yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Araklı'da 47 yerleşim bulundu.
sırala 
  Taşgeçit köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Koloşa [ Yun kolóssa "kocataşlar" ]
1913y Tezk: (Kurşunlu)
■ Hemşinli yerleşimi metonio
  Çiftepınar köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
Eski adı: Küçük Aşa
■ Sularbaşı (Büyük Aşa) köyünden ayrıldı. SN
■ Hemşinli yerleşimi metonio
  Sularbaşı köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Aşa [ Yun ]
1913y Tezk: (Bayraklı)
■ Hemşinli yerleşimi metonio
  Kayaiçi köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 K: Toroslu
yerleşimi
■ Hemşinli yerleşimi metonio
  Aytaş köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1913y Tezk: (Sarıçam)
1876 S-Tr: Zifona [ Yun ]
■ Hemşinli yerleşimi metonio
  Çankaya bld - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1960 DİE: Dağbaşı
1876, 1928 S-Tr, K: Xaruksa [ Yun ]
1913y Tezk: (Yamaçlı)
■ Türk yerleşimi metonio
  Köprüüstü köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 K: Büyük Ayven [ Yun ]
1876 S-Tr: Ayven
■ Hemşinli yerleşimi metonio
  Kükürtlü köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 K: Küçük Ayven [ Yun ]
1913y Tezk: (Yoğurtlu)
■ Hemşinli yerleşimi metonio
  Erenler bld - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1960 DİE: Keçikaya
1928 K: Küçük Cimla/Zimla [ Yun ]
■ Hemşinli yerleşimi metonio
  Çukurçayır köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Foşa [ Yun ]
1913y Tezk: (Semenli)
Hemşinli yerleşimi
  Kayacık köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 K: Kizirnos
1913y Tezk: (Bakırcılar)
1876 S-Tr: Kizirnas
■ Hemşinli yerleşimi Manav
  Erikli köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Salarot [ Erm salorod "erikli" ]
■ Türk yerleşimi metonio
  Kestanelik köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 K: Büyük Cimla/Zimla [ Yun ]
1876 S-Tr: Zimla
■ Hemşinli yerleşimi metonio
  Turnalı köy - Araklı - Trabzon
1928 K: Os
■ Türk yerleşimi metonio
  Yüceyurt köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Cimla/Zimla Kava
1913y Tezk: (Karaçam)
Hemşinli yerleşimi
■ 18. yy'da Cimla/Zimla köyünden ayrılarak Hemşinli Ermeniler tarafından iskân edilmiştir. SN
  Karatepe köy - Araklı - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Maxtala [ Yun ]
1913y Tezk: (Yeniköy)
■ Eski adı: Miran. kadirb.
■ Türk yerleşimi metonio
  Çamlıktepe köy - Araklı - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Cimla/Zimla Kava
Hemşinli yerleşimi
■ Eski Zimla Kava köyü Çamlıktepe ve Yüceyurt olmak üzere iki köye ayrılmıştır. Daha fazla bilgi için Yüceyurt'a bakınız. SN
  Pervane köy - Araklı - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Pervana [ Yun ]
1913y Tezk: (Topcevizli)
■ Gadahor [Yun katôxôra "aşağıköy"] isminde mahallesi mevcuttur. Manav
■ Türk yerleşimi metonio
  Ayvadere köy - Araklı - Trabzon
1530, 1928 T-Kar, K: Axo [ Yun ]
1913y Tezk: (Ortalı)
■ Bu köyde bulunan Agii Asomaton `Uyumaz Azizler` Manastırı 19. yy'da ünlü bir ziyaretgâhtı. Yarman 57. SN
■ Türk yerleşimi metonio
  Sulakyurt köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928 K: Aymam [ Yun ágios mámas "Aziz Mamas" ]
1913y Tezk: (Başköy)
■ Çankırılı olan Mamas anne ve babası din uğruna öldürüldüğü için çocuk yaşta Kayseri civarında bir dağa sığınan ve birçok keramet gösterdiği rivayet edilen azizdir. Hacı Bektaş-ı Veli menkıbelerinin birçoğu Aziz Mamas efsanesi ile benzerlik gösterir. SN
■ Türk yerleşimi metonio
  Taştepe köy - Araklı - Trabzon
1928 K: Purnak
1913y Tezk: (Yeşiltepe)
■ Türk yerleşimi metonio
  Bahçecik köy - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Bahçecik
■ Türk yerleşimi metonio
  Birlik köy - Araklı - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Maxtala
■ 1998'de Karatepe köyünden ayrıldı, Birlik köy adını aldı. SN
■ Türk yerleşimi metonio
  İyisu köy - Araklı - Trabzon
1928 K: Bifera Gondiyan [ Yun ]
■ Türk yerleşimi metonio
  Ortaköy köy - Araklı - Trabzon
