Bayburt Merkezde 179 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Kavaklı köy - Demirözü - Bayburt
1835, 1928 , K: Poğik [ Erm p'oğig "boğazcık" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Petekli köy - Demirözü - Bayburt
1835, 1928 , K: Çorozma/Çürüzme
  Elmalı köy - Demirözü - Bayburt
1835B : Elmalı
  Pülür bld - Demirözü - Bayburt
1968 K2: Gökçedere
1709, 1928 , K: Pulur
E1902 Epr I.405: Plur [ Erm "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ © 11.03.1709 Erzurum Muhafızı İbrahim'in Bayburd kazasına tabi Pulur karyesinde Hacı Ferahşad Bey Camii Vakfı mütevellisi hakkında arzı. deyar heyran
  Serenli köy - Demirözü - Bayburt
1835, 1928 , K: Pekesi [ Erm ]
  Damlıca köy - Demirözü - Bayburt
1928 K: Kuleli Xayik [ Erm ]
■ Alevi yerleşimi metonio
  YukarıDikmetaş köy - Demirözü - Bayburt
1835, 1928 , K: Ağgi [ Erm ayki "üzüm bağı" ]
Alevi yerleşimi
  Kalecik köy - Demirözü - Bayburt
1958 RG: Yukarı Hayık
1835, 1928 , K: Xayik ulya
E1902 Epr: Xayég [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19.01.1959'da adı Kalecik oalrak değiştirildi. SN
  Eymür köy - Demirözü - Bayburt
1835B : Eymür [ Tr Eymir/Eymür "aş." ]
  Bayrampaşa köy - Demirözü - Bayburt
1835, 1928 , K: Hiğni [ Erm ]
  Devetaşı köy - Demirözü - Bayburt
1835, 1928 , K: İşxinsor
E300: İşxanitsor [ Erm "beyderesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Ermenice adı 4. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. SN
  Beşpınar bld - Demirözü - Bayburt
1835, 1928 , K: Lori ulya [ Erm lori "ıhlamur" ]
  Kitre köy - Merkez (Demirözü bucağı) - Bayburt
1928 K: Kitre [ Gürc ]
■ Gürcüce?: Kitri (კიტრი) – hıyar. GEO
  Yazıbaşı köy - Demirözü - Bayburt
1835, 1928 , K: Lori süfla [ Erm lori "ıhlamur" ]
  Güvercindere köy - Demirözü - Bayburt
1946 MYK: Aşukka
1835, 1928 , K: Aşudka [ Erm aşodga "Aşot (öz.) köyü" ]
  Akyaka köy - Demirözü - Bayburt
1835, 1928 , K: Püşke [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çatalçeşme köy - Demirözü - Bayburt
h2010: Hınzeverek
1514, 1928 T, K: Xınzeverek ulya [ Erm xandzaverag "yanıkören" ]
  Gökler köy - Merkez - Bayburt
1928 K: Gökler
  Otlukbeli köy - Demirözü - Bayburt
1928 K: Otlukbeli
■ Erzincan Otlukbeli ilçesine adını veren asıl Otlukbeli köyü burasıdır. SN
  Demirözü ilçe - Demirözü - Bayburt
1928 K: Kısanta [ Yun ksanthê? "sarıca" ]
E1902 Epr: Ksanta
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski kaynaklarda Erm Ksantats Քսանթաց adı geçer; ancak bu sözcüğün Ermenice anlamı belirsizdir. SN
■ Kısmen Kürt Redkan aşireti yaşar. Redkan aşireti, Erivan göçünden sonra bu köye göç eder (Bir kısmı da Ergi - Taşocağı köyüne). Redkanlı yaşlıların anlatımına göre; bu köyde yaşayan Ermeniler, kendilerinden kısa bir zaman önce köyden göç etmişler. Redkanlılar köye yerleştikten sonra, devlet Lazları da getirip köye yerleştirir. Daha sonra Redkanlılar Kürt bölgelerine döner (kalan aileler de) var. Dönenlerden bazılarına Bayburtiya Türkçesi ile Bayburtlular denilmektedir. Qazi
