Aladağ'da 31 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kıcak köy - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 K: Kıcak [ Tr kilarcık? ]
1919 UK: Gâvurköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başına ait haritalarda (War Office GSGS 2097) bu yerde Kilarcık Suyu (dere) ve Gâvurköy adlı yerleşim gösterilir. SN
  Posyağbasan köy - Aladağ (Karaisalı bucağı) - Adana
1960e DİE: Posyağbasan [ Erm pos "çukur" ]
E1902, 1928 Epr, K: Yağbasan
■ Pos yörenin adı, Yağbasan köyün adıdır. SN
  Dölekli köy - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 K: Dölekli [ Tr "aş." ]
  Ceritler köy - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 K: Ceritler [ Tr Cerit "aş." ]
  Aladağ ilçe - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1919, 1928 UK, K: Karaköy
1987 RG: Aladağ (idari bölge)
1928 K: Karsantı (idari bölge) [ Erm Kostıntno Կոստնդնոյ "Konstantin yeri" ]
■ Bölge adı olan Karsantı Osmanlı döneminden beri nahiye/bucak adı olarak kullanılır. Kilikya Ermeni beyliğinin kurucusu olan I. Rupen, tarihçi Genceli Kirakos'un (13. yy) anlatımına göre 1090 yılı dolayında bu bölgeyi oğlu Kostantin'in (ö. 1103) yönetimine bırakmıştı. ■ 1973’te bucak merkezi Karaköy köyüne taşındı. 1987'de Aladağ adıyla ilçe statüsü kazandı. Halen Karsantı ve Aladağ adları bir arada kullanılır. SN
  Meydan yayla - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1919 UK: Meydan
E1090 Mat: Partsırpert [ Erm Բարձրբերդ "yüksekkale" ]
■ Ermeni tarihçi Genceli Kirakos (1200-1273) tarafından anılan Partsırpert kalesi burası olmalıdır. Karş. Epr I.390. Rupenyan hanedanının kurucusu Konstantin tarafından inşa edildi. İngiliz seyyah Mandeville (1322) Pharsipee adını verir. SN
  Yeniköy köy - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1955 RG: Giregi
1919 UK: Giraği
■ Daha önce dağınık yerleşimlerden ibaretken 26.02.1955'te Yeniköy adıyla köy statüsüne kavuştu. SN
  Eğner köy - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 K: Eğnir
E1265 Epr I.74: Agner/Agants [ Erm agner, agants "gözeler" ]
■ Genceli Giragos'un vekâyinamesine göre Agants/Agner Manastırı 13. yy başlarında Kilikya kralı I. Levon tarafından kuruldu. Agner nominativ çoğul, Agants aynı sözcüğün genitiv çoğul halidir. SN
■ Kaymakamlık sitesinde ve vikipedide Eğner olarak geçiyor; ingilizce vikipedi'de "Akner monastery" Ակներ վանք adıyla bir makale bulunur. katpatuka
  Dailer köy - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 K: Dailer [ Tr dai "duacı" ]
  Gökçe köy - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1928 K: Gökçe
1919 UK: Güce


Grafik harita göster     haritada ara : km