Aliağa'da 26 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çakmaklı köy - Aliağa (Yenice bucağı) - İzmir
Boşnak yerleşimi
■ Çakmaklı adı burada bulunan çakmaktaşı yataklarından gelmektedir. ahmet uhri
  Nemrutlimanı mv - Aliağa - İzmir
Ark Str, Dou: Kymê
■ MÖ 1. binyıl başlarında Yunanistan'dan göçen Aiol'lar tarafından kurulmuş ve Antik çağda Kuzey Ege'nin en önemli limanlarından biri olmuştur. 15. yy'a dek kent olarak varlığını sürdürmüştür. SN
  Bozköy köy - Aliağa - İzmir
1531 ED: Bozköy
  Aliağa ilçe - Aliağa - İzmir
1890 Kiep: Aliağa
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 19. yy sonlarına dek özel mülkiyet olan çiftlik üzerinde 1867'den sonra Aliağa köyü kurulmuştur. 1914 nüfusu hemen tümüyler Rumlardan oluşmaktaydı. SN
  Samurlu köy - Aliağa - İzmir
1890 Kiep: Samurlu
  Şehitkemal köy - Aliağa - İzmir
1828 K: Şehitkemal
1838, 1890 ED, Kiep: Öküzköy
■ Yunan işgali sırasında öldürülen Menemen kaymakamı Kemal Beyin adı verilmiştir. Şehitkemal köyü yakın tarihte karayolu kıyısına taşınmış, eski köy ise Güneydoğu kökenli göçmenlerce iskân edilmiştir. SN
  Güzelhisar köy - Aliağa - İzmir
1350 ED: Güzelhisar
■ Kısmen Pomak yerleşimi
■ Saruhanlı Beyliği döneminde kurulan yerleşim, 19. yy ortalarına dek kaza merkezi idi. Menemen Güzelhisarı adıyla da anılır. ■ 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı esnasında Filibe-Drenova'dan 30 hane Pomak iskân edildi. SN
  Helvacı bld - Aliağa - İzmir
1531 ED: Helvacı
  Kazıkbağlar mah Zeytindağ - Aliağa (Zeytindağ bucağı) - İzmir
Ark: Elaia [ Yun elaia "zeytinlik" ]
■ Kısmen deniz altında kalan antik liman mevcuttur. SN
■ Eski adı Antik Pergamon'un limanı olan Elaia'dır ve zeytinlik ya da zeytin iskelesi gibi düşünülebilir. Aynı yerde antik liman kalıntıları ve antik yerleşimin izleri de gözlenmektedir. ahmet uhri
  Çıtak köy - Aliağa - İzmir
1451 ED: Çitak [ Tr "kavgacı (aş.)" ]
■ Köyün eski yeri daha kuzeyde bulunan Dedeköy mevkii idi. SN
  Yenişakran bld - Aliağa (Zeytindağ bucağı) - İzmir
■ Aşağışakran köyüne ait sahil kesimi 1950'li yıllarda yerleşime açıldı. 1990'dan sonra belediye statüsü kazandı. SN
  Uzunhasanlar köy - Aliağa - İzmir
1728 ED: Uzunhasanlar
■ Uzunhasanlar adıyla eski bir yerleşim olduğu halde köy listelerinde 1946'dan önce adına rastlanmaz. SN
  Aşağışakran köy - Aliağa (Zeytindağ bucağı) - İzmir
1891 S-Ay91: Aşağıçakran
1890, 1906 Kiep: Çakran
  Karaköy köy - Aliağa - İzmir
1890 Kiep: Karaköy
  Karakuzu köy - Aliağa - İzmir
1946 MYK: Karakuzu
■ 1930'dan sonra kurulmuş yeni bir köydür. SN
  Kalabak köy - Aliağa - İzmir
1890 Kiep: Kalabak [ Tr ]
  Erkeşli mah Hacıömerli - Aliağa (Zeytindağ bucağı) - İzmir
■ Daha önce ayrı köy iken halkının terketmesi üzerine 2.03.1946'da tüzel kişiliği kaldırıldı. SN
  Kapıkaya köy - Aliağa - İzmir
1890 Kiep: KapukayaHaritada yeri belli olmayanlar.
  Arapçiftlik x - Aliağa - İzmir
1890 Kiep: Arapçiftlik
■ Petkim tesislerinin yerinde bulunan küçük yerleşimden geriye iz kalmamıştır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km