Bingöl'de 368 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 4
sırala 
  Dalbasan köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Seter
■ © 09.11.1908 Kiği kazasının Seter köyünde senetli arazi ve emlakı, Zaza Aşireti Reisi Ali Çavuş ve adamları tarafından zaptedilen Yusuf b. İsmail ve arkadaşlarının müracaatı deyar heyran
  Çayağzı köy - Yayladere - Bingöl
1901, 1928 UK, K: Zimtek
  Yavuztaş köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Taru
  Sürmelikoç köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Çemizeyni [ Kürd çemêzeyni "Zeynel pınarı" ]
  Sülbüs dağ - Yayladere - Bingöl
E1902: Surp Luys [ Erm "kutsal ışık" ]
■ Ermeniler ve Alevilerce kutsal ziyaret yeri sayılmıştır. SN
  Kalkanlı köy - Yayladere - Bingöl
1946 MYK: Pargasor [ Erm pargatsor "sarpdere? ekşidere?" ]
Alevi yerleşimi
■ Parg sıfatı `keskin`, `ekşi` veya `dik` anlamına gelebilir. Köyün altında Horivank (Erm `Kuyumanastır) deresi bulunur. SN
  Çalıkağıl köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Maskân maa Herdif [ Tr "Herdif ve haneler" ]
E1902 Epr: Hardiv [ Erm ]
1901 UK: Herdif
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
■ 1911-12 yılında iki ilkokulda 145 Ermeni öğrenci vardı. SN
  Haktanır köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Xop
E1902 Epr II.213: Xoptsor [ Erm խոփձոր "saban deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Aydınlar köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Çuğ [ Kürd çûx "harman?" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Akçadamlar mah Yayladere - Yayladere - Bingöl
1928 K: Xubik
E1900 AY, Vic: Xubeg/Xubig [ Erm "tepecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yayladere ilçe - Yayladere - Bingöl
1928 K: Xolxol [ Erm/Kürd Xolxol "çağlayan" ]
  Yolgüden köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Eğrek [ Erm akarag "çiftlik" ]
  Hasköy köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Hasköy [ Tr ]
  Çatalkaya köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Komik
E1902 Epr: Kmek [ Erm "ağılcık" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Sarıtosun köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Conag [ Erm "çavdargöze" ]
  Boğazköy köy - Yayladere - Bingöl
Eski adı: Asuran
  Batıayaz köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Mırun maa Xarsek [ Erm ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Yaylabağ köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Ağdad [ Erm "tuzlu" ]
Alevi (Kurmanc) yerleşimi
  Kırköy köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Kır
  Gökçedal köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Deştil [ Kürd deşttîl "höyükova" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Günlük köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Anzivik?
1901 UK: Arzivig [ Erm "kartalcık" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Alınyazı köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Xozovit [ Erm xozhovid "domuzvadi" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Billice köy - Kiğı - Bingöl
1928 K: Bilice
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Korlu köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Şeyxan [ Kürd şêxan "şeyhler" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Demirdöş köy - Kiğı - Bingöl
Eski adı: Tirikan [ Kürd ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Güneşlik köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Heftaric
E1902: Havdaric [ Erm Հաւտառիճ ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen ar'icsözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
  Günkondu köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 K: Kaşan [ Zaza kaşon "inişler" ]
  Sabırtaşı köy - Kiğı - Bingöl
1928 K: Xaror [ Erm xaror "saban tahtası" ]
  Zeynelli köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Zeynallu [ Kürd zeynelan "aş." ]
  Bilekkaya x - Yayladere - Bingöl
