Akçadağ'da 117 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Darıca köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K2010: Tariciyan [ Kürd toriciyan "kırsallılar" ]
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Kozluca bld - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
1946 MYK: Aşağıkozluca
1928 K: Kozluca
■ Kürecik Nahiyesine bağlı tek Türk-Sünni köyüdür. Azemce dedikleri bir Türkçe şivesini konuşurlardı. Aralarında Türkleşmiş birkaç Kürd kabilesi de bulunmaktadir. Çevre Kürt köyleri "Qozilce" diyor... yalcin
  Çobandede mv - Akçadağ - Malatya
■ Alevi ziyareti SN
  Harunuşağı köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K2010: Harûnan [ Kürd "Harunlar " ]
1928 K: Harunuşağı
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Yenipınar köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K2010: Çirliyan [ Kürd "aş." ]
1946 MYK: Kirliuşağı
Azeri (Kurecîkan ) yerleşimi
■ Osmanlı döneminde çirlüler diyi bilinen soy Akçakoyunlu Türkmen taifesinde geçmektedir. tarkan
  Dişkaya dağ - Akçadağ - Malatya
K2010: Qilîşqaya
■ Halk arasında 'Qilîşqaya' olarak anılan dağ zaten Türkçedir, yani 'Kılıçkaya', ama yine de değiştirilmiştir. SN
  Zöhredamı mah Darıca - Akçadağ - Malatya
K2010: Xanî Zohrê
  Gümüşler mah Darıca - Akçadağ - Malatya
Eski adı: Guhmışkan [ Kürd "fare kulaklar" ]
  Kavurma yayla - Akçadağ - Malatya
K2010: Qewûrme [ Kürd "oyuk" ]
■ Kürd: Qewirandin 'Oymak', Qewirme/Qewûrme 'Oyuk' yalcin
  Kadirler mah Bekiruşağı - Akçadağ - Malatya
K2010: Qadiran
  Bekiruşağı köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K2010: Bekiran [ Kürd "Bekirler" ]
1928 K: Bekiruşağı
Alevi (Kurecikan) yerleşimi
■ Yerleşime Dî Gir = "büyük köy" de deniliyor. yalcin
  Han mv - Akçadağ - Malatya
K2010: Xanê
■ Eskilerden kalma bir han harabesi vardır. SN
  Tirba Budala mv - Akçadağ - Malatya
Eski adı: Tirba Budala [ Kürd "budala türbesi" ]
  Pînan mah Bekiruşağı - Akçadağ - Malatya
K2010: Pînan [ Kürd "Yamalılar" ]
  ? mz - Akçadağ - Malatya
K2010: Xellexûrtan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Çaymahallesi mah Bekiruşağı - Akçadağ - Malatya
Eski adı: Ber Çoyê [ Kürd "çayyanı" ]
  ? mv - Akçadağ - Malatya
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Hesikan mah Bekiruşağı - Akçadağ - Malatya
K2010: Hesikan [ Kürd "Hasanlar" ]
  Hopolar mz - Akçadağ - Malatya
K2010: Hopan [ Kürd "bentler" ]
  Kocaman mah Bekiruşağı - Akçadağ - Malatya
■ Mahalle tamemen terk edilmiş durumdadır. SN
  Bektaşlar mah Bekiruşağı - Akçadağ - Malatya
K2010: Bektaşan
  ? mz - Akçadağ - Malatya
K2010: Goma Hoçke
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Çatê yayla - Akçadağ - Malatya
K2010: Çatê
  Akpınar mah Bekiruşağı - Akçadağ - Malatya
K2010: Kaniya Spî
  Karabaruyan mv - Akçadağ - Malatya
K2010: Qarabarûyan
Kürd yerleşimi
  ? mz - Akçadağ - Malatya
K2010: Bekoyî Mistan [ Kürd "Mustafa'nin Bekirler" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Kürd yerleşimi
  Kürecik bld - Akçadağ - Malatya
K2010: Şeran
1928 K: Kürecik (idari bölge) [ Tr küre "maden ocağı" ]
■ Adını Kurecîkan/Kureciyan = "küreciler, demirciler" aşiretinden almıştır. Kurecîkan aşiretinin Akçadağ merkezine yakın köylerine 'Şînî Jêr' "aşağı topluluk", Elbistan ilçesine yakın köylerine ise 'Şînî Jor' "yukarı topluluk" deniliyor. yalcin
■ Malatya Vilâyeti Akçadağ Kazasına bağlı Kürecik Nahiyesinin merkezi Körsüleymanlı Köyünden Kepez Köyüne nakledilmiş ve nahiyenin adı da Kürecik olarak değiştirilmiştir (Resmi Gazete, 24 Haziran 1957). Taner A.
