yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Doğanşehir'de 46 yerleşim bulundu.
sırala 
  Bıçakçı köy - Doğanşehir - Malatya
1928 K: Pıçakçı
■ Sünni Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Gövdeli bld - Doğanşehir - Malatya
1928 K: Murata
Alevi Kürd yerleşimi (Balyan/Atmiyan aşireti).
■ Sünni Türk yerleşimi. Haziran 2015 secim sonuçları: MHP 186, HDP 2, SAADET 31, CHP 28, AKP 516 Mert Çakmak
■ Alevi Kürt nüfusu Molla Pir
  Beğre köy - Doğanşehir - Malatya
1928 K: Beğre
Kürd yerleşimi (Balyan/Atmiyan aşireti).
■ Sünni Türklerin ve Alevi Kürtlerin bir arada yaşadığı bir köydür. Sünni Türkler cogunluktur. Mert Çakmak
  Suçatı köy - Doğanşehir - Malatya
Alevi Kürd yerleşimi (Balyan/Atmiyan aşireti).
  Kapıdere köy - Doğanşehir - Malatya
■ Sünni Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Küçüklü köy - Doğanşehir - Malatya
■ Sünni Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Örencik köy - Doğanşehir - Malatya
Eski adı: Kıllılı
■ Sünni Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Dipsiz Dere nehir - Doğanşehir - Malatya
K2010: Coya Gir [ Kürd "büyük çaylak" ]
  Dipsiz Dere nehir - Doğanşehir - Malatya
K2010: Coya Qicik [ Kürd "küçük çaylak" ]
  Elmalı köy - Doğanşehir - Malatya
1928 K: Elmalı
■ Sünni Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Söğüt bld - Doğanşehir - Malatya
1928 K: Söğüt
■ Sünni Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Kadılı köy - Doğanşehir - Malatya
■ Sünni Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Çavuşlu köy - Doğanşehir - Malatya
■ Sünni Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Fındık köy - Doğanşehir - Malatya
■ Sünni Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Karanlıkdere köy - Doğanşehir (Sürgü bucağı) - Malatya
■ Sünni Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Günedoğru köy - Doğanşehir - Malatya
1928 K: Xarabşehir
Alevi Kürd yerleşimi (Balyan/Atmiyan aşireti).
■ Sünni Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Topraktepe köy - Doğanşehir - Malatya
1928 K: Topraktepe
Alevi Kürd yerleşimi (Balyan/Atmiyan aşireti).
■ Toprakkale Köyü Elbistan/Tapgıran Aşireti'ne mensuptur. alamut1
  Polat bld - Doğanşehir - Malatya
1928 K: Polat
■ Sünni Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Yelligedik mz - Doğanşehir - Malatya
Alevi Kürd yerleşimi
■ Dedeyazı Köyü'ne bağlı mezra, Alhasuşağı Aşiretine mensup. alamut1
  Hudut köy - Doğanşehir (Sürgü bucağı) - Malatya
Alevi Kürd yerleşimi (Balyan/Atmiyan aşireti).
