yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Birecik'de 78 yerleşim bulundu.
sırala 
  Dorucak köy - Birecik - Urfa
1928 K: Tillak [ Kürd tilek "tepecik" ]
Kürd yerleşimi (Reşi aşireti).
■ Eski Dorucak/Tillak köyü baraj gölü altında kaldıktan sonra yeni yerde yeniden kuruldu. SN
  Keskince köy - Birecik - Urfa
1928 K: Tel Musan [ Ar/Kürd "Musalar tepesi" ]
Türkmen yerleşimi
■ Eski Tilmısan/Keskince köyü baraj gölü altında kaldığı için yeniden iskân edildi. SN
■ Türk yerleşimi (Türkmen-Nogay Türkü karışık) Tilmusa Mahallesinde yaklaşık 100 aile yaşardı. Köy sular altında kaldıktan sonra barajın kıyısında mahallenin eski yerini tepeden görecek bir mevkide köye yeni yerleşim yeri verildi. Fakat buraya köylülerden sadece 40-50 hane yerleşti. Köylülerin çoğu Birecik ve Nizip ilçelerine, Şanlıurfa ve Gaziantep'e yerleşip kendilerine uygun iş ve ticaretle uğraşmaya başladılar. Diğerler ise mahalleye tahsis edilen yeni yerleşim yerinde tekrar tarım ve fıstıkçılık ile uğraşmaya devam etti. Baraj sularının köy topraklarını sular altına aldıktan sonraki hali . Köy ve toprakları tamamen sular altında kaldı. Ancak Kepir denilen tepelerdeki bir bölüm mahallenin fıstıklık arazisi kaldı. Buraya da Mahallenin yeni yerleşim yeri yapıldı. Tılmusa yani Keskince mahallesi baraj yapılmadan önce ilçemizin cennete benzeyen yegane köylerinden biri idi . Gerçekten bahçeleri ile sulu tarımı ile hele meşhur erik ve sebzesi ile Fırat'ın incilerinden biri idi. Burada yaşayan halkın tamamı Türkçe konuşur. Okulu vardır. PTT şubesi yoktur. Su şebekesi vardır. İlköğretim okulu, cami, sağlık ocağı ve dört adet lojmanı vardır. 19. yüzyılda köy aslen Çukurova'da iskan etmesi amaçlanan Nogay-Tatar muhacirlerinden göç almıştır. Bu mahallemizin eski ismi Tilmusa'dır. Hititlerde kullanılan ve genellikle Sami kökenli dillerde yaygın olan bir isimdir. Günümüzde yörede halen aynı mana ile kullanılır. Yüksek ve toprak yapılı höyük anlamına gelmektedir. İlçemizin sınırları içinde bu isimle başlayan Tılfar (Bozdere ) Tılmecnun (Eriç) Tılubur (Geçittepe ) Tılvazz ( Meteler) Tılak (Dorucak) isimli 5 köy bulunmaktadır. Tılmusa mahallesi Fırat kenarında kurulu tarihi Zeugma (Belkıs) şehrinin tam karşısında ve Fırat nehrinin doğu tarafına düşmektedir. Tilmus mahallesi kral yolu olarak bilinen tarihi ipek yolunun da fıratı geçiş yeridir. Asurlular döneminde Mezopotamya'dan Karum yani Kayseri ye giden kral yolunun Tılmusa'dan geçtiği bilinmektedir. Bu konuda araştırma yapan Falkner ve Garelli bu fikirdeler: Onlara göre Asur ;kayseri yolu Birecik'in yakınlarında bir yerde Fırat'ı geçer. Bu yol Ur şehrinden başlayarak Kayseri'de sona erer .Bu fikir gayet isabetlidir. Zaten Tılmusa ile Belkıs (Zeugma) şehrini birbirine bağlayan köprünün de kalıntıları hala durmaktadır.Yine bu konuda araştırma yapan Dr.Geotze ve W. Hallo Tılmusa'yı tanımadıkları halde tarif ettikleri kral yolunun Fırat geçişi Tılmusa'dadır. Tılmusa'nın kral yolu üzerinde bulunduğu bu kişilerin araştırması incelendiğinde ortaya çıkar. Dolayısıyla Tılmus Mezopotamya'nın Anadolu'ya açılan kuzey kapısı olarak kabul edilebilir. Ne yazık ki Birecik barajının yapımıyla birlikte Tılmusa mahallesi ve bahsi geçen Zeugma Belkıs mahallesi ile Tarihi köprünün kalıntıları Birecik barajı altında kalmıştır. Üstelik Tılmıs (Tümülüs) höyüğünde herhangi bir kazı bile yapılmamıştır. bult
  Altınova köy - Birecik - Urfa
1890, 1928: Hubab [ Süry "bereketli" ]
Türkmen yerleşimi
  Ayran bld - Birecik - Urfa
1928 K: Ayran
Eski adı: Aran
Kürd yerleşimi (Reşi aşireti).
