Akçaabat'da 91 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kavaklı bld - Akçaabat - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Axanda
Byz B&W 162: Axántos
■ 20. yy başında kısmen Kırım Tatarı yerleşimi.
■ Halkokondylis vekayinamesine göre 1429 yılında Trabzon imparatoru IV. Aleksios bu yerde oğlu IV. Ioannes tarafından katledildi. SN
  Aydınköy köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Cagera/Zagera
■ 1990'da Ağaçlı (Cagera) köyünden ayrıldı. SN
  Sarıca köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Zari
■ Alevi/Sünni Türk (Çepni) yerleşimi metonio
  Ağaçlı köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Cagera/Zagera
1913y Tezk: (Hıdırnebi)
  Çilekli köy - Akçaabat - Trabzon
1913: Çilekli
■ Çepni yerleşimi metonio
  Eskiköy köy - Akçaabat - Trabzon
1876 S-Tr: Eskiköy
Alevi yerleşimi
■ Alevi Türk (Çepni) yerleşimi metonio
  Kuruçam köy - Akçaabat - Trabzon
1913y Tezk: (Osmancık)
1876, 1928 S-Tr, K: Muxula [ Yun ]
■ Kuruçam (eski adı Muhula) köyü Acısu köyünün kuzey komşusu. 1530 yılına ait Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri Cilt II “MULA karyesi (köyü), Akça-abad nahiyesi” olarak kayıtlıdır. Seddül Bahir
  Karaçayır köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Zonida [ Yun zónida "kemer" ]
  Taşlıca mah Mersin - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Vartera
1913y Tezk: (Azime)
■ Çepni yerleşimi metonio
  Üzümlü mah Mersin - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Koftez [ Yun kóptes "kırıklar, yarlar" ]
1913y Tezk: (Şahin)
■ Çepni yerleşimi metonio
  Karapınar köy - Akçaabat - Trabzon
1913y Tezk: (Laleli)
1876, 1928 S-Tr, K: Lalang
Alevi (Çepni) yerleşimi
  Kemaliye köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Kemaliye
Türkmen (Çepni) yerleşimi
  Acısu köy - Akçaabat - Trabzon
1913y Tezk: (Gedikli)
1876, 1928 S-Tr, K: Koryana [ Yun koríanno? "kişniş" ]
■ Kısmen Kırım Tatarı yerleşimi
■ 1850 Akçaabad ve Vakfıkebir Öşür defterinde ve 1876'da Kalanuma (Kalanima) Deresi Nahiyesinde ve 1928 sonrası Akçaabad'da Köy: Koryana adıyla kayıtlıdır. 1913'de teklif edilen adı Gedikli olan köyün, 1530 yılına ait Vilayeti Karaman ve Rum Defteri Akça-abad nahiyesinde kaydı yoktur. Nesi, Düzmahalle, Kumsal, Horoften, Raşi, Guney, Kıran adı verilen semtlere ayrılmıştır. Seddül Bahir
  Yalıköy mah Mersin - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Caxori +Şula [ Yun ]
1913y Tezk: (Derbent)
■ Cahori ve Şula köylerinin tüzelkişiliği 7.02.1947'de kaldırılarak Yalıköy adıyla yeni bir köy tesis edilmiştir. Yakın dönemde Mersin belediyesine katıldı. SN
  Zaferli köy - Akçaabat - Trabzon
■ Bozdoğan (Botinoz) köyünden ayrılmıştır. SN
  Benlitaş mah Adacık - Akçaabat - Trabzon
1913y Tezk: (Mıhçılar)
1530, 1928 T-Kar, K, K: Guzari/Gozari [ Yun ]
  Güney mah Adacık - Akçaabat - Trabzon
  Demirkapı köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: İstera Malan [ Yun hystera malan "Malan (?) ardı" ]
1913y Tezk: (Derne)
1530, 1876 T-Kar, S-Tr, S-Tr: İstera
  Sertkaya köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Metinganiya [ Tr ]
1913y Tezk: (Plevne)
1876 S-Tr: Nefs-i Metin
■ 1850 yılına ait 7957 nolu Maliyeden Müdevver Defterinde Kalanuma (Kalanima) Deresi Nahiyesi'ne bağlı 'Karye-i Kıran Salira / Kıran ve Salarya-Salari köyü' biçiminde kaydedilmiştir. Günümüz Sertkaya'nın mahallesi olan 'Kıran' adı Sertkaya'yı, Salarya-Salari ise kuzey komşusu Gümüşlü köyünü ifade etmektedir. Seddül Bahir
