Bingöl'de 367 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 4
sırala 
  Dalbasan köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Seter
■ © 09.11.1908 Kiği kazasının Setez köyünde senetli arazi ve emlakı, Zaza Aşireti Reisi Ali Çavuş ve adamları tarafından zaptedilen Yusuf b. İsmail ve arkadaşlarının müracaatı deyar heyran
  Çayağzı köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Zimteg [ Kürd "aş." ]
  Yavuztaş köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Taru [ Zaza taru "bayır" ]
  Sürmelikoç köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Çemizeyni [ Kürd çemêzeyni "Zeynel pınarı" ]
  Sülbüs dağ - Yayladere - Bingöl
Erm: Surp Luys [ Erm "kutsal ışık" ]
  Kalkanlı köy - Yayladere - Bingöl
1946 MYK: Pargasor [ Erm pargatsor "sarpdere? ekşidere?" ]
Alevi yerleşimi
  Çalıkağıl köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Maskânı Herdif [ Tr meskân-ı Herdif "Herdif evleri" ]
E1902 Epr: Hardiv [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
  Haktanır köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Xop
E1902 Epr II.213: Xop'tsor [ Erm "saban deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Aydınlar köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Çuğ [ Kürd çûx "harman" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Hasköy köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Hasköy
  Akçadamlar mah Yayladere - Yayladere - Bingöl
1928 K: Xubek
E1878, E1901 AY, Vic: Xubig [ Erm "tepecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yayladere ilçe - Yayladere - Bingöl
1928 K: Xolxol [ Kürd Xolxol "çağlayan" ]
  Yolgüden köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Ekrek [ Erm akarag "çiftlik" ]
  Çatalkaya köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Komik [ Erm/Kürd "ağılcık" ]
E1902 Epr: Kmek
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Sarıtosun köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Conag [ Erm "çavdargöze" ]
  Boğazköy köy - Yayladere - Bingöl
Eski adı: Asuran
  Batıayaz köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Mırun
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Yaylabağ köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Ağdad [ Erm ağd "tuzlu batak" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Kırköy köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Kır
  Gökçedal köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Deştil [ Kürd deşttîl "höyükova" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Günlük köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Anzevik [ Erm antsvig "kayacık" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Alınyazı köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Xozavit [ Erm xozhovit "domuzvadi" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Billice köy - Kiğı - Bingöl
1928 K: Billice
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Korlu köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Şixan/Şeyxan [ Kürd şêxan "şeyhler" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Demirdöş köy - Kiğı - Bingöl
Eski adı: Tirikan [ Kürd tîrkî/tîrikan "okçular (aş.)" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Güneşlik köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Heftariç
E1902: Havdar'ic [ Erm ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen ar'icsözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
  Günkondu köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 K: Kaşan [ Zaza kaşon "inişler" ]
  Sabırtaşı köy - Kiğı - Bingöl
1928 K: Xaror/Xarur [ Erm xaror "saban tahtası" ]
  Zeynelli köy - Yayladere - Bingöl
1928 K: Zeynan/Zeynallı [ Kürd zeyno/zeynelan "aş." ]
  Bilekkaya x - Yayladere - Bingöl
1928 K: Hergeb [ Erm hergap "sürmekıyı" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Erm herg `sabanla toprağı sürme, sürülmüş tarla`; ap `su kenarı`. SN
  Alaattin köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1736 K: Alaaddin
Zaza yerleşimi
■ © 11.05.1736 Palu sancağının Servan nahiyesindeki Alaeddin köyünde bulunan cevherin Ergani cevherleriyle birleştirildiği... deyar heyran
  Sırmalıova köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 K: Abdelan [ Kürd/Zaza "Abdallar" ]
  Açıkgüney köy - Kiğı - Bingöl
1928 K: Sévgelik
E1901 Vic, Epr: Sergévilik [ Erm "ayvacık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
  Kuşluca mah Çiçekdere - Kiğı - Bingöl
1928 K: Sakasor
E1901 Vic: Sakatsor [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yazgünü köy - Kiğı - Bingöl
1928 K: Xubs
E1901 Vic, Epr: Xup's [ Erm "tepeler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
  Yukarıserinyer köy - Kiğı - Bingöl
1928 K: Gajik ulya [ Kürd qajik? "karga" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Çomak köy - Kiğı - Bingöl
1928 K: Çonak
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Aşağıserinyer köy - Kiğı - Bingöl
1928 K: Gajik süfla [ Kürd qajik? "karga" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Kuruca köy - Merkez - Bingöl
1928 K: Gazik [ Kürd gazik "tepecik" ]
  Gönülaçan köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 K: Haydan [ Kürd/Zaza "Haydarlar" ]
Zaza yerleşimi
  Ağaçöven köy - Kiğı - Bingöl
