Aladağ'da 27 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yağbasan köy - Aladağ (Karaisalı bucağı) - Adana
1960e DİE: Posyağbasan [ Erm p'os "çukur" ]
E1902, 1928 Epr, K: Yağbasan
  Dölekli köy - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 K: Dölekli [ Tr "aş." ]
  Aladağ ilçe - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1960 DİE: Mansurlu
1928 K: Karaköy
1990 DİE: Aladağ (idari bölge)
1928 K: Karsantı (idari bölge)
■ Nehir adı olan Karsantı 19. yy’dan itibaren nahiye/bucak adı olarak kullanılmış, 1973’te bucak merkezinin adı da resmen Karsantı yapılmıştır. Karsantı adının kökeni açık değildir. 1987'de Aladağ adıyla ilçe statüsü verilmiştir. Halen Karsantı ve Aladağ isimleri bir arada kullanılmaktadır. SN
  Meydanyaylası yayla - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
Eski adı: Barcıbert
E1199: Partsırpert [ Erm "yüksekkale" ]
  Yeniköy köy - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1955 RG: Giregi
■ Daha önce dağınık yerleşimlerden ibaretken 26.02.1955'te Yeniköy adıyla köy statüsüne kavuştu. SN
  Eğnir köy - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 K: Eğnir
E1265 Epr I.74: Agner/Agants [ Erm agner gen. agants "gözeler" ]
■ Genceli Giragos'un vekâyinamesine göre Agants/Agner Manastırı 13. yy başlarında Kilikya kralı I. Levon tarafından kuruldu. Agner nominativ çoğul, Agants aynı sözcüğün genitiv çoğul halidir. SN
■ Kaymakamlık sitesinde ve vikipedide Eğner olarak geçiyor; ingilizce vikipedi'de "Akner monastery" Ակներ վանք adıyla bir makale bulunur. katpatuka


Grafik harita göster     haritada ara : km