■ Alevi Kürt yerleşimi. Köye bağlı bir mezraa'da Sünni Türkler yaşamaktadır. Mert Çakmak
  Yolkoru köy - Doğanşehir - Malatya
1946 MYK: Mızgı
  Doğanşehir ilçe - Doğanşehir - Malatya
K2010: Muhaciran/Maciran [ Kürd "muhacirler" ]
1928 K: Viranşehir
A900: Zibatra/Zûbatra
Y700: Sozópetra [ Yun Sôzópetra "korunakkaya" ]
■ 7.-12. yy'larda Araplar ve Bizanslılar arasında sürekli olarak el değiştiren hisar kent, Zápetra, Zibaṭra, Zûbaṭra adlarıyla da anılır. TİB 2.286-287. SN
■ Kürtçe adı Mihaciran veya Maciran'dır. 1877 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Kars yöresinden gelip, şu anki ilçe merkezine yerleştirilen Türk göçmenlerden dolayı bu isim söylenmektedir. Erkan Erbaş
■ 1946'da Doğanşehir Akçadağ'dan ayrılarak ilçe oldu. yalcin
■ Türk(Alevi-Sünni) Kenti azınlık Kürt(Alevi-Sünni) (23-25%) Türk
  Dedeyazı köy - Doğanşehir - Malatya
1928 K: Dedefengi [ Erm vank' "manastır" ]
Alevi yerleşimi
■ Köy Malatya/Doğanşehir'in iki Alevi-Türkmen köyünden birisidir. Köyün Yelligedik (Dervişçik) mezrası Sinemilli Aşiretindendir ve Kürtçe konuşmaktadır ve Kürt'tür. alamut1
■ Alevi Türkmen yerleşimi. Mert Çakmak
  Altıntop köy - Doğanşehir (Sürgü bucağı) - Malatya
1928 K: Altıntop
■ Sünni Kürt yerleşimi. Mert Çakmak
  Develi mz - Doğanşehir - Malatya
■ Akçadağ Develi'den gelerek buraya yerleşmiş Karaterzi Köyü'ne bağlı Sünni Türk mezra alamut1
  Harami mz - Doğanşehir - Malatya
Eski adı: Ayneler
Türk Alevi yerleşimi
■ Karaterzi Köyü'ne bağlı mezra. alamut1
  Silogill mz - Doğanşehir - Malatya
Türk Alevi yerleşimi
■ Karaterzi Köyü'ne bağlı mezra. alamut1
  Savaklı köy - Doğanşehir (Sürgü bucağı) - Malatya
1928 K: Abdülxarab
■ © 04.01.1888 Hısn-ı Mansur kazasına mülhak olduğu halde Behisni kazasına bağlanan Kurucaova, Yolam, Kurudere, Hacıman, Abdülharab, Calkan (Kömürsud) ve Aligör Uşağı karyelerinin tekrar Hısn-ı Mansur'a bağlanması gereğinin... deyar heyran
■ Sünni Türk yerleşimi. Mert Çakmak
■ Savaklı köyünün yerli halkı türkmendir 1900 yılında çelikhanın abdulharap köyünde gelen kürtler yerleşmiştir köyün yerli halkı asimile olup kürtleşmiştir. molja
  Memişler mz - Doğanşehir - Malatya
■ Karaterzi Köyü'ne bağlı Sünni Türk mezra alamut1
  Çat mz - Doğanşehir - Malatya
Eski adı: Gurmutlar
■ 35 haneli bir mezradır. Alevi-Sünni karışıktır. Mezradaki Alevi nüfus aslen Elbistan/Alhasuşağı Aşiretindendir ancak Kürtçeyi tamamen unutmuşlardır. alamut1
  Karaterzi köy - Doğanşehir - Malatya
1928 K: Karaterzi
Alevi yerleşimi ( aşireti).
■ Kareterzi Köyü Alevi Türkmen köyüdür ancak köyde 15 haneye yakın Sinemilli aşiretinden aile vardır. Yine köyde 1980'lerde 250 haneyi bulan ailelerden 40-50 aile sünni inançlı idi alamut1
  Çığlık köy - Doğanşehir - Malatya
1928 K: Çığlık
Alevi Kürd yerleşimi (Balyan/Atmalı aşireti).
■ Alevi Kürt yerleşimi. (Balyan Aşireti) Mert Çakmak
■ Alevi Türkmen-Kürt karışık yerleşimi Türkmenler Avşar Aşireti Hatayi
  Erkenek bld - Doğanşehir - Malatya
1861: Erkenek
Kürd yerleşimi
■ © 07.10.1861 Harput'un Ergenek köyü ahalisinin geçmişte olduğu gibi zabtiyelikte istihdam olunmaları deyar heyran
■ İlk olarak Kanuni dönemi 1560 yılı tahrir defterinde kaydına rastlanır. 1830'larda Elazığ'a kurulan ordugahı desteklemek için Türkmen nüfus yerleştirilmiştir. Daha önceki Kürt nüfus asimile olmuştur, Kürt nüfusa verilen Derbentçilik (yol zaptiyeliği) daha sonra da devam ettirilmiştir, Türkmen nüfusun sözlü şiir ve folklor ürünlerindeki referanslar nedeniyle Yıva boyuna mensup olduğu düşünülmektedir. Murat KINACI
■ Sünni Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Çömlekoba köy - Doğanşehir - Malatya
K2010: Oveçevzeran [ Kürd "Çevzerler obası" ]
Alevi Kürd yerleşimi (Balyan/Atmalı aşireti).
