Burdur'da 214 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
  Elmalıyurt köy - Altınyayla - Burdur
1928, 1960 K, DİE: Pırnaz [ Yun prînos "pırnal (palamut çalısı)" ]
  Ballık köy - Altınyayla - Burdur
1928 K: Maşta
  Gölhisar ilçe - Gölhisar - Burdur
1522: Horzum
1333 Batt 2.119: Gölhisar
Ark Str: Kibyra
■ İlçeye adını veren Göl hisarı kasabanın 6 km güneydoğusundadır. 14. yy'da beylik merkezi olmuştur. Osmanlı döneminde hisar yıktırılınca nüfus ağırlığı Horzum köyüne kaydı. ■ Strabon'a göre Kibyra'lılar Yunanca ve Likya dili bilmekle birlikte kendi ayrı lisanlarına sahipti. Dört kentten oluşan Kibyra tetrapolis'i MÖ 2. yy'da bir savunma birliği olarak kuruldu; Milat dolayına dek varlığını sürdürdü. SN
  Çörten köy - Altınyayla - Burdur
1928 K: Çörten [ Tr "su kanalı" ]
  Çamköy köy - Gölhisar - Burdur
1960e DİE: Kavuncu
  Altınyayla ilçe - Altınyayla - Burdur
1478, 1960 Tah, DİE, DİE: Dirmil [ Yun Térmilai/Trímilai "kavim adı" ]
■ Lyk Trmmli > Yun Termilai MÖ 1. binyılda Likya ulusunu oluşturan kavimlerden biri veya başlıcası idi. SN
  Belkaya köy - Tefenni - Burdur
1946 MYK: Gılman
  Salda bld - Yeşilova - Burdur
1968 K2: (Gökçe)
1478, 1960 Bar, DİE: Salda
  Bayır bld - Çavdır - Burdur
1928 K: Bayındır [ Tr "aş." ]
  Kırlı köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Kırlı
  Niyazlar köy - Yeşilova - Burdur
1968 K2: (Eşeler)
1928, 1970 K, DİE: Niyazlar
  Kayadibi köy - Yeşilova - Burdur
1522, 1928 Tah, K, K: Kayadibi
1946 MYK: Yeşilova (idari bölge)
■ Bir dönem Yeşilova/İrle kazasının idari merkezi idi. Ancak yerleşim adı 16. yy'dan beri Kayadibi olarak kaydedilmiştir. SN
  Bayındır köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Bayındır [ Tr "aş." ]
  Yeşilova ilçe - Yeşilova - Burdur
1928 K: Satırlar
1946 MYK: Yeşilova (idari bölge)
1478, 1928 Tah, K, K: İrle/Irla (idari bölge)
■ 1936’da teşkil olunan Yeşilova ilçesinin merkezi bir dönem Kayadibi sonra Beylerli (halen Denizli Çardak'a bağlı kasaba) idi. 1967'de Satırlar kasabasına taşındı. SN
  Yuva köy - Tefenni - Burdur
1928 K: Yuva
  Ece köy - Tefenni - Burdur
1912 Kiep: Ece
  Sazak köy - Tefenni - Burdur
1912 Kiep: Sazak
  Yuvalak köy - Tefenni - Burdur
1928 K: Yuvalak
  Tefenni ilçe - Tefenni - Burdur
Ark TİB 8.874: *Tebenná?
■ Adın kökenine ilişkin Georgacas'ın önerileri (dáphnê? stephanê?) ikna edici değildir. SN
  Bölmepınar köy - Çavdır - Burdur
1478, 1928 Tah, K, K: Dengere
■ 18. yy sonlarında bir dönem Gölhisar kazası merkezi burası idi. SN
  Dereköy köy - Karamanlı - Burdur
1912 Kiep: Dereköy
  Karaatlı köy - Yeşilova - Burdur
1522, 1912 T: Karaatlı
  Kılcan köy - Karamanlı - Burdur
1912 Kiep: Kılcan
  Başpınar köy - Tefenni - Burdur
1946 MYK: Bunak [ Tr Bulak "pınar" ]
  Çaltepe köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Gebrem
  Kavak köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Kavak
  Karamanlı ilçe - Karamanlı - Burdur
1478, 1912 T: Karamanlı
  Beyköy köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Beyköy
  Alanköy köy - Yeşilova - Burdur
1891 S-Ay91: Alanköy
  Kayaköy mah Alanköy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Kayaköy
  Çuvallı köy - Yeşilova - Burdur
1522, 1912 T: Çuvallı
  Gençali köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Gençali
Kafkasya göçmeni yerleşimi
  Manca köy - Karamanlı - Burdur
1970 DİE: Harmankaya
1928, 1960 K, DİE: Manca
■ 1960'lı yıllarda verilen Harmankaya adı 1980'lerde yeniden Manca olarak düzeltilmiştir. SN
  Armutköy köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Armutköy
1891 S-Ay91: Armudçiftliği
  Harmanlı köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Navlu
  Çeltek köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Çeltek
  Onacak köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Onacak
  İğdir köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: İğdir [ Tr Iğdır/İğdir "aş." ]
  Yaraşlı köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Yaraşlı
Ark: Tákina
■ İmparator Caracalla dönemine (211-217) ait Takina yazıtı için bk. Sencer Şahin & David French, Ein Document aus Takina, in Epigraphica Anatolica v. 10, 1987. SN
■ 19 Mart 1942 tarihli RG'de yayımlanan kararname ile Yaraşlı köyü mahalle olarak Navlı köyüne bağlanmıştır. Daha sonra ne zaman tekrar köy oldu bilmiyorum. Taner A.
  Yaylaköy köy - Tefenni - Burdur
1928 K: Ovacık
  Çardak köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Çardak


Grafik harita göster     haritada ara : km