  Şahmerdan mv - Akçadağ - Malatya
■ Dutlu Köyü'nde Alevi türbeli ziyareti SN
  Güneşli köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
1968 K2: Düvencik
1928 K: Şemsik/Şemsikan [ Kürd "şemsiler" ]
Alevi (Kürd) yerleşimi
■ Şemsikan aynı zamanda aşiret adıdır. Elbistan'da da Şemsikan aşiretine bağlı olan başka köyler vardır. yalcin
  Çevirme köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K2010: Xidiran [ Kürd "Hıdırlar" ]
1946 MYK: Çevürme
Alevi (Kürd) yerleşimi
■ 20 yüzyılın ikinci yarisinda Bekiran/Bekiruşağı Köyünden ayrılarak köy oldu. Türkce "Çevirme" ismi geç köylestiği için resmi makamlar tarafindan verilmiştir. Yöredeki insan Kürtce "Çawurma" diye telafuz eder... Köyü mesken tutan kabileye/halka "Xidiran" diyorlar. Kürd-Alevi Kurecîkan Aşireti yalcin
  Taşevler köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K2010: Amokan [ Kürd ]
1928 K: Amuklu [ Kürd/Tr amikî "aş." ]
■ Tarihsel olarak Alevi iken sonradan Sünniliğe dönme olduğu rivayet edilir, Kürecik Nahiyesine bağlı tek Sünni-Kürt köyüdür. Kürd-Sünni Kurecîkan Aşireti yalcin
  Taşolar köy - Akçadağ - Malatya
K2010: Taşikan
■ Kürdcede özel isim "Taşo". Resmi kaynaklarda "Bektaş" olarak yazılmıştır... Kürd-Alevi Kurecîkan Aşireti yalcin
  Dutlu köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K2010: Haciyan [ Kürd "Hacilar" ]
1928 K: Balohacı [ Kürd balikî/balikan "aş." ]
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Esenbey köy - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
K2010: Kalikan [ Kürd "aş." ]
1928 K: Kalolar
Kürd yerleşimi
■ Tarihsel olarak Alevi iken, bundan bir asır önce köyün yarısı Sünniliğe dönmüştür. Köyün hem Dedeleri hem Hocalari varolduğu söylenir. Ama köy içindeki hoşgörü dillere destandır... yalcin
■ Köyün halen bir kısmı Alevidir, tamamen Sünniliğe dönmemişlerdir. metonio
  Kepez köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
1869, 1928 S-Di, K: Kürecik [ Tr küre "maden ocağı" ]
Alevi yerleşimi
■ "Kürecik" adı halen kullanılmaktadır. Kepez köyünün Şeran mezrasında kurulu olan Kürecik nahiye merkezi de adını Kurecîkan Aşiretinden almıştır.Kepezin en büyük mahallesine Dî Gir = Büyük Köy denilmekte. Kürd-Alevi Kurecîkan Aşireti yalcin
  Cömertkasap x - Akçadağ - Malatya
K2010: Qesepcomerd
■ Alevi ziyareti SN
  Sarılar yayla - Akçadağ - Malatya
K2010: Sarlare (Serlirê) [ Kürd "yolüstü" ]
  Demirciler köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K2010 birn: Hesinkar [ Kürd "demirci" ]
1928 K: Demirciler
Alevi (Kürd) yerleşimi
■ Alevi Kürt/Sünni Türk karışık yerleşim* metonio
  ? mz - Akçadağ - Malatya
K2010: îsikan [ Kürd "İsolar (öz)" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Çakılpınar köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K2010: Bileman [ Kürd "Bilemler" ]
1946 MYK: Bilam
1928 K: Bilamuşağı
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Ortaköy köy - Akçadağ - Malatya
K2010: Memedliyan [ Kürd "Mehmetler" ]
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Kasımuşağı köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K2010: Qasiman [ Kürd "Kasımlar" ]
1928 K: Kasımuşağı
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Kahyalı köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K2010: Kêxayan [ Kürd ""key"=kiral + "xan"= han (Kiralhanlar)" ]
1928 K: Kahyalı
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Kolköy köy - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
K2010: Kalik/Kalikan [ Kürd "dedeler" ]
Kürd (Kurne) yerleşimi
  Durulova köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K2010: Korsilêmanan
