Altıntaş'da 36 yerleşim bulundu.
sırala 
  Şanlıyurt köy - Altıntaş - Kütahya
1968 K2: Kızkadın
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ 93 harbi öncesi 20 Tatar hanesi bir müddet köyde kaldiktan sonra topluca Eskisehir'e tasindi. 1886'da Bulgaristan Rusçuka bagli Svalenik (Solenik, Selanik, şölenik de kullanilir) köylü 16 hane muhacir hane yerlestirildi. Köye Şanlı Yurt ismi 1980'lerde verildi. Manav
  Pınarcık köy - Altıntaş - Kütahya
1928 K: Abya/Abiye
Ark Zg §84: Apía
■ MÖ 2. yy'dan itibaren Apia/Appia kentine ait sikkeler mevcuttur. SN
  Altıntaş ilçe - Altıntaş - Kütahya
1919: Kürt köyü
■ İlçeye adını veren asıl Altıntaş köyü 6 km doğudadır. İlçe merkezi sonradan Kürtköyü/Kurtköyü mevkiine taşındı. SN
■ © 22.06.1665 Kütahya sancağının Uşak, Eğrigöz, Gököyük, Simav, Şeyhlü, Gedos, Kula, Altuntaş ve Lazkiye nahiyelerinde ... © 26.01.1919 Kütahya'da Altıntaş nâhiyesi merkezinin Kürt köyüne nakli istid'asına dair. deyar heyran
  Aykırıkçı köy - Altıntaş - Kütahya
Kafkasya göçmeni yerleşimi
■ Abaza yerleşimi Murat Papşu
  Altıntaş köy - Altıntaş - Kütahya
1282 Bibi: Altuntaş
■ Evliya Çelebi'ye göre `Selçuklular zamanında bir kayadan altun madeni çıkması ile` Altuntaş adı verilmiştir. Evliya Çelebi tarafından aktarıldığı halde doğru olma ihtimali bulunan ender etimolojilerdendir, SN
  Yolçatı köy - Altıntaş - Kütahya
1946 MYK: Efted
  Aydınlar köy - Altıntaş - Kütahya
1968 K2: Balak
■ © 31.05.1727 Kütahya sancağının Balak nahiyesi ba-berat mutasarrıf olduğu zeametine Simav Voyvodası sabıkı Ahmed Ağa tarafından ... deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km