Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Altınözü'de 46 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kozkalesi köy - Altınözü - Hatay
1935 Sanj: Kale Kuseyr [ Ar qalˁat qusayr "saraycık kalesi" ]
■ Kuseyr (Altınözü) bölgesine adını veren ünlü Haçlı ve Arap kalesi buradadır. SN
  Enek köy - Altınözü - Hatay
1940 RG: Enek
1935 Sanj: Venk [ Erm vank' "manastır" ]
Arap yerleşimi
  Kamberli köy - Altınözü - Hatay
1935 Sanj: Kenebiye
Arap yerleşimi
  Yunushanı köy - Altınözü - Hatay
1946 MYK: Yümüşhan
1940 RG: Yumuşhanı
1935 Sanj: Mısxano
Arap yerleşimi
  Kılıçtutan köy - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1935, 1940 Sanj, RG: Uskiyat [ Ar es-squtiyyât ]
Alevi (Nusayri) yerleşimi
  Dokuzdal köy - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 MYK: Salık
1935 Sanj: Salkiye
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Akambar köy - Altınözü - Hatay
1946 MYK: Sev
1935 Sanj: Zaw
Alevi (Nusayri) yerleşimi
  Yanıkpınar köy - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 MYK: Emirsu
1935 Sanj: Marso
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Akdarı köy - Altınözü - Hatay
1935 Sanj: Beyra
Alevi (Nusayri) yerleşimi
  Altınözü ilçe - Altınözü - Hatay
1526, 1935 Tah, Sanj, Sanj: Kuseyr (idari bölge) [ Ar el-qusayr "konacık" ]
■ Bölgeye adını veren Kuseyr kalesi şimdi ilçe merkezinin güneybatısındaki Kozkalesi köyündedir. Altınözü ilçe adı 1940'larda benimsenmiş ve Farikli/Fetikiye köyü ilçe merkezi olmuştur. SN
  Sarılar mah Altınözü - Altınözü - Hatay
1526, 1935 Tah, Sanj, Sanj: Suri/Suriyye [ Ar "Süryanili" ]
Hıristiyan Arap yerleşimi
■ Tokaçlı ile birlikte, Altınözü'nün iki Hıristiyan yerleşiminden biridir. SN
  Erbaşı köy - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1940 RG: Fırfırın
1935 Sanj: Fırfıriye
Arap yerleşimi
  Fatikli mah Altınözü - Altınözü - Hatay
1946 MYK: Fatihli
1935 Sanj: Fetikiye
Arap yerleşimi
■ Altınözü ilçe merkezi burası iken 1945'te şimdiki yeri olan Sarılar mahallesine taşındı. SN
  Kazancık köy - Altınözü - Hatay
1940 RG: Babayetir
1935 Sanj: Babtra/Bebetre
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Altınkaya bld - Altınözü - Hatay
1940 RG: Paslıkaya
1935 Sanj: Baslika [ Yun basílika ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Tokaçlı köy - Altınözü - Hatay
1940 RG: Yonta
1935 Sanj: Cuneyde [ Ar "askercik" ]
1526 T: Cundi [ Ar "asker" ]
■ Kalınsan ve Mermeris adlı bağlı birimleri vardır. SN
  Karbeyaz bld - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1960 DİE: Yiğityolu
1940 RG: Karbeyaz
1935 Sanj: Karbias
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Karbeyaz adının aslında Kurupayas olduğu rivayet edilir. SN
  Tokdemir köy - Altınözü - Hatay
1960e DİE: Bilinger
1935 Sanj: Filincer
Arap yerleşimi
  Kuyubaşı köy - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1960e DİE: Batırhan
1935 Sanj: Badrhun
Arap yerleşimi
  Seferli köy - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1940 RG: Seferli
1935 Sanj: Seferiye
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Karsu köy - Altınözü - Hatay
1935 Sanj: Karso
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Türkmenmezrası köy - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1935 Sanj: Mezra Türkmen
Arap yerleşimi
■ Türk yerleşimi. Etrafındaki Arap yerleşimleri dolayısıyla yoğun bir Araplaşma eğilimindedir metonio
  Avuttepe köy - Altınözü - Hatay
1935 Sanj: Kefr-abed
Arap yerleşimi
  Atayurdu köy - Altınözü - Hatay
1960e DİE: Miraslı
1935 Sanj: Mayras
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Büyükburç köy - Altınözü - Hatay
1526 T: Büyükburç
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Kolcular köy - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 MYK: Savaşgöz
1940 RG: Salaşgöz
1935 Sanj: Aynselnaz
Arap yerleşimi
  Babatorun köy - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1946 MYK: Bapturum
1935 Sanj: Babturun [ Ar "turun (?) kapısı" ]
Arap yerleşimi
  Çetenli köy - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1940 RG: Baksanlı
1935 Sanj: Baksanus
Arap yerleşimi
■ Bu köyde yaşayanlar, Nusayri (Alevi Arap) değildir. Köy, Arap-Sünnidir. SAMİ BASKIN
  Sivrikavak köy - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 MYK: Cam
1940 RG: Com
1935 Sanj: Cume
Arap yerleşimi
  Oymaklı köy - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1940 RG: Dur
1935 Sanj: Deyr
Arap yerleşimi
  Alakent köy - Altınözü - Hatay
1935 Sanj: Alenkat
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Kurtmezrası köy - Altınözü - Hatay
1935 Sanj: Kurtmezrası
Arap yerleşimi
  Toprakhisar köy - Altınözü - Hatay
1935 Sanj: Toprakhisar
Arap yerleşimi
  Günvuran köy - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 MYK: Besnibaba
1935 Sanj: Basnibe
Arap/ yerleşimi
  Yolağzı köy - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1940 RG: Imıkabraş
1935 Sanj: Makabros
Arap yerleşimi
■ Kırancık, Akarı, Derince, Kamarlı, Bakısav ve Tılsımlı adlı bağlı birimleri vardır. SN
  Sarıbük köy - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 MYK: Başarbey
1935 Sanj: Başirbe
Alevi (Nusayri) yerleşimi
  Gözecik köy - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 MYK: Fırlagöz
1940 RG: Fırlakgöz
1935 Sanj: Aynfwar [ Ar ]
Alevi (Nusayri) yerleşimi
  Keskincik köy - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1940 RG: Keskincik
Arap yerleşimi
  Yarseli köy - Altınözü - Hatay
1940 RG: Yarseli
1935 Sanj: Farzala
Arap yerleşimi
  Mayadalı köy - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1940 RG: Mayadalı
1935 Sanj: Magdala
Arap yerleşimi
  Boynuyoğun köy - Altınözü - Hatay
1940 RG: Batıtan
1935 Sanj: Btetin
Arap yerleşimi
  Kansu köy - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1940 RG: Kansu
1935 Sanj: Anso
Arap yerleşimi
  Ziyaret köy - Altınözü - Hatay
1935 Sanj: Ziyaret
Arap yerleşimi
  Kıyıgören köy - Altınözü - Hatay
1940 DİE: Kalaneşli
1935 Sanj: Kalanes
Arap yerleşimi
  Hacıpaşa bld - Altınözü (Babatorun bucağı) - Hatay
1935 Sanj: Hacıpaşa
Arap yerleşimi
  Tepehan köy - Altınözü - Hatay
1940 RG: Karmanca
1935 Sanj: Yarımca
Arap yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km