yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Ayancık'da 74 yerleşim bulundu.
sırala 
  Babaköy köy - Ayancık - Sinop
1946 MYK: Baba
  Erdemli köy - Ayancık - Sinop
1928 K: Duday
■ Sinop-Kastamonu yöresinde +ay ekiyle sonlanan çok sayıda eski yer adı görülür. Karş. Daday, Azdavay, Coray, Guray, Cebenay, Veray, Firistay, Anday, Somay, Oday, Mamlay, Sırvay, Hoşalay vd. SN
  Yenigüler köy - Ayancık - Sinop
1968 K2: Türbe
  Aygördü köy - Ayancık - Sinop
1928 K: Güray
  Armutluyazı köy - Ayancık - Sinop
Kafkasya göçmeni yerleşimi
■ Kurtboğan türbesi ünlüdür. SN
  Topağaç köy - Ayancık - Sinop
1928 K: Tenetur
  Doğanlı köy - Ayancık - Sinop
1928 K: Hümer
  Çaylıoğlu köy - Ayancık - Sinop
1928 K: İstefan
1914 Kiep: İstifan
Ark Sky: Stephánê [ Yun "taç" ]
■ Osmanlı döneminde İstefan kaza merkezi olmuş, sonradan ilçe merkezi bugünkü Ayancık’a taşınmıştır. Stephane “taç”, kasabanın arkasındaki dağın ve burnun adıdır. ■ Köyün güncel adı 19. yy ilk yarısında yöreye hakim olan Çaylıoğulları ailesinden gelir. SN
  Zaviye köy - Ayancık - Sinop
1914 Kiep: Zeyve
■ Cüneyd-i Bağdadi türbesi bulunur. SN
  Ünlüce köy - Ayancık - Sinop
Eski adı: Barna
  Çamyayla köy - Ayancık - Sinop
1928 K: Lefken [ Yun léukinos "kavaklı" ]
  Akçakese köy - Ayancık - Sinop
1946 MYK: Akçakese
1928 K: Akçakise [ Tr akçakilise ]
  Ayancık ilçe - Ayancık - Sinop
1890 Kiep: Ayancık
Osm: Ayandon (idari bölge)
Osm: İstefan (idari bölge)
■ Daha önce İstefan veya Ayandon adıyla bilinen idari birimin merkezi 1860 yılı dolayında, o zaman bir değirmen ve birkaç önemsiz yapıdan oluşan Ayancık mevkiine taşındı. İlçeye eski adını veren İstefan şimdiki Çaylıoğlu köyü, Ayandon ise Türkeli ilçesidir. SN
  Babaçay köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1928 K: Kırındı [ Yun krinita "pınarcık" ]
  Yenice köy - Ayancık - Sinop
Kafkasya göçmeni (Abhaz) yerleşimi
  Bakırlızaviye köy - Ayancık (Yenikonak bucağı) - Sinop
1928 K: Bakırlızaviye
■ Kırımlı Veli Dede türbesi vardır. SN
  Aliköy köy - Ayancık - Sinop
1928 K: Sırma
Y1900: Sirna
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Rum yerleşimi olan Sirna/Sırma Cumhuriyetten sonra komşu Aliköy ile birleştirildi. Köyün adı 1960'tan sonra Yeşilyurt olarak düzeltildi. Daha sonra Sırma mahallesi ayrılınca Aliköy adını aldı. SN
■ Rum kilisesi 2. Dünya Harbinden sonra kurulan mektebe inşaat malzemesi maksadıyla köylüye yıktırıldı. Köyü terkettikten sonra Tosyada Müslüman olanlara geri dönme hakkı verildiği bizzat torunlar tarafından anlatılır. Din değiştirmeyen Sırnalılar Yunanistan'da İskeçe'ye yerleştirildi. Manav
  Yeşilyurt köy - Ayancık - Sinop
1914 Kiep: Ali
■ Asıl Ali köyü burası iken daha sonra bu isim komşu olan Sirna/Sırma köyüne verildi. SN
  Dedeağaç köy - Ayancık - Sinop
1928 K: Tansa
  Bahçeli köy - Ayancık - Sinop
1928 K: Oluza
1914 Kiep: Holuza
  Gürpınar köy - Ayancık - Sinop
1968 K2: Otça
  Ağaçlı köy - Ayancık - Sinop
1928 K: Konsa
Çepni yerleşimi
  Uzunçam köy - Ayancık - Sinop
1928 K: Fergene
  Kestanelik köy - Ayancık - Sinop
1928 K: Sakara
  Tarakçı köy - Ayancık - Sinop
1928 K: Gebelit
1914 Kiep: Kepelit
Grafik harita göster     haritada ara : km