Besni'de 94 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çorak köy - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
1928 K: Çorak
Türkmen yerleşimi
  Suvarlı bld - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
K2010: Sarliyan
1928 K: Suvarlı
1885: Hevidi (idari bölge) [ Kürd/Tr hevidî/hevidan "aş." ]
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Osmanlı döneminde Hevidi nahiyesi merkezi idi. SN
  Karalar köy - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
1928 K: Kerkan [ Kürd "sağırlar" ]
Kürd yerleşimi
  Pınarbaşı köy - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
1928 K: Kilisecik
■ Romanya Tatarı yerleşimi metonio
  Uzunkuyu köy - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
K2010: Uzkan
1928 K: Uzunkuyu
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Yayıklı mah Sarıyaprak - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
K2010: Rustekan
1928 K: Zîrce [ Tr "alçakça" ]
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Çaykaya köy - Besni - Adıyaman
1928 K: Kevcallı [ Kürd kevjal "yengeç" ]
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Kuzevleri köy - Besni - Adıyaman
K2010: Mala Kûzê
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Hevedi kurt asiretinin Bereketli kabilesinden bazı aileler tarafindan kurulmuştur. Jan
  Eyerli köy - Besni - Adıyaman
K2000: Xerkan
1928 K: Cencere
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Hevedi kurt asiterinin Herkan kabilesi tarafindan kurulmus köy. Diger butun Hevedi köyleri gibi Irak suleymaniyeden besniye ilk yerlesen ve uzunkuyu cevresi uzerine kurulu köy. Jan
  Sarıyaprak bld - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
K2013: Şeynan
1928 K: Sarıyaprak
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Hevedi aşiretinin Suvarlidan sonraki en buyuk köyu. Köy hevedi asiretinin iki buyuk kabilesi mala Musê reş ve mala Xane tarafindan Uzunkuyu'dan gelerek kurulmustur. Yezidi inançlarının etkisi olan tek Hevedi köyüdür. Abuzer Demir
■ Sariyaprak adini cumhuriyetden sonra almış. 1928 Daha önceki ismi Şeynan kürd bir yerleşim fuat colak
  Tetirli mah Köseceli - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
K2010: Tetriyan
1928 K: Tetirli
Alevi (Hevêdi) yerleşimi
■ Tetirli yada Tatriyan. Köy Türkmen Bayat aşireti ve Hevedi köylerinden gelen Kürt nüfusdan oluşur. Yörede Alevi inancından olan tek köydür. Jan
  Akpınar köy - Besni - Adıyaman
Kürd (Çakallı) yerleşimi
■ Türkmen yerleşimidir. metonio
  Karagüveç köy - Besni - Adıyaman
1928 K: Kitiş
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Köken olarak yezidi olan Hevêdi aşireti Besni'de 32 köyde yasarlar. Abuzer Demir
  Kurugöl köy - Besni - Adıyaman
1928 K: Mamadikli [ Kürd/Tr "amcaoğlu (aş.)" ]
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Beşkoz köy - Besni - Adıyaman
1928 K: Beşkoz
Türkmen yerleşimi
  Kızılpınar köy - Besni - Adıyaman
Türkmen yerleşimi
  Aşağısöğütlü köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında Ermeni nüfusu ve Surp Hagop manastırı vardı. SN
  Sugözü bld - Besni - Adıyaman
1928 K: Eskiköy
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Hevedi yada Hevidan asiretinin en eski köyu. Eski ismi Di kevn yani eski köy. Abuzer Demir
  Alıçlı köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 K: Çakallı Mamibiş [ Kürd/Tr "Çakallı (aş.) İbrahimamca" ]
  Burunçayır köy - Besni - Adıyaman
1928 K: Burunçayır
Türkmen yerleşimi
  Boncuk köy - Besni - Adıyaman
1914 Kiep: Pancuk
  Toklu köy - Besni - Adıyaman
1928, 1946 K, MYK: Birişme
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Oyalı köy - Besni - Adıyaman
1946 MYK: Hamziyan [ Kürd hamziyan "Hamzalar" ]
Türkmen yerleşimi
  Akkuyu köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
h2010: Gundê Bîre [ Kürd "kuyu köyü" ]
1946 MYK: Akkuyu
1928 K: Çakallı Torunlar [ Tr çakal/çakallı "aş." ]
■ Torun genellikle `bir aşirette boybeyinin altında bulunan sözü geçer kişi` anlamındadır. SN
  Güneykaş köy - Besni - Adıyaman
1946 MYK: Gelbulasın
1928 K: Gelbilasun
Byz: *Karmylassós [ Luw ]
■ Yunan-öncesi bir dilden devralınmış *Karmylassós benzeri bir ad varsayılmalıdır. SN
  Oyratlı köy - Besni - Adıyaman
1928 K: Oyratlı
  Çakırhüyük bld - Besni (Çakırhöyük bucağı) - Adıyaman
E1163, 1928 Mat, K: Keysun
S1190 Mih: Keyşûm
■ 11.-12. yy'larda beylik merkezi olan meşhur Keysun kalesidir. Orijinal adı Kaissós veya benzeri olsa gerekir. SN
  Besni ilçe - Besni - Adıyaman
Osm: Béhesni
S1190, S1286 Mih, Ferec: Bêth Hesnê [ Süry "kale yurdu" ]
E1163 Mat: Behesni
■ İlçenin yirmi kadar köyünde Avşarlara mensup oldukları söylenen fakat Kürtçe konuşan Hevêdi (Hüveydî, Hevîdi, Hevedik) aşireti mensupları yaşar. Kasaba merkezi ve 40 dolayında köy Türk/Türkmen kökenlidir. SN