  Özmersin mah Mersin - Akçaabat - Trabzon
1946 MYK: Aynadiyoz mah.
1876 S-Tr: Mersin
■ Mersin belediyesine adını veren eski Mersin köyü burasıdır. SN
■ Çepni yerleşimi metonio
  Gümüşlü köy - Akçaabat - Trabzon
1913y Tezk: (Kibarlı)
1876, 1928 S-Tr, K: Salari
Byz B&W 160.: Saláridos [ Yun ]
■ 1432 yılına ait bir Trabzon fermanında görülen Saláridos adı muhtemelen Farsça/Türkçe Salar `kumandan` ile ilgili olmalıdır. Trabzon Rum devletindeki Türk etkisi yeterince incelenmemiş bir konudur. SN
■ Gümüşlü köyü’nün eski adı olan “Salari” adı 1530 yılı Osmanlı Tahrir Defterinde de aynı isimle kayıtlı;“387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (h. 937/m. 1530) Cilt II.” Tahrir Defterinde, sayfa 726, Akça-abad nahiyesinde kayıtlı; “Sālārī Karyesi” mevcuttur.
■ Gümüşlü köyü, 1913 tezkiresinde Kibarlı, 1876 Trabzon Salnamesinde Salari karyesi.1850 yılına ait defterde Kalanuma (Kalanima) Deresi Nahiyesi'ne bağlı; 'Karye-i Kıran Salira / Kıran ve Salarya-Salari köyü' içinde kaydedilmiştir. Günümüz Sertkaya köyü’nün mahallesi olan 'Kıran' adı Sertkaya köyünü, eski adı Salari olan Gümüşlü köyü de Salira/Salarya ile ifade edilmektedir. Gümüşlü adını muhtemelen Amasya livası'na bağlı Gümüş vilayeti veya kazasından gelmiş ailelerden almaktadır. Seddül Bahir
  Baltacı mah Adacık - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Korobi [ Yun koropí ]
1913y Tezk: (Mahmudiye)
■ Köy halkının tamamına yakını aslen Eskiköy'den gelen Çepnilerdir. Çepni Türkmen yerleşimi metonio
  Çatalzeytin mah Akçakale - Akçaabat - Trabzon
1913y Tezk: (Revganlı) [ Tr "tereyağlı" ]
1530, 1928 T-Kar, K, K: İspendam [ Yun spéndoma "adak" ]
■ Kısmen Çepni/Kırım Tatarı yerleşimi metonio
  Ambarcık köy - Akçaabat - Trabzon
1913y Tezk: (Alemdar)
1530, 1928 T-Kar, K, K: Vayton [ Yun ]
■ Ambarcık Köyü 1530 yılına ait, Vilayeti Karaman ve Rum Defteri Cilt II sayfa 726’da Akça-abad nahiyesinde hiç değişmemiş olarak “Vayton Karyesi” biçiminde kayıtlıdır. Seddül Bahir
  Adacık bld - Akçaabat - Trabzon
■ 1992'de dört köyün birleşmesiyle oluşturulmuş belediyedir. SN
■ Çepni yerleşimi metonio
  Mersin bld - Akçaabat - Trabzon
1876 S-Tr: Mersin
■ Eski Mersin köyü ile Yalıköy, Taşlıca (Vartara), Üzümlü (Koftez) köyleri 1991'de birleştirirlerek Mersin belediyesi adını aldı. SN
■ Çepni yerleşimi metonio
  Korucu mah Adacık - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Gutoz/Gotoz [ Yun ]
1913y Tezk: (Kayalar)
  Arpacılı köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Arpacılı
■ Arpacılı köyü, 1850 yılına ait Maliyeden Müdevver Defterinde Kalanuma (Kalanima) Deresi Nahiyesi'ne bağlı köylerden birisi olarak, "Karye-i Arpacılı-Kozoysa/Kozira" biçiminde kayıtlıdır. Bu defterde Arpacılı adı ile birlikte kayıtlı Kozoysa/Kozira ismi ile günümüzde Akpınar beldesi'nin eski adı olarak bilinen Gozoysa köy adıyla karıştırılmamalıdır çünkü Gozoysa köyü ayrıca kayıtlı. Adı geçen defterde Arpacılı-Kozoysa/Kozira köyü 41'nci sayfada kayıtlı ve 44 Müslüman Türk ahâliden oluşmaktadır. Seddül Bahir
