Anamur'da 55 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karaağa köy - Anamur - Mersin
1928 K: Karaağa
  Anıtlı köy - Anamur - Mersin
1928 K: Kaledıran
Ark: Xaradron
  Uçarı köy - Anamur - Mersin
1928 K: Ucarı
  Güngören köy - Anamur - Mersin
1928 K: Teniste
  Demirören köy - Anamur - Mersin
1946 MYK: Melleç
1928 K: Mellac
  Kükür köy - Anamur - Mersin
1928 K: Kükür
  Sarıdana köy - Anamur - Mersin
1928 K: Sarıdana
  Korucuk köy - Anamur - Mersin
1928 K: Korucuk
  Sugözü köy - Anamur - Mersin
1928, 1946 K, MYK: Kurukarı
■ 12.5.1956 tarihli kararnameyle Sugözü adı verildi. SN
  Ovabaşı köy - Anamur - Mersin
1928 K: Ferheng
■ Yerel telaffuzda Frenk. inan olgar
  Nasrettin mah Ören - Anamur - Mersin
1928 K: Nasreddin
  Karadere köy - Anamur - Mersin
1928 K: Karadere
  Ortaköy mah Ören - Anamur - Mersin
1914 Kiep: Ortaköy
  Çataloluk köy - Anamur - Mersin
1928 K: Bodrum [ Yun pétrion "taşlık" ]
  Belenköy mah Emirşah - Anamur - Mersin
  Alataş köy - Anamur - Mersin
1914, 1928 Kiep, K: Kızılkilise
  Emirşah köy - Anamur - Mersin
1928 K: Emirşah
1914 Kiep: İmraş
  Soğukpınar mah Emirşah - Anamur - Mersin
  Güleç köy - Anamur - Mersin
1928 K: Orhana
  Kılıç köy - Anamur - Mersin
1928 K: Kılıç
  Ören bld - Anamur - Mersin
Ark Sky: Anemoúrion [ Yun "rüzgârlı" ]
■ Antik Anemourion kenti örenine bitişik olan Nasrettin ve Ortaköy köylerinin 1994'te birleştirilmesiyle Ören belediyesi oluşturulmuştur. SN
  Kalınören mah Anamur - Anamur - Mersin
1928 K: Kalınviran
■ Köy merkezinde antik Titiopolis kalıntıları vardır. SN
  Anamur ilçe - Anamur - Mersin
1914, 1928 Kiep, K: Çorak [ Tr ]
1680 : Mamuriye n.d. Anamur (başka yer)
Ark Sky: Anemoúrion (başka yer) [ Yun "rüzgârgülü, yelvuran" ]
■ İlçeye adını veren tarihî Anamur kenti bugünkü ilçe merkezi olan Çorak köyünün 7 km güneybatısında bulunan Ören beldesidir. SN
■ © 26.02.1732 İçel sancağında Mamuriye kazası dahilindeki Kızıl Ali, Bahşişi, Yazıcı, Narence, Tekeli ve Körsürce cemaatlerinin hane-i avarızlarını vermeleri. g.tt deyar heyran
  Göktaş mah Anamur - Anamur - Mersin
1928 K: Göktaş
  Çandır yayla - Anamur - Mersin
Eski adı: Köristanlık [ Tr gûristan/köristan "gayrimüslim mezarlığı" ]
  Kaşdişlen köy - Anamur - Mersin
1928 K: Kaş
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
■ Anamur'un tek Alevi köyüdür. SN
  Güneybahşiş köy - Anamur - Mersin
1914 Kiep: Bakşiş [ Tr bahşayiş "ihsan" ]
■ Bahşiş köyü Güney mahallesi anlamında. SN
  Karalarbahşiş köy - Anamur - Mersin
1914 Kiep: Bakşiş [ Tr bahşayiş "ihsan" ]
Alevi yerleşimi
■ Bahşayiş köyü Karalar mahallesi anlamında. SN
  Akine köy - Anamur - Mersin
1928 K: Akine [ Tr ]
■ Yerel telaffuzda Ayne. inan olgar
  Kocadut mah Anamur - Anamur - Mersin
  Çarıklar bld - Anamur - Mersin
1928 K: Çarıklar
Eski adı: Kurutlar
  Gercebahşiş köy - Anamur - Mersin
1914 Kiep: Bakşiş [ Tr bahşayiş "ihsan, atiye" ]
■ Bahşiş köyü Gerce mahallesi anlamında. SN
  Mamure mv - Anamur - Mersin
1680 : Mamuriye n.d. Anamur kalesi [ Yun Anemoúrion ]
■ Osmanlı belgelerinde bazen görülen Mamuriye adı Anemourion'dan uyarlanmıştır. Evliya Çelebi'ye göre `Etrak kavmi Mamuriyye demeyüb Anamûr iskelesi dirler.` SN
  Bozdoğan köy - Anamur - Mersin
1928 K: Bozdoğan
  Pullu mv - Anamur - Mersin
1914 Kiep: Kilisebelen
  Kaş yayla - Anamur - Mersin
  Pınarlar mz - Anamur - Mersin
Eski adı: Sıtmalı
■ Halk arasında Muarlar şeklinde telaffuz edilen isim, Türkçe "pınarlar" anlamına gelen Mınğarlar adından türemiştir. inan olgar


Grafik harita göster     haritada ara : km