yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Besni'de 94 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çorak köy - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
1928 K: Çorak
■ Türkmen yerleşimi metonio
  Suvarlı bld - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
K2010: Sarliyan
1928 K: Suvarlı
1885: Hevidi (idari bölge) [ Kürd/Tr hevidî/hevidan "aş." ]
Kürd yerleşimi (Hevêdi aşireti).
■ Osmanlı döneminde Hevidi nahiyesi merkezi idi. SN
  Karalar köy - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
1928 K: Kerkan [ Kürd "sağırlar" ]
Kürd yerleşimi
  Pınarbaşı köy - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
1928 K: Kilisecik
■ Romanya Tatarı yerleşimi metonio
  Uzunkuyu köy - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
K2010: Uzkan
1928 K: Uzunkuyu
Kürd yerleşimi (Hevêdi aşireti).
  Yayıklı mah Sarıyaprak - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
K2010: Rustekan
1928 K: Zîrce [ Tr "alçakça" ]
Kürd yerleşimi (Hevêdi aşireti).
  Çaykaya köy - Besni - Adıyaman
1928 K: Kevcallı [ Kürd kevjal "yengeç" ]
Kürd yerleşimi (Hevedi aşireti).
  Kuzevleri köy - Besni - Adıyaman
K2010: Mala Kûzê
Kürd yerleşimi (Hevêdi aşireti).
■ Hevedi kurt asiretinin Bereketli kabilesinden bazı aileler tarafindan kurulmuştur. Jan
  Köseceli bld - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 K: Köseceli
Türkmen yerleşimi (Karakeçili aşireti).
  Eyerli köy - Besni - Adıyaman
1928 K: Cencere
Kürd: Xerkan
Kürd yerleşimi (Hevêdi aşireti).
■ Hevedi kurt asiterinin Herkan kabilesi tarafindan kurulmus köy. Diger butun Hevedi köyleri gibi Irak suleymaniyeden besniye ilk yerlesen ve uzunkuyu cevresi uzerine kurulu köy. Jan
  Sarıyaprak bld - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
K2013: Şeynan
1928 K: Sarıyaprak
Kürd yerleşimi (Hevedi aşireti).
■ Hevedi aşiretinin Suvarlidan sonraki en buyuk köyu. Köy hevedi asiretinin iki buyuk kabilesi mala Musê reş ve mala Xane tarafindan Uzunkuyu'dan gelerek kurulmustur. Yezidi inançlarının etkisi olan tek Hevedi köyüdür. Abuzer Demir
■ Sariyaprak adini cumhuriyetden sonra almış. 1928 Daha önceki ismi Şeynan kürd bir yerleşim fuat colak
  Tetirli mah Köseceli - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
K2010: Tetriyan
1928 K: Tetirli
Alevi yerleşimi (Hevedik aşireti).
■ Tetirli yada Tatriyan. Köy Türkmen Bayat aşireti ve Hevedi köylerinden gelen Kürt nüfusdan oluşur. Yörede Alevi inancından olan tek köydür. Jan
  Akpınar köy - Besni - Adıyaman
Kürd yerleşimi (Çakallı aşireti).
■ Türkmen yerleşimidir. metonio
  Karagüveç köy - Besni - Adıyaman
1928 K: Kitiş
Kürd yerleşimi (Hevedi aşireti).
■ Köken olarak yezidi olan Hevêdi aşireti Besni'de 32 köyde yasarlar. Abuzer Demir
  Kurugöl köy - Besni - Adıyaman
1928 K: Mamadikli [ Kürd/Tr "amcaoğlu (aş.)" ]
Kürd yerleşimi (Hevedi aşireti).
  Beşkoz köy - Besni - Adıyaman
1928 K: Beşkoz
■ Türkmen yerleşimi metonio
  Kızılpınar köy - Besni - Adıyaman
■ Türkmen yerleşimi metonio
  Alıçlı köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 K: Çakallı Mamibiş [ Kürd/Tr "Çakallı (aş.) İbrahimamca" ]
■ Çakale Mahmiyüş (mahm= mehmet yüv= ibrahim) vedat
  Sugözü bld - Besni - Adıyaman
1928 K: Eskiköy
Kürd yerleşimi (Hevedi aşireti).
