Aydın'da 557 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 6
sırala 
  Karine mv - Söke - Aydın
1884 S-Ay: Karina [ Yun karína "gemi omurgası?" ]
  Doğanbey köy - Söke (Doğanbey bucağı) - Aydın
1891 S-Ay91: Domatca
1896 Kiep: Tomatia
1575 T: Tomadça [ Yun dômátia "odalar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Ekim 1575 tarihinde, Akçaşehir kazasının köyleri arasında anılan Tomadçe'dir. Farklı kaynaklarda Domatia, Domatya, Domatça ya da Damatça olarak geçmektedir. Nezih Aytaçlar
  Tuzburgazı köy - Söke (Doğanbey bucağı) - Aydın
1891 S-Ay91: Tuzburgazı
1896 Kiep: Domuzburgaz
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Ekim 1575 tarihinde, Akçaşehir kazasının köyleri arasında anılan Bergos-ı Tonğuz olmalıdır. Nezih Aytaçlar
  Güzelçamlı bld - Kuşadası (Davutlar bucağı) - Aydın
1896 Kiep: Çanlı [ Tr "kiliseli" ]
Ark Her: Paniônion [ Yun "tüm-İyonya (tapınağı)" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yılancı Burnu burun - Kuşadası - Aydın
■ Kuşadası'ndaki ilk yerleşim yeri olduğu düşünülmektedir. Bölgede antik çağdan kalma tarihî eserlere rastlanmıştır. Sit alanı ilan edilen Yılancı Burnu, 1990'ların ortasından beri halka kapalıdır. Ancak burundaki tepenin eteklerinde birkaç tane gece kulübü bulunmaktadır. ADALI
  Kadınlar Denizi mah - Kuşadası - Aydın
■ Adını Kadınlar Denizi adını taşıyan kumsaldan alır. Sınırları içindeki yapıların genelini yazlıklar, ikinci konutlar ve oteller oluşturur. ADALI
  Atburgazı bld - Söke (Doğanbey bucağı) - Aydın
1891 S-Ay91: Atburgazı
1575 T: Atbergos
■ Ekim 1575 tarihinde, Akçaşehir kazasının köyleri arasında anılan Atbergos olmalıdır. Nezih Aytaçlar
  Batıköy köy - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1960 DİE: Batıköy
1946 MYK: Batnaz [ Yun patmós? ]
■ MÖ 499'da tarihin kaydedilmiş ilk deniz savaşına sahne olan Ladê Adası burasıdır. Büyük Menderes deltasının alüvyonlanması nedeniyle halen denizden uzak kalmıştır. ■ 19. yy'dan itibaren kaydedilen Batnaz adı, Patmós Adasının Türkçe adıyla eşseslidir. SN
  Kuşadası ilçe - Kuşadası - Aydın
Y1922 BSt: Neápolis [ Yun "yenikent" ]
Y1896 Kiep: Nea Efesos [ Yun "yeni Efes" ]
1896 Kiep: Scalanova [ Lat "yeni iskele" ]
1795 Sc: Kuşadası
■ Antik çağda kullanılan Neapolis adı 1919-1922 Yunan işgali döneminde resmen canlandırılmıştır. Türkçe isim kasabanın önündeki ada üzerine kurulu olan hisardan gelir. SN
■ © 31.08.1795 Kuşadası'nın Kuyumcu karyesinde sakin Bilekli aşiretinden Ebubekir'in evini basarak emval ve eşyasını yağma eden Kara Mustafa... deyar heyran
■ 20. yüzyılın ortalarından itibaren Kuşadası için "Küçükada" ya da kısaca "Ada" denmeye de başlanmıştır. Bu adlar, kent merkezinin önünde bulunan Güvercinadası'na göndermedir. Yerleşim yeri dağlık olmamasına karşın, yerliler kent merkezine giderken "Ada'ya iniyorum" der. ADALI
■ 1957'ye dek İzmir'e bağlı bir ilçeyken 1957'den sonra Aydın'a bağlanmıştır. Tunahan KOÇAK
  Arvalya mah Kuşadası - Kuşadası - Aydın
  Pilav Dağı dağ - Kuşadası - Aydın
■ Pilav Tepesi de denen bu dağın çevresi ve etekleri 1970'lere kadar tümüyle ağaçlıktı. Ancak bu dönemde başlayan ve 1980'lerde hızlanan çarpık yapılaşma sonucunda dağın kent merkezine bakan kısmı tümüyle gecekondu dolmuştur. ADALI
  Yuvaca köy - Söke (Doğanbey bucağı) - Aydın
1891 S-Ay91: Yuvaca
  Yenihisar mah Didim - Didim - Aydın
1928 K: Yenihisar
1896 Kiep: Yaranda
1884 S-Ay: Yoranda [ Yun hiéronda "tapınak, ziyaret" ]
