yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Diyadin'de 60 yerleşim bulundu.
sırala 
  Batıbeyli köy - Diyadin - Ağrı
1928 K: Zivker [ Kürd zivker "gümüşçü" ]
  Sürenkök köy - Diyadin - Ağrı
1928 K: Kori [ Kürd korî "körler?" ]
  Kocaçoban köy - Diyadin - Ağrı
1928 K: Bubo [ Kürd "Ebubekir" ]
  Dokuztaş köy - Diyadin - Ağrı
1928 K: Gevirgevrik [ Kürd gewrgewrik "kırtoprak" ]
  Akçevre köy - Diyadin - Ağrı
1928 K: Tapxaç
Kürd yerleşimi
  Pirali köy - Diyadin - Ağrı
1928 K: Pirali
  Uysallı köy - Diyadin - Ağrı
1928 K: Kalender [ Kürd/Tr ]
  Sürmelikoç köy - Diyadin - Ağrı
1928 K: Soran [ Kürd soran/sorikan "kızıllar" ]
  Toklucak köy - Diyadin - Ağrı
1928 K: Toklucak
E1918 Beg: Nbadagan [ Erm "Nbad (dağı) yeri" ]
■ Şimdi Taşteker Dağı adı verilen Nbad Dağı (Strabo'da Niphates) imparator Valens emrindeki Roma ordusunun 371 yılında Sasanilere karşı kazandığı zaferle anılır. SN
  Budak köy - Diyadin - Ağrı
1928 K: Budak
  Kotancı köy - Diyadin - Ağrı
1928 K: Kotancı
  Karapazar köy - Diyadin - Ağrı
1928 K: Karapazar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kapanca köy - Diyadin - Ağrı
1928 K: Setrabad
  Heybeliyurt köy - Diyadin - Ağrı
1928 K: Cûcan [ Kürd cûcan "serçeler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Mutlu köy - Diyadin - Ağrı
1928 K: Karaca
  Yanıkçukur köy - Diyadin - Ağrı
1928 K: Tendürek [ Erm t'ondrag "tandır fırını" ]
  Günbuldu köy - Diyadin - Ağrı
1928 K: Maya
■ Mayya kalesi ve mağara yerleşimleri mevcuttur. SN
  Gedik köy - Diyadin - Ağrı
1928 K: Gedik
  Aşağıkardeşli köy - Diyadin - Ağrı
1946 MYK: Aşağı Kurinevroz [ Kürd kurênewroz "Nevruzuşağı" ]
1928 K: Kurinevruz süfla
  Mollakara köy - Diyadin - Ağrı
1928 K: Mollakara
E1895 HSH: Mollakaya
  Altınkilit köy - Diyadin - Ağrı
1928 K: Kurdi [ Kürd kurdî "Kürt" ]
  Ulukent köy - Diyadin - Ağrı
1928 K: Ulukend
E1918 Beg: Ulatsor [ Erm "oğlakdere" ]
■ Ulukend adı şüphesiz Ermenice addan ses benzetmesi yoluyla uyarlanmıştır. Köyün ulu olacak bir yanı yoktur. SN
  Aşağıdalören köy - Diyadin - Ağrı
1946 MYK: Aşağı Bilikan [ Kürd bilikan "Bilaller" ]
1928 K: Bilikan süfla
  Oğuloba köy - Diyadin - Ağrı
1928 K: Şahveled [ Kürd/Tr "şahoğlu" ]
  Akyolaç köy - Diyadin - Ağrı
1928 K: Yezdo [ Kürd yezdo "Yezid" ]
  Yukarıdalören köy - Diyadin - Ağrı
1946 MYK: Yukarı Bilikan [ Kürd "aş." ]
1928 K: Bilikan Ulya
  Omuzbaşı köy - Diyadin - Ağrı
1928 K: Şükrük [ Kürd şukrik "Şükrüce" ]
  Dibekli köy - Diyadin - Ağrı
1928 K: Dibekli
  Tavla köy - Diyadin - Ağrı
1928 K: Tavla
E1918 Beg: Varşagavan [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Taşbasamak köy - Diyadin - Ağrı
1928, 1946 MYK: Mirzecan [ Kürd/Tr ]
E1918 Beg: Gosdyank'
E1895 HSH: Mizakend
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tazekent köy - Diyadin - Ağrı
1928 K: Tazekent [ Kürd/Tr "yeniköy" ]
  Yeşildurak köy - Diyadin - Ağrı
1928 K: Tapu
  Burgulu köy - Diyadin - Ağrı
1928 K: Köran [ Kürd koran "körler" ]
  Gözüpek köy - Diyadin - Ağrı
1928 K: Körankomu [ Kürd ]
  Satıcılar köy - Diyadin - Ağrı
1928 K: Bezirgân [ Fars/Tr bezirgân "tüccar" ]
  ? x - Diyadin - Ağrı
Byz Pr: Anglôn
E451 Yeğ, Parp, Parp: Ankğ [ Erm "akbaba" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 5. yy'da Ermeni-İran ve 6. yy'da Bizans-İran savaşlarında sıklıkla anılan Ankeğ kalesi kasabası Diyadin'in karşı kıyısında ve birkaç mil yukarısında bulunmaktaydı. Halen harabeliktir. SN
  Diyadin ilçe - Diyadin - Ağrı
1928 K: Diyadin
1680 : Ḍiyaeddin Kalesi
E390, E482 Pav, MKh, Mam: Dadeon
Ark Pt: Daudyana
Kürd yerleşimi
■ `İran soylularından Ziyaeddin adlı biri` tarafından kurulduğu efsanesi ilk önce Şerefname'de (16. yy) dile getirilir. Daha sonra, Evliya Çelebi'ye atfen bu kişinin `Akkoyunlu Uzun Hasan oğlu Ziyaeddin` olduğu rivayet edilir. Oysa bu yerin 603 yılında Bizans-İran muharebesine tanık olan `Aratsani (Murat) Nehri üzerinde Dadeon/Tateon` olduğu muhakkaktır. SN
  Davutköy köy - Diyadin - Ağrı
1928 K: Davutköy
E1895 HSH: Tavti [ Erm "Davut köyü" ]
  Dedebulak köy - Diyadin - Ağrı
1928 K: Tucipazar
E1918 Beg: Tuc
  Boyalan köy - Diyadin - Ağrı
1928 K: Kurdikan [ Kürd kurdîkan "aş." ]
  Yeniçadır köy - Diyadin - Ağrı
1946 MYK: Bozo
  Atayolu köy - Diyadin - Ağrı
Eski adı: Öztürkan [ Kürd/Tr "Öztürkler (aş.)" ]
  Yörükatlı köy - Diyadin - Ağrı
1946 MYK: Darik [ Kürd "ağaççık?" ]
E1918 Beg: Nerkin Darig
  Yıldırım köy - Diyadin - Ağrı
1928 K: Koço
  Atadamı köy - Diyadin - Ağrı
Eski adı: Giridîn [ Kürd girêdîn "delitepe" ]
  Büvetli köy - Diyadin - Ağrı
Eski adı: Şikeft [ Kürd şikeftê "mağara" ]

Haritada yeri belli olmayanlar.
  Sürmelikoç köy - Diyadin - Ağrı
Eski adı: Xor [ Erm "çukur" ]
Grafik harita göster     haritada ara : km