yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Akçaabat'da 90 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kavaklı bld - Akçaabat - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Axanda
Y1429 B&W 162: Axántos
■ Halkokondylis vekayinamesine göre 1429 yılında Trabzon imparatoru IV. Aleksios bu yerde oğlu IV. Ioannes tarafından katledildi. SN
  Aydınköy köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Cagera/Zagera
■ 1990'da Ağaçlı (Cagera) köyünden ayrıldı. SN
  Sarıca köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Zari
  Eskiköy köy - Akçaabat - Trabzon
1876 S-Tr: Eskiköy
■ Köy Akçaabatlıların ezici çoğunluğu gibi Çepni olması dışında, Trabzon il genelindeki tek Alevi mezhebine bağlı Bektaşi geleneği sürdüren köydür. Gümüşhane/Kürtün'deki Güvenç Abdal Ocağına bağlıdır. metonio
  Kuruçam köy - Akçaabat - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Muxula [ Yun ]
1913y Tezk: (Osmancık)
■ Kuruçam (eski adı Muhula) köyü Acısu köyünün kuzey komşusu. 1530 yılına ait; “387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (h. 937/m. 1530) Cilt II.” Tahrir Defterinde;: “MULA karyesi (köyü), Akça-abad nahiyesi: sayfa 726”olarak kayıtlıdır. Seddül Bahir
  Karaçayır köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Zonida [ Yun zónida "kemer" ]
  Taşlıca mah Mersin - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Vartera
1913y Tezk: (Azime)
  Üzümlü mah Mersin - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Koftez [ Yun kóptes "kırıklar, yarlar" ]
1913y Tezk: (Şahin)
  Karapınar köy - Akçaabat - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Lalang
1913y Tezk: (Laleli)
  Acısu köy - Akçaabat - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Koryana [ Yun koríanno "kişniş" ]
1913y Tezk: (Gedikli)
■ Acısu köyü - Akçaabat - Trabzon 1850 Akçaabad ve Vakfıkebir Öşür defterinde ve 1876'da Kalanuma (Kalanima) Deresi Nahiyesinde ve 1928 sonrası Akçaabad'da Köy: Koryana adıyla kayıtlıdır. 1913'de teklif edilen adı Gedikli olan köyün, 1530 yılına ait, "Defter-i Hâkânî Dizisi: III, 387 Nolu Vilayeti Karaman ve Rum Defteri Cilt II ”de sayfa 726’da Akça-abad nahiyesinde kaydı yok. Koryana adını doğrudan hatırlatan tek bir köy daha doğrusu bir mezra var fakat Trabzon Livasında, Kürtün’ün doğusunda ki günümüzde Gümüşhane'ye bağlı Torul kazasında, 765’nci sayfada kayıtlıdır ve adı “Korya mezrası”dır. 1928 yılında adı Koryana olan Torul ilçesinin günümüzdeki adı Kirazlık köyüdür ve köyün adının prenses Anna'dan 'Kiria Ana' adından geldiği öyküsü bu köyde de mevcuttur. Evrenos Bey'in ikinci karısının da adı "Kiria Ana"dır. 1530 yılına ait bu Tahrir Defterinde Acısu (Koryana) köyünün bazı komşu köyleri şu şekilde kayıtlıdır; Kuzey komşu Kuruçam köyünün eski adı Muhula veya uzun “u” sesiyle Mūla köyüdür ve bu köy 1530 yılı, 387 Numaralı Tahrir Defterinde bu bölgede 726’ncı sayfada kaydedilmiş. Aynı şekilde