]
  Bölücek köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: Nazuk
E1918 Beg: Nazig
  Gürbulak köy - Doğubeyazıt - Ağrı
E1918, 1928 Beg, K: Gürcübulak [ Tr "Gürcü çeşmesi" ]
  Sarıçavuş köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1946 MYK: Gürviran
1928 K: Girberan [ Kürd "koçlartepesi" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km