Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Boğazlıyan'da 36 yerleşim bulundu.
sırala 
  Eğlence köy - Boğazlıyan (Yenipazar bucağı) - Yozgat
E1902 Epr I.774: Eğlence [ Tr eğlence "durak yeri" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda onu Protestan olmak üzere 35 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
  Yamaçlı bld - Boğazlıyan (Fakılı bucağı) - Yozgat
1928 K: Seğleb
■ 1915 sonrası bazı kimsesiz Ermeni kızları köyde yeni bir hayat kurmak mecbûriyetinde kaldılar. Manav
  Yenipazar bld - Boğazlıyan (Yenipazar bucağı) - Yozgat
E1902, 1928 K: Keller
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Poyrazlı köy - Boğazlıyan (Yenipazar bucağı) - Yozgat
Kafkasya göçmeni (Oset) yerleşimi
■ 150 hane olan köyde nüfus 400 dolayındadır. Osetçe anadilini gayet iyi bilen ve anayurt ile ilişkileri iyi olan bir köydür. abdüssamet
  Sırçalı bld - Boğazlıyan - Yozgat
1928 K: Sırçalıtekke
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dereçepni köy - Boğazlıyan - Yozgat
1928 K: Çepni [ Tr çepni "aş." ]
  Çakmak bld - Boğazlıyan - Yozgat
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yoğunhisar köy - Boğazlıyan - Yozgat
■ 4. yy'dan beri kaydedilen Euaísses/Aoísôn adlı yerdir. SN
  Ovakent bld - Boğazlıyan - Yozgat
1928 K: Horan [ Erm xoran? "saray" ]
  Boğazlıyan ilçe - Boğazlıyan - Yozgat
E1902: Boğazlıyan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kasaba 19. yy başlarında Osmanlı idaresi tarafından kurulmuş ve yaklaşık yarı nüfusu Ermenilerle iskân edilmiştir. 20. yy başında 2000 Ermeni ile Surp Minas ve Asdvadzadzin kiliseleri bulunuyordu. SN
  Güveçli köy - Boğazlıyan - Yozgat
yerleşimi
  Belören köy - Boğazlıyan - Yozgat
E1902, 1928 Epr, K: Belören
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Uzunlu bld - Boğazlıyan - Yozgat
1928: Uzunlu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yazıkışla köy - Boğazlıyan - Yozgat
E1902, 1928 K: Gürden
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km