■ Alevi Kürt yerleşimi. (Balyan Aşireti) Mert Çakmak
■ Alevi Türkmen-Kürt karışık yerleşimi Türkmenler Avşar Aşiretinden Hatayi
  Polatdere köy - Doğanşehir - Malatya
Alevi Kürd yerleşimi (Balyan/Atmiyan aşireti).
■ Alevi Türkmen-Kürt karışık yerleşimi Türkmenler Avşar Aşiretinden Hatayi
  Şatırobası köy - Doğanşehir - Malatya
K2010: Oveşatıran [ Kürd "Şatırlar obası" ]
Alevi Kürd yerleşimi (Balyan/Atmiyan aşireti).
■ Alevi Türkmen-Kürt karışık yerleşimi Türkmenler Avşar Aşiretinden Hatayi
  Yuvalı köy - Doğanşehir - Malatya
Eski adı: Şavikli [ Kürd şawikî/şaweliyan "aş." ]
Alevi Kürd yerleşimi (Balyan aşireti).
■ Yuvalı (Şavuklar, Şavaklı, Şaviki) Köyü'nde diğer Balyan köylerinden farklı olarak Gevende (Abdal) kökenli aileler de ikamet etmektedir. alamut1
  Gürobası köy - Doğanşehir - Malatya
K2010: Oveguran [ Kürd "kurtlar obası" ]
Alevi Kürd yerleşimi (Balyan/Atmiyan aşireti).
■ Alevi Kürt yerleşimi. (Balyan Aşireti) Mert Çakmak
■ Alevi Türkmen-Kürt Karışık yerleşimi Türkmenler Avşar Boyundan Hatayi
  Kelhalil köy - Doğanşehir - Malatya
Alevi Kürd yerleşimi (Balyan/Atmiyan aşireti).
  Semizler mz - Doğanşehir - Malatya
Alevi Kürd yerleşimi
■ Suçatı Köyü'ne bağlı mezra, Balyan Aşiretine mensup. alamut1
  Reşadiye köy - Doğanşehir (Sürgü bucağı) - Malatya
1928 K: Reşadiye
■ Sünni Kürt yerleşimi. Mert Çakmak
  Güzelköy köy - Doğanşehir - Malatya
■ Sünni Kürt yerleşimi. Mert Çakmak
  Eskiköy köy - Doğanşehir - Malatya
Eski adı: Ovegure
Alevi Kürd yerleşimi (Balyan aşireti).
■ Bu köy de dahil çevresindeki tüm Alevi Kürt köyleri Balyan Aşireti'ndendir. Balyan Aşireti'nin Atmiyan (Atma) Aşireti işe bir akrabalığı var mı bilmiyorum ama bu köylerde Atma Aşireti mensupları bulunmamakta. alamut1
■ Kürtçe adı: Xaniyé Duh. Türkçe çevirisi "dünkü ev" dir. Kürt-Alevi olan Balyan aşiret köylerinin ilk olarak Xaniyé Duh'a yerleştiği daha sonra çevre köylere dağıldığı söylenir. Köydeki Piré(Köprü) mezrasında bulunan tarihi köprü, köyün geçmişinin eskilere dayandığı hakkında fikir verir. Erkan Erbaş
■ Alevi Kürt yerleşimi. (Balyan Aşireti) Mert Çakmak
  Koçdere köy - Doğanşehir - Malatya
1928 K: Meletderesi
Alevi Kürd yerleşimi (Balyan/Atmiyan aşireti).
  Kurucaova bld - Doğanşehir (Sürgü bucağı) - Malatya
1888: Kurucaova
■ 04.01.1888 Hısn-ı Mansur kazasına mülhak olduğu halde Behisni kazasına bağlanan Kurucaova, Yolam, Kurudere, Hacıman, Abdülharab, Calkan (Kömürsud) ve Aligör Uşağı karyelerinin tekrar Hısn-ı Mansur'a bağlanması gereğinin Sadaret'e arzı. deyar heyran
Grafik harita göster     haritada ara : km