■ Hevedi yada Hevidan asiretinin en eski köyu.Eski ismi Di kevn yani eski köy. Abuzer Demir
  Burunçayır köy - Besni - Adıyaman
1928 K: Burunçayır
■ Türkmen yerleşimi metonio
  Toklu köy - Besni - Adıyaman
1928, 1946 K, MYK: Birişme
Kürd yerleşimi (Hevedi aşireti).
  Oyalı köy - Besni - Adıyaman
1946 MYK: Hamziyan [ Kürd hamziyan "Hamzalar" ]
■ Türkmen yerleşimi metonio
  Akkuyu köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1946 MYK: Akkuyu
1928 K: Çakallı Torunlar [ Tr çakal/çakallı "aş." ]
■ Torun genellikle `bir aşirette boybeyinin altında bulunan sözü geçer kişi` anlamındadır. SN
■ gundi bire(kuyu köyü) vedat
  Güneykaş köy - Besni - Adıyaman
1946 MYK: Gelbulasın
1928 K: Gelbilasun
Yun: *Karmylassós
■ Yunan-öncesi bir dilden devralınmış *Karmylassós benzeri bir ad varsayılmalıdır. SN
  Çakırhüyük bld - Besni (Çakırhöyük bucağı) - Adıyaman
E1163, 1928 Mat, K: Keysun
S1190 Mih: Keyşûm
Ar: Keysûm
Byz: Kaisón/Kaissoúnion
■ 11.-12. yy'larda beylik merkezi olan meşhur Keysun kalesidir. SN
  Besni ilçe - Besni - Adıyaman
Osm: Béhesni
S1190, S1286 Mih, Ferec: Bêth Hesnê [ Süry "kale yurdu" ]
E1163 Mat: Behesni
■ Besni ilçe merkezi yerlileri ve 39 yerleşiminin yerlileri çoğunlukla Türk kökenlidir. 32 yerleşimin yerlileri ise çoğunlukla Kürt kökenlidir. metonio
■ Nüfusun çoğunu Türklerin oluşturduğu şehirde önemli bir Kürt azınlık mevcuttur. Türk
  Hasamlı köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 K: Hasamlı
■ Bazı kaynaklarda görülen Hasanlı adı yanlıştır. SN
  Akdurak köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 K: Köseyanlı [ Kürd/Tr köseyan "köseler, Rişvan aşiretinin bir kolu?" ]
■ Reşvan Aşireti'nin koyunları ötedenberi Hısn-ı Mansur kurbunda Taşköprü ve Altınköprü nam mahallerin voyvoda ve kadıları marifetiyle sayılmakta iken sayılacağı zaman eşkıyadan Seferi Mehmed ve arkadaşları muhalefet eylediklerinden, ... (Hicri 1166[1752-53]) deyar heyran
  Kızılhisar köy - Besni - Adıyaman
■ Türk yerleşimi metonio
  Harmanardı köy - Besni - Adıyaman
1928 K: Tilek [ Kürd tilek "tepecik" ]
  Aktepe köy - Besni - Adıyaman
Eski adı: Xaraba
Kürd yerleşimi
■ Haraba-Harabe olarak geçmektedir. ishak levent
  Güzelyurt köy - Besni - Adıyaman
1928 K: İzoli [ Kürd îzolî "aş." ]
■ 1938'e dek göçer aşireti idi. 2004'te Akdurak'tan ayrılarak ayrı köy statüsüne kavuştu. SN
  Konuklu köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1946 MYK: Yusufa
1928 K: Yusife
Alevi Kürd yerleşimi
  Taşlıyazı köy - Besni - Adıyaman
1928 K: Terbizek [ Erm tarbısag "saraycık" ]
  Yazıbeydilli köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 K: Yazıbeydilli [ Tr Beydilli/Badıllı "aş." ]
  Üçgöz bld - Besni - Adıyaman
1928 K: Sofraz
■ Roma İmp. dönemine ait Sofraz Tümülüsü mevcuttur. SN
  Atmalı köy - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1894, 1928 K: Atmalı
Alevi Kürd yerleşimi (Atmalı aşireti).
