Divriği'de 122 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Akbaba köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1870, 1928 NüfD, K: Akbaba
Alevi yerleşimi
  Yusufşeyh köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 K: Yusufşeyh
Alevi yerleşimi
  Güllüce köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1870 NüfD: Güllüce
Alevi yerleşimi
  Karaman köy - Divriği - Sivas
1928 K: Karaman
Alevi yerleşimi
  Çamurlu köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1870, 1928 NüfD, K: Çamurlu [ Tr ]
Alevi yerleşimi
  Sırçalı köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 K: Sırçalı
Alevi yerleşimi
  Kırkgöz köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 K: Kırkgöz [ Tr ]
Alevi yerleşimi
  Özbağ köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 K: Şahna [ Tr şahna "1. naib, 2. güvenlik için konuşlandırılmış küçük süvari birliği" ]
Alevi yerleşimi
  Güvenkaya köy - Divriği - Sivas
1928 K: Aşuditekke [ Erm aşodi "Aşot (öz.) köyü" ]
Alevi yerleşimi
  İncirlipınar köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1870, 1928 NüfD, K: Ferro
Alevi yerleşimi
  Gölören köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1946 MYK: Gölveren
1928 K: Gölviran
Alevi yerleşimi
  Başören köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 K: Başviran
Alevi yerleşimi
  Yağıbasan köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 K: Yağbasan [ Tr ]
Alevi yerleşimi
■ © GNo:13359 FKd: ML.VRD.TMT.d... Divriği kazası, Yağıbasan karyesindeki Zaza aşiretinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
  Dişbudak köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 K: Dişbudak
Alevi yerleşimi
  Gürpınar köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 K: Çamoağa
Alevi yerleşimi
  Balova köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
Alevi yerleşimi
  Kuluncak köy - Divriği - Sivas
1928 K: Kuluncak [ Tr ]
Alevi yerleşimi
  Gökçeharman köy - Divriği - Sivas
1968 K2: Keklikpınar
1928 K: Ömeranlı [ Kürd omeran/omerkan "Ömerler (aş.)" ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Gözecik (Sincan) köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 K: Agın [ Erm agn "göze" ]
  Tepehan köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
Alevi yerleşimi
  Çakırağa köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 K: Çakırağa [ Tr ]
Alevi yerleşimi
  YalnızSöğüt köy - Divriği - Sivas
1928 K: YalnızSöğüt
Alevi yerleşimi
  Ölçekli köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
E1879: Palanga
1870 K: Sofi Palangası [ Tr palanga "hisar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Yuva köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 K: Yuva
Alevi yerleşimi
  Keçikaya köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 K: Meli
Alevi yerleşimi
  Avşarcık köy - Divriği - Sivas
1928 K: Avşarcık
Alevi yerleşimi
  Susuzlar köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
Alevi yerleşimi
  Soğucak köy - Divriği - Sivas
1946 MYK: Kürtbeyaz
1928 K: Kürtbeyazid
Alevi yerleşimi
  Höbek köy - Divriği - Sivas
1928 K: Höbek
Alevi yerleşimi
  Sincan köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1870, 1928: Sincan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Güneş köy - Divriği - Sivas
1928 K: Güneş
Alevi yerleşimi
  Dikmeçay köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 K: Eşge
1912 Kiep: Eşegi
Alevi yerleşimi
  İmirhan köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1870 NüfD: İmirhan
Alevi yerleşimi
  Diktaş köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 K: Diktaş
Alevi yerleşimi
  Karakuzulu köy - Divriği - Sivas
1960 DİE: Göcentaşı
1928 K: Bizevi [ Kürd "tarlasız" ]
Alevi yerleşimi
  Ödek köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1870 NüfD: Ödek
Alevi yerleşimi
  Ovacık köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1870 NüfD: Ovacık
Alevi yerleşimi
  Karaağaçlı köy - Divriği - Sivas
1946 MYK: Çüksüzer
1928 K: Çüksüz
1912 Kiep: Çuksiz
Alevi yerleşimi