  Meteler köy - Birecik - Urfa
1928 K: Tel Vez
■ Eski Tilvez/Meteler köyü baraj gölü altında kaldı; yeni yerde iskân edildi. SN
■ Türkmen yerleşimi metonio
  Geçittepe köy - Birecik - Urfa
1928 K: Tel ˁubur [ Ar tell el-ˁubur "geçittepe" ]
Türkmen yerleşimi
  Çiftlik köy - Birecik - Urfa
1928 K: Çukur Çiftlik
Kürd yerleşimi (Reşi + Milan aşireti).
  İnnaplı köy - Birecik - Urfa
1928 K: ˁinnab [ Ar "üzüm" ]
Kürd yerleşimi (Reşi aşireti).
  Surtepe köy - Birecik - Urfa
1928 K: Surtepe
Kürd yerleşimi (Reşi aşireti).
  Bağlarbaşı köy - Birecik - Urfa
1928 K: Sorik [ Kürd sorik "kızılca" ]
Kürd/Türkmen yerleşimi
  Melikören mah Yukarıhabip - Birecik - Urfa
1928 K: Melikviran
  Uğurcuk köy - Birecik - Urfa
1928 K: Hacinebi [ Kürd hecînebî "hacıtorunu" ]
Kürd yerleşimi (Reşi aşireti).
  Mezra bld - Birecik - Urfa
1928 K: Mezra
■ Türk yerleşimi metonio
  Birecik ilçe - Birecik - Urfa
A1100: Bîre
S300: Birtha [ Süry "saray" ]
■ Arapça ve erken Türkçe kaynaklarda Bîre/Bîrâ kullanılır. SN
■ Çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu ilçe merkezinde önemli Türk azınlık da bulunmaktadır. Türk
  Aşağıhabip köy - Birecik - Urfa
1928 K: Aşağıhabip
Kürd yerleşimi (Pijan aşireti).
  YukarıHabip köy - Birecik - Urfa
1928 K: YukarıHabip
yerleşimi
  Surdışı mah Çoğan - Birecik - Urfa
1928 K: Haric-i Sur
  Karababa köy - Birecik - Urfa
1928 K: Karababa
■ Tüten köyüne bağlı mahalle iken ayrı muhtarlık oldu. SN
  Akarçay köy - Birecik - Urfa
1928 K: Tibil
Kürd yerleşimi (Ketikan aşireti).
■ © 24.02.1743 Birecik sancağında kain zeamet mülhakatından Tiril kasabasındaki arazilerine konar göçer taifesinden Reşvan Aşireti'ne mensub bazı eşhasın kendilerine zarar verdiklerinden ... deyar heyran
  Sekili köy - Birecik - Urfa
Eski adı: Kesme
  Ziyaret köy - Birecik - Urfa
1928 K: Ziyaret
  Tüten köy - Birecik - Urfa
1946 MYK: Eşekdüşen
Osm: Eşekviran
Kürd yerleşimi (Ketikan aşireti).
■ 1928 DV köy listesinde görülen `Aşağıdüşen` adı muhtemelen başarısız kalmış bir kibarlaştırma teşebbüsüdür. SN
  Duyduk köy - Birecik - Urfa
1928 K: Xarabe Bezikan
Kürd yerleşimi (Ketikan aşireti).
■ Akarçay/Tibil köyüne bağlı mahalle iken yakın tarihte ayrı köy statüsü kazandı. SN
  Çoğan köy - Birecik - Urfa
1928 K: Çoğan
Kürd yerleşimi (Ketikan aşireti).
  Çiçekalan köy - Birecik - Urfa
1928 K: Zehri
Kürd yerleşimi (Ketikan aşireti).
  Bozdere köy - Birecik - Urfa
1928 K: Tilfar [ Ar "faretepe" ]
Kürd yerleşimi (Ketikan aşireti).
  Akpınar köy - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Urfa
1928 K: Söğürtlen
Kürd yerleşimi (Reşi aşireti).
  Kuyucak köy - Birecik - Urfa
1946 MYK: Biris
1928 K: Bir ˁîs
Kürd yerleşimi (Ketikan aşireti).
  Karakız mah Kuyucak - Birecik - Urfa
1928 K: Karakız
  Mağaralı köy - Birecik - Urfa
1928 K: Girlavık [ Kürd girlawik "oğultepe" ]
Kürd yerleşimi (Ketikan aşireti).
