Burdur'da 215 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
  Elmalıyurt köy - Altınyayla - Burdur
1928 K: Pırnaz [ Yun prînos "pırnal (palamut çalısı)" ]
  Ballık köy - Altınyayla - Burdur
1928 K: Maşta
  Asmalı köy - Gölhisar - Burdur
1928 K: Asmalı
  Gölhisar ilçe - Gölhisar - Burdur
1522, 1919 T, UK: Horzum [ Tr "aş." ]
Ark Str: Kibyra
1333 Batt 2.119: Gölhisar (başka yer)
■ İlçeye adını veren Göl hisarı kasabanın 6 km güneydoğusunda Uylupınar köyü yakınındadır. 14. yy'da beylik merkezi olmuştur. Osmanlı döneminde hisar yıktırılınca nüfus ağırlığı Horzum köyüne kaydı. ■ Kibyra ören yeri kasabanın batısındaki yamaçtadır. Strabon'a göre Kibyralılar Yunanca ve Likya dili bilmekle birlikte kendi ayrı lisanlarına sahipti. Dört kentten oluşan Kibyra tetrapolis'i MÖ 2. yy'da bir savunma birliği olarak kuruldu. SN
  Çörten köy - Altınyayla - Burdur
1928 K: Çörten [ Tr "su kanalı" ]
  Yusufça bld - Gölhisar - Burdur
1919 UK: Yusufca
  Çamköy köy - Gölhisar - Burdur
1960e DİE: Kavuncu
1919 UK: Çamköy
  Altınyayla ilçe - Altınyayla - Burdur
1478, 1960 Tah, DİE, DİE: Dirmil [ Yun Térmilai/Trímilai "kavim adı" ]
■ Lyk Trmmli > Yun Termilai MÖ 1. binyılda Likya ulusunu oluşturan kavimlerden biri veya başlıcası idi. SN
  Güney bld - Yeşilova - Burdur
1919 UK: Günü
  Yamadı köy - Gölhisar - Burdur
1919 UK: Yamada
  Belkaya köy - Tefenni - Burdur
1946 MYK: Gılman
1919 UK: Kulman
  İshak köy - Çavdır - Burdur
1928 K: İshak
  Salda bld - Yeşilova - Burdur
1968 K2: (Gökçe)
1478, 1960 Bar, DİE: Salda
  Kayacık köy - Çavdır - Burdur
1928 K: Kayacık
  Çavdır ilçe - Çavdır - Burdur
1919 UK: Çavdar [ Tr Çavdır/Çavdar "aş." ]
  Beyköy bld - Tefenni - Burdur
1919 UK: Beyköy
  Bayır bld - Çavdır - Burdur
1928 K: Bayındır [ Tr "aş." ]
  Kırlı köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Kırlı
1919 UK: Büyük Kırlı
  Niyazlar köy - Yeşilova - Burdur
1968 K2: (Eşeler)
1928, 1970 K, DİE: Niyazlar
  Kayadibi köy - Yeşilova - Burdur
1522, 1928 Tah, K, K: Kayadibi
■ Bir dönem Yeşilova/İrle kazasının idari merkezi idi. Ancak yerleşim adı 16. yy'dan beri Kayadibi olarak kaydedilmiştir. SN
  Karamusa köy - Tefenni - Burdur
1928 K: Karamusa
  Bayındır köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Bayındır [ Tr "aş." ]
  Yazır köy - Çavdır - Burdur
1919 UK: Yazır
  Yeşilova ilçe - Yeşilova - Burdur
1928 K: Satırlar
1946 MYK: Yeşilova (idari bölge)
1478, 1928 Tah, K, K: İrle/Irla (idari bölge)
■ 1936’da teşkil olunan Yeşilova ilçesinin merkezi bir dönem Kayadibi sonra Beylerli (halen Denizli Çardak'a bağlı kasaba) idi. 1967'de Satırlar kasabasına taşındı. SN
  Yuva köy - Tefenni - Burdur
1928 K: Yuva
  Ece köy - Tefenni - Burdur
1912 Kiep: Ece
  Sazak köy - Tefenni - Burdur
1912 Kiep: Sazak
  Yuvalak köy - Tefenni - Burdur
1928 K: Yuvalak
1919 UK: Yuvalık
  Karaköy köy - Çavdır - Burdur
1928 K: Karaköy
  Karaköy köy - Yeşilova - Burdur
1919 UK: Karaköy
  Tefenni ilçe - Tefenni - Burdur
1911 EH: Tefenni
Ark TİB 8.874: *Tebenná?