■ Türk yerleşimi metonio
  Doğanköy bld - Akçaabat (Düzköy bucağı) - Trabzon
1913y Tezk: (Salihli)
1530, 1928 T-Kar, K, K: Mucura
Byz B&W: Moutsourá
  Ortaalan köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: İpsil
1913y Tezk: (İsmailiye)
Y1800 B&W 161: Hypsêlê [ Yun "yüksek" ]
■ Yeniçağ Osmanlı ve Yunan tarihinde önemli roller oynayan İpsilanti (Hypsêlantês) ailesinin kökeni muhtemelen buralıdır. SN
■ 1530 yılına ait Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri sayfa 726’da kayıtlı olan “İpsil” köyüne karşılık, aynı sayfada “İpziye” biçiminde kayıtlı olan bir köy adı var fakat yine aynı sayfada “Rahnovi-İpsil karyesi” adında başka bir köy daha var. Her iki sözcük Yunanca yükseklik, doruk, zirvedir. Seddül Bahir
  Çamlıdere köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Cera [ Yun kéras? "kiraz veya boynuz" ]
1913y Tezk: (Çamlık)
  Erikli mah Dörtyol - Akçaabat - Trabzon
1913y Tezk: (Muratlı)
1530, 1928 T-Kar, K, K: Mimera
Byz B&W 161: Mimerá
■ 1432'de Amirtzandários `Candar emiri` sıfatıyla anılan Theodoros Sampson adlı kişinin mülkü olarak kaydedilmiştir. SN
■ Erikli mahallesi’nin eski adı olan “Mimera” adı; 1530 yılına ait; “387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (h. 937/m. 1530) Cilt II.” Tahrir Defterinde, sayfa 728’de Akça-abad nahiyesinde, “Mimara Karyesi” biçiminde kayıtlıdır. `Candar emiri` sıfatıyla anılan Theodoros Sampson adlı kişinin mülkü olarak kaydedilmiştir. Seddül Bahir
  Meşeli köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Kalegra/Kalyera [ Yun kalíagra "güzelbağ, güzel tarla" ]
1913y Tezk: (Beşirli)
  Şinik bld - Akçaabat - Trabzon
1530, 1928 T-Kar, K, K: Şinik [ Erm şinig? "köycük?" ]
  Zeytinlik mah Akçakale - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Xaldandoz [ Yun xaldántôn "Xaldialı yurdu" ]
■ Xaldia, Gümüşhane-Torul bölgesinin Yunanca adıdır. Ortaçağa dek adı anılan Xald/Halt halkının yurdudur. Bándon > ándon Bizans idari düzeninde esasen bir askeri birlik adı iken Trabzon devletinde en küçük idari birim adı idi. SN
  Çamlıca köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Geliya [ Yun ]
  Dörtyol bld - Akçaabat - Trabzon
■ Pazarcık (Polita), Erikli (Mimera), Tepegören (Holku), Karacakaya (Hatelita) köylerinin birleştirilmesiyle 1995'te belediye oldu. SN
■ Dörtyol beldesini oluşturan dört köy ile ilgili 1530 yılı Osmanlı Tahrir defterinde şu bilgiler mevcuttur: eski adı “Polita” olan Pazarcık köyünün adı; “Polata karyesi", eski adı “Mimera” olan Erikli köyü "Mimara karyesi", eski adı “Holku” olan Tepegören köyü ise “Holko karyesi” olarak kayıtlıdır ve bu köy muhtemelen yer değiştirmiş görünüyor. Eski adı “Hatelita” olan dördüncü köy ise “Hatalyot karyesi” olarak kayıtlıdır. Bu köy de Tepegören'le biraz doğudan şimdiki yerine kaymış olabilir. Seddül Bahir
