Bozoğlak'da 11 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gülbahçe köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1928 K: Sitemi
1530 T-An: Sitemi ulya
Sünni Türk yerleşimi
  Karaca köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1928 K: Cemolar [ Kürd cemokan "aş." ]
  Çiğdemli köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1928 K: Nezgeb
1530 T-An: Mezgeb [ Erm mazgab "başörtüsü?" ]
  Dikyamaç köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1914, 1928 Mn, K: Korkop [ Erm ]
  Bozoğlak köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1946 MYK: Aşağıihtik
1928 K: Aşağı Ixtik
E1914 Mn: Uxdig [ Erm uxdig "yatırcık, küçükziyaret" ]
1530 T-An: İxtik
  Karadere köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1946 MYK: Yukarıihtik
1928 K: Yukarı Ixtik
E1914 Mn: Uxdig [ Erm "küçük ziyaretgâh, yatırcık" ]
  Gediktepe köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1928 K: Bargisor
1530 T-An: Bargisor [ Erm bargitsor "hendekdere" ]
  İncesu mz - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
Eski adı: Gemine
■ 1530 tarihli Tahrirde görülen Pekeriç-i büzürg (büyük Pekeriç) köyü burası olmalıdır. Halen Küçük Pekeriç'e bağlı terkedilmiş mezradır. SN
  Dolmabahçe mz - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
Eski adı: Vank [ Erm vank' "manastır" ]
■ © 09.12.1836 Erzurum sancağının Gercanis nahiyesine bağlı Vadivank nahiyesinin Kerar Karyesi ... deyar heyran
  Hakbilir köy - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
1928 K: Pekeriç
E1902: Pokr Pakaric [ Erm փոքր Բագառիճ "küçük ateşgâh (putperest tapınağı)" ]
1530 T-An: Pekeriç küçük
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Tercan Çadırkaya'daki ünlü Pakaric ile aynı adı taşıyan küçük bir köydür. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km