Alevi (Kürd) yerleşimi
■ Alevi Türkmen yerleşimi, Etrak-ı Yörükan Taifesi osmankarahan
■ Köy halkı Küreciklidir. metonio
  Gürkaynak köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
1928 K: Kelanlı [ Kürd kelân "koçlar" ]
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Tataruşağı köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K2010: Qubatan [ Kürd "Kubatlar" ]
Alevi (Kürd) yerleşimi
■ © 15.11.1906 Tatar ve Kubad uşağı karyeleri ahalisi namına Mustafa ve üç refiki imzaları ile Jandarma Binbaşısı Ali Rıza Efendi'nin tecavüzatından şikayeti deyar heyran
  Çobanuşağı köy - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
K2010: Karxan
1928 K: Çobanuşağı
Kürd (Kurne) yerleşimi
■ Köyün bir kaç mahallesi Alevi, geri kalanı Sünnidir. metonio
  Çatalbahçe köy - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
1928 K: Samah
Sünni Türk yerleşimi
■ Bazı kaynaklarda Kürt yerleşimi olarak gösterildiği halde köy halkı Kürtçe bilmemektedir. SN
  Dümüklü köy - Akçadağ - Malatya
K2010: Timikan [ Kürd "aş." ]
1928 K: Dümüklü
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Bayramuşağı köy - Akçadağ - Malatya
K2010: Bayraman [ Kürd "Bayramlar" ]
1928 K: Bayramuşağı
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Mezra köy - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
1928 K: Mezra
Kürd (Kurne) yerleşimi
  Küçükkürne köy - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
K2010: Kurniyan/Qurniyan [ Kürd "aş." ]
1928 K: Küçükkürne
■ Kürd (Kurne) yerleşimi metonio
  Levent köy - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
1928 K: Levend
Kürd (Kurne) yerleşimi
■ Levent Sünni Kürtlerin olusturdugu "Kurne/Qurni" aşiretinin merkezidir. Osmanlı döneminde Alevi olan Kürecik aşireti ile "Kürecik-Kürne" aşiretinden bahsedilmiştir. yalcin
■ Levent Karakeçili Türkmen köyüdür. Karahasanlar, Kürneliler ve Levendoğulları Malatya Karakeçililerini oluşturuyor. tarkan
■ Sünni Türk yerleşimi, köyün Kürne aşiretiyle herhangi bir alakası yoktur. metonio
  Hançerli köy - Akçadağ - Malatya
1928 K: Hançerli
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Sarıhacı köy - Akçadağ - Malatya
1928 K: Sarıhacı
■ Sünni Türk yerleşimi, köyün Kürne aşiretiyle herhangi bir alakası yoktur. metonio
  Büyükköy köy - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
1928 K: Büyükköy
Kürd (Kurne) yerleşimi
  Sakalıuzun köy - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
1928 K: Sakalıuzun
Kürd (Kurne) yerleşimi
■ Sünni Türk yerleşimi, köyün Kürne aşiretiyle herhangi bir alakası yoktur. metonio
  Yalınkaya köy - Akçadağ - Malatya
1928 K: Penik [ Kürd "yassıca?" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Yöre çoğunlukla Kürt olduğu için, buradaki birkaç Türk köyünün konuştuğu Türkçe içinde bol miktarda Kürtçe kelime serpildigi göze çarpıyor.. yalcin
  Keller köy - Akçadağ - Malatya
K2010: Kelan [ Kürd "keller" ]
1928 K: Keller
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Bölüklü köy - Akçadağ - Malatya
1928 K: Beksemere
Sünni Türk yerleşimi
  Develi köy - Akçadağ - Malatya
1928 K: Develi
■ Sünni-türk yerleşimi. yalcin
  Bağköy köy - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
1946 MYK: Bağ
1928 K: Bağköy
Kürd (Kurne) yerleşimi
■ Sünni Türk yerleşimi, köyün Kürne aşiretiyle herhangi bir alakası yoktur. metonio
  Yaylımlı köy - Akçadağ - Malatya
K2010: Qajikan [ Kürd "kargacıklar?" ]
1960e DİE: Kaçıklı
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Kozalak köy - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