■ Nüfusun çoğunluğu karayolu üzerinde bulunan Özbağlar mahallesine taşınmıştır. SN
  Çamlıca köy - Besni - Adıyaman
1928 K: Çakallı [ Tr "aş." ]
■ © Tarih: 02/Z /1265 (Hicrî) Çakallı Aşireti'nden Topuzoğlu nam kürdün hayvanlarının mahsule zarar ...© Tarih: 29/Ra/1271 (Hicrî) Harput sancağında Behisni kazası civarında bulunan Çakallı ve Mihmanlı ve Kösepatlı aşiretleri, © Tarih: 19/Ş /1305 (Hicrî) Maraş'ın Pazarcık kazasına tabi seyyar Tahtalı, Atmalı, Kılıçlı ve Çakallı Aşiretlerinin iskanı ve yirmidokuz köy teşkili .. deyar heyran
  Alişar köy - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1894 Sal: Alişar
■ 2005'e dek Tekağaç köyüne bağlı mezra. SN
  Şambayat bld - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1894, 1928 K: Şam Bayadı [ Tr "aş." ]
■ Bayat Türkmen aşiretinin Şam kolu anlamındadır. Suriyeden göçen Türkmenler tarafından 17. yy sonlarında iskân edilmiştir. SN
■ © 16.06.1825 Nevşehir kazasında kâin Şam Beyadi aşireti... * 10.06.1856 Sivas sancağının Emlak (Sivas’ın Gemerek ilçesi yöresi, Çepni ve Sızır kasabaları bu nahiyeye bağlı idi) ve Gedikçik kazalarına iskan edilen Karakoyunlu, Tatarilyaslı, Tölek Şambeyadı aşiretlerinin... deyar heyran
  Tekağaç köy - Besni (Şambayat bucağı) - Adıyaman
1928 K: Kötüre [ Kürd koturê "güvercinli" ]
  Yeniköy köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 K: Lordin
■ Muhtemelen Ermenice Nordun `yeni konak` adından. SN
  Geçitli köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 K: Kantara [ Kürd/Tr "taşköprü" ]
  Zormağara mz - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 K: Yukarı Xozkişi
Kürd yerleşimi
■ 1949'da Kürt göçmenlerin iskânı için kurulmuş yeni yerleşimdir. Yeniköy köyünden daha büyük olduğu halde bağlı mezra statüsündedir. SN
  Dörtyol köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1980 DİE: Karagöcek
1928 K: Xortlu
K2010: Xortikan [ Kürd "delikanlılar (aş.)" ]
■ Geçitli (Kantara) köyüne bağlı Karagöcek (Xortikan) mezrası idi. 2005'te Dörtyol adıyla köy oldu. SN
  Topkapı köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1946 MYK: İznikan
1928 K: Hiznikan [ Kürd "İzno'lar (öz.)" ]
■ Sarıkaya köyüne bağlı İznikan mezrasi iken 2005'te Topkapı adıyla köy oldu. SN
  Akyazı köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1946 MYK: Çanakçı
1718: Çanakçı
■ © 19.09.1718 Maraş sancağında Hısn-ı Mansur nahiyesinde Çanakçı karyesinde iki bin beş yüz akça timara mutasarrıf Ali'den mahlul olan timarın Hasan'a ihsan olunmasına dair Hısn-ı Mansur Miralayı Yusuf imzasıyla arz. © 21.04.1723 Yerli Rişvan Aşireti'nden Hasan bin Abdullah'ın Maraş sancağında Hısn-ı Mansur nahiyesinde Çabakcı karyesinde mutasarrıf olduğu ... deyar heyran
  Ören köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
■ Türk yerleşimi metonio
  Kızılin köy - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 K: Kızılin
■ Türk yerleşimi metonio

Haritada yeri belli olmayanlar.
  Levzin mah Çakırhöyük - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 K: Levzin
  İznik mz - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 K: Hiznik [ Kürd İzno/İznik "aş." ]
  Berete mz - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 K: Berete
Kürd yerleşimi (Beritan aşireti).
Grafik harita göster     haritada ara : km