Acısu köyünün hemen doğusunda bulunan ve eski adı “İpsil” olan köyün adına karşılık, 1530 kaydında 726’ncı sayfada “İpziye” biçiminde kayıtlı olan bir köy adı var fakat yine 726’nci sayfada “Rahnovi-ipsil karyesi” adında başka bir köy daha var ki bu iki köyün birleşiminden oluşan bu köy İpsil'in asıl kaydıdır. Bu köyün hemen altındaki Ambarcık köyü’nün eski adı “Vayton”dur ki 1530 yılına ait aynı defterde sayfa 726’da adı hiç değişmemiş olarak “Vayton” biçimindedir. Aynı defter sayfa 726’da Koryana adına en yakın isim olarak “Kolayna karyesi”adı var. Fakat aslında Akçaabad coğrafyasında “Kolayna” adında bir köy var, bu isim Akçaabad Derecik kasabası, Oğulkaya mahallesi’nin ki eski adı aynı zamanda “Kalonya” olarak da yazılır, ve 726’ncı sayfada kayıtlıdır. Biraz daha güneyde ve 727’nci sayfada kayıtlı “Kaloyani-çomya” karyesi/köyü’de “Kolayna” ismine çok yakın fakat daha aşağı bölgede bulunuyor. Bunlarla birlikte, Akören köyü eski adı “Çarşuda” 726’nci sayfada “Çaşıda karyesi” olarak, Oğulkaya’nın yanında bulunan eski adı “Haraka” olan Yolbaşı mahallesi’nin 726’ncı sayfada aynı şekilde “Haraka karyesi” olarak kayıtlıdır. Kısaca Acısu köyü’nün eski adı olan Koryana adı 1530 yılında Akçaabad nahiyesinde görünmüyor. Bu arazi taraması sonucunda Acısu köyü'nün hemen doğusunda 726. sayfada kayıtlı olduğunu gördüğümüz iki köy ismi beraber yazılmış olan “Rahnovi-ipsil karyesi"ndeki "Rahnovi" köyü Koryana yani Acısu köyünün 500 yıl önceki adı olmaya tek adaydır. Koryana'da 1840 yılına ait nüfus kaydında 14 Müslüman Türk aile, 1850 yılında ait Akçaabad ve Vekfıkebir Öşür defterinde Koryana'da tamamı 33 hane Müslüman Türk nüfusu kayıtlıdır. Keliminen kökeni net değildir sadece eski Grekçe olduğunu söyleyebiliriz. Kesin doğru okunuşunu bilemediğimizden birkaç ihtimali şu şekilde sıralayabiliriz. Grek dilinde “Kolayna” daha doğrusu “KOLAİNA”teriminin anlamı; Altın sikkelerden yapılmış kolyedir. Yalnız çok sayıda altın sikkeden yapılır ki bu kolye neredeyse tüm gövdeyi kapsar. Yukarıda bahsedilen “Kişniş” ise “Coriander (κολίανδρο)” biçimindedir yani aynı kelime değildir. Büyük ihtimalle doğru isim “Koriane” terimi daha doğrusu “Coriane” ya da “Coreana” yazılışıdır. Eğer bu “Coreana” (KaoRIY-NAH) kelimesi ise bu eski Grekçede “Bakire” demektir. Bakire'nin Meryem Ana'yı sembolize ettiğini biliyoruz. Ya da “Davul” anlamına gelen “Corian” köküne (-v/n) birinci ve ikinci –i tekil çekim eki ile “Coriann(u)” yani “Davul-u” anlamına gelir ki bunun köy adı olarak çok anlamı yok. Eskiden Metinganiya Köyleri diye anılan 8 köyün en büyüğüdür. Şinik, Ortalan, Ambarcık, Kuruçam, Arpacılı köyleri ve oldukça yüksek tepelerle çevrilidir. Ortalama yükseltisi 600 rn dolayındadır. Köyün güneyi, Karadağ eteklerine dayanır. Nesi, Düzmahalle, Kumsal, Horoften, Raşi, Guney, Kıran adı verilen semtlere' ayrılmıştır. Köyün Akçaabat'a uzaklığı 17 km, nüfusu 1350 dolayındadır. Acısu