  Gökçeyaka mah Akçakale - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Karciya/Garziya [ Yun ]
1913y Tezk: (Dereköy)
■ Çepni yerleşimi metonio
  Akçakale bld - Akçaabat - Trabzon
1530 T-Kar: Akçakale
Ark B&W 153.: Kordylê [ Yun kordylê "palamut balığı" ]
■ 1992'de Akçakale köyü Gökçekaya (Garziya), Çatalzeytin (İspendam), Zeytinlik (Haldandoz) köylerinin katılmasıyla belediyelik oldu. SN
■ Akçakale ilçesi, 1530 tarihli, 387 Nolu Vilayeti Karaman ve Rum Defteri Cilt II ”de 729’ncı sayfada “Kordil karyesi” olarak kayıtlıdır. Seddül Bahir
■ Çepni yerleşimi metonio
  Bozdoğan köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Botinoz [ Yun potinós "içmeli" ]
1913y Tezk: (Saidiye)
■ Metinganiya köyleri diye anılan vadinin ilk köyüdür. SN
■ Bozdoğan köyü’nün eski adı olan halk arasında “Podonoz” veya 1928 kaydında “Botinoz” adı 500 yıl önceki kayıtlarda görülmemektedir. Seddül Bahir
  Cevizli köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Caneni [ Yun ]
1913y Tezk: (Erikli)
  Kaleönü köy - Akçaabat - Trabzon
1913y Tezk: (Kalecik)
1876, 1928 S-Tr, K: Satari [ Yun ]
  Karacakaya mah Dörtyol - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Xatalita [ Yun ]
1913y Tezk: (Ertuğrul)
  Tepegören mah Dörtyol - Akçaabat - Trabzon
1913y Tezk: (Aydınlı)
1530, 1928 T-Kar, K, K: Xolku
  Yeniköy köy - Akçaabat - Trabzon
■ 1940'larda Salacık'tan ayrılarak Yeniköy adını almıştır. SN
  Pazarcık mah Dörtyol - Akçaabat - Trabzon
1913y Tezk: (Çeşmeli)
1530, 1928 T-Kar, K, K: Polita [ Yun ]
  Yeşiltepe köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Vazil [ Yun ]
1913y Tezk: (Kamçılı)
1913e Tezk: Vazıldimena
■ Eskiden Vazıldimena adıyla bilinen birleşik köyün Vazıl adlı mahallesi iken ayrı köy statüsüne kavuştu. SN
  Camiyanı mah Akpınar - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Gozoysa [ Yun ]
1913y Tezk: (Yusuflu)
  Ortaköy köy - Akçaabat - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Satari
■ Eski adı Satari olan büyük köyün bölünmesiyle oluşan 3 köyün ortasında kaldığı için Ortaköy adını almıştır. (Diğerleri Tütüncüler ve Fıstıklı). SN
  Akpınar bld - Akçaabat - Trabzon
■ Yeşilce (Samara), Konaklı (Şilara), Bahçecik (Iskaniye), Fettahlı, Camiyanı (Gozoysa) köy ve mahallelerinin birleştirilmesiyle 1993'te kurulmuştur. SN
■ Akpınar beldesinin ara dönem adı “Yusuflu” eski ismi ise “Gozoysa”dır. 1530 yılına ait; “Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri Cilt II” Tahrir Defterinde, sayfa 728’de Akça-abad nahiyesinde; “Kazoysa karyesi” biçiminde kayıtlıdır. Seddül Bahir
  Alsancak köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Cayara
■ Akdamar (Cayara) köyünden ayrıldı. SN
  Gökçebel mah Darıca - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Macara/Macera
1913y Tezk: (Akşanlı)
  Koçlu köy - Akçaabat - Trabzon
1530, 1928: Vara
■ Kirazlık (Vara) köyünden ayrılmıştır. SN
  Karaçam mah Darıca - Akçaabat - Trabzon
1913y Tezk: (Çobanlı)