1928 K: Hoğaskomları [ Erm hoğs "topraklar" ]
  Doludere köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 K: Tinik [ Zaza "ıssıca" ]
  Dikpınar köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 K: Haciyan [ Zaza Hajîyon "hacılar" ]
  Yolçatı köy - Merkez - Bingöl
1928 K: Şarge
  Ölmez köy - Kiğı - Bingöl
E1902, 1928 K: Ölmez
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Güngören köy - Merkez (Sancak bucağı) - Bingöl
1928 K: Mezracık [ Tr "küçükziyaret" ]
  Dallıca köy - Kiğı - Bingöl
E1901, 1928 Vic, K: Hoğas
E680: Hoğs [ Erm "topraklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çiçektepe köy - Kiğı - Bingöl
1928 K: Apvank [ Erm apvank' "kıyımanastır" ]
Kürd yerleşimi
  Kutluca köy - Kiğı - Bingöl
1928 K: Xaçatur [ Erm xaçatur "haçkapı" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Darköprü köy - Kiğı - Bingöl
1928 K: Xurs
  Yazgülü köy - Merkez (Sancak bucağı) - Bingöl
1928 K: Karaveliyan [ Tr/Zaza "Karaveliler (aş.)" ]
  Çaybaşı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
Z2010: Royê Melekan [ Zaza "Mollalar Çayı" ]
Zaza yerleşimi
  Çanakçı köy - Kiğı - Bingöl
E1901 Vic: Çanakçı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dikme köy - Merkez - Bingöl
1928 K: Kür
■ Seyid Ahmed el-Kürdi (Çabakçuri) 1830 yılında Kür köyünde dünyaya gelmiştir. Harput Ulu cami yanında mezarı vardır. deyar heyran
  Servi bld - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1736, 1928 K: Sîvan (idari bölge) [ Zaza ]
■ Sîvan nahiyesi Osmanlı döneminden beri mevcuttur. Servi mezrası 1955'te Zimag/Bahçearası köyünden ayrıldı; 1957'de nahiye merkezi, 1989'da belde oldu. SN
■ © 11.05.1736 Palu sancağının Sîvan nahiyesindeki Alaeddin köyünde bulunan cevherin Ergani cevherleriyle birleştirildiği takdirde... deyar heyran
  Baklalı köy - Kiğı - Bingöl
1928 K: Üngüzek [ Erm ınguzag "kozluca" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Kabayel köy - Yedisu - Bingöl
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Topraklı köy - Kiğı - Bingöl
1928 K: Haküsdün
E482, E1901 MKh, Vic: Hanksdun [ Erm "istirahatgâh" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
■ 1616 yılıda büyük bir depremde yıkılan eski Kiğı kalesi burasıdır. Bu tarihten sonra ilçe merkezi şimdiki yerine taşındı. ■ Tarihçi Xoren'li Movses'e göre köyün adı Aziz Nerses'in yardımcısı Episkopos Xad burada şehit edildiği ve gömüldüğü için verilmiştir. Yarman 51. SN
  Yeniçevre köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 K: Xalveliyan [ Kürd/Zaza xalweliyan "Velidayılar" ]
  Sarıbudak köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 K: Melekan/Milkan [ Zaza "mollalar" ]
  Dedebağı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 K: Şeyxismailan [ Zaza Şêxsimayîlon "Şahismailler" ]
  Alagöz köy - Kiğı - Bingöl
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Gözertepe köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 K: Avnik [ Kürd/Zaza having? "yazlık" ]
  Kadıköy köy - Kiğı - Bingöl
1928 K: Kadıköy
■ Kısmen Alevi (Zaza) yerleşimi
  Yelesen köy - Merkez - Bingöl
Z2010: Kürman [ Zaza kuermon "dağlılar" ]
Zaza yerleşimi
■ Kuermu (Kur-mun) Dağ başında yaşayanlar anlamında Zazaca bir kelimedir. Zaza yerleşim yeridir. xesar
  Sırmaçek köy - Kiğı - Bingöl
Eski adı: Gijikan [ Kürd ]
■ Kısmen Alevi (Zaza) yerleşimi
  Sütgölü köy - Merkez (Sancak bucağı) - Bingöl
1928 K: Zağ [ Kürd zax "yarık" ]
■ Ermenice dzag sözcüğü de `yarık, delik` anlamındadır. SN
  Akımlı köy - Yedisu - Bingöl
1928 K: Dınik [ Erm dnig "evcik" ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Nacaklı köy - Kiğı - Bingöl
1928 K: Avirtinik
  Eşme köy - Kiğı - Bingöl
Eski adı: Sivariç [ Erm sévar'ic ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen ar'ic sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
  Güneyağıl köy - Kiğı - Bingöl
1928 K: Cibir/Cıbur [ Kürd cibkî/cibkan/cibran "yaylalı (aş.)" ]
Alevi yerleşimi
  Tekbaş köy - Kiğı - Bingöl
1928 K: Dizvaz
  Kavaklı köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
E1895, 1928 K: Xarabe [ Zaza xiraba "ören" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Karakoç mz - Merkez (Yamaç bucağı) - Bingöl
1928 K: Pul [ Erm p'ul "yıkıntı, harabe" ]
Zaza (Dakun) yerleşimi
  Gökçekanat köy - Merkez - Bingöl
1928 K: Aşağı Karaveliyan [ Tr/Zaza "Karaveliler (aş.)" ]
  Kuşçimeni köy - Adaklı - Bingöl
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Kırkağıl köy - Merkez - Bingöl
1928 K: Armutak [ Erm Aramu t'ağ "Aram/Armen (?) mahallesi" ]
  Kiğı ilçe - Kiğı - Bingöl
E666 Aşx: K'oği (pert) [ Erm "Koğ (?) kalesi" ]
■ Şimdiki Topraklı köyünde bulunan eski Kiğı kalesi 1616 yılıda bir depremde yıkılınca kaza merkezi buraya taşındı. Roma imp. döneminden beri kaydedilen Kği sözcüğünün kökeni ve anlamı meçhuldür. SN
  Yaydere köy - Genç (Servi bucağı) - Bingöl
1928 K: Şellihaydan [ Zaza Şellê Heydon "Haydarlar çayırı" ]
  Duranlar köy - Kiğı - Bingöl
1928 K: Ağbuzut
E1901 Vic: Ağp'zud [ Erm ]
Alevi (Zaza) yerleşimi
  Sarıgümüş mah Sancak - Merkez (Sancak bucağı) - Bingöl
1928 K: Simsor Garbi [ Erm sevtsor "karadere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Şaban köy - Merkez - Bingöl
1928 K: Şaban


Grafik harita göster     haritada ara : km