köyünün ne zaman kurulduğu bilinmiyor fakat elimizde şu kayıtlar var; Osmanlı arşivlerinde, Rumî 1256, Miladi 1840 yılında tutulan Nüfus defterinde Koryana köyünde yaşayan aileler şunlardır; İki hane Ali-oğlu, 1 hane Dursun-oğlu, 1 hane Gazlı-oğlu, 1 hane Kim-oğlu, 1 hane Tufan-oğlu, 1 hane Ağa-oğlu, 1 hane (Maçukalı) Veys-oğlu, 1 hane Yanık-oğlu, 1 hane Azaklı-oğlu, 1 hane Dursun-oğlu, 1 hane Yakub-oğlu, 1 hane Mahmud-oğlu, 1 hane Kalaycı-oğlu ve en son 1 hane Sarı-Dursun-oğlu ailesi olmak üzere 14 aile kayıtlıdır. On yıl sonra Rumî 1266, Miladi 1850 yılında tutulan Öşür defterinde kayıtlı 33 aile şunlardır: 2 hane Hacı-İsmail-oğlu, 1 hane İmam-oğlu, 2 hane Azaklı-oğlu, 1 hane Uzun-Hasan-oğlu, 1 hane Ali-Hasip-oğlu, 1 hane Bıyıklı-oğlu, 1 hane Banka-oğlu, 1 hane Sevil-oğlu, 1 hane Hafız-oğlu, 2 hane Kurd-oğlu, 2 hane Derviş-oğlu, 1 hane Kasar-oğlu, 1 hane Ali-oğlu, 1 hane Yakup-oğlu, 1 hane Kutlak-oğlu, 1 hane Şaban-oğlu, 1 hane Hamza-oğlu, 1 hane Kalıpçı-oğlu, 1 hane Tonyalı-oğlu, 2 hane Ağa’nın-oğlu, 1 hane Kotalak-oğlu, 1 hane Kotlak-oğlu, 1 hane Doğan-oğlu, 1 hane Çepni-oğlu, 1 hane Marûf-oğlu, 1 hane Alican-oğlu ve son 1 hane Kasap-oğlu aileleri kayıtlıdır. (Akçaabad-Vakfıkebir Öşür Defteri 1850, Zehra Topal) Trabzon'un fethinden sonra köye ilk yerleşenlerin Azaklıoğulları, Alioğulları ve Kalaycıoğulları olduğu söyleniyor. Günümüzde köy halkı Ağan, Akan, Albayrak, Alkan, Bahadır, Çelik, Doğan, Durmuş, Gedikli, Işıksal, Kalaycı, Koç, Köse, Özkurt, Şahin, Şahinkaya, Tanınmış, Tosun, Uçüncü, Yanık, Yirmibeş soyadlarıyla anılıyor. Seddül Bahir
  Yalıköy mah Mersin - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Caxori +Şula [ Yun ]
1913y Tezk: (Derbent)
■ Cahori ve Şula köylerinin tüzelkişiliği 7.02.1947'de kaldırılarak Yalıköy adıyla yeni bir köy tesis edilmiştir. Yakın dönemde Mersin belediyesine katıldı. SN
  Zaferli köy - Akçaabat - Trabzon
■ Bozdoğan (Botinoz) köyünden ayrılmıştır. SN
  Benlitaş mah Adacık - Akçaabat - Trabzon
1530, 1928 T-Kar, K: Guzari/Gozari [ Yun ]
1913y Tezk: (Mıhçılar)
  Güney mah Adacık - Akçaabat - Trabzon
  Demirkapı köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: İstera Malan [ Yun hystera malan "Malan (?) ardı" ]
1913y Tezk: (Derne)
1530, 1876 T-Kar, S-Tr: İstera
  Sertkaya köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Metinkaniya [ Tr Metinkaya? ]
1913y Tezk: (Plevne)
1876 S-Tr: Nefs-i Metin
■ Sertkaya köyü (Metinkaniya): 1850 yılına ait 7957 nolu Maliyeden Müdevver Defterinde Kalanuma (Kalanima) Deresi Nahiyesi'ne bağlı; 'Karye-i Kıran Salira / Kıran ve Salarya-Salari köyü' biçiminde kaydedilmiştir. Günümüz Sertkaya'nın mahallesi olan 'Kıran' adı Sertkaya'yı, Salarya-Salari ise kuzey komşusu Gümüşlü köyünü ifade etmektedir. Bu iki mahalle'nin Öşür kaydırır ve toplamda 76 hanedir. Bu kayıtaa, günümüzde Sertkaya köyü ailelerinden Kıranta (Krandi) oğlu, Boz oğlu, Taşçı oğlu, Kakaş