1928 K: Xartut [ Erm ]
Kürd (Kurne) yerleşimi
■ Sünni Türk yerleşimi, köyün Kürne aşiretiyle herhangi bir alakası yoktur. metonio
  Aliçeri köy - Akçadağ - Malatya
1928 K: Aliçeri
Kürd (Kurne) yerleşimi
■ Sünni Türk yerleşimi, köyün Kürne aşiretiyle herhangi bir alakası yoktur. metonio
  Ören bld - Akçadağ - Malatya
1928 K: Ören
Alevi (Türk) yerleşimi
■ 1808 yılında Asaf Bey tarafından kurulmuş Alevi köyüdür. SN
  İkinciler köy - Akçadağ - Malatya
K2010: Kerran [ Kürd "sağırlar" ]
1928 K: İkinciler
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Doğanlar köy - Akçadağ - Malatya
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Büyükçimiş köy - Akçadağ - Malatya
Alevi (Kürd) yerleşimi
■ 1950 lerde Keller Köyünden ayrıldı. yalcin
■ Alevi Türkmen yerleşimi. 18.yy'da köylüler Malatya'nın Eğin, Karakavak veya Yağmurlu köyleri civarında göçerek buraya yerleşmiştir. Horasan kökenli oldukları rivayet edilir. osmankarahan
  Resuluşağı köy - Akçadağ - Malatya
1928 K: Resuluşağı
Kürd (Kurne) yerleşimi
■ Sünni Türk yerleşimi, köyün Kürne aşiretiyle herhangi bir alakası yoktur. metonio
  Muratlı köy - Akçadağ - Malatya
1928 K: Muratlı
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Derinboğaz köy - Akçadağ - Malatya
1928 K: Ancar
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Akçadağ ilçe - Akçadağ - Malatya
1946 MYK: Akçadağ
1850, 1928: Arga
S1190 Mih: Arqa
Ark: Árka
■ Daha önce Levend köyünde olan Akcadağ kaza merkezi 1876'da Arga'ya taşındı. Árka/Arga adı Roma imp. döneminden beri kaydedilmiştir. SN
■ © 17.07.1764 Fırat Nehri kurbünde Murad Dağı'nda zuhur eden cevher mağaralarının cevherleri bereketli ve imale salih olmağla işletilmesi için lazım gelen sermayenin ve Keban madeni için Gümüşhane'den amele ve pir üstat sevkine ve Çarsancak, Arguvan, Akçadağ ve Parçikan ahalilerine mürettep kömür miktarının tezyidine ve tekasülü görülenlerin tecziyesine dair... deyar heyran
  Kadıibrahim köy - Akçadağ - Malatya
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Yalınbudak köy - Akçadağ - Malatya
1928 K: Şemşik
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Dedeköy köy - Akçadağ - Malatya
1928 K: Dedeköy
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Hisardere mz - Akçadağ - Malatya
1946 MYK: Kalikasa
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Kömekavak köy - Akçadağ - Malatya
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Altınlı köy - Akçadağ - Malatya
Eski adı: Kiremis
Byz TİB 2.204: Keramísion [ Yun "çömlekçili" ]
Alevi (Kürd) yerleşimi
■ En erken 873 yılında Bizans imp. II. Basil'in konaklaması vesilesiyle anılan Keramísion olmalıdır. SN
■ Gülpınar Köyünden ayrılarak köy olmuştur. yalcin
  Karamağara köy - Akçadağ - Malatya
1928 K: Karamağara
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Kotangölü mah Akçadağ - Akçadağ - Malatya
1928 K: Kotangölü
  Keklikpınarı köy - Akçadağ - Malatya
1946 MYK: Kürtaplar
■ 12.05.1954'te Keklikpınarı adı verildi. SN
■ Sünni Türk yerleşimi metonioHaritada yeri belli olmayanlar.
  Mecit mah Kasımuşağı - Akçadağ - Malatya
Z2010: Maciton
  Heyran mv - Akçadağ - Malatya
Eski adı: Şune Heyran
■ Tapkin sınırları içindeki bir bölge eskiden burda savaş olduğu yerindede bir mezarlık olduğu söylenir kemalkas
  Tığbaşı mv - Akçadağ - Malatya
K2010: Sertıxe
■ Bilaman'ların ilk yerleşim yeri. Yanında Kavırsan (Köpekkayası) vardır. kemalkas
  Paşayurdu mv - Akçadağ - Malatya
■ Bilaman'lar yerleşmeden önce bu bölgede topraktan kaplar yapıldığı söylenir kemalkas


Grafik harita göster     haritada ara : km