Bayat'da 56 yerleşim bulundu.
sırala 
  Bayat ilçe - Bayat - Afyon
198 K: Bayat
  Muratkoru köy - Bayat - Afyon
1928 K: Holuz [ Yun ]
  Kalınpelit köy - Bayat - Çorum
1576 T: Kalınpelit
■ Sülükgölü adlı mahallesi mevcuttur. SN
  Bayan köy - Bayat - Çorum
1928 K: Bayan
  Emirşah köy - Bayat - Çorum
1928 K: Emirşah
  Yeşilçat köy - Bayat - Çorum
1928 K: Kuşu
  Çamlıgüney köy - Bayat - Çorum
1928 K: Zeyveli [ Tr zîve "zaviye" ]
Kürd yerleşimi
■ 1928 listesinde Zeyveli ve Zeyveli Kıbti olmak üzere iki yerleşim görünür. İkisinden biri şimdiki Kuruçay köyü olmalıdır. SN
  Kuruçay köy - Bayat - Çorum
1928 K: Kuruçay
Eski adı: SivasKuruçay
Kürd yerleşimi
  Ahacık köy - Bayat - Çorum
1576 T: Axıcık [ Tr axı "kardeş" ]
  Ayvalıca köy - Bayat - Çorum
Kürd yerleşimi
  Karakaya köy - Bayat - Çorum
1928 K: Karakaya
  Tevekli köy - Bayat - Çorum
1928 K: Muva/Mova
■ Eski köy adının Muğa, Meva yazımlarına rastlanır. SN
  Yoncalı köy - Bayat - Çorum
1928 K: Lapa
  İshaklı köy - Bayat - Çorum
1928 K: İshaklı
  İleği köy - Bayat - Çorum
1928 K: İleği
  Kubbedin köy - Bayat - Çorum
1576 T: Kutbeddin
  Beydili köy - Bayat - Çorum
1928 K: Beydili [ Tr Beydilli/Badıllı "aş." ]
  Horozoğlu mah Evci - Bayat - Çorum
1919 UK: Horosoğlu
  Kunduzlu bld - Bayat - Çorum
1928 K: Kunduz
  Barak köy - Bayat - Çorum
1928 K: Barak
  Yeniköy mah Bayat - Bayat - Çorum
  Belören mah Bayat - Bayat - Çorum
1928 K: Belviran
  Evci köy - Bayat - Çorum
1928 K: Evci
1919 UK: Müstecep
  Cevizli köy - Bayat - Çorum
1576 T: Cevizli
Kürd yerleşimi
■ Evci/Müstecep köyüne bağlı mahalle iken ayrı köy statüsü aldı. SN
  Toyhane köy - Bayat - Çorum
1928 K: Toyhane
  Yatukçu mah Bayat - Bayat - Çorum
1928 K: Yatukçu
  Bayat ilçe - Bayat - Çorum
1928 K: Bayat
1928 K: Alagöz (idari bölge)
Alevi yerleşimi
■ Bayat adı muhtemelen daha eski olan Bahaeddin adından uyarlanmıştır. 20. yy ilk yarısında Alagöz nahiyesi merkez kasabası idi. Nhaiyeye adını veren Alagöz köyü halen Kızılırmak ilçesindedir. SN
  Akseki köy - Bayat - Çorum
1530 T: Aksekü
  Kürtler mh - Bayat - Çorum
Kürd yerleşimi
  Çerkeş köy - Bayat - Çorum
1576 T: Çerkeş
  Pancarlık köy - Bayat - Çorum
1907 Kiep: Pancarlık
  Saray köy - Bayat - Çorum
1907, 1928 Kiep, K: Saray
1576 T: Saray-ı Katar
■ Vktiyle Katar kazası idari merkezi olduğu için. SN
  Dorukseki köy - Bayat - Çorum
1928 K: Dorukseki
  Çayköy köy - Bayat - Çorum
1928 K: Çayköy


Grafik harita göster     haritada ara : km