oğlu, Çavuş oğlu, Ziyad oğlu, Tuğlu oğlu, Mahmud oğlu, Musullu (Muslu) oğlu, Demirci oğlu, Tufan oğlu ve Kolçak oğlu aileleri o tarihlerde de kayıt edilmişler. Günümüzde var olan diğer aileler sonradan köye yerleşmiş ya da soyadlarını değiştirmişlerdir. Bu kayıtta Sertkaya köyü 'Kıran' adıyla anılmış ve defterde İlk sırada yazılmış 'Kıranta oğlu' günümüzde 'Krandi oğlu' adı 'Kıran' adıyla ilişkili olabilir. Abdi oğlu adı Abdullah oğlu ailesinin yeni adı olabilir. 1530 yılına ait, "Defter-i Hâkânî Dizisi: III, 387 Nolu Vilayeti Karaman ve Rum Defteri Cilt II ”de 'Matinkaniya' şeklinde bir isim geçmemektedir. Defterde bu isme en yakın köy adı sayfa 728'de, Akça-abad nahiyesine bağlı - Misanikanyo karyesi/köyü'dür ve bunun dışında bu isme alternatif olabilecek bir köy/karye görünmemektedir ki ‘Metinkaniye / Misankanyo’ şüphesiz aynı ismin varyasyonlarıdır. Ayrıca aynı Tahrir Defterinde Trabzon'un Akça-abad nahiyesinde kayıtlı köy adlarından büyük çoğunluğu Türkçe değildir. 1876 Salnamesinde ‘Nefs-i Metin’ olarak okunan, 1913 tavsiye olarak ‘Plevne’ ve tekrar 1928 yılında Kanunla ‘Metinkaniya’ olarak adlandırılmıştır. Misanikanyo adını incelediğimizde Misani ve Kanyo olarak iki kelimeden türediğini görürüz. Misani adı antik Makedon kabilelerinden birisi olarak göze çarpar, bu kabile, “Danuni, Misani, Mosiniki, Kaki, Minijci, Macedoni, Lapiti, Tiroi” gibi antik kabile isimleri ile birlikte anılır. (kaynak:"Macedonia in Ancient Times", syf. 9, Acad. Antonije Şkokljev - Donço, Slave Nikolovski - Katin, Risto Stefov (Chris Stefou), publisher Makedonska Iskra - Skopje, ) Milattan önce ikinci binli yıllardan beri bilinen bu kabile adları Balkanlarda yer adı olarak yaşamaya devam etmiş ve göçleri sırasında, antik Atina, Girit, Küçük Asya (Anadolu), İtalya ve Libya’ya kendi kültürlerini taşımışlardır. Bununla birlikte 'Misani' adı, Hititlerin Hurri olarak adlandırdığı, Mitani (Mitanni) devletinin adını da hatırlatır. Gelelim ikinci kelime olan Kanyo ya da Kaniya şeklinde Osmanlı yazıcıları tarafından yazılan kelimeye. Burada, Kanyo ve Kaniya kelimelerinde kök ‘Kan-i/ Kan-iy’ ve ardına eklenen –ō (-ω) ve –ia (-ια) ekleri mevcut. Bu kelime Hind-Avrupa ailesinden bir dile aittir ve bu kelimenin eski proto-Hind-Avrupa biçimi olan *kan-/-e- (*kh-) 'nin anlamı ‘çukur, kuyu, oyuk, maden ocağı vb’ biçimindedir. Avesta’da da *Kani biçimindedir ve ‘Çökük’ anlamındadır. (kaynak: http://starling.rinet.ru) Bu şekilde eski bir Makedon kabilesi olan Misani adına, çukur, oyuk veya çökük kelimesi eklenerek ‘Misani Çukuru veya Çöküğü’ anlamı ortaya çıkar ki zaten Sertkaya köyü'nün sitesinde tarif edildiği gibi; “Başlangıçtan beri Metinganiya deresi denilen bugünkü vadideki ilk köyün Sertkaya olduğu bilinmektedir.” Yani buranın coğrafi yapısı vadi şeklindedir ve Sertkaya (Metinkaniya/Misanikanyo) köyü gerçekten de Çukurdadır, bu da ismin anlamıyla örtüşmektedir. Seddül Bahir
