Akıncılar'da 32 yerleşim bulundu.
sırala 
  Sapanlı köy - Akıncılar - Sivas
1928 K: Xordik [ Erm xortig "hendek" ]
  YağlıÇayır köy - Akıncılar - Sivas
1928 K: Alamelik
E1901 Vic, Epr: Alamonig [ Erm ]
E905 Ardz: Aramanyag? [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün büyük kısmı baraj gölü altında kalmıştır. 10. yy'da Tovma Ardzruni ve 13. yy'da Vartan Areveltsi tarafından zikredilen Aramanyag kalesi hakkında bilinen şey, İspir ve Erzincan'ın `ötesinde` (batısında) bulunduğudur. SN
  Uğrunca köy - Akıncılar - Sivas
1912 Kiep: Oruca
  Akıncılar ilçe - Akıncılar - Sivas
1928 K: Ezbider [ "şehri ve Akıncılar köylerini içine almaktaydı] ve Yakacık [Suşehri, Akşehir-i Ab" ]
E1902, E1914 Epr, Mn: Adzbıder [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kasaba yakınında bulunan tarihi Garmrag Surp Nşan manastırının 19. yy sonlarında `acınacak durumda olduğu, sadece 100 dönüm kadar ekilebilir arazi, bir üzüm bağı ve küçük bir değirmene sahip olduğu` kaydedilmiştir (Epr II.333). SN
■ 14.11.1849 Karahisar-ı Şarki'ye bağlı Akşehirabad [bugünkü Suşehri ve Akıncılar köylerini içine almaktaydı] ve Yakacık [Suşehri, Akşehir-i Abad, Yakacık nahiyeleri bugünkü Suşehri, Gölova ve Akıncılar ilçeleri kapsamaktaydı] kazası dahilinde kırk yıldır mutavattın olan Koçgiri Aşireti'nden Kapımahmudlu Mustafa Ağa ve oymağının vergilerini ödediklerine ve yöre ahalisi ile iyi geçindiklerine dair ... deyar heyran
  İkizyurt köy - Akıncılar - Sivas
1928 K: Arap + Aziz
Alevi yerleşimi
  Altıntepe mah Akıncılar - Akıncılar - Sivas
h2010: Hudüğü
1928 K: Xodik [ Erm "çayırcık" ]
Alevi yerleşimi
  Şenbağlar köy - Akıncılar - Sivas
Eski adı: Şahnigâr
Alevi yerleşimi
  Ortaköy mah - Akıncılar - Sivas
1912 Kiep: Ortaköy
  Sevindik köy - Akıncılar - Sivas
1912 Kiep: Sevindük
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Ballıdere köy - Akıncılar - Sivas
1928 K: Tırçik [ Erm ]
  Geyikpınar köy - Akıncılar - Sivas
E1901, 1928 Vic, K: Avsundu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çiçekli köy - Akıncılar - Sivas
1928 K: Dümlüc
E1902 Epr I.577: Tmluc
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Göllüce köy - Akıncılar - Sivas
E1901, 1928 Vic, K: Abana
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  AşağıYeniköy köy - Akıncılar - Sivas
■ Köy, yöreye göç eden Çeçen beyleri tarafından kurulmuştur. Türk


Grafik harita göster     haritada ara : km