Akçadağ'da 117 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Darıca köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K2000: Tariciyan [ Kürd toriciyan "kırsallılar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kozluca bld - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
1946 MYK: Aşağıkozluca
1928 K: Kozluca
■ Kürecik Nahiyesine bağlı tek Türk-Sünni köyüdür. Azemce dedikleri bir Türkçe şivesini konuşurlardı. Aralarında Türkleşmiş birkaç Kürd kabilesi de bulunmaktadir. Çevre Kürt köyleri "Qozilce" diyor... yalcin
  Çobandede mv - Akçadağ - Malatya
■ Alevi ziyareti SN
  Harunuşağı köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K2000: Harûnan [ Kürd "Harunlar " ]
1928 K: Harunuşağı
Eski adı: Zırnak
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Daha önce Ermeni köyü iken 19. yy sonlarında Harunan aşireti yerleşmiştir. Zırnak köyün arkasındaki dağın adıdır. SN
  Yenipınar köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K2000: Çirliyan [ Kürd "aş." ]
1946 MYK: Kirliuşağı
Azeri (Kurecîkan ) yerleşimi
■ Osmanlı döneminde çirlüler diyi bilinen soy Akçakoyunlu Türkmen taifesinde geçmektedir. tarkan
  Dişkaya dağ - Akçadağ - Malatya
K2000: Qilîşqaya
■ Halk arasında 'Qilîşqaya' olarak anılan dağ zaten Türkçedir, yani 'Kılıçkaya', ama yine de değiştirilmiştir. SN
  Zöhredamı mah Darıca - Akçadağ - Malatya
K2000: Xanî Zohrê
  Gümüşler mah Darıca - Akçadağ - Malatya
Eski adı: Guhmışkan [ Kürd "fare kulaklar" ]
  Kavurma yayla - Akçadağ - Malatya
K2000: Qewûrme [ Kürd "oyuk" ]
■ Kürd: Qewirandin 'Oymak', Qewirme/Qewûrme 'Oyuk' yalcin
  Kadirler mah Bekiruşağı - Akçadağ - Malatya
K2000: Qadiran
  Bekiruşağı köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K2000: Bekiran [ Kürd "Bekirler" ]
1928 K: Bekiruşağı
■ Yerleşime Dî Gir = "büyük köy" de deniliyor. yalcin
  Han mv - Akçadağ - Malatya
K2000: Xanê
■ Eskilerden kalma bir han harabesi vardır. SN
  Tirba Budala mv - Akçadağ - Malatya
Eski adı: Tirba Budala [ Kürd "budala türbesi" ]
  Pînan mah Bekiruşağı - Akçadağ - Malatya
K2000: Pînan [ Kürd "Yamalılar" ]
  ? mz - Akçadağ - Malatya
K2000: Xellexûrtan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Çaymahallesi mah Bekiruşağı - Akçadağ - Malatya
Eski adı: Ber Çoyê [ Kürd "çayyanı" ]
  ? mv - Akçadağ - Malatya
K2000: XaniyêQollê
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Hesikan mah Bekiruşağı - Akçadağ - Malatya
K2000: Hesikan [ Kürd "Hasanlar" ]
  Hopolar mz - Akçadağ - Malatya
K2000: Hopan [ Kürd "bentler" ]
  Kocaman mah Bekiruşağı - Akçadağ - Malatya
■ Mahalle tamemen terk edilmiş durumdadır. SN
  Bektaşlar mah Bekiruşağı - Akçadağ - Malatya
K2000: Bektaşan
  ? mz - Akçadağ - Malatya
K2000: GomaHoçke
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Çatê yayla - Akçadağ - Malatya
K2000: Çatê
  Akpınar mah Bekiruşağı - Akçadağ - Malatya
K2000: Kaniya Spî
  Karabaruyan mv - Akçadağ - Malatya
K2000: Qarabarûyan
Kürd yerleşimi
  ? mz - Akçadağ - Malatya
K2000: BekoyîMistan [ Kürd "Mustafa'nin Bekirler" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Kürd yerleşimi
  Kürecik bld - Akçadağ - Malatya
K2000: Şeran
1928 K: Kürecik (idari bölge) [ Tr küre "maden ocağı" ]
■ Adını Kurecîkan/Kureciyan = "küreciler, demirciler" aşiretinden almıştır. Kurecîkan aşiretinin Akçadağ merkezine yakın köylerine 'Şînî Jêr' "aşağı topluluk", Elbistan ilçesine yakın köylerine ise 'Şînî Jor' "yukarı topluluk" deniliyor. yalcin
■ Malatya Vilâyeti Akçadağ Kazasına bağlı Kürecik Nahiyesinin merkezi Körsüleymanlı Köyünden Kepez Köyüne nakledilmiş ve nahiyenin adı da Kürecik olarak değiştirilmiştir (Resmi Gazete, 24 Haziran 1957). Taner A.
