Bozkır'da 54 yerleşim bulundu.
sırala 
  Sorkun bld - Bozkır - Konya
1914 Kiep: Sorkun
  Gündüğün mah Harmanpınar - Bozkır (Ahırlı bucağı) - Konya
1914 Kiep: Gündüğün
  Çağlayan bld - Bozkır - Konya
1928, 1968: Çat
■ Eskiden Alevi olduğu söylenen köy halen şiddetle Sünnidir. SN
  Bağyurdu köy - Bozkır - Konya
1928 K: Sopran
1914 Kiep: Savran
  Tarlabaşı köy - Bozkır - Konya
1928 K: Bekele
  Sazlı köy - Bozkır - Konya
1914 Kiep: Sazlı
  Kozağaç köy - Bozkır - Konya
1667: Kozağaç
■ © 22.06.1667 Belviran kazası Kozağaç köyünde cami olmadığından Şeyh Bayral Mescidi'nin camiye tahviline izin verilmesi. deyar heyran
  Bozkır ilçe - Bozkır - Konya
1928 K: Siristad
1914 Kiep: Siristat
1848: Bozkır (idari bölge)
■ Antik Isaura Nova kentidir. Roma döneminde Isauria ülkesinin başkenti idi. Siristad adının Isaura ile ilişkili olması mümkündür. SN
■ © 06.12.1848 Bozkır kazasına tabi Hoca köyünde pazar kurulması olmayacağından pazarın cuma günleri kazanın ortasındaki Sırıstad kasabasında kurulması hakkında... deyar heyran
  Yolören köy - Bozkır - Konya
1914, 1928 Kiep, K: Fart
  Yalnızca köy - Bozkır - Konya
1928 K: Yalnızca
  Pınarcık köy - Bozkır - Konya
1914 Kiep: Pınarcık
  Tepearası köy - Bozkır - Konya
1914 Kiep: Tepearası
  Karayahya köy - Bozkır - Konya
1914 Kiep: Karayahya
  Yazdamı köy - Bozkır - Konya
1914 Kiep: Yazdam
  Ulupınar köy - Bozkır - Konya
1914 Kiep: Ulupınar
  Kuşça köy - Bozkır - Konya
1914 Kiep: Kuşçu
  Hacılar köy - Bozkır - Konya
1968: Acılar
1914 Kiep: Hacılar
  Işıklar köy - Bozkır - Konya
1914 Kiep: Işıklar
  Dereiçi bld - Bozkır (Üçpınar bucağı) - Konya
1946 MYK: Gederet
■ © 13.02.1801 Belviran kazasının Bulat ve Gedret köylüleri Göksu üzerindeki köprüyü tamir eylediklerinden tekaliften kurtulmakta iseler de bu köprü umuma ait olmayıp yalnız iki köyün arasında olduğundan bu iki köy halkının dahi kazanın diğer köylerinin verdikleri tekalife iştirak etmeleri. g.tt --- © 22.05.1801 Konya'nın Bozkır madenine merbut Belviran kazasına tabi Pulat ve Kudurat karye ahalileri, Göksu üzerindeki büyük köprüyü kendi mallarından tamir edeceklerinden, vermekte oldukları tekalifden gayri tekaliflerle rencide edilmemeleri. deyar heyran
  Yelbeyi köy - Bozkır - Konya
1928 K: Yelbeyi
1914 Kiep: Yılbey
  Kuzören mah Sarıoğlan - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1928 K: Kuzören
1914 Kiep: Kızören
  Boyalı mah Sarıoğlan - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1914 Kiep: Büyükboyalı
  Sarıoğlan bld - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1914 Kiep: Sarıoğlan
1706: Belviran
1928 K: Belören (idari bölge)
■ Kasabanın eski adı olan Belören/Belviran 1960'lara dek idari birim adı olarak korunmuştur. SN
■ © 03.06.1706 Belviran kazasında ibrahim Seydi Zaviyesi'ne Ali tarfından vukubulan müdahalenin meni hakkında Konya Vali ve kadısına Belviran kadısına hitaben yazılan hükme dair--- © 23.01.1895 Konya'ya gönderilen Ruscuk muhacirleri, Bozkır kazasının Belviran nahiyesi dahilinde semi adlı mahalde iskan edildiklerinden, mezkur karyeye eski adının verilmesi. --- © Gömlek No:9815 Belviran kazası, Kürt karyesi temettuat defteri. --- © 29.07.1851 Belviran kazası Beliki karyesi ahalisinden Abdüllatif'in katili Mehmed'in küreğe konulması. deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km