Bala'da 57 yerleşim bulundu.
sırala 
  Beynam köy - Bala (Karaali bucağı) - Ankara
1796: Beynam
■ © 05.07.1796 Ankara'ya bağlı Bala kasabasının Beynam karyesinde Haydaroğlu Ali adlı şahsın yaptırdığı mescidin camiye tahviliyle Cuma ve bayram namazları kılmaya izin verilerek... deyar heyran
  Gülbağı köy - Bala - Ankara
1928 K: Tıraş
  Ahmetçayırı köy - Bala (Karaali bucağı) - Ankara
1946 MYK: Ahmetçayırı
Türkmen (Tabanlı) yerleşimi
■ Köyün 1690 yılında Erzurum Horasan bölgesinden geldiği bilinmektedir. Türk
  Karaali bld - Bala (Karaali bucağı) - Ankara
■ 19. yy'da Karaali-yi Bâlâ `yukarı Karaali` adıyla Balâ kaza merkezi idi. SN
  Tohumlar köy - Bala (Karaali bucağı) - Ankara
1898: Tohumlar
■ © 10.03.1898 Ankara'nın Bala kazasına tabi Tohumlar karyesinin Haymana'dan fekk-i irtibatı... deyar heyran
  Koçyayla köy - Bala - Ankara
1928 K: Ebilhas
  Karahasanlı köy - Bala (Karaali bucağı) - Ankara
1918: Karahasanlı
■ © 02.01.1918 Haymana'ya merbut Karahasanlı karyesinin Bala kazasına rabt ve ilhakına dair tezkire. (Ankara ) deyar heyran
  Kömürcü köy - Bala - Ankara
■ © 09.01.1961 Ankara'nın Kömürcü köyünün Bala ilçesine bağlanması. deyar heyran
  Hanburun köy - Bala - Ankara
1901: Hanburnu
Kürd yerleşimi
■ © Gömlek No:1051 Tabanlı kazasının Hanburnu Çiftliği karyesinde mukim ehl-i islamın temettuat defteri. © 29.05.1901 Bala kazasına tabi Tabanlı nahiyesinin Hanburnu karyesi ahalisinden Mirzaoğlu Ali ve Ömer beylerin, Mecidiye karyesindeki arazi-i haliyeye müdahele ederek muhacirin iskan edileceği gerekçesiyle gasp etmeleri... deyar heyran
  Derekışla köy - Bala - Ankara
K2000 birn: Xecaniya [ Kürd xêçaniyan "aş." ]
1928 K: Derekışla
Kürd (Etmana ) yerleşimi
■ © 04.03.1840 Cihanbeyli ve Şeyhbizinli ve Mikaili ve Geyikli[?] ve Etmanlı ve Türkanlı[Têrikan] ve Seyf[Sefkan] nam sekiz aşiretten Cihanbeyli aşireti beyi Halil Bey vasıtasıyla beher sene İstanbul'a gönderilmesi mutad olan yüzbin koyunun sevk ettirilmesine dair... deyar heyran
■ Bilgi: Etman- Atmalı – Atmani – Atmanki - Etmaneki - Atmaniki eş anlamlıdır. Manav
■ Köy halkı Xeceniya der. Mar(d)astan
  Yeniköy köy - Bala - Ankara
Kürd yerleşimi
  Abazlı köy - Bala - Ankara
1928 K: Abazlı
yerleşimi
  Avşar bld - Bala - Ankara
1946 MYK: Afşar
  Yaylalıözü köy - Bala - Ankara
Kürd (Terîki) yerleşimi
■ © 13.05.1801 Haymana kazasında Türkanlı [Têrikan] Aşireti'nden Dumanoğlu Mustafa ve Çubukabad kazasında Êtmanlı Aşireti'nden Osman'ın Amasya Kalesi'ne sürgün edilmeleri. © 03.09.1826 Eşkıyadan Sadi oğlu'nun, Tirkanlı [Têrikan] aşireti beyi ile ittifak ederek Aksaray'a taarruz hududunda iken yetişilerek mühhezim edildiği ve rüesadan Dumanoğlu Cafer Bey ile beş bölükbaşının serlerinin gönderildiği hakkında Karaman Valisi Ali Paşa'dan Sadaret'e ariza. © 06.03.1847 Cihanbeyli Aşireti'nden ahz olunmuş olan neferatdan bazı firar ile Rişvan Aşireti'ne dehalet eden kesanın himayet olunacakları Tirkânlı [Têrikan] Aşireti Müdürü Dumanoğlu Mustafa Bey tarafından ifade olunduğundan men edilmesi. deyar heyran
