Ayrancı'da 29 yerleşim bulundu.
sırala 
  Sarıkaya köy - Ayrancı (Yeşildere bucağı) - Karaman
1928 K: Feyzurreşad [ Tr "(Sultan) Reşat bereketi" ]
  Dokuzyol köy - Ayrancı - Karaman
1928 K: Orzala
1914 Kiep: Orsala Çiftliği
  Ambar köy - Ayrancı - Karaman
1928 K: Ambar
1898: Ambararası
Ark: Sidamara
■ 1898'de bu köyde bulunan Roma dönemi lahdi (halen İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde), Anadolu'nun 2000 yılda yaşadığı kültürel gerilemenin canlı şahididir. SN
  Saray köy - Ayrancı - Karaman
1928 K: Saray
■ Adını yeraltı kentinden almıştır. SN
  Ayrancı ilçe - Ayrancı - Karaman
1928 K: Osmaniye
1960 DİE: Ayrancı (idari bölge)
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
■ 1903'te Kırım muhacirleri iskân edildi. SN
  Yarıkkuyu köy - Ayrancı - Karaman
Türkmen (Sarıkeçili) yerleşimi
■ antalya'dan göçen Sarıkeçililerce iskân edilmiştir. SN
  Büyükkoraş köy - Ayrancı - Karaman
1928 K: Kureyş kebir [ Kürd korêş "aş." ]
1914 Kiep: Büyük Koraş
■ © Gömlek No:16065 Divle maa Kureyş [=Üçharman-Ayrancı] kazası Kureyş-i Kebir karyesi temettuat defteri. deyar heyran
  Musaköy mah Ayrancı - Ayrancı - Karaman
  Kavaközü köy - Ayrancı - Karaman
■ 1967-68'de Devlet desteğiyle iskân edilmiş yeni yerleşimdir. SN
  Üçharman köy - Ayrancı - Karaman
1837, 1928 K: Divle [ ce iskânından sonra önemini kaybetmiştir. ]
■ Osmanlı döneminde kaza merkezi iken Ayrancı kasabasının Tatar muhacirler SN
■ © 06.02.1837 Konya sancağında Atçeken kazasında Zivle maa Kureyş'de Mustafa Ağa Camii imam ve hatibliği. deyar heyran
  Pınarkaya köy - Ayrancı - Karaman
1946 MYK: Divaz
  Küçükkoraş köy - Ayrancı - Karaman
1928 K: Kureyş sağir [ Kürd korêş "aş." ]
1914 Kiep: Küçük Koraş
■ © Gömlek No:16066 Divle maa Kureyş kazası [=Üçharman-Ayrancı] Kureyş-i sagir karyesi temettuat defteri. deyar heyran
  Böğecik köy - Ayrancı - Karaman
1928 K: Böğecik [ Tr Boyacı? ]
  Akpınar köy - Ayrancı - Karaman
■ 1968'de Çat Köyünden ayrılan bir grup tarafından kurulmuş yeni yerleşimdir. SN
  Kıraman köy - Ayrancı - Karaman
1928 K: Kıraman
■ © Gömlek No:16068 Divle maa Kureyş kazası [=Üçharman-Ayrancı] Kıraman karyesi temettuat defteri. deyar heyran
  Çatköy köy - Ayrancı - Karaman
1914 Kiep: Çatköy
  Berendi köy - Ayrancı - Karaman
1928 K: Berendi
■ Kızlar Asarı denilen kale kalıntısı ve Ören mevkiinde yeraltı şehri bulunmaktadır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km