1530, 1928 T-Kar, K, K: Geliya [ Yun ]
  Salacık köy - Akçaabat - Trabzon
1913y Tezk: (Saraybahçe)
1530, 1928 T-Kar, K, K: Cavana [ Yun diáphana "bir tür ağ" ]
  Özakdamar köy - Akçaabat - Trabzon
1960 DİE: Akdamar
1913y Tezk: (Karınca)
1876, 1928 S-Tr, K: Cayara [ Yun ]
  Kirazlık köy - Akçaabat - Trabzon
1530, 1928 K: Vara
  Çınarlık köy - Akçaabat - Trabzon
1913y Tezk: (Türkmenli)
1530, 1928 T-Kar, K, K: Lefka [ Yun léuka "akçaağaç, kavak" ]
■ Çınarlık köyü’nün eski adı olan “Lefka” adı, 1530 yılı Osmanlı Tahrir Defterinde de aynı isimle kayıtlı; “387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (h. 937/m. 1530) Cilt II.” Tahrir Defterinde, sayfa 727’de Akça-abad nahiyesinde; “Lafka karyesi” biçiminde kayıtlıdır. Seddül Bahir
■ Kısmen Kırım Tatarı yerleşimi metonio
  Tütüncüler köy - Akçaabat - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Satari
■ Satari köyünün 1957'de üçe ayrılmasıyla oluşan köylerden biridir. SN
  Tatlısu köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Cayara
■ Akdamar (Cayara) köyünden ayrıldı. SN
  Darıca bld - Akçaabat - Trabzon
1913y Tezk: (İskeleköy)
1530, 1928 T-Kar, K, K: Üstürkiya [ Yun stoúrakia? "çakmaktaşı yeri" ]
■ Eski ismi: Sturakia. 1952'de bu ismi kaldirilmiş. Belde olmasi: İlana (Uğurlu) köyü ile birleşti. 1994'te Karaman köyü de beldeye dâhil edildi. Manav
■ 1530 tarihli, 387 Nolu Vilayeti Karaman ve Rum Defteri Cilt II 726’ncı sayfada Akçaabad nahiyesinde “Üstürkiyo karyesi” olarak kayıtlıdır. Seddül Bahir
  Akdamar köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Cayara
■ Akdamar/Cayara köyünün bir mahallesi iken ayrılarak Akdamar adını aldı. Eski merkez mahalle Özakdamar adını aldı. SN
  Meydankaya köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Karekliya [ Yun kareklía "sandalyeli, sekili" ]
1913y Tezk: (Çıkrıkçı)
  Çiçeklidüz köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Kalegra/Kalyera [ Yun kalíagra "güzelbağ" ]
1913y Tezk: (Cemaliye)
  Helvacı köy - Akçaabat - Trabzon
1530 T-Kar: Helvacı
■ Çepni yerleşimi metonio
  Kayalar mah Akçaabat - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Kuduna/Kodona [ Yun koudoúni? "çıngırak, çan" ]
1913y Tezk: (Değirmenli)
  Cevizlik köy - Akçaabat (Derecik bucağı) - Trabzon
1913y Tezk: (Gürgenli)
1530, 1928 T-Kar, K, K: Mula [ Yun ]
■ 9.7.1952'de Kokana köyüne bağlı Mula, Güneymula ve Avroy mahalleleri birleştirilerek Cevizlik adıyla köy oldu. SN
■ "Mula" yanlış olması lazım. "Mula" daha ziyade şimdiki Alazlı köyün eski adıdır. Cevizlik köyün eski adı ise "Mula" değil, "Mala" olması lazım. Sıtkı Özkurt
  Dürbinar mah Akçaabat - Akçaabat - Trabzon
1913y Tezk: (Osmaniye)
1876 S-Tr: Dürbinar
  Akören köy - Akçaabat - Trabzon
1913y Tezk: (Araköy)
1530, 1928 T-Kar, K, K: Çarşuda [ Yun ]
  Özdemirci köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Fiz
■ Demirci (Fiz) köyünden ayrıldı. SN
  Demirci köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Fiz [ Yun ]