  Şahmerdan mv - Akçadağ - Malatya
■ Dutlu Köyü'nde Alevi türbeli ziyareti SN
  Güneşli köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
1968 K2: Düvencik
1928 K: Şemsik/Şemsikan [ Kürd "şemsiler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Şemsikan aynı zamanda aşiret adıdır. Elbistan'da da Şemsikan aşiretine bağlı olan başka köyler vardır. yalcin
  Çevirme köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K2000: Xidiran [ Kürd "Hıdırlar" ]
1946 MYK: Çevürme
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 20 yüzyılın ikinci yarisinda Bekiran/Bekiruşağı Köyünden ayrılarak köy oldu. Türkce "Çevirme" ismi geç köylestiği için resmi makamlar tarafindan verilmiştir. Yöredeki insan Kürtce "Çawurma" diye telafuz eder... Köyü mesken tutan kabileye/halka "Xidiran" diyorlar. Kürd-Alevi Kurecîkan Aşireti yalcin
  Taşevler köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K2000: Amokan [ Kürd ]
1928 K: Amuklu [ Kürd/Tr amikî "aş." ]
■ Tarihsel olarak Alevi iken sonradan Sünniliğe dönme olduğu rivayet edilir, Kürecik Nahiyesine bağlı tek Sünni-Kürt köyüdür. Kürd-Sünni Kurecîkan Aşireti yalcin
  Taşolar köy - Akçadağ - Malatya
K2000: Taşikan
■ Kürdcede özel isim "Taşo". Resmi kaynaklarda "Bektaş" olarak yazılmıştır... Kürd-Alevi Kurecîkan Aşireti yalcin
  Dutlu köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K2000: Haciyan [ Kürd "Hacilar" ]
1928 K: Balohacı [ Kürd balikî/balikan "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Esenbey köy - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
K2000: Kalikan [ Kürd "aş." ]
1928 K: Kalolar
Kürd yerleşimi
■ Tarihsel olarak Alevi iken, bundan bir asır önce köyün yarısı Sünniliğe dönmüştür. Köyün hem Dedeleri hem Hocalari varolduğu söylenir. Ama köy içindeki hoşgörü dillere destandır... yalcin
  Kepez köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
1869, 1928 S-Di, K: Kürecik [ Kürd kurê Cikan "Cik (?) oğulları" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ "Kürecik" adı halen kullanılmaktadır. Kepez köyünün Şeran mezrasında kurulu olan Kürecik nahiye merkezi de adını Kurecîkan Aşiretinden almıştır.Kepezin en büyük mahallesine Dî Gir = Büyük Köy denilmekte. Kürd-Alevi Kurecîkan Aşireti yalcin
  Cömertkasap x - Akçadağ - Malatya
K2000: Qesepcomerd
■ Alevi ziyareti SN
  Sarılar yayla - Akçadağ - Malatya
K2000: Sarlare/Serlirê [ Kürd "yolüstü" ]
Kürd yerleşimi
  Demirciler köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K2000 birn: Hesinkar [ Kürd "demirci" ]
1928 K: Demirciler
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  ? mz - Akçadağ - Malatya
K2000: îsikan [ Kürd "İsolar (öz)" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Çakılpınar köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K2000: Bileman [ Kürd "Bilemler" ]
1946 MYK: Bilam
1928 K: Bilamuşağı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Ortaköy köy - Akçadağ - Malatya
K2000: Memedliyan [ Kürd "Mehmetler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kasımuşağı köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K2000: Qasiman [ Kürd "Kasımlar" ]
1928 K: Kasımuşağı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kahyalı köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K2000: Kêxayan [ Kürd ""key"=kiral + "xan"= han (Kiralhanlar)" ]
1928 K: Kahyalı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kolköy köy - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
K2000: Kalik/Kalikan [ Kürd "dedeler" ]
Kürd (Kurne) yerleşimi
  Durulova köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K2000: Korsilêmanan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Küreciklidir. metonio
  Gürkaynak köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
1928 K: Kelanlı [ Kürd kelân "koçlar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Tataruşağı köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K2000: Qubatan [ Kürd "Kubatlar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ © 15.11.1906 Tatar ve Kubad uşağı karyeleri ahalisi namına Mustafa ve üç refiki imzaları ile Jandarma Binbaşısı Ali Rıza Efendi'nin tecavüzatından şikayeti deyar heyran
  Çobanuşağı köy - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
K2000: Karxan
1928 K: Çobanuşağı
Kürd (Kurne) yerleşimi
■ Köyün birkaç mahallesi Alevi, geri kalanı Sünnidir. metonio
  Çatalbahçe köy - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
1928 K: Samah
Sünni Türk yerleşimi
