yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Bitlis'de 571 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 6
sırala 
  Akarmavi mv - Merkez (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1928 K: Akaramivi/Akaramuyi
■ Kınalı (Hersud) köyünün mezrası iken bir süre ayrı köy olmuş olabilir. Halen hiçbir kaynakta kaydına rastlanmadı. SN
  Özenli köy - Mutki - Bitlis
1928 K: Mahbuban [ Kürd mehbûban "dostlar" ]
E1900 Hew 194: Mahbubank'
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Göztepe köy - Mutki - Bitlis
K2010: Çemê Bilal [ Kürd "Bilal pınarı" ]
1928 K: Plorik [ Erm plrig "tepecik" ]
  İkizler köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Kizank [ Erm ]
E1900 Hew 82: Gitsank'
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Kocainiş köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Guzik [ Kürd gûzik "cevizlik" ]
E1900 Hew 194: Inguzek [ Erm "cevizlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çayırlı köy - Mutki - Bitlis
1928 K: Mezrei Meran [ Kürd/Tr mezre merˁan "meralar mezrası" ]
  Yiğitler mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928, 1946 K, MYK: Şinistiislam
E1914 K&P: Şnist verin [ Erm "Yukarı Şinist" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Bozburun köy - Mutki - Bitlis
1928 K: Bilokan [ Kürd "Bilaller (aş.)" ]
E1900 Hew 194: Belekan/Blokan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Dağlık köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928, 1946 K, MYK: Şinistihıristiyan
E1914 K&P: Şnist nerkin [ Erm "Aşağı Şinist" ]
E1902 Epr: Şnist
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ballı köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928 K: Herpi
E1902 Epr, Hew: Arp'i [ Erm "güneşli" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Oluklu köy - Mutki - Bitlis
1928 K: İzyan
  Yazıcık köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1928 K: Silind
E1900 Hew 194: Sğind/Slind
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Karabudak köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928 K: Şinik
E1914 K&P: Şénig [ Erm "köyceğiz" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Alkoyun köy - Mutki - Bitlis
1928 K: Misor
E1902 Epr: Medz Tsor [ Erm "büyükdere" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kovanlı köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928 K: Érgankodi [ Erm yergankodi "uzunkuşak" ]
  Uran köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Tağvank
E1902, E1914 Epr II.10: T'ağavank' [ Erm "mahalle manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çatalerik köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
E1902, 1928 Epr, K: Niç
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Beşevler köy - Mutki - Bitlis
1928 K: Lodinsor
E1901 Vic, Hew: Lorduntsor [ Erm "... deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kuşdili köy - Mutki - Bitlis
1928 K: Babutağ
E900: Babnt'ağ [ Erm "dede mahallesi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kayran köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
E1900, 1928 Hew, K: Hersan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Erler köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Xavarik [ Erm "kuzca" ]
  Yuvalıdam köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1928 K: Torx [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bağarası köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928 K: Mermend
E1900 Hew 194: Marmand
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çıtlıyol köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Tağisor
E1902 Epr, Hew: T'ağitsor/T'ağvutsor [ Erm "mahalledere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Tağ vadisi adı verilen yörenin başlıca köyüdür. SN
  Yanıkçakır köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1928 K: Çemani İğik [ Kürd "İğik (kamışlı) gözeleri" ]
  Meydan köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928 K: Meydan
E1900 Hew 194: Medan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Taşboğaz köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928, 1946 K, MYK: Herpüs [ Erm ]
  Boğazönü köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Parsink
E1900 Hew 194: Harsenk' [ Erm "gelingiller" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çiğdemalan köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1928 K: İğik [ Erm yeğék "kamış, saz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Alıcık köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1946 MYK: Gödişkan
1928 K: Godişkan [ Kürd gotişikan "yarıklar" ]
  Arpalıseki köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Pıxonk
E1902, E1914 Epr, Hew: P'ğonk'/P'iğonk' [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kapıkaya köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
1928 K: Kortiyan [ Kürd "çukurlar" ]
  Sarıçiçek köy - Mutki - Bitlis
1928 K: Serkani [ Kürd serêkanî "pınarbaşı" ]
  Kavakbaşı bld - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Dap [ Erm dap' "düz" ]
1928 K: Xuyut (idari bölge)
E666 Aşx, Ardz: Xuyt' (idari bölge) [ Erm xut'? "engebe? dikkaya?" ]
Y610 Kyp: Xothaitai (kavim)
■ Mutki/Motkan bölgesinin tarihî adıolan Xuyt'un 19. yy'daki idari merkezi Dap/Kavakbaşı köyü idi. İlçe merkezi bugünkü yerine 1938'de nakledildi. ■ 7. yy başında Kıbrıslı Georgios'a göre yöreye adını veren Xothaitai bir kavim adıdır. Ancak bu iddia doğrulanmaya muhtaçtır. SN
  Alatoprak köy - Mutki - Bitlis
1928 K: Salansor
E1900 Hew 194: Salnatsor [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Uzunyar köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928 K: Kûran [ Kürd kûran "derinler" ]
  Çığır köy - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Kor/Kûr
E1902 Epr: Gor'
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Açıkalan köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928 K: Misi
E1914 K&P: Medzi küğ [ Erm "büyükköy?" ]
E1902 Epr: Mıtsu
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Bir dönem Motki kaza merkezi olup 1914'te 300 dolayında Ermeni nüfusa sahipti. SN
