Danişment'de 23 yerleşim bulundu.
sırala 
  Değirmendere köy - Balya (Danişment bucağı) - Balıkesir
1922: Gâvurköy
1906 Kiep: Linyit-maden
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Ören köy - Balya (Danişment bucağı) - Balıkesir
1946 MYK: Danişmentören
■ 13.01.1956 tarihli ararnameyle adı değiştirildi. SN
  Morçinge mv - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1870 NüfD: Morçinge Çiftliği [ Erm mırçünga "karıncalı" ]
  Çakmakdüzü köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1870, 1928 NüfD, K: Palxa
Alevi yerleşimi
  Çayören köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1928 K: Purge [ Erm purk "hisar, burç" ]
Alevi yerleşimi
  Arıkbaşı köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1946 MYK: Birestik
1870, 1928 NüfD, K: Birastik [ Kürd birastik "düzce" ]
1928 K: Danişmend (idari bölge)
Alevi yerleşimi
■ Bir dönem Danişment bucak merkezi. SN
  KarşıKonak köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1870, 1928 NüfD, K: Kaxdik [ Erm kaxdik' "göçebeler" ]
Alevi yerleşimi
  Beyköy köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1870, 1928 NüfD, K: Sevir
Alevi yerleşimi
  Bayırlı köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1928 K: Xaşke
1912 Kiep: Xaçıga [ Erm "Haçik (öz.) köyü" ]
Alevi yerleşimi
  Beldibi köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1928 K: Livanlı [ Yun libani "günlük ağacı, kündürük" ]
  Yeşilyol köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1870, 1928 NüfD, K: Daregan [ Erm "çavdar" ]
  Atmalıoğlu köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
K2000: Atmiyan
1870 NüfD: Atmalıoğlu [ Kürd "aş." ]
Alevi (Kürd (Atmalı)) yerleşimi
  Akpelit köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1946 MYK: Gamho
1870, 1928 NüfD, K: Gamxo [ Erm ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km