■ Bazı kaynaklarda Kürt yerleşimi olarak gösterildiği halde köy halkı Kürtçe bilmemektedir. SN
  Dümüklü köy - Akçadağ - Malatya
K2000: Timikan [ Kürd "aş." ]
1928 K: Dümüklü
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Bayramuşağı köy - Akçadağ - Malatya
K2000: Bayraman [ Kürd "Bayramlar" ]
1928 K: Bayramuşağı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Mezra köy - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
1928 K: Mezra
Kürd (Kurne) yerleşimi
  Küçükkürne köy - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
K2000: Kurniyan/Qurniyan [ Kürd "aş." ]
1928 K: Küçükkürne
Kürd (Kurne) yerleşimi
  Levent köy - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
1928 K: Levend
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Levent Karakeçili Türkmen köyüdür. Karahasanlar, Kürneliler ve Levendoğulları Malatya Karakeçililerini oluşturuyor. tarkan
  Büyükköy köy - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
1928 K: Büyükköy
Kürd (Kurne) yerleşimi
  Yalınkaya köy - Akçadağ - Malatya
1928 K: Penik [ Kürd "yassıca?" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Yöre çoğunlukla Kürt olduğu için, buradaki birkaç Türk köyünün konuştuğu Türkçe içinde bol miktarda Kürtçe kelime serpildigi göze çarpıyor.. yalcin
  Keller köy - Akçadağ - Malatya
K2000: Kelan [ Kürd "keller" ]
1928 K: Keller
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Bölüklü köy - Akçadağ - Malatya
1928 K: Beksemere
Sünni Türk yerleşimi
  Develi köy - Akçadağ - Malatya
1928 K: Develi
Sünni Türk yerleşimi
  Bağköy köy - Akçadağ (Levent bucağı) - Malatya
1946 MYK: Bağ
1928 K: Bağköy
  Yaylımlı köy - Akçadağ - Malatya
K2000: Qajikan [ Kürd "kargacıklar?" ]
1960e DİE: Kaçıklı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Aliçeri köy - Akçadağ - Malatya
1928 K: Aliçeri
Sünni Türk yerleşimi
  Ören bld - Akçadağ - Malatya
1928 K: Ören
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ 1808 yılında Asaf Bey tarafından kurulmuş Alevi köyüdür. SN
  İkinciler köy - Akçadağ - Malatya
K2000: Kerran [ Kürd "sağırlar" ]
1928 K: İkinciler
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Doğanlar köy - Akçadağ - Malatya
Sünni Türk yerleşimi
  Büyükçimiş köy - Akçadağ - Malatya
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1950 lerde Keller Köyünden ayrıldı. yalcin
■ Alevi Türkmen yerleşimi. 18.yy'da köylüler Malatya'nın Eğin, Karakavak veya Yağmurlu köyleri civarında göçerek buraya yerleşmiştir. Horasan kökenli oldukları rivayet edilir. osmankarahan
  Muratlı köy - Akçadağ - Malatya
1928 K: Muratlı
Sünni Türk yerleşimi
  Derinboğaz köy - Akçadağ - Malatya
1928 K: Ancar
Sünni Türk yerleşimi
  Akçadağ ilçe - Akçadağ - Malatya
1946 MYK: Akçadağ
1850, 1928: Arga
S1190 Mih: Arqa
Ark: Árka
■ Daha önce Levend köyünde olan Akcadağ kaza merkezi 1876'da Arga'ya taşındı. Árka/Arga adı Roma imp. döneminden beri kaydedilmiştir. SN
■ © 17.07.1764 Fırat Nehri kurbünde Murad Dağı'nda zuhur eden cevher mağaralarının cevherleri bereketli ve imale salih olmağla işletilmesi için lazım gelen sermayenin ve Keban madeni için Gümüşhane'den amele ve pir üstat sevkine ve Çarsancak, Arguvan, Akçadağ ve Parçikan ahalilerine mürettep kömür miktarının tezyidine ve tekasülü görülenlerin tecziyesine dair... deyar heyran
  Yalınbudak köy - Akçadağ - Malatya
1928 K: Şemşik
Sünni Türk yerleşimi
  Altınlı köy - Akçadağ - Malatya
Eski adı: Kiremis
Byz TİB 2.204: Keramísion [ Yun "çömlekçili" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ En erken 873 yılında Bizans imp. II. Basil'in konaklaması vesilesiyle anılan Keramísion olmalıdır. SN
■ Gülpınar Köyünden ayrılarak köy olmuştur. yalcin
  Karamağara köy - Akçadağ - Malatya
1928 K: Karamağara
Sünni Türk yerleşimi
  Kotangölü mah Akçadağ - Akçadağ - Malatya
1928 K: Kotangölü
  Keklikpınarı köy - Akçadağ - Malatya
1946 MYK: Kürtaplar
Sünni Türk yerleşimi
■ 12.05.1954'te Keklikpınarı adı verildi. SNHaritada yeri belli olmayanlar.
  Mecit mah Kasımuşağı - Akçadağ - Malatya
Z2010: Maciton
  Heyran mv - Akçadağ - Malatya
Eski adı: Şune Heyran
■ Tapkin sınırları içindeki bir bölge eskiden burda savaş olduğu yerindede bir mezarlık olduğu söylenir kemalkas
  Tığbaşı mv - Akçadağ - Malatya
K2000: Sertıxe
■ Bilaman'ların ilk yerleşim yeri. Yanında Kavırsan (Köpekkayası) vardır. kemalkas
  Paşayurdu mv - Akçadağ - Malatya
■ Bilaman'lar yerleşmeden önce bu bölgede topraktan kaplar yapıldığı söylenir kemalkas


Grafik harita göster     haritada ara : km