  Bölmepınar köy - Çavdır - Burdur
1928 K: Dengere
1919 UK: Tenger
■ 18. yy sonlarında bir dönem Gölhisar kazası merkezi burası idi. SN
  Dereköy köy - Karamanlı - Burdur
1912 Kiep: Dereköy
  Karaatlı köy - Yeşilova - Burdur
1522, 1912 T, Kiep: Karaatlı
  Kılcan köy - Karamanlı - Burdur
1912 Kiep: Kılcan
  Başpınar köy - Tefenni - Burdur
1928 K: Bunak [ Tr bulak? ]
1919 UK: Binuk
  Çaltepe köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Gebrem
  Bayırbaşı köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Bahyar [ Tr Bağ yer? ]
  Kavak köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Kavak
  Çaylı köy - Tefenni - Burdur
1928 K: Çaylı
  Seydiler köy - Tefenni - Burdur
1919 UK: Seyyidler
  Höyük köy - Tefenni - Burdur
1919 UK: Öyük
  Söğüt bld - Çavdır - Burdur
1919 UK: Söğüd
  Karamanlı ilçe - Karamanlı - Burdur
1478, 1912 T: Karamanlı
  Bayramlar köy - Tefenni - Burdur
1919 UK: Bayramlar
  Bedirli köy - Yeşilova - Burdur
1919 UK: Pederli
  Beyköy köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Beyköy
  Alanköy köy - Yeşilova - Burdur
1891 S-Ay91: Alanköy
  Kayaköy mah Alanköy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Kayaköy
  Çuvallı köy - Yeşilova - Burdur
1522, 1919 T, UK: Çuvallı
  Gençali köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Gençali
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Manca köy - Karamanlı - Burdur
1970 DİE: Harmankaya
1928 K: Manca
■ 1960'lı yıllarda verilen Harmankaya adı 1980'lerde yeniden Manca olarak düzeltilmiştir. SN
  Armutköy köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Armutköy
1891 S-Ay91: Armudçiftliği
  Harmanlı köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Navlu
  Çeltek köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Çeltek
  Büyükyaka köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Büyükyaka
1919 UK: Kocayaka
  Onacak köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Onacak
1919 UK: Angıcak
  İğdir köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: İğdir [ Tr Iğdır/İğdir "aş." ]
  Kayalı köy - Karamanlı - Burdur
1928 K: Kayalı
  Yaraşlı köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Yaraşlı
Ark: Tákina
■ İmparator Caracalla dönemine (211-217) ait Takina yazıtı için bk. Sencer Şahin & David French, Ein Document aus Takina, in Epigraphica Anatolica v. 10, 1987. SN
■ 19 Mart 1942 tarihli RG'de yayımlanan kararname ile Yaraşlı köyü mahalle olarak Navlı köyüne bağlanmıştır. Daha sonra ne zaman tekrar köy oldu bilmiyorum. Taner A.
  Yaylaköy köy - Tefenni - Burdur
1928 K: Ovacık
  Çardak köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Çardak
  Elden köy - Yeşilova - Burdur
1928 K: Elden
  Örencik köy - Yeşilova - Burdur
1891 S-Ay91: Örencik


Grafik harita göster     haritada ara : km