■ Çüksüzer adının anlamı hakkında bir bilgimiz yoktur. SN
  Bahçeli köy - Divriği - Sivas
1928, 1946 K, MYK: Pengürt/Penkürt
1870 NüfD: Pangürt
Alevi yerleşimi
  Kekliktepe köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 K: Galun
Alevi yerleşimi
■ © Gömlek No:13223 Divriği kazası, Ziniski nahiyesi, Galun karyesi İslam ahalisinin emlak, arazi ve temettuatını mübeyyin defter. deyar heyran
  Karakale köy - Divriği - Sivas
Alevi yerleşimi
  1870, Mursal köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1928 K: Mursal
Alevi yerleşimi
  Karasar köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1870, 1928 K: Karasar [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  Gökçebel köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1928 K: Bahtiyar Venki [ Erm "Bahtiyar köyü manastırı" ]
Alevi yerleşimi
  Ürük köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1928 K: Ürük [ Erm urik "söğüt" ]
Alevi yerleşimi
  SusuzÖren köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1928 K: Susuzviran
Alevi yerleşimi
  Uzunkaya köy - Divriği - Sivas
1928 K: Pargam
1912 Kiep: Pagram [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Yazı köy - Divriği - Sivas
1928 K: Yazı Palanga
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Uluçayır köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1928 K: Vazıldan
Alevi yerleşimi
  Erikli köy - Divriği - Sivas
1870, 1928 NüfD, K: Erüklü
Alevi yerleşimi
  Bahtiyar köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
Alevi yerleşimi
■ © 05.05.1909 Sivas'ın Ulaş Kazasına bağlı Zaza Demircili köyünde sahip olduğu tarlayı, Bahtiyar köyünden Mahmud Bey'in zapt ettiğinden bahisle adalet isteyen Sadık'ın arzuhali deyar heyran
  Dumluca köy - Divriği - Sivas
1912 Kiep: Dumluca
Alevi yerleşimi
  Kayaburun köy - Divriği - Sivas
1928 K: Odur
E1878: Asdvadzadur/Otur [ Erm "Allah verdi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ 1878'de köyde Surp Tovma adına bir kilise ve 50 öğrencisi bulunan Mamigonyan mektebi vardı. Köyün yakınında Paylavank' adlı manastırın harabesi bulunuyordu. SN
  Akçalı mah Kayaburun - Divriği - Sivas
1928 K: Yalnızkeşiş [ Tr ]
Alevi yerleşimi
  Akmeşe köy - Divriği - Sivas
1854, 1928 K: Ziniski
Alevi yerleşimi
■ © 23.09.1854 Divriği kazasının Ziniski nahiyesi ahalisinin Divriğili İmam Hüseyin Efendi'den şikayeti. deyar heyran
  Göndüren köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
Alevi yerleşimi
  KavaklıSu köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1928 K: Armutak
E1877 Siv: Armutağ [ Erm Aramu t'ağ "Aram (öz.) mahallesi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Kızılcaören köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1862: Kızılcaviran [ Tr ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ © 11.02.1862 Divriği'nin Kızılcaviran köyünden Kangal'ın Akçakale köyüne göç eden Çiçekoğlu Halil ve kardeşi İbrahim'in taleplerine ... deyar heyran
  Yünlüce mah Kızılcaören - Divriği - Sivas
1928 K: Şigi Kâfir
E1914 HSH: Şigim
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ekinbaşı köy - Divriği - Sivas
1870, 1946 MYK: Kilisecik [ Tr ]
Alevi yerleşimi
  Eskibeyli köy - Divriği - Sivas
1870, 1928 NüfD, K: Norşun [ Erm norşén "yeniköy" ]
Alevi yerleşimi
  Güneyevler köy - Divriği - Sivas
1946 MYK: Erşun
1928 K: Arşun
E1877 Siv: Arşuşén [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ 19. yy sonunda 700 Ermeni nüfusu ve Mokuts Takavor (`Mecusi kralı`) adlı kilisesi vardı. SN
  Güresin köy - Divriği - Sivas
1870, 1928 NüfD, K: Güresin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yerliçay köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1870, 1928 K: Vartan [ Erm Vartan "öz." ]
Alevi yerleşimi
  Günbahçe köy - Divriği - Sivas
1928 K: Xazekrek
1912 Kiep: Xozekrek [ Erm xozakarag "domuzçiftliği" ]
Alevi yerleşimi
  Ahi köy - Divriği - Sivas
1870, 1928 NüfD, K: Axı
  Kayacık köy - Divriği - Sivas
1680, 1928 , K: Murmana
E1879: Mırvana
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Ağar mah Kayacık - Divriği - Sivas