Eski adı: Ganzi
■ Türk yerleşimi metonio
  Taşönü köy - Araklı - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Pirgi/Birgi [ Yun pyrgoi "burçlar" ]
1913y Tezk: (Kireçli)
■ Türk yerleşimi metonio
  Hasköy köy - Araklı - Trabzon
Eski adı: Las
■ Türk yerleşimi metonio
  Merkezköy köy - Araklı - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Bifera [ Yun ]
■ Türk yerleşimi metonio
  Yeşilce köy - Araklı - Trabzon
1530, 1928 T-Kar, K: Kaxura [ Yun kaxôra ]
1913y Tezk: (Yeşillik)
■ Türk yerleşimi metonio
  Yalıboyu köy - Araklı - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Samayer
1913y Tezk: (Ağaçlı)
■ Türk yerleşimi metonio
  Yiğitözü köy - Araklı - Trabzon
1928 K: Zanike [ Yun zánika "Küçük Can/Zan yurdu" ]
1913y Tezk: (Davarlı)
■ Türk yerleşimi metonio
  Değirmencik köy - Araklı - Trabzon
1946 MYK: Ağnos
1876, 1928 S-Tr, K: Ağnos/Ağnas
■ Yunanca Ágnos (`hayıt bitkisi`) veya Ermenice ağnots (`tuzluk`) düşünülebilir. SN
■ Türk yerleşimi metonio
  Yeşilköy köy - Araklı - Trabzon
1960 DİE: Tosunlu
1928 K: Bifera Goga [ Yun ]
1913y Tezk: (Gençali)
■ Türk yerleşimi metonio
  Yeşilyurt bld - Araklı - Trabzon
1960 DİE: Tekneciler
1928 K: Xoryan [ Yun xôrianê "köylük" ]
Hemşinli yerleşimi
  Yeniköy köy - Araklı - Trabzon
Eski adı: Çapan
■ Türk yerleşimi metonio
  Yoncalı köy - Araklı - Trabzon
1530, 1928 T-Kar, K: Zavzaka
1913y Tezk: (Kayalı)
■ Türk yerleşimi metonio
  Buzluca köy - Araklı - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Canayer [ Yun ]
■ Türk yerleşimi metonio
  Kaymaklı köy - Araklı - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Marcuba [ Yun ]
1913y Tezk: (Yazılı)
■ Türk yerleşimi metonio
  Halilli köy - Araklı - Trabzon
1928 K: Halilli
■ Eski Adı: Guguda . Eski Guguda köyü Halilli ve Türkeli olmak üzere 2 köye ayrıldı. kadirb.
■ Türk yerleşimi metonio
  Türkeli köy - Araklı - Trabzon
1960 DİE: Çapanlı
1928 K: Kukuda [ Yun koukoúda "tanecik" ]
1876 S-Tr: Kukuta
■ Türk yerleşimi metonio
  Dulköy köy - Araklı - Trabzon
1928 K: Dulköy
1913y Tezk: (Hacıali)
■ Türk yerleşimi metonio
  Bereketli köy - Araklı - Trabzon
1530, 1928 T-Kar, K: Maxora [ Yun ]
1913y Tezk: (Kilitli)
■ Türk yerleşimi metonio
  Yassıkaya köy - Araklı - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Linostaş [ Yun lênostási "şıralık" ]
1913y Tezk: (Ambarlı)
■ Türk yerleşimi metonio
  Yıldızlı köy - Araklı - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Avanos [ Yun avanós "kuru, kuruyup buruşmuş" ]
1913y Tezk: (Dastarlı)
■ Türk yerleşimi metonio
  Özgen mah Araklı - Araklı - Trabzon
1928 K: Kadavol [ Yun katabolê ]
1913y Tezk: (Madenli)
■ Türk yerleşimi metonio
  Araklı ilçe - Araklı - Trabzon
1876 S-Tr: Araklı [ Yun hêráklia "Heraklios yeri" ]
1928 K: Karadere (idari bölge)
■ Bryer ve Winfield'e göre Araklı adının aslı Hêraklía olup Bizans imparatoru Heraklios 626'da ordusuyla burada konakladığı için bu adı almış olmalıdır. Ancak bu görüş spekülatiftir. Aynı şekilde Umar’ın tahminleri de dayanaktan yoksundur. ■ Nahiye/bucak adı olan Karadere yerine 1953'te merkez köyün adı olan Araklı benimsendi. Karaderelilerin `Ermeni dönmesi` olduğuna dair yaygın inanış nedeniyle bu adın terkedildiği düşünülmelidir. Halen ilçe halkının kapılmış olduğu abartılı Türk milliyetçiliğinin temelinde muhtemelen psikolojik faktörler rol oynamıştır. SN
■ "Karaderelilerin `Ermeni dönmesi` olduğuna dair yaygın inanış nedeniyle bu adın terkedildiği düşünülmelidir. Halen ilçe halkının kapılmış olduğu abartılı Türk milliyetçiliğinin temelinde muhtemelen psikolojik faktörler rol oynamıştır" İfadesinde, Karadereliler hakkında verilen görüşün; bilimsel ve objektif kriterlerden uzak bir sakat anlayışın düşüncesi olarak görüyorum bu ifadelerin sayfadan kaldırılmasını talep ediyorum. Erdal ÇEBİ. erdal çebi
■ Türk yerleşimi metonio
  Yolgören mah Araklı - Araklı - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Yarakar
■ Türk yerleşimi metonio
Grafik harita göster     haritada ara : km