yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Araklı'da 48 yerleşim bulundu.
sırala 
  Taşgeçit köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1916 Kiep: Goloşa
1913y Tezk: (Kurşunlu)
1876, 1928 S-Tr, K: Koloşa [ Yun kolóssa "kocataşlar" ]
Hemşinli yerleşimi
  Çiftepınar köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
Eski adı: Küçük Aşa
Hemşinli yerleşimi
■ Sularbaşı (Büyük Aşa) köyünden ayrıldı. SN
  Sularbaşı köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1916 Kiep: Yaşa
1913y Tezk: (Bayraklı)
1876, 1928 S-Tr, K: Aşa [ Yun ]
Hemşinli yerleşimi
  Kayaiçi köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 K: Toroslu
Hemşinli yerleşimi
  Horonsa mah - Araklı - Trabzon
1916 Kiep: Xoronsa [ Yun kelonesa ]
  Aytaş köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1916 Kiep: Zivana
1913y Tezk: (Sarıçam)
1876 S-Tr: Zifona [ Yun ]
Hemşinli yerleşimi
  Çankaya bld - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1960 DİE: Dağbaşı
1913y Tezk: (Yamaçlı)
1876, 1928 S-Tr, K: Xaruksa [ Yun ]
  Köprüüstü köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 K: Büyük Ayven
1916 Kiep: Daivenon [ Yun ]
1876 S-Tr: Ayven
Hemşinli yerleşimi
  Kükürtlü köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 K: Küçük Ayven [ Yun ]
1913y Tezk: (Yoğurtlu)
Hemşinli yerleşimi
■ Köprüüstü (Ayven) köyünün mahallesi iken ayrıldı. SN
  Erenler bld - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1960 DİE: Keçikaya
1928 K: Cimla/Zimla
1916 Kiep: Tsvilo/Tsilo
Hemşinli yerleşimi
  Çukurçayır köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1916 Kiep: Roş
1913y Tezk: (Semenli)
1876, 1928 S-Tr, K: Foşa [ Yun ]
Hemşinli yerleşimi
  Kayacık köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 K: Kizirnos
1913y Tezk: (Bakırcılar)
1876 S-Tr: Kizirnas
Hemşinli yerleşimi
  Erikli köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Salarot [ Erm salorod "erikli" ]
  Kestanelik köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 K: Büyük Cimla/Zimla [ Yun ]
1916 Kiep: Tsvilo
1876 S-Tr: Zimla
Hemşinli yerleşimi
  Turnalı köy - Araklı - Trabzon
1928 K: Os
1916 Kiep: Ots [ Erm "yılan" ]
  Yüceyurt köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1913y Tezk: (Karaçam)
1876, 1928 S-Tr, K: Cimla/Zimla Kava
Hemşinli yerleşimi
■ 18. yy'da Cimla/Zimla köyünden ayrılarak Hemşinli Ermeniler tarafından iskân edilmiştir. SN
  Karatepe köy - Araklı - Trabzon
1916 Kiep: Maxteli
1913y Tezk: (Yeniköy)
1876, 1928 S-Tr, K: Maxtala
  Çamlıktepe köy - Araklı - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Cimla/Zimla Kava
Hemşinli yerleşimi
■ Eski Zimla Kava köyü Çamlıktepe ve Yüceyurt olmak üzere iki köye ayrılmıştır. Daha fazla bilgi için Yüceyurt'a bakınız. SN
  Pervane köy - Araklı - Trabzon
1913y Tezk: (Topcevizli)
1876, 1928 S-Tr, K: Pervana [ Yun ]
■ Gadahor [Yun katôxôra "aşağıköy"] isminde mahallesi mevcuttur. Manav
  Ayvadere köy - Araklı - Trabzon
1913y Tezk: (Ortalı)
1530, 1928 T-Kar, K, K: Axo [ Yun ]
■ Bu köyde bulunan Agii Asomaton `Uyumaz Azizler` Manastırı 19. yy'da ünlü bir ziyaretgâhtı. Yarman 57. SN
  Sulakyurt köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 K: Aymam [ Yun ágios mámas "Aziz Mamas" ]