1928 K: Ağar
  Çamlık köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1928 K: Kürt Arege
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Cürek köy - Divriği - Sivas
1946 MYK: Cürek [ Erm çurig "derecik" ]
Alevi yerleşimi
■ Cürek/Çurig esasen buradan geçen ırmağın (şimdi Çaltı Suyu) adıdır. SN
  Maltepe köy - Divriği - Sivas
1946 MYK: Hornavil
1928 K: Xornavul
E1280, E1914 Bal 130: Xurnavul [ Erm "çukurağıl" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
■ Köyde bulunan Surp Lusavoriç Ermeni manastırının yazıtları arasında Xurnavul adını anan 1280 ve 1485 tarihli yazıtları Balyan sf. 130-131 aktarır. Manastır 20. yy başında metruk fakat sağlam durumdaydı. SN
  Üçpınar köy - Divriği - Sivas
1928 K: Üçpınar [ Tr ]
Alevi yerleşimi
  Morçinge mv - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1870 NüfD: Morçinge Çiftliği [ Erm mırçünga "karıncalı" ]
  Hapa mz - Divriği - Sivas
1870 NüfD: Hapa
■ Güneyinde Üçpınar ve kuzeyinde Paynik Köylerine komşu olan üç soydan oluşan çok eski bir Türkmen köyü. scakmak
  Olukman köy - Divriği - Sivas
1928 K: Olukman
1912 Kiep: Ulukman
Alevi yerleşimi
  Demirdağ köy - Divriği - Sivas
1946 MYK: Purunsur
1928 K: Prunsor [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  Paynik mz - Divriği - Sivas
1928 K: Paynik
1870 NüfD: Pağnik [ Erm "ılıca" ]
  Divriği ilçe - Divriği - Sivas
1912 Kiep: Divrik
1282 Bibi: Divrigi
Byz: Tephrikê [ Ar tefrîkiyye? "hizipçiler" ]
■ Bizans kaynaklarında 9. yy'dan itibaren görülen Tephrikê adı Arapça Tefrîkiye `ayrılıkçılar, hizipçiler` eşdeğeridir. 9. yy'da Arap desteğiyle Bizans kilisesine isyan eden Pavlikçi mezhep/hizbinin merkez üssü olduğu için böyle adlandırılmış olmalıdır. SN
  Çukuröz köy - Divriği - Sivas
1946 MYK: Türünk
1928 K: Tülünk [ Erm "kapıcık" ]
Alevi yerleşimi
  Eğrisu köy - Divriği - Sivas
1968 K2: Kevendüzü
1530, 1928 T-Kar, K, K: Anzağar [ Erm ]
Alevi yerleşimi
  Gözecik (Merkez) köy - Divriği - Sivas
1870, 1928 NüfD, K: Eliski
Alevi yerleşimi
  Oyuktepe köy - Divriği - Sivas
1928 K: Kömüşfengi
1912 Kiep: Komeş Vank [ Erm "susığırı manastırı" ]
Alevi yerleşimi
  Uzunbağ köy - Divriği - Sivas
1912, 1928 Kiep, K: Karsi [ Erm "Kars köyü" ]
1870 NüfD: Karsçık
Alevi yerleşimi
  İnanlı köy - Divriği - Sivas
1928 K: Şigi Müslim
Alevi yerleşimi
  Yeşilyayla köy - Divriği - Sivas
1960 DİE: Horozçukuru
1928, 1946 K, MYK: Gödeş
Alevi yerleşimi
  Çakırtarla köy - Divriği - Sivas
1870, 1928 NüfD, K: Savrun
Alevi yerleşimi
  BayırÜstü köy - Divriği - Sivas
1928 K: Timisi
Alevi yerleşimi
  Çakmakdüzü köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1870, 1928 NüfD, K: Palxa
Alevi yerleşimi
  Derimli köy - Divriği - Sivas
1946 MYK: Gağmut
1928 K: Gağnut [ Erm gağnud "meşeli" ]
Alevi yerleşimi
  Çayözü köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1928 K: Örenik
1928 K: Hamo (idari bölge)
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Hamoçemeni adlı bağlısı 19. yy'dan beri kaydedilmiştir. SN
  OğulBey köy - Divriği - Sivas
1912 Kiep: Korkusu
1870, 1928 NüfD, K: Kerkidi
Alevi yerleşimi
  Sağırtaş mah Çayözü - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1928 K: Sağırtaş
Alevi yerleşimi
  İkizbaşak köy - Divriği - Sivas
1928 K: Kömek [ Erm komak "ağılcık" ]
Alevi yerleşimi
  Çayören köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1928 K: Purge [ Erm purk "hisar, burç" ]
Alevi yerleşimi
  Arıkbaşı köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1946 MYK: Birestik
1870, 1928 NüfD, K: Birastik [ Kürd birastik "düzce" ]
1928 K: Danişmend (idari bölge)
Alevi yerleşimi
■ Bir dönem Danişment bucak merkezi. SN
  Şahin köy - Divriği (Sincan bucağı) - Sivas
1928 K: Şahin
Alevi yerleşimi
  KarşıKonak köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1870, 1928 NüfD, K: Kaxdik [ Erm kaxdik' "göçebeler" ]
Alevi yerleşimi
  Beyköy köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1870, 1928 NüfD, K: Sevir
Alevi yerleşimiHaritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km