yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Altınekin'de 16 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ayışığı köy - Altınekin - Konya
1956: Göçmen mah.
■ © 2711/1956 gününden itibaren Konya Vilâyeti Cihanbeyli Kazasına bağlı Ağabeyli Köyü hu­dutları dâhilinde iskân edilmiş bulunan Göçmen Mahallesi ile yine aynı köyün Kemikliyaylası birleştirilerek (Ayışığı) adıyla bağımsız bir köy haline getirilmiştir. [RsGz:9325] deyar heyran
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Yeniyayla köy - Altınekin - Konya
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Akköy köy - Altınekin - Konya
■ © 24.10.1955 gününden itibaren Konya Vilâyeti Cihanbeyli Kazası Zıvarık Nahiyesinin Merkezine bağlı Körkuyu ve Keşlik Yaylaları birleştirilerek (Akköy) adıyla bağımsız bir köy haline getirilmiştir. [RsGz:9206] deyar heyran
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Ölmez köy - Altınekin - Konya
1928 K: Ölmez
■ © 23.05.1949 tarihinden itibaren: Konya İli Cihanbeyli îlcesi Zıvarık Bucağının Sarnıç Köyüne bağlı Ölmez Yaylası ( Ölmez ), adiyle bağımsız köy haline getirilmiştir. [RsGz:7244] deyar heyran
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Sarnıç köy - Altınekin - Konya
1928 K: Sarnıç
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Karakaya köy - Altınekin - Konya
1946: Mennek
■ © Konya ili Cihanbeyli ilçesi Zıvarık Bucağının Zengicek Köyüne bağlı (Mennek) Yaylasının bağımsız köy haline getirilmesi 2/3/1946 gününde onanmıştır. deyar heyran
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Altınekin ilçe - Altınekin - Konya
1928 K: Zıvarık [ Kürd Zivarik "kışlak" ]
■ © »»» 14.11.1746 Konya sancağında İnsuyu kazasının Swrak (Zavarık/ Zıvarık) köyü muhtelif yolların birleştiği bir mahal olup ahalisi derbendci olduklarından köylerini terkeden bazı kimselerin asayişi ihlal ve nümune-i imtisal olmamak için eski yerlerine dönmeleri. * 26.07.1804 Konya sancağının İnsuyu kazasına merbut Sorak [Savarak / Sıvarak/ Zavarık/ Zıvarık = [Altınekin]) maa Kilise (?) karyesi derbend ağalığına dair. © »»» 12.04.1905 Konya merkezinde ve Zıvarık adlı mahalde iskan olunan Kırım muhacirlerinin kurduğu mahallelere İhsaniye ve Burhaniye adlarının verilmesiyle ilgili irade. deyar heyran
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Akıncılar bld - Altınekin - Konya
1928 K: Hoydus
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Koçyaka köy - Altınekin - Konya
1928 K: Zengicek
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Akçaşar bld - Altınekin - Konya
■ © Konya ili Cihanbeyli İlçesinin Zıvarık Bucağma bağlı Zengicek Köyü­nün Akçaşar yaylasının Zıvarık Bucağına bağlı ve (Akçaşar) adiyle bağımsız bir köy haline getirilmesi 6/3/1946 gününde onanmıştır. [RsGz: 6269] --- © 25.04.1864 Esbkeşan kazasına tabi Akçaşar Karyeli Mustafa'nın akçesini gasb eden Karaoğlu İbrahim ve Seyyid Mehmed oğlu İbrahim'in icra-yı istintaklarına dair Konya Meclisi'nin mazbatası. (23. Anadolu) deyar heyran
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Koçaş köy - Altınekin - Konya
■ © 11/3/1957 gününden itibaren Konya Vilâyeti Cihanbeyli Kazası Zıvarık Nahiyesinin Hacınuman köyüne bağlı Koçaş mahallesi, Koçaş adıyla bağımsız bir köy haline getirilmişdir getirilmişdir. [RsGz:9683] deyar heyran
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Borukkuyu köy - Altınekin - Konya
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Hacınuman köy - Altınekin - Konya
1928 K: Hacınuman
■ © 12.05.1919 Konya Vilâyetinde Obruk köyünden ayrılarak Hacı Numan adı altında yeni bir köy teşkil olunmak istenilmesi hakkında. deyar heyran
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Mantar köy - Altınekin - Konya
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Yenikuyu köy - Altınekin - Konya
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle Hacınuman köyüne bağlı dört yaylanın birleştirilmesi sonucu kurulan yeni köydür. SN
■ © 24.10.1955 gününden itibaren Konya Vilâyeti Cihanbeyli Kazası Zıvarık Nahiyesinin Hacınuman Köyüne bağlı Karahalil, Yenikuyu, Karadüşen yaylalarıyle tek bir evden ibaret olan Tol Yaylasının bu köyden ayrılarak birleşmeleri suretiyle ve (Yenikuyu) adıyla bağımsız bir köy haline getirilmiştir. [RsGz:9206] deyar heyran
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Topraklık köy - Altınekin - Konya
■ © 24.2.1956 gününden itibaren Konya Vilâyeti Cihanbeyli Kazası Zıvarık Nahiyesinin Oğuzeli Köyüne bağlı Hişto Arif , Hişto Mehmet, Civciv, Büyüktopraklık , Küçüktopraklık Mahalleleri birleştirilerek merkezi Küçüktopraklık olmak üzere (Topraklık) adıyla bağımsız bir köy haline getirilmişdir. [RsGz:9325] deyar heyran
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
Grafik harita göster     haritada ara : km