  Kaşıklı köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
E1902, 1928 Epr, K: Şen [ Erm şén "köy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çaygeçit köy - Mutki - Bitlis
1946 MYK: Badinan
1928 K: Çeman maa Badinan [ Kürd çeman "gözeler" ]
  Salman köy - Mutki (Meydan bucağı) - Bitlis
1928 K: Kinzu
E1902, E1914 Epr, K&P: Gndzu/Gındzav [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kapaklı köy - Mutki - Bitlis
Eski adı: Xaçinan
  Yumrumeşe köy - Mutki - Bitlis
1946 MYK: Tağo
1928 K: Tağu
E1902 Epr II.12: T'ağ gen. T'ağvu [ Erm "mahalle (köyü)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Tağ (`mahalle`) burada bir vadinin ve bölgenin adı olup, Tağvu, Tağutsor ve Tağuvank yerleşimlerini içerir. SN
  Ayrancılar köy - Merkez (Narlıdere bucağı) - Bitlis
1928 K: Miryanis [ Erm miryants "beyleryurdu" ]
  Ocaklı mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 Epr, K: Pırnaşin
E967, E1902 Er, Epr: Pır'naşén [ Erm "zorköy veya zorbaköy" ]
■ Eprigyan'ın aktardığı yerel efsaneye göre Prnig (`zorba`) adlı yerel hükümdarın kalesi iken İsa'nın havarilerinden Aziz Tateos/Thaddeus bu mevkide mucizevi bir pınar açarak yanıbaşında ünlü Ağprik Vank' (`pınarcık`) manastırını inşa eder. Şimdi hemen hemen terkedilmiş olan mezra, vaktiyle aynı adı taşıyan bir idari bölgenin merkez köyü idi. SN
  Narlıdere köy - Merkez (Narlıdere bucağı) - Bitlis
1928 K: Kasrik [ Kürd qesrik "konacık" ]
  Üstyayla köy - Mutki - Bitlis
1928 K: Aspincer ulya
E1902 Epr: Verin Asbnçer [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sekiliyazı köy - Mutki - Bitlis
1928 K: Tatvan [ Erm tadavan "(Aziz) Tad kenti" ]
■ 1. yy'da yaşadığı ve havari Tateos (Thaddeus)'un öğrencisi olduğu rivayet edilen Aziz Tad muhtemelen efsanedir. Kasaba adının Ermenice öncesi bir dilden kalmış olması güçlü olasılıktır. SN
  Akıncı köy - Mutki - Bitlis
1928 K: Batılmis
  Çatalsöğüt köy - Mutki - Bitlis
1928 K: Xaştak [ Erm ]
  Kaşak köy - Mutki (Geyikpınarı bucağı) - Bitlis
E1902, 1928 Epr, K: Kaşax
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sarpkaya köy - Merkez (Narlıdere bucağı) - Bitlis
Eski adı: Zizan [ Kürd zîzan "aş." ]
  Mutki ilçe - Mutki - Bitlis
1928 K: Miritak [ Kürd mîrêtax? "beymahallesi" ]
E1902 Epr: Mérét'ağ
Osm: Motkan (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Motki/Motkan ilçe merkezi 1938’de Açıkalam/Misi'den Mirtak'a taşındı. Daha önceki devirde Kavakbaşı/Xuyt kaza merkezi idi. SN
■ Çoğunluk Kürtlerden oluşmaktadır. Türk
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Punut
E1902 Epr I.408: Poğnud [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Meşelik mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Mirsank
E1902, E1914 Epr, K&P: Mrtsank' [ Erm "ödül" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Taşyol mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Gerxu
E1902, E1914 Epr, K&P: Gırxu [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Aydın mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Xur
E1902, E1914 Epr, K&P: Xur [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Oxsa [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Orus maa Sisar
E1914 K&P: Orus
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Dölek
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Zinder
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Zizan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Cumhuriyet köy - Merkez (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1960 DİE: Kurudere
1928 K: Dereç
■ 1998'de Kurudere/Dereç köyü boşaltıldı, 1 km aşağıda köyden ziyade toplama kampına benzeyen Cumhuriyet adlı yer yapıldı. SN
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Ziyaret
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Dabler [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Aydemir köy - Mutki - Bitlis
1928 K: Horsink
E1914 K&P: Hatsink' [ Erm ]
E1902 Epr: Ordzénk'
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Dadrik [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Çallı köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1928 K: Pertük
E1902 Epr I.396: Pertag [ Erm "kalecik" ]
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Tıbxi [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Totan
E1900 Hew 194: Totnug [ Erm "totancık (?)" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Küsünek
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Golemiran [ Kürd golê mîran "beyler gölü" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Yaygın köy - Merkez - Bitlis
1928 K: Samo
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Mîkar/Meykar [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Nizin
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Sarıkonak köy - Merkez (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1928 K: Duxan [ Kürd duxan "ikiev" ]
1928 K: Şetek (idari bölge) [ Kürd "ırmak" ]
■ Bir dönem Şetek nahiye merkezi oldu. Asıl Şetek Bitlis merkeze bağlı Ortakapı köyüdür. SN
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Vérköx [ Erm verin küğ "yukarıköy" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Kayalıbağ köy - Merkez (Sarıkonak bucağı) - Bitlis
1928 K: Lérd [ Erm lert "ıssız, metruk" ]

Haritada yeri belli olmayanlar.
  ? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1914 K&P: Pazents [ Erm "şahinler" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te 120 Ermeni nüfusu, Surp Teotoros kilisesi ve Meryemana manastırı vardı. Bugünkü durumu tesbit edilemedi. SN
  ? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Tanzik
K1914 K&P: Dantsik [ Erm "armutlu" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Bedran
E1914 K&P: Badranants [ Erm "Bedran'lar" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Xut maa Xulan
E1914 K&P: Xuyt' [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Davağus/Tavağos
E1914 K&P: Dıvağus
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Grafik harita göster     haritada ara : km