  Işıkova köy - Demirözü - Bayburt
1835, 1928 , K: Cenci/Cinci
  Güneydere köy - Merkez (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1835, 1928 , K: Sifker/Söfker [ Erm dzovger "gölcükler" ]
  Çiftetaş köy - Demirözü - Bayburt
1835, 1928 , K: Xardişi
  Karayaşmak köy - Demirözü - Bayburt
1835, 1928 , K: Karayaşmak
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Balkaynak köy - Merkez - Bayburt
1835, 1928 , K: Hadrak [ Erm hadrag "kısımcık, bucak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çayıryolu bld - Demirözü - Bayburt
1835, 1928 , K: Sinür/Sünür
Ark Str: Synoria
■ "Sinoria Büyük Ermenistan'ın sınırına yakındı, bu nedenle Theophanês imlasını Synoria ('hudutyeri') olarak değiştirmiştir." Strab 12.28. Theophanês Romalı kumandan Pompeius'un dostu ve MÖ 63'teki Pontus seferinin vakanüvisidir. Sinora adının kökeni ve anlamı meçhuldür; ancak kent Pontus ile Armenia (daha sonra Roma İmparatorluğu ile Armenia) arasındaki sınır noktasında olduğu için Synoria olarak anılmıştır. SN
  Dağçatı köy - Merkez - Bayburt
1835, 1928 , K: Kondolot
  Güçlü köy - Demirözü - Bayburt
1835, 1928 , K: Zarani
  Güneşli köy - Demirözü - Bayburt
1835, 1928 , K: Anbaxsa/Yanbaksa
  Çağıllı köy - Demirözü - Bayburt
1835, 1928 , K: Xanzar [ Erm xandzar' "yanık" veya "odun kömürü ocağı" ]
  Manas köy - Merkez (Demirözü bucağı) - Bayburt
1960 DİE: Günedoğru
1835, 1928 , K: Menasi
  Pınarcık köy - Demirözü - Bayburt
1835, 1928 , K: Öksürüc [ Erm ]
  Soğukgöze köy - Merkez (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835, 1928 , K: Bilciş
  Pamuktaş köy - Merkez - Bayburt
1835, 1946 , MYK: Ermene/İrmene
  YukarıPınarlı köy - Demirözü - Bayburt
1835, 1928 , K: Sisne ulya
  Balahor bld - Merkez - Bayburt
1960 DİE: Akşar
1835, 1928 , K: Balaxor
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kırkpınar köy - Merkez - Bayburt
1946 MYK: Çıphınıs
1835, 1928 , K: Çıpxınıs [ Erm ]
  Rüştü köy - Merkez (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835B : Ürüşdi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Oruçbeyli köy - Merkez - Bayburt
1835, 1928 , K: Siptoros
E1902 Epr: Surp T'oros [ Erm "Aziz Toros (Theodoros)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Amasyalı Aziz Toros (Yunanca Theodoros) 306 yılında Eukhaita/Mecitözü kentinde şehit edilmişti. Türbesi Anadolu'nun en önemli ziyaretlerinden biri idi. Ermeni coğrafyasının birçok yerinde Aziz Toros'a adanmış kiliseler vardır. SN
  Yelpınar köy - Demirözü - Bayburt
1835, 1928 , K: Pülürek
E1902 Epr I.405: Plrag [ Erm "höyücek" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Ozansu köy - Merkez (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835, 1928 , K: Taxsini
  Alaca köy - Aydıntepe - Bayburt
1835, 1928 , K: Menge [ Erm manug gen. manga "yavru (özellikle bebek İsa) " ]