  Özmersin mah Mersin - Akçaabat - Trabzon
1946 MYK: Aynadiyoz mah.
1876 S-Tr: Mersin
■ Mersin belediyesine adını veren eski Mersin köyü burasıdır. SN
  Gümüşlü köy - Akçaabat - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Salari
1913y Tezk: (Kibarlı)
Y1432 B&W 160.: Saláridos
■ 1432 yılına ait bir Trabzon fermanında görülen Saláridos adı muhtemelen Farsça/Türkçe Salar `kumandan` ile ilgili olmalıdır. Trabzon Rum devletindeki Türk etkisi yeterince incelenmemiş bir konudur. SN
■ Gümüşlü köyü’nün eski adı olan “Salari” adı 1530 yılı Osmanlı Tahrir Defterinde de aynı isimle kayıtlı; “387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (h. 937/m. 1530) Cilt II.” Tahrir Defterinde, sayfa 726, Akça-abad nahiyesinde kayıtlı; “Sālārī Karyesi” yani köyü mevcuttur. Eski metinlerde “Tuz” anlamına gelen Latince “Salārius” kelimesi çoğunlukla “Salārī”biçiminde kayıtlıdır. Muhtemelen köy çevresinde eski tuz madenleri bulunuyordu. (kaynak: The Oxford Handbook of "ROMAN EPIGRAPH", s. 712, Christer Bruun & Jonathan Edmondson, Oxford Uni. Press 2014.)
■ Gümüşlü köyü, 1913 tezkiresinde Kibarlı, 1876 Trabzon Salnamesinde Salari karyesi. 1850 yılına ait 7957 nolu Maliyeden Müdevver Defterinde Kalanuma (Kalanima) Deresi Nahiyesi'ne bağlı; 'Karye-i Kıran Salira / Kıran ve Salarya-Salari köyü' içinde kaydedilmiştir. Günümüz Sertkaya köyü’nün mahallesi olan 'Kıran' adı Sertkaya köyünü, eski adı Salari olan Gümüşlü köyü’de Salira/Salarya ile ifade edilmektedir. İki mahalleden Toplamda 76 Müslüman Türk aile kayıtlıdır bazı aileler birden fazla hane teşkil etmektedir. Gümüşlü adını muhtemelen Amasya livası'na bağlı Gümüş vilayeti veya kazasından gelmiş ailelerden almaktadır. Seddül Bahir
  Baltacı mah Adacık - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Korobi [ Yun koropí ]
1913y Tezk: (Mahmudiye)
  Çatalzeytin mah Akçakale - Akçaabat - Trabzon
1530, 1928 T-Kar, K: İspendam [ Yun spéndoma "adak" ]
1913y Tezk: (Revganlı) [ Tr "tereyağlı" ]
  Ambarcık köy - Akçaabat - Trabzon
1530, 1928 T-Kar, K: Vayton [ Yun ]
1913y Tezk: (Alemdar)
■ Ambarcık Köyü:: Vayton Karyesi (1530) :: Osmanlı Arşivinde, 1530 yılına ait, "Defter-i Hâkânî Dizisi: III, 387 Nolu Vilayeti Karaman ve Rum Defteri Cilt II ”de sayfa 726’da Akça-abad nahiyesinde hiç değişmemiş olarak “Vayton Karyesi” biçiminde kayıtlıdır. Seddül Bahir
  Adacık bld - Akçaabat - Trabzon
1990 DİE: Güney + Benlitaş + Baltacı + Korucu
■ 1992'de dört köyün birleşmesiyle oluşturulmuş belediyedir. SN
  Mersin bld - Akçaabat - Trabzon
1876 S-Tr: Mersin
■ Eski Mersin köyü ile Yalıköy, Taşlıca (Vartara), Üzümlü (Koftez) köyleri 1991'de birleştirirlerek Mersin belediyesi adını aldı. SN
  Korucu mah Adacık - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Gutoz/Gotoz [ Yun ]
1913y Tezk: (Kayalar)
  Arpacılı köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Arpacılı
■ Arpacılı köyü, 1850 yılına ait 7957 nolu Maliyeden Müdevver Defterinde Kalanuma (Kalanima) Deresi Nahiyesi'ne bağlı köylerden birisi olarak, "Karye-i Arpacılı-Kozoysa/Kozira" biçiminde kayıtlıdır. Bu defterde Arpacılı adı ile birlikte kayıtlı Kozoysa/Kozira ismi ile günümüzde Akpınar beldesi'nin eski adı olarak bilinen Gozoysa köy adıyla karıştırılmamalıdır çünkü Gozoysa köyü ayrıca kayıtlı. Adı geçen defterde Arpacılı-Kozoysa/Kozira köyü 41'nci sayfada kayıtlı ve 44 Müslüman Türk ahâliden oluşmaktadır. Seddül Bahir
  Doğanköy bld - Akçaabat (Düzköy bucağı) - Trabzon
1530, 1928 T-Kar, K: Mucura
1913y Tezk: (Salihli)
Y1432 B&W: Moutsourá
  Ortaalan köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: İpsil
1913y Tezk: (İsmailiye)
Y1800 B&W 161: Hypsêlê [ Yun "yüksek" ]
■ Yeniçağ Osmanlı ve Yunan tarihinde önemli roller oynayan İpsilanti (Hypsêlantês) ailesinin kökeni muhtemelen buralıdır. SN
■ Ortaalan köyü eski adı olan “İbsil” adı, 1530 yılına ait; “387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (h. 937/m. 1530) Cilt II.” Tahrir Defterinde, Akça-abad nahiyesinde, sayfa 726’da; “İpziye karyesi” biçiminde kayıtlıdır.
