Belören'de 44 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kuzören mah Sarıoğlan - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1928 K: Kuzören
1914 Kiep: Kızören
  Boyalı mah Sarıoğlan - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1914 Kiep: Büyükboyalı
  Sarıoğlan bld - Bozkır (Belören bucağı) - Konya
1914 Kiep: Sarıoğlan
1706: Belviran
1928 K: Belören (idari bölge)
■ Kasabanın eski adı olan Belören/Belviran 1960'lara dek idari birim adı olarak korunmuştur. SN
■ © 03.06.1706 Belviran kazasında ibrahim Seydi Zaviyesi'ne Ali tarfından vukubulan müdahalenin meni hakkında Konya Vali ve kadısına Belviran kadısına hitaben yazılan hükme dair--- © 23.01.1895 Konya'ya gönderilen Ruscuk muhacirleri, Bozkır kazasının Belviran nahiyesi dahilinde semi adlı mahalde iskan edildiklerinden, mezkur karyeye eski adının verilmesi. --- © Gömlek No:9815 Belviran kazası, Kürt karyesi temettuat defteri. --- © 29.07.1851 Belviran kazası Beliki karyesi ahalisinden Abdüllatif'in katili Mehmed'in küreğe konulması. deyar heyran
  Karagüney köy - Güneysınır (Belören bucağı) - Konya
1914 Kiep: Ağras [ Yun agrós "tarla" ]
  Yeniköy köy - Gölbaşı (Belören bucağı) - Adıyaman
Eski adı: Lordin [ Erm nordun "yeni konak" ]
Alevi (Kürd) yerleşimi
■ Aynı köy Maraş Pazarcık'a bağlı Göçer mezrası veya mahallesi adıyla da kayıtlıdır. SN
  Haydarlı köy - Gölbaşı (Belören bucağı) - Adıyaman
Eski adı: Ortaoba
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Çatalağaç köy - Gölbaşı (Belören bucağı) - Adıyaman
■ 20. yy başında yerleşimi. Kürd/Türkmen yerleşimi
■ 1870'lerde Çerkez muhacirler tarafından iskân edilmiştir. SN
■ Çerkesler köy dışına göçtükten sonra köye Türkmenler yerleşmiştir. Köyün iki mezrasında ise Atmalı aşiretinden Kürt-Aleviler yaşamaktadır. metonio
  Çelikköy köy - Gölbaşı (Belören bucağı) - Adıyaman
1915 UK: Çelik
Alevi yerleşimi
  Gedikli köy - Gölbaşı (Belören bucağı) - Adıyaman
1914 Kiep: Gedikli
Kürd (Hevêdi) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km