Ark Her: Didyma [ Yun didymoi? "ikizler" ]
■ Milet kentine ait ünlü Apollon tapınak kompleksinin bulunduğu yer 1913'e dek Yorandı, daha sonra Yenihisar adını aldı. 1955 depreminden sonra ilçe merkezi 3 km güneyde bulunan yeni yerleşime taşındı. ■ 1896 Kiepert haritasında `Rum Yoranda` ve `Müslim Yoranda` olmak üzere iki yerleşim görünür. SN
  Akköy köy - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1891 S-Ay91: Akköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1924'ten sonra Yunanistan, Yugoslavya'dan Bosnak ve Bulgaristan'dan Pomak göçleri almis. Dersim'den sürgün bir aile yerlestirilmis. Sonra baska Kürd ailelerin de oldugu Söke'nin kuzeyindeki Sazli kasabasina tasinmis bu Dersimli aile. Manav
  Didim ilçe - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1928 K: Yenihisar
Ark Her: Didyma/Didymeion [ Yun didymoi? "ikizler" ]
■ Yenihisar köy merkezi 1955 depreminden sonra eski köyün 3 km güneyine taşındı. Yeni yerleşime 1997'de turistik nedenlerle, antik tapınak adının Fransızcaya uyarlanmış biçimi olan Didim adı verildi. ■ Yunanca Didyma adı rivayete göre ikiz tanrılar Apollon ve Artemis onuruna verilmiştir. Yunan-öncesi bir adın Yunancaya uyarlanmış olması daha muhtemeldir. SN
  Balat köy - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1426: Balat [ Yun palátion "saray" ]
Ark Ho: Mílêtos
H1200-: Milawata/Milawanda [ Luw ]
■ Miletos adı eski bir Anadolu dilinden MÖ 2. binyılda Yunancaya aktarılmıştır. MÖ 7. ve 6. yy'larda Akdeniz havzasının en güçlü kent devleti idi. ■ Eskiden Milet örenyeri üzerinde bulunan Balat köyü 20. yy ortalarında 1 km güneye taşındı. SN
■ Miletos adı MÖ 1. binyıl başlarından daha eskidir ve muhtemelen Hitit kaynaklarında geçen Milawanda ile aynı yerdir. Adın kökeni bilinmemekle birlikte, benzer isimli bir yerleşimin Girit'te olması ve Miletos erken tabakalarının buluntuları Girit'le ilişkiye işaret eder. Nezih Aytaçlar
  Büyükmenderes nehir - Söke - Aydın
1600 Piri R: Mendiraz/Ulu Mendirez
Ark Str: Koressós
Ark Ho: Maíandros [ Luw ]
■ Yunanca isim daha eski bir Anadolu dilinden alınmıştır. SN
  Davutlar bld - Kuşadası (Davutlar bucağı) - Aydın
1901: Türkçanlı [ Tr çanğlı "kiliseli" ]
■ Eski adı, Rumçanlısı (şimdi Güzelçamlı) köyüne nisbetle verilmiştir, `Kiliseli köyünün Türk mahallesi` anlamındadır.. SN
  Samsunkale mv - Söke - Aydın
Ark: Priene
■ Osmanlı döneminde antik Mykalê dağına `Samsun Dağı`, Priene ören yerine `Samsun Kalesi` adı verilmiştir. Adın kaynağı anlaşılamadı. SN
  Soğucak köy - Kuşadası - Aydın
1884 S-Ay: Anya
Ark Sky: Anaia
  Yeniköy köy - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
Y1907 BSt: Neoxôri [ Yun "yeniköy" ]
1896 Kiep: Yeniköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Akyeniköy bld - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1960 DİE: Yeniköy
■ Akköy Yeniköyü adıyla tanınan beldeye 2006'da Akyeniköy adı verildi. SN
  Güllübahçe bld - Söke (Doğanbey bucağı) - Aydın
Y1907 BSt: Kelebéts
1891 S-Ay91: Gelebeç
1884 S-Ay: Gelebeş
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Ağaçlı köy - Söke - Aydın
1928 K: Tırha
1896 Kiep: Tırhalı
  Gölbent köy - Söke - Aydın
1891 S-Ay91: Gölbent
  Akçakonak köy - Söke - Aydın
1896 Kiep: Gümenes
1891 S-Ay91: Gümenez [ Yun kuminós ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Sarıkemer bld - Söke - Aydın
1891 S-Ay91: Sarıkemer
  Denizköy köy - Didim - Aydın
1936h: Gevrek
  Kirazlı köy - Kuşadası - Aydın