■ Ortaalan köyü eski adı olan “İbsil” adı, 1530 yılına ait; “387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (h. 937/m. 1530) Cilt II.” Tahrir Defterinde, Akça-abad nahiyesinde, sayfa 726’da kayıtlı olan ve eski adı “İpsil” olan köyün adına karşılık, 1530 kaydında 726’ncı sayfada “İpziye” biçiminde kayıtlı olan bir köy adı var fakat yine 726’nci sayfada “Rahnovi-ipsil karyesi” adında başka bir köy daha var ki bu iki köyün bir arada kayıt edildiği anlaşılan bu kayıttaki köy İpsil'in asıl kaydıdır. İpziye terimi Grekçe; ""İpsi-ie (υψη-ῐ́ᾱ) biçiminde yazılır. İpsi kelimesinin anlamı, yükseklik, doruk, zirvedir. İpsi kelimesine eklenmiş (-ῐ́ᾱ) yani "-ie" eki ise eski Yunan (Grek) gramerinde kelimeyi dişil isim yapmak için takılır. Seddül Bahir
  Çamlıdere köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Cera [ Yun kéras? "kiraz veya boynuz" ]
1913y Tezk: (Çamlık)
  Erikli mah Dörtyol - Akçaabat - Trabzon
1530, 1928 T-Kar, K: Mimera
1913y Tezk: (Muratlı)
Y1432 B&W 161: Mimerá
■ 1432'de Amirtzandários `Candar emiri` sıfatıyla anılan Theodoros Sampson adlı kişinin mülkü olarak kaydedilmiştir. SN
■ Erikli mahallesi’nin eski adı olan “Mimera” adı; 1530 yılına ait; “387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (h. 937/m. 1530) Cilt II.” Tahrir Defterinde, sayfa 728’de Akça-abad nahiyesinde, “Mimara Karyesi” biçiminde kayıtlıdır. Eğer, `Candar emiri` sıfatıyla anılan Theodoros Sampson adlı kişinin mülkü olarak kaydedilmiş ise bu bölgede Laz nüfusu olabilir çünkü Laz’lar kendilerini o devirlerde “Can” adıyla anıyorlardı. Seddül Bahir
  Meşeli köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Kalegra/Kalyera [ Yun kalíagra "güzelbağ, güzel tarla" ]
1913y Tezk: (Beşirli)
  Şinik bld - Akçaabat - Trabzon
1530, 1928 T-Kar, K: Şinik [ Erm şinig? "köycük?" ]
■ Şinik beldesi’nin adı olan "Şinik" adı 1530 yılı defterinde de aynı isimle kayıtlıdır. 1530 yılına ait; “387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (h. 937/m. 1530) Cilt II.” Tahrir Defterinde, sayfa 726, Akça-abad nahiyesinde kayıtlı “Şinik karyesi” olarak kayıtlıdır. Seddül Bahir
  Zeytinlik mah Akçakale - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Xaldandoz [ Yun xaldántôn "Xaldialı yurdu" ]
■ Xaldia, Gümüşhane-Torul bölgesinin Yunanca adıdır. Ortaçağa dek adı anılan Xald/Halt halkının yurdudur. Bándon > ándon Bizans idari düzeninde esasen bir askeri birlik adı iken Trabzon devletinde en küçük idari birim adı idi. SN
  Çamlıca köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Geliya [ Yun ]
  Dörtyol bld - Akçaabat - Trabzon
1990 DİE: Erikli + Karacakaya + Pazarcık + Tepegören
■ Pazarcık (Polita), Erikli (Mimera), Tepegören (Holku), Karacakaya (Hatelita) köylerinin birleştirilmesiyle 1995'te belediye oldu. SN