  Hasamlı köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 K: Hasamlı
■ Bazı kaynaklarda görülen Hasanlı adı yanlıştır. SN
  Akdurak köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 K: Köseyanlı [ Kürd/Tr köseyan "köseler, Rişvan aşiretinin bir kolu?" ]
■ Reşvan Aşireti'nin koyunları ötedenberi Hısn-ı Mansur kurbunda Taşköprü ve Altınköprü nam mahallerin voyvoda ve kadıları marifetiyle sayılmakta iken sayılacağı zaman eşkıyadan Seferi Mehmed ve arkadaşları muhalefet eylediklerinden, ... (Hicri 1166[1752-53]) deyar heyran
  Harmanardı köy - Besni - Adıyaman
1928 K: Tilek [ Kürd tilek "tepecik" ]
  Aktepe köy - Besni - Adıyaman
Eski adı: Xaraba
Kürd yerleşimi
  Güzelyurt köy - Besni - Adıyaman
1928 K: İzoli [ Kürd îzolî "aş." ]
■ 1938'e dek göçer aşireti idi. 2004'te Akdurak'tan ayrılarak ayrı köy statüsüne kavuştu. SN
  Konuklu köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1946 MYK: Yusufa
1928 K: Yusifa
1914 Kiep: Yusıfoğlu
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Taşlıyazı köy - Besni - Adıyaman
1928 K: Terbizek [ Erm tarbısag "saraycık" ]
  Yazıbeydilli köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 K: Yazıbeğdilli [ Tr Beydilli/Badıllı "aş." ]
  Üçgöz bld - Besni - Adıyaman
1928 K: Sofraz
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Roma İmp. dönemine ait Sofraz Tümülüsü mevcuttur. SN
  Atmalı köy - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1894, 1928 K: Atmalı
Alevi (Kürd) yerleşimi
■ Nüfusun çoğunluğu karayolu üzerinde bulunan Özbağlar mahallesine taşınmıştır. SN
  Çamlıca köy - Besni - Adıyaman
1928 K: Çakallı [ Tr "aş." ]
■ © Tarih: 02/Z /1265 (Hicrî) Çakallı Aşireti'nden Topuzoğlu nam kürdün hayvanlarının mahsule zarar ...© Tarih: 29/Ra/1271 (Hicrî) Harput sancağında Behisni kazası civarında bulunan Çakallı ve Mihmanlı ve Kösepatlı aşiretleri, © Tarih: 19/Ş /1305 (Hicrî) Maraş'ın Pazarcık kazasına tabi seyyar Tahtalı, Atmalı, Kılıçlı ve Çakallı Aşiretlerinin iskanı ve yirmidokuz köy teşkili .. deyar heyran
  Alişar köy - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1894 S: Alişar
■ 2005'e dek Tekağaç köyüne bağlı mezra. SN
  Şambayat bld - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1894, 1928 K: Şam Bayadı [ Tr "aş." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Bayat Türkmen aşiretinin Şam kolu anlamındadır. Suriyeden göçen Türkmenler tarafından 17. yy sonlarında iskân edilmiştir. SN
■ © 16.06.1825 Nevşehir kazasında kâin Şam Beyadi aşireti... * 10.06.1856 Sivas sancağının Emlak [Sivas’ın Gemerek ilçesi yöresi, Çepni ve Sızır kasabaları bu nahiyeye bağlı idi] ve Gedikçik kazalarına iskan edilen Karakoyunlu, Tatarilyaslı, Tölek, Şambeyadı aşiretlerinin... deyar heyran
  Tekağaç köy - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1928 K: Kötüre [ Kürd koturê "güvercinli" ]
  Yeniköy köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 K: Lordin
■ Muhtemelen Ermenice Nordun `yeni konak` adından. SN
  Geçitli köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 K: Kantara [ Tr "taşköprü" ]
  Zormağara mz - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
Kürd yerleşimi
■ 1949'da Kürt göçmenlerin iskânı için kurulmuş yeni yerleşimdir. Yeniköy köyünden daha büyük olduğu halde bağlı mezra statüsündedir. SN
  Dikilitaş köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Dörtyol köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
K2010: Xortikan [ Kürd "delikanlılar (aş.)" ]
1980 DİE: Karagöcek
1928 K: Xortlu
■ Geçitli (Kantara) köyüne bağlı Karagöcek (Xortikan) mezrası idi. 2005'te Dörtyol adıyla köy oldu. SN
  Topkapı köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1946 MYK: İznikan
1928 K: Hiznikan [ Kürd "İzno'lar (öz.)" ]
■ Sarıkaya köyüne bağlı İznikan mezrasi iken 2005'te Topkapı adıyla köy oldu. SN
  Akyazı köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1946 MYK: Çanakçı
1718: Çanakçı
■ © 19.09.1718 Maraş sancağında Hısn-ı Mansur nahiyesinde Çanakçı karyesinde iki bin beş yüz akça timara mutasarrıf Ali'den mahlul olan timarın Hasan'a ihsan olunmasına dair Hısn-ı Mansur Miralayı Yusuf imzasıyla arz. © 21.04.1723 Yerli Rişvan Aşireti'nden Hasan bin Abdullah'ın Maraş sancağında Hısn-ı Mansur nahiyesinde Çabakcı karyesinde mutasarrıf olduğu ... deyar heyranHaritada yeri belli olmayanlar.
  Levzin mah Çakırhöyük - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 K: Levzin
  İznik mz - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 K: Hiznik [ Kürd İzno/İznik "aş." ]
  Berete mz - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 K: Berete
Kürd (Beritan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km