Altıntaş'da 35 yerleşim bulundu.
sırala 
  Oysu köy - Altıntaş - Kütahya
1928 K: Oysu
  Şanlıyurt köy - Altıntaş - Kütahya
1928 K: Kızkadın
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ 93 harbi öncesi 20 Tatar hanesi bir müddet köyde kaldiktan sonra topluca Eskisehir'e tasindi. 1886'da Bulgaristan Rusçuka bagli Svalenik/Selanik köylü 16 hane muhacir yerlestirildi. Manav
  Pınarcık köy - Altıntaş - Kütahya
1928 K: Abya/Abiye
Ark Zg §84: Apía
■ MÖ 2. yy'dan itibaren Apia/Appia kentine ait sikkeler mevcuttur. SN
  Eymir köy - Altıntaş - Kütahya
1928 K: Eymir [ Tr Eymir/Eymür "aş." ]
  Gecek köy - Altıntaş - Kütahya
1928 K: Gicik
  Altıntaş ilçe - Altıntaş - Kütahya
1928 K: Kürtköyü
■ İlçeye adını veren asıl Altıntaş köyü 6 km doğudadır. İlçe merkezi sonradan Kürtköyü/Kurtköyü mevkiine taşındı. SN
■ © 22.06.1665 Kütahya sancağının Uşak, Eğrigöz, Gököyük, Simav, Şeyhlü, Gedos, Kula, Altuntaş ve Lazkiye nahiyelerinde ... © 26.01.1919 Kütahya'da Altıntaş nâhiyesi merkezinin Kürt köyüne nakli istid'asına dair. deyar heyran
  Pusan köy - Altıntaş - Kütahya
1928 K: Pusan
  Alibey köy - Altıntaş - Kütahya
1928 K: Alibey
  Aykırıkçı köy - Altıntaş - Kütahya
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Altıntaş köy - Altıntaş - Kütahya
1282 Bibi: Altuntaş
■ Evliya Çelebi'ye göre `Selçuklular zamanında bir kayadan altun madeni çıkması ile` Altuntaş adı verilmiştir. Evliya Çelebi tarafından aktarıldığı halde doğru olma ihtimali bulunan ender etimolojilerdendir, SN
  Aydınlar köy - Altıntaş - Kütahya
1968 K2: Balak
■ © 31.05.1727 Kütahya sancağının Balak nahiyesi ba-berat mutasarrıf olduğu zeametine Simav Voyvodası sabıkı Ahmed Ağa tarafından ... deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km