yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Akıncılar'da 34 yerleşim bulundu.
sırala 
  Sapanlı köy - Akıncılar - Sivas
1928 K: Xordik [ Erm xortig "hendek" ]
  YağlıÇayır köy - Akıncılar - Sivas
1928 K: Alamelik
E1901 Vic, Epr: Alamonig [ Erm ]
E905 Ardz: Aramanyag? [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 10. yy'da Tovma Ardzruni ve 13. yy'da Vartan Areveltsi tarafından zikredilen Aramanyag kalesi hakkında bilinen şey, İspir ve Erzincan'ın `ötesinde` (batısında) bulunduğudur. SN
  Akıncılar ilçe - Akıncılar - Sivas
1928 K: Ezbider [ "şehri ve Akıncılar köylerini içine almaktaydı] ve Yakacık [Suşehri, Akşehir-i Ab" ]
E1902, E1914 Epr, Mn: Adzbıder [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kasaba yakınında bulunan tarihi Garmrag Surp Nşan manastırının 19. yy sonlarında `acınacak durumda olduğu, sadece 100 dönüm kadar ekilebilir arazi, bir üzüm bağı ve küçük bir değirmene sahip olduğu` kaydedilmiştir (Epr II.333). SN
■ © »»» 14.11.1849 Karahisar-ı Şarki'ye bağlı Akşehirabad [bugünkü Suşehri ve Akıncılar köylerini içine almaktaydı] ve Yakacık [Suşehri, Akşehir-i Abad, Yakacık nahiyeleri bugünkü Suşehri, Gölova ve Akıncılar ilçeleri kapsamaktaydı] kazası dahilinde kırk yıldır mutavattın olan Koçgiri Aşireti'nden Kapımahmudlu Mustafa Ağa ve oymağının vergilerini ödediklerine ve yöre ahalisi ile iyi geçindiklerine dair ... deyar heyran
  Altıntepe mah Akıncılar - Akıncılar - Sivas
1928 K: Xodik [ Erm "çayırcık" ]
  İkizyurt köy - Akıncılar - Sivas
1928 K: Arap + Aziz
Alevi yerleşimi
  Şenbağlar köy - Akıncılar - Sivas
Alevi yerleşimi
  Altıntepe, Akıncılar, Sivas mah - Akıncılar - Sivas
Eski adı: Hudüğü
■  Akincilar Altıntepe mahallesi Akincilarin ilçe olmasi ile beraber mahalle statüsü almiştir.Köyün eski yerleşimi esasen Şebinkarahisar sinirinda Zapa deresine doğruydu.Sonraki yillar eski tarihlerde ahalisi Ezbidere doğru gelerek yeni yerleşimlerini Hudüğü bölgesine kurmuşlardır.Köyün ahalisi çevre köylerin ve bu vadi bölgesindeki diğer ilçelerden gelen yöre insanlarinca kurulmuştur.Köyün ahalisi Beydili, Çepni Türkmenleri, İmranli, Alucra, Kafkasya, Azerbaycan, Suşehri, Kuruçay, Zapa tarafindan gelenlerle çeşitlenmiştir.Köy ahalisi Şeyniyer, Aziz, Arap, Eliye, Armutlu, Leylek, Biye gibi Şebinkarahisar, Suşehri, Akincilar köyleri ile akrabadir.2010 senesine kadar bu bölgedeki Kemençenin en kök icracilari bu bölgeden çikmiştir. Cem Çoban
  Sevindik köy - Akıncılar - Sivas
E1901 Vic: Sevindik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Ballıdere köy - Akıncılar - Sivas
1928 K: Tırçik [ Erm ]
  Geyikpınar köy - Akıncılar - Sivas
E1901, 1928 Vic, K: Avsundu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çiçekli köy - Akıncılar - Sivas
1928 K: Dümlüc
E1902 Epr I.577: Tmluc
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Göllüce köy - Akıncılar - Sivas
E1901, 1928 Vic, K: Abana
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  AşağıYeniköy köy - Akıncılar - Sivas
■ köy, yöreye göç eden Çeçen beyleri tarafından kurulmuştur. Türk

Haritada yeri belli olmayanlar.
Grafik harita göster     haritada ara : km