■ Dörtyol beldesini oluşturan dört köy ile ilgili 1530 yılı Osmanlı Tahrir defterinde şu bilgiler mevcuttur: 1530 yılına ait; “387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (h. 937/m. 1530) Cilt II.” Tahrir Defterinde 728’nci sayfada aynı bölgede kayıtlı; eski adı “Polita” olan Pazarcık köyü ’nün adı; “Polata karyesi, Akça-abad nahiyesi” biçiminde kayıtlı, eski adı “Mimera” olan Erikli köyü ise sayfa 728'de "Mimara karyesi" olarak kayıtlıdır. Eski adı “Holku” olan Tepegören köyü ise 1530 yılı 725’nci sayfasında kaydı; “Holko karyesi, Akça-abad nahiyesi” olarak kayıtlıdır ve bu köy muhtemelen yer değiştirmiş görünüyor. Eski adı “Hatelita” olan dördüncü köy ise, 1530 yıllıklı defterde yine 725’nci sayfasında “Hatalyot karyesi, Akça-abad nahiyesi” olarak kayıtlıdır ve bu köyde Tepegörenle biraz doğudan şimdiki yerine kaymış olabilir. Seddül Bahir
  Gökçeyaka mah Akçakale - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Karciya/Garziya [ Yun ]
1913y Tezk: (Dereköy)
  Akçakale bld - Akçaabat - Trabzon
1530 T-Kar: Akçakale
Y17 B&W 153.: Kordylê [ Yun kordylê "palamut balığı" ]
■ 1992'de Akçakale köyü Gökçekaya (Garziya), Çatalzeytin (İspendam), Zeytinlik (Haldandoz) köylerinin katılmasıyla belediyelik oldu. SN
■ Akçakale ilçesi, 1530 tarihli, 387 Nolu Vilayeti Karaman ve Rum Defteri Cilt II ”de 729’ncı sayfada “Kordil karyesi” olarak kayıtlıdır. Seddül Bahir
  Bozdoğan köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Botinoz [ Yun potinós "içmeli" ]
1913y Tezk: (Saidiye)
■ Metinganiya köyleri diye anılan vadinin ilk köyüdür. SN
■ Bozdoğan köyü’nün eski adı olan halk arasında “Podonoz” veya 1928 kaydında “Botinoz” adı 500 yıl önceki kayıtlarda görülmemektedir. Komşu köylerinden Gümüşlü (Salari Karyesi) ile aynı sayfa olan 726’ncı sayfada kayıtlı olan ve Podonoz/Botinaz adına en yakın isim şu şekilde kayıtlıdır; 1530 yılı Osmanlı Tahrir Defteri: “387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (h. 937/m. 1530) Cilt II.” Tahrir Defterinde, sayfa 726’da Akça-abad nahiyesinde “Eski-Kalanos karyesi”. O dönemde dahi “Eski” olarak belirtimiş bu köyün asıl adı “Kalanos”dur ve “Podonoz” adına en yakını budur. Bugün Akçaabad ilçesi “Ortamahalle” mahallesinin eski adı olan “Galinos”dur ve muhtemelen o dönemde burası “Yeni-Kalanos” köyü olmalıdır. Seddül Bahir
  Cevizli köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Caneni [ Yun ]
1913y Tezk: (Erikli)
  Kaleönü köy - Akçaabat - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Satari [ Yun ]
1913y Tezk: (Kalecik)
  Karacakaya mah Dörtyol - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Xatalita [ Yun ]
1913y Tezk: (Ertuğrul)
  Tepegören mah Dörtyol - Akçaabat - Trabzon
1530, 1928 T-Kar, K: Xolku
1913y Tezk: (Aydınlı)
  Yeniköy köy - Akçaabat - Trabzon
■ 1940'larda Salacık'tan ayrılarak Yeniköy adını almıştır. SN
  Pazarcık mah Dörtyol - Akçaabat - Trabzon
1530, 1928 T-Kar, K: Polita [ Yun ]
1913y Tezk: (Çeşmeli)
  Yeşiltepe köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Vazil [ Yun ]
1913y Tezk: (Kamçılı)
1913e Tezk: Vazıldimena
■ Eskiden Vazıldimena adıyla bilinen birleşik köyün Vazıl adlı mahallesi iken ayrı köy statüsüne kavuştu. SN
  Camiyanı mah Akpınar - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Gozoysa [ Yun ]
1913y Tezk: (Yusuflu)
  Ortaköy köy - Akçaabat - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Satari
■ Eski adı Satari olan büyük köyün bölünmesiyle oluşan 3 köyün ortasında kaldığı için Ortaköy adını almıştır. (Diğerleri Tütüncüler ve Fıstıklı). SN
