Balaban'da 22 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karşıyaka köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1928 K: Medişeyx
1914 Kiep: Merdişeyx
Sünni Türk yerleşimi
  Çaybaşı köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1946 MYK: Cade
1928 K: Ceğde
1914 Kiep: Cadde
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Akçatoprak köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1928 K: Mığdi
1914 Kiep: Mügde
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Yukarıulupınar köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1928 K: Setrak ulya [ Erm setrag "öz." ]
1914 Kiep: Yukarı Seydirek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ © 08.02.1777 Darende kazasına tabi Keremter nam karyeye cari olan su ile ötedenberi bahçelerini ve sair yerleri sularken Setrek karyesi ahalisinin sularını kestiklerinden... deyar heyran
  Aşağıulupınar bld - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1928 K: Setrak Süfla [ Erm Setrag "öz." ]
1914 Kiep: Aşağı Seyterek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Balaban bld - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1928 K: Gerimter
1722: Kermeter?
■ © »»» 22.11.1722 Darende kazasına tabi Kermeter karyesinde sakin Kutbü'l-arifin Şeyh Abdurrahman evladlarından Şeyh Abdülkadir ve oğulları Zeynel ve İsmail deyar heyran
■ (Erm. Գերմեթեր?, Germeter) 19. ve 20. yüzyıl Ermeni yerleşimidir. Önceki asırlarda Hıristiyan Ermeni olan halk 19. ve 20. yüzyıllarda kitleler halinde İslamiyet'e geçiş yapıp Türkçe konuşan Müslüman topluluğu haline gelmişlerdir. 20. yüzyıl başında Ermenilerin üç kilisesi ve 300 öğrencinin devam ettiği 2 okulu, Surp Hagop Kilisesi, Astvadzadzin Manastırı bulunmaktaydı. Mordad
  Yeşiltaş köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1946 MYK: İspekçür
1928 K: İsbekçur [ Erm sbidagçur "ak su" ]
1914 Kiep: İspektin [ Erm sbidagdun "ak ev" ]
■ Ermeni ve Sünni Türkmen yerleşimi vardır Molla Pir
■ Köyün eski adının Ermenice olmasından ötürü köyün kendisine Ermeni-Müslüman nüfus yakıştırmak doğru değil, köy halkı Sünni Türktür. Ayrıca köy hakkında kayda geçen herhangi bir din değiştirme olayı da yoktur. metonio
  Başkaya köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
Eski adı: Melik
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Hisarcık köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
■ Kürd yerleşimi metonio
  Üçpınar köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
Kürd (Atmalı) yerleşimi
■ Bir çok köyde olduğu gibi burada da Kürt yerleşimi bulunmaktadır Molla Pir
  Hisarkale köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1914 Kiep: Kötükale
■ Kürd yerleşimi metonio
  Çınar köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Ilıca bld - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1914 Kiep: Palanga [ Tr "hisar" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Şendere köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
K2000: Kalikan [ Kürd "dedeler" ]
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Uzunhasan köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1914 Kiep: Uzunhasanlar
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Darende ilcesine bağlı Yarımca ve Uzunhasan köyleri Türkmen Alevi yerleşimleridir. Ağılbaşı, Şendere ve Kerimli köyleride Kürt Alevilerinden oluşmaktadır. Yeniköy ise hem Türk/Kürt Alevi ve Sünni Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Gökçeören köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1928 K: Gökçeören
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Ağılbaşı bld - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
K2000: Çûxreş [ Kürd "karakuş, kuzgun" ]
1928 K: Engüzek [ Erm ınguzag "kozlu" ]
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Kerimli köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1928 K: Kerimli
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Kaynak mah Yukarıkozluca - Darende (Balaban bucağı) - Malatya


Grafik harita göster     haritada ara : km