Demre'de 23 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çevreli köy - Demre (Kale bucağı) - Antalya
1914 Kiep: Tirmisin
Byz: Tyberissós [ Luw ]
■ Lykia dilinde Tubure veya benzeri bir addan. TİB 8.899. SN
  Kaleüçağız köy - Demre (Kale bucağı) - Antalya
Eski adı: Kale + Üçağız
■ Kale ve Üçağız köyleri 1990'larda birleştirilip tek muhtarlık haline getirildi. SN
  Üçağız mah Kaleüçağız - Demre (Kale bucağı) - Antalya
1914 Kiep: Tristomo
Byz TİB 8.896.: Tristómo [ Yun "üç ağız" ]
■ 6. yy'dan itibaren Trístomo ve Tristómê kaydedilmiştir. Türkçe kayıtlarda bu isme rastlanmaz, ancak Kiepert haritasında Tristomo. SN
  Kale mah Kaleüçağız - Demre (Kale bucağı) - Antalya
1928 K: Kale
1914 Kiep: Kekova
Ark: Símêna
■ 1. yy'dan itibaren Aperlai'ye bağlı bir sympoliteía (`bağlı-kent`, mahalle) olarak zikredilmiştir. SN
  Kekova ada - Demre - Antalya
1914 Kiep: Kekova
Byz TİB 8.581.: Kákkavos/Nísos Kákkavi [ Yun kákkabos "keklik" ]
■ Antik adı Dolikhistê `uzunada` olarak kaydedilmiştir. Nisos kákkavi `keklikada` adı en erken 1087'de görülür. SN
  Hoyran mah Davazlar - Demre (Kale bucağı) - Antalya
1914 Kiep: Hoyran [ Yun xôrianí "köylük" ]
  Gürses köy - Demre (Kale bucağı) - Antalya
1928 K: Gürses
1914 Kiep: Kırsaz
  Çayağzı mah Demre - Demre - Antalya
1914 Kiep: Andriaki
Ark Pli: Andriakê
  Akyüzler mah Demre - Demre - Antalya
  Belören köy - Demre (Kale bucağı) - Antalya
1928 K: Muskar [ Yun mosxári "danacık" ]
  Karabucak mah Demre - Demre - Antalya
1914 Kiep: Karabucak
  Demre ilçe - Demre (Kale bucağı) - Antalya
1985: Zümrütkaya
1914 Kiep: Demre [ Yun ta Myra "Myro'lar" ]
Ark Str: Myra [ Yun myra "baharat/parfümeri pazarı?" ]
1928 K: Kale (idari bölge)
■ Demre ilçe merkezi, Eynihal ve Demre köylerinin birleştirilmesiyle oluşmuş ve 1987'de Kale adı verilmiştir. Yakın tarihte kasabanın tümü Demre olarak adlandırıldı. ■ En erken MÖ 150 dolayında kaydedilmiş olan Myra adının Yunan-öncesi bir dilden uyarlandığını düşünmek için bir neden yoktur. SN
  Eynihal mah Demre - Demre (Kale bucağı) - Antalya
1928 K: Eynihal
Byz: Ágios Nikoláos [ Yun "Aziz Nikola" ]
■ 3. yy sonunda Myra piskoposu olan ve mezarı burada bulunan Aziz Nikola Hıristiyan dünyasının en popüler azizlerindendi. Bu nedenle Myra kenti Bizans döneminde Agios Nikolaos olarak da anılmış, bu isim de Türkçede Eynihal biçimini almıştır. SN
  Kumlu mah Demre - Demre - Antalya
1914 Kiep: Kumlu
■ Büyükkumlu ve Küçükkumlu olmak üzere iki yerleşimdir. SN
  Kayaaltı mah Demre - Demre - Antalya
1914 Kiep: Matırlı
■ Nabizade Nazım'ın Karabibik adlı öyküsüyle ün kazanan köydür. Doğrusu Matarlı değil Matırlı olsa gerekir. SN
  Burun mah Demre - Demre - Antalya
1914 Kiep: Burun
  Beymelek bld - Demre (Kale bucağı) - Antalya
1914, 1928 Kiep, K: Beymelik
  Kumtepesi mah Demre - Demre - Antalya
1914 Kiep: Kumtepesi


Grafik harita göster     haritada ara : km