1928 K: Herkeb
1901 UK: Herkap [ Erm հերքաբ "tarla kıyı" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Erm herk `sabanla toprağı sürme, sürülmüş tarla`; ap `su kenarı`. SN
  Alaattin köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1736 K: Alaaddin
Zaza yerleşimi
■ © 11.05.1736 Palu sancağının Servan nahiyesindeki Alaeddin köyünde bulunan cevherin Ergani cevherleriyle birleştirildiği... deyar heyran
  Sırmalıova köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 K: Abdelan [ Kürd/Zaza "Abdallar" ]
  Açıkgüney köy - Kiğı - Bingöl
1928 K: Sévgelik
E1901 Vic, Epr: Sergévilik [ Erm "ayvacık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
  Kuşluca mah Çiçekdere - Kiğı - Bingöl
1928 K: Sakasor
E1901 Vic: Sakatsor [ Erm "kazdere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yazgünü köy - Kiğı - Bingöl
1928 K: Xups
E1901 Vic, Epr: Xups [ Erm Խուփս ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
■ 1911-12 ders yılında kasabadaki Ermeni okulunun 201 erkek 152 kız öğrencisi kayıtlıdır. Ayrıca ana okulu vardı. SN
  Yukarıserinyer köy - Kiğı - Bingöl
1928 K: GazikUlya [ Kürd qajik? "karga" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Çomak köy - Kiğı - Bingöl
1928 K: Conak
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ 1994'te güvenlik güçlerince boşaltılarak harabe haline getiildi. 2014'te yeniden yerleşime izin verildi. SN
  Aşağıserinyer köy - Kiğı - Bingöl
1928 K: GazikSüfla
1901 UK: Kajix [ Kürd qajik? "karga" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Kuruca köy - Merkez - Bingöl
1928 K: Gazik [ Kürd gazik "tepecik" ]
  Gönülaçan köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 K: Haydan [ Kürd/Zaza "Haydarlar" ]
Zaza yerleşimi
  Ağaçöven köy - Kiğı - Bingöl
1928 K: HoğasKomları [ Erm hoğs "topraklar" ]
  Doludere köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 K: Tinik [ Zaza "ıssıca" ]
  Dikpınar köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 K: Haciyan [ Zaza Hajîyon "hacılar" ]
  Yolçatı köy - Merkez - Bingöl
1928 K: Şarge
  Ölmez köy - Kiğı - Bingöl
E1902, 1928 K: Ölmez [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Güngören köy - Merkez (Sancak bucağı) - Bingöl
1928 K: Mezracık [ Tr "küçükziyaret" ]
  Dallıca köy - Kiğı - Bingöl
E1901, 1928 Vic, K: Hoğas
E680: Hoğs [ Erm "topraklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Köyde şu an yaşayan halk Erzurum ili Aşkale ilçesinden gelmiştir. Kiğı ilçesine bağlı tek Sünni Türk köyüdür. metonio
  Çiçektepe köy - Kiğı - Bingöl
1928 K: Abvank
1901 UK: Abank [ Erm ]
Kürd yerleşimi
  Kutluca köy - Kiğı - Bingöl
1928 K: Xaçatur
1901 UK: XaçadurMezre [ Erm Խաչատուր "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
■ 20. yy başında 8 hanede 56 Ermeni nüfus ve 15 öğrencili köy okulu mevcuttu. SN
  Yazgülü köy - Merkez (Sancak bucağı) - Bingöl
1928 K: Karaveliyan-ı Sancak [ Tr/Kürd "Karaveliler (aş.)" ]
■ Çapakçur/Bingöl merkez ilçede ikiKaraveliyan köyü olduğundan burası Sancak (nahiyesi) Karaveliyan olarak anılır. SN
  Çaybaşı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
Z2010: Royê Melekan [ Zaza "Mollalar Çayı" ]
Zaza yerleşimi
  Çanakçı köy - Kiğı - Bingöl
1901 UK: Çanakçılar
E1900: Çanaxçı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dikme köy - Merkez - Bingöl
1928 K: Kür
■ Seyid Ahmed el-Kürdi (Çabakçuri) 1830 yılında Kür köyünde dünyaya gelmiştir. Harput Ulu cami yanında mezarı vardır. deyar heyran
  Servi bld - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1736, 1928 K: Sîvan (idari bölge) [ Zaza ]
■ Sîvan nahiyesi Osmanlı döneminden beri mevcuttur. Servi mezrası 1955'te Zimag/Bahçearası köyünden ayrıldı; 1957'de nahiye merkezi, 1989'da belde oldu. SN
■ © 11.05.1736 Palu sancağının Sîvan nahiyesindeki Alaeddin köyünde bulunan cevherin Ergani cevherleriyle birleştirildiği takdirde... deyar heyran
  Baklalı köy - Kiğı - Bingöl