1913y Tezk: (Başköy)
■ Çankırılı olan Mamas anne ve babası din uğruna öldürüldüğü için çocuk yaşta Kayseri civarında bir dağa sığınan ve birçok keramet gösterdiği rivayet edilen azizdir. Hacı Bektaş-ı Veli menkıbelerinin birçoğu Aziz Mamas efsanesi ile benzerlik gösterir. SN
  Taştepe köy - Araklı - Trabzon
1928 K: Purnak
1913y Tezk: (Yeşiltepe)
  Bahçecik köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Bahçecik
  Birlik köy - Araklı - Trabzon
1928 S-Tr, K: Maxtala
■ 1998'de Karatepe köyünden ayrıldı, Birlik köy adını aldı. SN
  Ortaköy köy - Araklı - Trabzon
Eski adı: Ganzi
  Taşönü köy - Araklı - Trabzon
1913y Tezk: (Kireçli)
1876, 1928 S-Tr, K: Pirgi/Birgi [ Yun pyrgoi "burçlar" ]
  Hasköy köy - Araklı - Trabzon
Eski adı: Las
  Merkezköy köy - Araklı - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Bifera [ Yun ]
  Yeşilce köy - Araklı - Trabzon
1913y Tezk: (Yeşillik)
1530, 1928 T-Kar, K, K: Kaxura [ Yun kaxôra ]
  Yalıboyu köy - Araklı - Trabzon
1913y Tezk: (Ağaçlı)
1876, 1928 S-Tr, K: Samayer
  Yiğitözü köy - Araklı - Trabzon
1928 K: Zanike [ Yun zánika "Küçük Can/Zan yurdu" ]
1916 Kiep: Ziniki
1913y Tezk: (Davarlı)
  Değirmencik köy - Araklı - Trabzon
1946 MYK: Ağnos
1876, 1928 S-Tr, K: Ağnas
  Yeşilköy köy - Araklı - Trabzon
1960 DİE: Tosunlu
1928 K: Bifera Goga [ Yun ]
1913y Tezk: (Gençali)
  Yeşilyurt bld - Araklı - Trabzon
1960 DİE: Tekneciler
1928 K: Xoryan [ Yun xôrianê "köylük" ]
Hemşinli yerleşimi
  Yeniköy köy - Araklı - Trabzon
Eski adı: Çapan
  Yoncalı köy - Araklı - Trabzon
1913y Tezk: (Kayalı)
1530, 1928 T-Kar, K, K: Zavzaka
  Buzluca köy - Araklı - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Canayer [ Yun ]
  Halilli köy - Araklı - Trabzon
1928 K: Halilli
1916 Kiep: Kududa [ Yun ]
1876 S-Tr: Kukuta
■ Eski Guguda köyü Halilli ve Türkeli olmak üzere 2 köye ayrıldı. kadirb.
  Türkeli köy - Araklı - Trabzon
1960 DİE: Çapanlı
1928 K: Guguda [ Yun koukoúda "tanecik" ]
1876 S-Tr: Kukuta
  Dulköy köy - Araklı - Trabzon
1928 K: Dulköy
1913y Tezk: (Hacıali)
  Kaymaklı köy - Araklı - Trabzon
1916 Kiep: Matsupa
1913y Tezk: (Yazılı)
1876, 1928 S-Tr, K: Macuba [ Yun ]
  Bereketli köy - Araklı - Trabzon
1913y Tezk: (Kilitli)
1530, 1928 T-Kar, K, K: Maxora [ Yun ]
  Yassıkaya köy - Araklı - Trabzon
1913y Tezk: (Ambarlı)
1876, 1928 S-Tr, K: Linostaş [ Yun lênostási "şıralık" ]
  Yıldızlı köy - Araklı - Trabzon
1913y Tezk: (Dastarlı)
1876, 1928 S-Tr, K: Avanos [ Yun ]
  Özgen mah Araklı - Araklı - Trabzon
1928 K: Kadavol [ Yun katabolê ]
1913y Tezk: (Madenli)
  Araklı ilçe - Araklı - Trabzon
1876 S-Tr: Erekli [ Yun hêráklia "Heraklios yeri" ]
1928 K: Karadere (idari bölge)
■ Sürmene ilçesinin `Hemşinli` nüfusa sahip olan Karadere vadisi ayrı bir idari birim olarak düzenlenmiş ve esasen Sürmene kasabasının bir mahallesi olan Erekli/Araklı idari merkez olmuştur. 1953'te Araklı adıyla ilçe oldu. ■ Bryer ve Winfield'e göre Araklı adı Bizans imparatoru Heraklios'un 626 yılında ordusuyla konakladığı yere işaret ediyor olabilir. SN
  Yolgören mah Araklı - Araklı - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Yarakar
Grafik harita göster     haritada ara : km