■ Manug, Manga veya Mangud adları genellikle kerametli kabul edilen bebek İsa (veya Meryem ile küçük İsa) tasvirinin bulunduğu kiliselere verilir. SN
  Kemertaş köy - Merkez (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1835, 1928 , K: Koşkuru/Goşkuri [ Gürc Koşkura (კოშკურა) "küçük kule" ]
  Güllüce köy - Merkez (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835, 1928 , K: Zeğli [ Gürc Dzegli (ძეგლი) "anıt" ]
  Çamdere köy - Merkez (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835, 1928 , K: Hakkéğ [ Erm kéğ "köy" ]
  Pınargözü köy - Aydıntepe - Bayburt
1835, 1928 , K: Kılxons [ Erm kılxonts "başlar" ]
  Bayırtepe köy - Merkez - Bayburt
1835, 1928 , K: Simküt [ Erm surp küd "Aziz Küd" ]
■ Aziz Küd (doğu lehçesinde Giwt) 5. yy'da 15 yıl gatoğigosluk makamında bulunmuştur. Bu köyle ilgisi anlaşılamadı. SN
  Sakızlı köy - Merkez - Bayburt
1835, 1928 , K: Cilara
  Başpınar köy - Aydıntepe - Bayburt
1835, 1928 , K: Diğer Armutlu
  Nişantaşı köy - Merkez - Bayburt
1835, 1928 , K: Osduk
E1901 Vic, Epr: Otsdeğ [ Erm "yılanyeri" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Sorkunlu köy - Aydıntepe - Bayburt
1835, 1928 , K: Toransos
  Taşocağı köy - Merkez (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1928 K: Ergi
E1902 Epr: Érgi [ Erm ergk', ergi "işlik, ocak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Erivan mucahiri Kürt Redkan aşireti yaşar. Qazi
  Kurugüney köy - Merkez - Bayburt
1835, 1928 , K: Xorsi/Xorsu [ Erm ]
  Saraycık köy - Merkez - Bayburt
E1902 Epr: Saracık
1835B : Saraycık
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Suludere köy - Aydıntepe - Bayburt
1835, 1928 , K: Erginis/Erkinis [ Erm ]
  Çatıksu köy - Aydıntepe - Bayburt
1835, 1928 , K: Vahşen
E1902 Epr: Vahnaşén [ Erm "Vahan (öz.) köyü" ]
  Söğütlü köy - Merkez - Bayburt
1835, 1928 , K: Hindi
E1902 Epr: Hınde [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1750 tarihli kitabesi olan Hinde kilisesi halen özel mülkiyettedir. SN
■ Kilise mevcuttur. Kültür Bakanlıgı koruma altına almıştır ve restorasyon çalışmaları yapılacaktır. bayramoglu
  Yazlık köy - Aydıntepe - Bayburt
1928 K: Diğer Danzut [ Erm dantsud "armutlu" ]
  Kavacık köy - Merkez - Bayburt
1835, 1928 , K: Kalbulas/Galbulas [ Erm ]
  YukarıKırzı köy - Aydıntepe - Bayburt
1835, 1928 , K: Kirzi ulya
E1902 Epr: Veri Krzi [ Erm kzir gen. kzri "hasırotu, hazeran" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sancaktepe köy - Merkez - Bayburt
1928 K: Keleverek
E1902 Epr: Karaverag [ Erm Քար Աւերակ "taş ören" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ 1851 tarihli Meryemana kilisesi halen cami olarak kullanılmaktadır. SN
  Aksaçlı köy - Merkez - Bayburt
1835, 1928 , K: Xaşya
  Arpalı bld - Merkez (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1835, 1928 , K: Niv
E1901 Vic: Niğ [ Erm neğ? "dar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Şalcılar köy - Aydıntepe - Bayburt