1913y Tezk: (Fidancık)
  Akçaabat ilçe - Akçaabat - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Pulathane
1530 T-Kar: Akçaabat
Byz B&W 160.: Platána [ Yun "çınarlık" ]
■ Platana adı en erken 1432 tarihli bir Trabzon fermanında görülür. Ancak yerleşim en azından 1235 öncesinde mevcuttur. SN
  Osmanbaba mah Akçaabat - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Osmanbaba
  Karaman mah Derecik - Akçaabat (Derecik bucağı) - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Karaman
  Uçarsu köy - Akçaabat (Derecik bucağı) - Trabzon
1913y Tezk: (Alaca)
1530, 1928 T-Kar, K, K: Kokona [ Yun kókkino "kızıl, kızılcık" ]
  Oğulkaya mah Derecik - Akçaabat (Derecik bucağı) - Trabzon
1913y Tezk: (Bekçiler)
1530, 1928 T-Kar, K, K: Kalonya [ Yun kolonía "iskan, yerleşim" ]
■ 1850 Öşür defterinde Akça-abad kazası, Seraderesi nahiyesinde “Kaloyna ve Kalonya Karyesi”, 1530 yılına ait Vilayeti Karaman ve Rum Defteri sayfa 726’da Akça-abad nahiyesinde “Kolayna Karyesi” olarak kayıtlıdır. Seddül Bahir
  Çevreli mah Derecik - Akçaabat (Derecik bucağı) - Trabzon
1928 K: İlanoz [ Yun ]
  Fındıklı köy - Akçaabat (Derecik bucağı) - Trabzon
1913y Tezk: (Genez)
1530, 1928 T-Kar, K, K: Mayer
Byz B&W: Magéri
  Söğütlü bld - Akçaabat - Trabzon
1913y Tezk: (Camiönü)
1530, 1928 T-Kar, K, K: Kalanima [ Yun kalónyma "iyinamlı" ]
■ Kalanima deresinin adı 14. yy'a ait bir kaynakta Agios Grêgorios deresi olarak geçer. B&W 161. Kalónyma adı burada belki Aziz Gregorios'un sıfatı olduğu için benimsenmiştir. SN
  Yolbaşı mah Derecik - Akçaabat (Derecik bucağı) - Trabzon
1913y Tezk: (Arkbaşı)
1530, 1928 T-Kar, K, K: Xaraka [ Yun xarakiá "yarıklar, kanallar" ]
  Derecik bld - Akçaabat (Derecik bucağı) - Trabzon
1913y Tezk: (Gülistan)
1530, 1928 T-Kar, K, K: Bodamiya [ Yun potamiá "sulakyer" ]
  Esentepe köy - Akçaabat - Trabzon
■ Fındıklı (Mayer) köyünden ayrıldı. SN
  Demirtaş köy - Akçaabat (Derecik bucağı) - Trabzon
1946 MYK: Fakelenta
1913y Tezk: (Söğütlü)
1530, 1928 T-Kar, K, K: Fakelenza [ Yun ]
  Uğurlu mah Derecik - Akçaabat (Derecik bucağı) - Trabzon
1913y Tezk: (Arslancık)
1530, 1928 T-Kar, K, K: İlana
Byz B&W 161: ílana
■ Uğurlu Mahallesi – namı diğer Argalya Karyesi. 1850 Akçaabat-Vakfıkebir Öşür Defterinde Ayagorgor Nahiyesi Akçaabat Kazasına bağlı 60 haneli, Müslüman ve Hrısitiyan ailelerin beraber oturduğu bir köydür. Seddül Bahir
  Yıldızlı bld - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Serasor
1913y Tezk: (Sarayköy)
1530 T-Kar: Sera
  Dumankaya mah Akçaköy - Akçaabat (Derecik bucağı) - Trabzon
1928 K: Xorcorot
1913y Tezk: (Kızılot)
  Akçaköy bld - Akçaabat (Derecik bucağı) - Trabzon
1913y Tezk: (Tepeköy)
1530, 1928 T-Kar, K, K: İle
  Yeşilyurt köy - Akçaabat - Trabzon
1928, 1968: Lahana [ Yun laxaniá "sebzelik" ]
1913y Tezk: (Cevizli)Haritada yeri belli olmayanlar.
  Işıklar bld - Akçaabat - Trabzon
Eski adı: Visera


Grafik harita göster     haritada ara : km