  YeniAkpınar köy - Birecik - Urfa
■ Türk yerleşimi metonio
  Diktepe köy - Birecik - Urfa
1928 K: Ağcakuyu
  Böğürtlen köy - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Urfa
1928 K: Böğürtlen
Kürd yerleşimi (Şabikan aşireti).
  Almaşar köy - Birecik - Urfa
1928 K: Almaşar
  Eşmeler köy - Birecik - Urfa
Kürd yerleşimi (Ketikan aşireti).
  Kurucahöyük köy - Birecik - Urfa
K2010: Girişk
Kürd yerleşimi (Ketikan aşireti).
  Arslanlı köy - Birecik - Urfa
1928 K: Şebük
  Han mah Arslanlı - Birecik - Urfa
1928 K: Han
  Ünsal köy - Birecik - Urfa
Eski adı: Haydar Çortuği
Kürd yerleşimi (Ketikan aşireti).
  Divriği köy - Birecik - Urfa
1928 K: Divriği
Kürd yerleşimi (Ketikan aşireti).
  Güvenir köy - Birecik - Urfa
1928 K: Sakırga
Kürd yerleşimi
  Namazlı mah Ünsal - Birecik - Urfa
1928 K: Namazlı
  Kömağıl köy - Birecik - Urfa
Kürd yerleşimi (Ketikan aşireti).
■ Divriği köyünden ayrıldı. Yeni yerleşim. SN
  Dalocak köy - Birecik - Urfa
1928 K: Çepçepi [ Kürd "solun solu" ]
Kürd yerleşimi (Berazi aşireti).
  Özveren köy - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Urfa
1928 K: Hobabi [ Süry "bereketli" ]
Kürd yerleşimi (Şabıkan aşireti).
  Göktepe köy - Birecik - Urfa
Kürd yerleşimi (Ketikan aşireti).
  Düzlüce köy - Birecik - Urfa
Eski adı: Huluk
Kürd yerleşimi (Ketikan aşireti).
  Aratdağı mah Kocaali - Birecik - Urfa
1928 K: Aratdağı
  Meyanca köy - Birecik - Urfa
1928 K: Susik
Kürd yerleşimi (Abbasiyan aşireti).
  Yaylacık köy - Birecik - Urfa
K2010: Fısfıs
1928 K: Simavi
Kürd yerleşimi (Ketikan aşireti).
  Günışığı köy - Birecik - Urfa
1928 K: Şemsi Xıdır
Kürd yerleşimi (Ketikan aşireti).
■ Arapça eş-şems el-xidr `yeşil güneş` yorumu ikna edici değildir. SN
  Mengelli köy - Birecik - Urfa
1928 K: Mengelli
■ Nüfusu 1878 Karaköse muhaciridir; Türkçe konuşurlar. SN
  İncirli köy - Birecik - Urfa
1928 K: İncirli
Eski adı: Miçoler
  Ekenek köy - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Urfa
1928 K: Havana
Kürd yerleşimi (Berazi aşireti).
  Kocaali köy - Birecik - Urfa
■ Şimdi Suruç ilçesine bağlı olan Taşlık köyünün mahallesi iken ayrı köy statüsü kazandı. SN
  Kulaksız mah Kocaali - Birecik - Urfa
1928 K: Kulaksız
  Yuvacık köy - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Urfa
Eski adı: Havacığ
Kürd yerleşimi (Silivanlı aşireti).
  Konak köy - Birecik - Urfa
Kürd yerleşimi (Ketikan aşireti).
  Cibinören köy - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Urfa
1946 MYK: Cibinveran
1928 K: Cibinviran [ Tr "tatarcık harabesi" ]
Kürd yerleşimi (Hartavi aşireti).
  Damlıca köy - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Urfa
1928 K: Düderi [ Kürd dûderi "ikikapılı" ]
  Haydarahmet köy - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Urfa
Kürd yerleşimi (Berazi/Pijan aşireti).
  Ilgar köy - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Urfa
1928 K: Mığribi/Mağribî [ Ar "batılı" ]
Kürd yerleşimi (Hartavi aşireti).
■ Türk/Kürt karışık yerleşimi metonio
  Kural köy - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Urfa
1928 K: Asuman
Kürd yerleşimi (Hartavi aşireti).
  Dışlık köy - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Urfa
1946 MYK: Gilbaş
1928 K: Gılbaş
Kürd yerleşimi (Hartavi aşireti).
  Boztepe köy - Birecik - Urfa
■ Yakın dönemde kurulmuş bir köydür. SN
Grafik harita göster     haritada ara : km