h2012: Habişge
1928 K: Xapuşki
E1902 Epr: Xap'uşgi [ Erm "Habeşli" ]
  Göldere köy - Merkez - Bayburt
1835, 1928 , K: Cemele
  AşağıKışlak köy - Merkez - Bayburt
1835, 1928 , K: Kışlak süfla [ Tr "aşağı kışlak" ]
Kürd/Türk yerleşimi
  Uğrak köy - Merkez - Bayburt
1928 K: Varzihan
E1902 Epr: Varzahan [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 10./11. yy'a ait anıtsal kilise ve manastırın kalıntıları köyün bitişiğindedir. 1828 Osmanlı-Rus harbinde ve tekrar 1895 katliamlarında tahrip edilmiştir. SN
  Sarıhan köy - Merkez - Bayburt
1835, 1928 , K: Xaxo [ Erm xaxu ]
Türk yerleşimi
■ Bir sülale Şêxbizin Kürdü hariç köydeki tüm sülaleler Türktür. metonio
  Günbuldu köy - Aydıntepe - Bayburt
1928 K: Files [ Yun phyles "oymaklar" ]
  Çiçekli köy - Merkez - Bayburt
1835, 1928 , K: Pinçirge
E1902 Epr: Pançırga [ Erm "sebzelik?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çiğdemtepe köy - Merkez - Bayburt
1835, 1928 , K: Tomla/Tumla süfla
E1902 Epr II.44: Tomna/Tomnan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yolaltı köy - Merkez - Bayburt
1928 K: Zağzik [ Erm ]
  Mutlu köy - Merkez - Bayburt
1835, 1928 , K: Variçna [ Erm ]
  Güder köy - Merkez - Bayburt
1928 K: Güder
■ Kürd (Şêxbizin) yerleşimi metonio
  Aydıntepe ilçe - Aydıntepe - Bayburt
1946 MYK: Hart
1835, 1928 , K: Xart
  YukarıKışlak köy - Merkez - Bayburt
1835, 1928 , K: Kışlak ulya [ Tr "yukarı kışlak" ]
  Danişment köy - Merkez - Bayburt
1835B : Danişment [ Tr ]
  AşağıKırzı köy - Aydıntepe - Bayburt
E1902 Epr: Vari Krzi [ Erm kzir gen. kzri "hasırotu, hazeran" ]
1835, 1928 , K: Kirzi süfla
  Kabaçayır köy - Merkez - Bayburt
1835, 1928 , K: Kaliskavar/Galisgavar [ Erm ]
  Balca köy - Merkez - Bayburt
1835, 1928 , K: Berne
  Yeniköy köy - Merkez - Bayburt
1928 K: Yeniköy
Eski adı: Mağara
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Aslen Tunceli/Pülümür'den gelmiştirler. metonio
  Gümüşdamla köy - Aydıntepe - Bayburt
1835, 1928 , K: Zargidi
  Yanoba köy - Aydıntepe - Bayburt
1928 K: Aşuri [ Erm aşuri "arpaköy" ]
  İncili köy - Aydıntepe - Bayburt
1835, 1928 , K: Ardusta [ Erm ]
  Gökpınar köy - Merkez - Bayburt
1835, 1928 , K: Aruzga
E1902 Epr: Ar'üdzga [ Erm "aslancık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Alıçlık köy - Merkez - Bayburt
1835, 1928 , K: Kesdesi
E1902 Epr: Kisdisi [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Dumlu köy - Aydıntepe - Bayburt
1835, 1928 , K: Xanege
  Çayırköprü köy - Aydıntepe - Bayburt
1835, 1928 , K: Vağında [ Erm ]
  Yapracık köy - Aydıntepe - Bayburt
1928 K: Sindelli
■ Bergama Sindel köyüne bakınız. SN
  Karlıca köy - Merkez (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1835, 1928 , K: Cumavank [ Erm+Tr "Cuma (camii) manastırı" ]
■ 1835 sayımına göre Bayburt Ulucamii vakfı olan köyün, tuhaf adını bu vesileyle edinmiş olması mümkündür. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km