  Sofular köy - Bala - Ankara
1847: Sofular
■ © 04.08.1847 Hace-i Ordu-yı Hümayun'dan tezkereleriyle ihraç olunan üç neferin para ve eşyalarını Tabanlı kazasının Sofular karyesi ahalisinden Yusuf ve Terkanlı [Têrikan] Aşireti'nden Dumanoğlu Ahmedbey adlı şahısla birlekte sirkat eylediğine dair yapılan tahkikat ve muhakeme... deyar heyran
  Bala ilçe - Bala - Ankara
Osm: Balâhisar (başka yer) [ Tr "yukarıhisar" ]
■ İlçeye adını veren Balâ Hisarı bugünkü Karaali kasabasıdır. Şimdiki ilçe merkezi 19. yy sonunda Çerkes muhacirlerce iskân edildi. SN
  Erdemli yayla - Bala - Ankara
Kürd (Kulikî / Sawikî ) yerleşimi
  Çiğdemli köy - Bala - Ankara
1946 MYK: Çiydemli
Kürd (Hêcibî/Tîrk) yerleşimi
  Ergin köy - Bala - Ankara
K2000: Gazerxan
Kürd (Têrki) yerleşimi
  Aydoğan köy - Bala - Ankara
Kürd (Têrki) yerleşimi
  Suyugüzel köy - Bala - Ankara
Kürd yerleşimi
  Davdanlı köy - Bala - Ankara
K2000 birn: Davdanan [ Kürd "aş." ]
1928 K: Davdanlı
Kürd (Davdana) yerleşimi
  Küçükbayat köy - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
1928 K: Bayad [ Tr "aş." ]
  Eğribasan köy - Bala - Ankara
1946 MYK: Eğribasan
Kürd (Hêcibî ) yerleşimi
■ © 11.05.1951 Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinin Tatarhüyük ve Eğribasan köylerinin Bala ilçesi Merkez bucağına bağlanması. deyar heyran
  Yukarıhacıbekir köy - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
K2000 birn: Axlera jor
1928 K: Hacıbekir
Kürd (Hêcibî ) yerleşimi
■ © 28.04.1802 Karaman eyaleti dahilinde Koçhisar nahiyesinin Paşadağı civarında bulunan Rişvan ve Hecyanlı Kürd aşiretlerinin yüz elli binden fazla koyun ve keçileri bulunduğu haber alındığından hepsinin sayılarak yapağı resmi alınması. deyar heyran
  Aşağıhacıbekir köy - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
K2000 birn: Axlera jêr [ Kürd "aş." ]
1928 K: Hacıbekir
Kürd (Hêcibî ) yerleşimi
  Tatarhöyük köy - Bala - Ankara
K2000: Şırît Xoyk
Kürd yerleşimi
■ 11.05.1951 Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinin Tatarhüyük ve Eğribasan köylerinin Bala ilçesi Merkez bucağına bağlanması. deyar heyran
  Küçükcamili köy - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
1928 K: Cami Sağir
Kürd (Sawikî ) yerleşimi
■ © 27.08.1922 Eşkiyaya yiyecek yardımında bulunmaktan dolayı 5 yıl kürek cezasınamahkum olan Bala'nın Cami-i Sağir köyünden Battal'ın geri kalan cezasının affı. deyar heyran
  Bektaşlı köy - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
K2000 birn: Rostika
1928 K: Bektaşlı
Kürd (Hêcibî ) yerleşimi
  Küçükbıyık köy - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
K2000 birn: Gundê Hectehîr [ Kürd "Hacı Tahir köyü" ]
1928 K: Bıyık Sağir
Kürd (Hêcibî / Kîkan) yerleşimi
  Tepeköy köy - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
K2000: Kulika [ Kürd "aş." ]
Kürd (Kulikî /Sawikî ) yerleşimi
  Büyükbıyık köy - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
K2000 birn: Emera [ Kürd omeran "Ömerler" ]
1928 K: Bıyık Kebir
Kürd (Hêcibî ) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km