Doğankent'de 11 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kozköy köy - Doğankent - Giresun
1928 K: Kozköy
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Doğankent ilçe - Doğankent - Giresun
1928 K: Manastırbükü
1928 K: Xarşid (idari bölge)
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ 19. yy'da bir ara Kürtün nahiye merkezi idi; Kürtün-i Zîr “aşağı Kürtün” adıyla anıldı. Harşit/Xarşut esasen nehrin adıdır; kökeni anlaşılamadı. SN
  Söğütağzı köy - Doğankent - Giresun
1928 K: Kozan/Kuzan
Çepni yerleşimi
  Güdül köy - Doğankent - Giresun
1928 K: Güdül/Kodil [ Yun kotylê "çanak" ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Doymuş köy - Doğankent - Giresun
1928 K: Doymuş
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Sadaklı mah Doğankent - Doğankent - Giresun
1928 K: Sadaklı
1915: Sadağlı
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Güvenlik köy - Doğankent - Giresun
1928 K: Kanyaş
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
  Çatak köy - Doğankent - Giresun
1928 K: Çatak
  Çatalağaç köy - Doğankent - Giresun
1928 K: Şadı [ Tr "aş." ]
■ Şadı/Şadılı Çepni boylarından birinin adıdır. Diyarbakır-Elazığ yöresinde bulunan ve Kürdce konuşan Şadiyan aşiretiyle ilişkisi belirsizdir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km