1896 Kiep: Akçaova
  Serçin köy - Söke (Akköy bucağı) - Aydın
1968 K2: Gölönü
1891, 1928 S-Ay91, K: Serçin [ Yun sarákinos "Arap" ]
  Söke ilçe - Söke - Aydın
Y1922 BSt: Maiandrópolis [ Yun "Menderes kenti" ]
Y1900: Sókia
1575, 1841: Akçaşehir (idari bölge)
■ Söke adının kaynağı meçhuldür. Yun Sókia biçimi 19. yy'dan önce görülmez ve muhtemelen Türkçeden uyarlanmıştır. `Süleyman Şah'ın dedesi Söke Bey'in adı verildi` şeklindeki rivayet desteksizdir. ■ 1919-1922 Yunan işgali döneminde Maiandroupolis adı verildi. SN
  Gökşen mah Söke - Söke - Aydın
1896 Kiep: Kızılkilise
  Yamaç köy - Söke - Aydın
1891, 1928 K: Kayas
  Avşar köy - Söke - Aydın
1891 S-Ay91: Avşar
  Özbaşı köy - Söke - Aydın
1891 S-Ay91: Özbaşı
  Yorgan mah Avşar - Söke - Aydın
1896 Kiep: Yorgan
■ Avşar Kalesi adıyla da bilinen antik Myos harabeleri buradadır. SN
  Akbük bld - Didim - Aydın
1896 Kiep: Akbük
  Çalıköy köy - Söke - Aydın
1891 S-Ay91: Çalıköy
  Yeşilköy köy - Söke - Aydın
1946 MYK: Azap
1891 S-Ay91: Azab
  Sazlı bld - Söke - Aydın
1946 MYK: Sazlı
1891 S-Ay91: Kemer
■ Eskiden Söke Kemeri diye de bilinirdi. Manav
  Çerkesköy mv - Söke - Aydın
1896 Kiep: Çerkesköy
Kafkasya göçmeni yerleşimi
  Balatçık köy - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
1891 S-Ay91: Balatçık [ Yun palátion "saray" ]
■ 1891 Aydın Salnamesine göre 333 Müslim ve 86 Rum nüfusu vardı. SN
  Selatin köy - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
■ Köyün eski adının Zele Hatun veya Zeliha Hatun olduğu rivayet edilir. Kayıtlarda Selatin köyü geçer. Güncel kullanımda Selahattin şeklinde telaffuz edilmektedir. SN
  Argavlı köy - Söke - Aydın
1891 S-Ay91: Argavlı
■ 1891 tarihli Aydın Salnamesine göre 172 nüfus Müslim Kıbti ve 114 nüfus `aşair` meskûn idi. SN
  Ortaklar bld - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
1891, 1928 K: Tekke
■ 1891 tarihli Aydın Salnamesinde Tekkeköy nüfusu Tahtacılar ve Müslim Kıbtiler (Romanlar) olmak üzere iki kalemde sayılmıştır. SN
  ? mah Burunköy - Söke - Aydın
1896 Kiep: Kırkıslar
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Köprüalan köy - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
■ Karakaya köyüne bağlı Kocabaşlar, Şeytanlar, Köprüalan ve Tüccarlar mahalleleri 3.09.1958'de birleştirilerek Köprüalan adıyla köy oldu. SN
  Tekin köy - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
1896 Kiep: Tekke
■ 1940'larda köyün yakınında kurulan Tekkeköy (şimdi Ortaklar) Köy Enstitüsüne adını veren Tekke köyüdür. SN
  Kisir köy - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1891 S-Ay91: Kisir
  Bağarası bld - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 1891 ve 1900 tarihli kaynaklarda, İslambağı ve Hıristiyanbağı olmak üzere iki ayrı yerleşimdir. SN
  Mursallı bld - Germencik - Aydın
1891, 1928 K: Mürselli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumca konuşan Müslüman yerleşimi
■ 1891 Aydın Salnamesine göre 657 Rum nüfusu vardı. Şimdiki nüfus `Patriyot` adı verilen, Rumca konuşan Müslüman Yunanistan muhacirlerinden oluşur. SN
  Üzümlü köy - Germencik - Aydın
1891 S-Ay91: Üzümlü
  Çamköy köy - Germencik - Aydın
1891 S-Ay91: Çamköy
  Dampınar köy - Germencik - Aydın
1891 S-Ay91: Dampınar
  Yeniköy bld - Koçarlı - Aydın
■ Balkan savaslarindan sonra Kosovali Arnavut yerleşimi. Muhtemelen eski Rum yerleşimi. Manav
  Reis köy - Germencik - Aydın
1891 S-Ay91: Reis


Grafik harita göster     haritada ara : km