yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Boztepe'de 15 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çimenli köy - Boztepe - Kırşehir
Kürd yerleşimi
■ Türk yerleşimi. İsmi Çimenli değil Çimelidir. Mert Çakmak
  Büyükkışla köy - Boztepe - Kırşehir
Eski adı: Terziyanlı [ Kürd/Tr terziyan "aş." ]
Eski adı: Taşlıtepe
■ Kürt yerleşimi (Terziyan Aşireti). Mert Çakmak
  Külhöyük köy - Boztepe - Kırşehir
Eski adı: Kulik [ Kürd kullîlk "çiçekli" ]
Kürd yerleşimi (Mîfkan aşireti).
■ Kürt yerleşimi (Mifikan Aşireti). Mert Çakmak
  Boztepe ilçe - Boztepe - Kırşehir
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Karacaören bld - Boztepe - Kırşehir
■ Kürtçe adı Rişvan, Türkçe adı Karaca olan Kürt/Türkmen aşireti adından. SN
■ © 16.11.1849 Kırşehir'e bağlanan Karaca Kürd Aşireti ile Aksaray'a bağlanan Hacı Ahmedli Aşireti Müdürlüğü'nün uhdesine verilmesini isteyen, Boynuinceli Aşireti sabık Müdürü Mir el-Hac Hüseyin'in arzuhali. a.g.tt © »»»»» 03.03.1850 Talebe-i ulamdan Seyyid Ömer'in kardeşi Nevşehir'de sığır celepliği yapan Hacı Mehmed'in, Aksaray civarında Reşvan Aşireti'nden Kaküllü Kürd Ali tarafından soyulup yaralanması üzerine Ankara'nın Tekke köyünde bulunan suçlunun yakalanıp muhakeme edilmesine dair Ankara valisine şukka. deyar heyran
  Harmanaltı köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
Eski adı: Aşağı Pizbinik [ Kürd pizbinik "çobanların hayvanlara bağladığı ip" ]
Eski adı: (Şuayipli)
Kürd yerleşimi (Mîfkan aşireti).
■ Mifikan asireti Reswan asiret federasyonunun 12 kolundan biridir. ABDULLAH ALTUNTAS
■ Kürt yerleşimi (Mifikan Aşireti). Mert Çakmak
  Hüseyinli köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
Kürd yerleşimi
■ (Mîfkan aşireti) Devran
■ Kürt yerleşimi (Mifikan Aşireti). Mert Çakmak
  Uzunpınar köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
Eski adı: Sira/Sora [ Kürd soran "kızıllar" ]
Kürd yerleşimi (Taburoğlu aşireti).
■ Kürd yerleşimi (Mîfkan aşireti) Devran
■ Kürt yerleşimi (Mifikan Aşireti). Mert Çakmak
  Eskidoğanlı köy - Boztepe - Kırşehir
1946 MYK: Horla
Eski adı: Araplı atik [ Tr "eski Araplı" ]
Kürd yerleşimi (Mîfkan aşireti).
■ Kürt yerleşimi (Mifikan Aşireti). Mert Çakmak
  Yenidoğanlı köy - Boztepe - Kırşehir
K2010: Otko [ Kürd ]
1946 MYK: Araplı cedit [ Tr "yeni Araplı" ]
Kürd yerleşimi
■ (Mifîkan Aşireti) Asıl adı Otko olan köy 1946'da asimilasyon politikaları dahilinde Araplı adını almış sonrasında ise Yenidoğan'lı olarak tekrar ismi değiştirilmiştir.
■ Kürt ve Türk karışık yerleşim. Türkler sonradan köye yerleşmiştir. Mert Çakmak
  Hatunoğlu köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
K2010: Xaladîno [ Kürd xaladîno "deli Halil" ]
Eski adı: Öksüzkale
Kürd yerleşimi (Milli aşireti).
■ (Mifikan Aşireti). Asıl adı Xaladino olan köy asimilasyon politikaları dahilinde önce Öksüzkale sonrasında ise Hatunoğlu adını almıştır. Devran
■ Kürt yerleşimi (Mifikan Aşireti). Mert Çakmak
  Üçkuyu köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
K2011: Uçkî
Kürd yerleşimi (Şêxbizin aşireti).
■ Kürt yerleşimi (Şexbilan Aşireti). Mert Çakmak
  Çevirme köy - Boztepe (Göllü bucağı) - Kırşehir
Kürd yerleşimi (şêxbizin aşireti).
■ Kürt yerleşimi (Şexbilan Aşireti). Mert Çakmak
  Çiğdeli köy - Boztepe - Kırşehir
Kürd yerleşimi (Şêxbizin aşireti).
■ Kürt yerleşimi (Şexbilan Aşireti). Mert Çakmak
  Çamalak köy - Boztepe - Kırşehir
K2011: Çamalê
Kürd yerleşimi (Şêxbil aşireti).
■ Kürt yerleşimi (Şexbilan Aşireti). Mert Çakmak
Grafik harita göster     haritada ara : km