1928 K: Unguzik [ Erm ınguzig "kozluca" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Kabayel köy - Yedisu - Bingöl
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Yeniçevre köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 K: Xalveliyan [ Kürd/Zaza xalweliyan "Velidayılar" ]
  Sarıbudak köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 K: Melekan/Milkan [ Zaza "mollalar" ]
  Dedebağı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 K: Şeyxismailan [ Zaza Şêxsimayîlon "Şahismailler" ]
  Alagöz köy - Kiğı - Bingöl
1928 K: Alagöz
1901 UK: Halagos
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Gözertepe köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 K: Avnik [ Kürd/Zaza having? "yazlık" ]
  Kadıköy köy - Kiğı - Bingöl
1928 K: Kadıköy [ Tr ]
■ Kısmen Alevi (Zaza) yerleşimi
  Yelesen köy - Merkez - Bingöl
1928 K: Kuriman [ Zaza kuermon? "dağlılar" ]
Zaza yerleşimi
■ Kuermu (Kur-mun) Dağ başında yaşayanlar anlamında Zazaca bir kelimedir. Zaza yerleşim yeridir. xesar
  Sırmaçek köy - Kiğı - Bingöl
1928 K: Gijkan [ Kürd ]
■ Kısmen Alevi (Zaza) yerleşimi
  Sütgölü köy - Merkez (Sancak bucağı) - Bingöl
1928 K: Zağ [ Kürd zax "yarık" ]
■ Ermenice dzag sözcüğü de `yarık, delik` anlamındadır. SN
  Akımlı x - Yedisu - Bingöl
1928 K: Dınik [ Erm dnig տնիկ "evcik" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Köy terk edilmiş ve yıkılmıştır. SN
  Nacaklı köy - Kiğı - Bingöl
1928 UK, K: Avertinik
E1900: Averdınik [ Erm "evcik? öreni" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Direkli köy - Merkez - Bingöl
1928 K: Çekvan
  Demirkanat köy - Kiğı - Bingöl
1901, 1928 UK, K: Uzunmaşat [ Tr maşat "mezarlık" ]
  Topraklık x - Kiğı - Bingöl
1928 K: Hakistün
E482, E1901 MKh, Vic: Hankısdun [ Erm Հանգստուն "istirahatgâh" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 376 yılında şehit edilen Aziz Xat adlı kutsal kişinin türbesinden dolayı `istirahatgah` adı verildiğini 5./8. yy tarihçisi Xorenli Movses aktarır. Türbe külliyesindeki 1701 tarihli büyük kilise 1970'lerde kısmen ayakta idi. Şimdi baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Eşme köy - Kiğı - Bingöl
Eski adı: Sivariç [ Erm sévar'ic ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen ar'ic sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
  Güneyağıl köy - Kiğı - Bingöl
1901, 1928 UK, K: Cıbır
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ 1911-12 ylında Ermeni ilkokulunda kız ve erkek 50 öğrenci vardı. SN
  Tekbaş köy - Kiğı - Bingöl
1928 K: Dizvas
  Kavaklı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
E1900 K: Xarabe [ Zaza xiraba "ören" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Karakoç mz - Merkez (Yamaç bucağı) - Bingöl
1928 K: Pul [ Erm p'ul "yıkıntı, harabe" ]
Zaza (Dakun) yerleşimi
  Gökçekanat köy - Merkez - Bingöl
1928 K: AşağıKaraveliyan [ Tr/Zaza "Karaveliler (aş.)" ]
  Kuşçimeni köy - Adaklı - Bingöl
1928 K: KârmurunSüfla
1901 UK: Kermanuk aşağı [ Erm ker manuk "besili bebe?" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Kırkağıl köy - Merkez - Bingöl
1928 K: Armutak [ Erm Aramu t'ağ "Aram/Armen (?) mahallesi" ]
  Kiğı ilçe - Kiğı - Bingöl
1928 K: Kiğı
E666 Aşx: Kıği (pert) [ Erm Քղի "Kiğ/Kuğ (?) kalesi" ]
■ Şimdiki Topraklı köyünde bulunan eski Kiğı kalesi 1616 yılıda bir depremde yıkılınca kaza merkezi buraya taşındı. Roma imp. döneminden beri kaydedilen Kği sözcüğünün kökeni ve anlamı meçhuldür. SN
  Yaydere köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 K: Şellihaydan [ Zaza Şellê Heydon "Haydarlar çayırı" ]
  Duranlar köy - Kiğı - Bingöl
1928 K: Ağbızut
E1901 Vic: Ağpızud [ Erm Աղփզուտ ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Sarıgümüş mah Sancak - Merkez (Sancak bucağı) - Bingöl
1928 K: SimsorGarbi [ Erm sevtsor "karadere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Şaban köy - Merkez - Bingöl
1928 K: Şaban


Grafik harita göster     haritada ara : km