  Akpınar bld - Akçaabat - Trabzon
1990: Yeşilce+Konaklı+Bahçecik+Fettahlı+Camiyanı
■ Yeşilce (Samara), Konaklı (Şilara), Bahçecik (Iskaniye), Fettahlı, Camiyanı (Gozoysa) köy ve mahallelerinin birleştirilmesiyle 1993'te kurulmuştur. SN
■ Akpınar beldesinin ara dönem adı “Yusuflu” eski ismi ise “Gozoysa”dır. 1530 yılına ait; “387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (h. 937/m. 1530) Cilt II.” Tahrir Defterinde, sayfa 728’de Akça-abad nahiyesinde; “Kazoysa karyesi” biçiminde kayıtlıdır. Seddül Bahir
  Alsancak köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Cayara
■ Akdamar (Cayara) köyünden ayrıldı. SN
  Gökçebel mah Darıca - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Macara/Macera
1913y Tezk: (Akşanlı)
  Koçlu köy - Akçaabat - Trabzon
■ Kirazlık (Vara) köyünden ayrılmıştır. SN
■ Koçlu Köyü'nün eski adı olan "Vara" adı 1530 yılı defterinde de aynı isimle kayıtlıdır. 1530 yılına ait; “387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (h. 937/m. 1530) Cilt II.” Tahrir Defterinde, 725, 726 ve 727’nci sayfalarda Akça-abad nahiyesine kayıtlı “Vara karyesi” kaydı var. Seddül Bahir
  Karaçam mah Darıca - Akçaabat - Trabzon
1530, 1928 T-Kar, K: Geliya [ Yun ]
1913y Tezk: (Çobanlı)
  Salacık köy - Akçaabat - Trabzon
1530, 1928 T-Kar, K: Cavana [ Yun diáphana "bir tür ağ" ]
1913y Tezk: (Saraybahçe)
  Özakdamar köy - Akçaabat - Trabzon
1960 DİE: Akdamar
1876, 1928 S-Tr, K: Cayara [ Yun ]
1913y Tezk: (Karınca)
  Kirazlık köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Vara
  Çınarlık köy - Akçaabat - Trabzon
1530, 1928 T-Kar, K: Lefka [ Yun léuka "akçaağaç, kavak" ]
1913y Tezk: (Türkmenli)
■ Çınarlık köyü’nün eski adı olan “Lefka” adı, 1530 yılı Osmanlı Tahrir Defterinde de aynı isimle kayıtlı; “387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (h. 937/m. 1530) Cilt II.” Tahrir Defterinde, sayfa 727’de Akça-abad nahiyesinde; “Lafka karyesi” biçiminde kayıtlıdır. Seddül Bahir
  Tütüncüler köy - Akçaabat - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Satari
■ Satari köyünün 1957'de üçe ayrılmasıyla oluşan köylerden biridir. SN
  Tatlısu köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Cayara
■ Akdamar (Cayara) köyünden ayrıldı. SN
  Darıca bld - Akçaabat - Trabzon
1530, 1928 T-Kar, K: Üstürkiya [ Yun stoúrakia? "çakmaktaşı yeri" ]
1913y Tezk: (İskeleköy)
■ Eski ismi: Sturakia. 1952'de bu ismi kaldirilmiş. Belde olmasi: İlana (Uğurlu) köyü ile birleşti. 1994'te Karaman köyü de beldeye dâhil edildi. Manav Anton
■ Darıca beldesi, 1530 tarihli, 387 Nolu Vilayeti Karaman ve Rum Defteri Cilt II ”de 726’ncı sayfada Akçaabad nahiyesinde “Üstürkiyo karyesi” olarak kayıtlıdır. Seddül Bahir
  Akdamar köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Cayara
■ Akdamar/Cayara köyünün bir mahallesi iken ayrılarak Akdamar adını aldı. Eski merkez mahalle Özakdamar adını aldı. SN
  Meydankaya köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Karekliya [ Yun kareklía "sandalyeli, sekili" ]
1913y Tezk: (Çıkrıkçı)
  Çiçeklidüz köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Kalegra/Kalyera [ Yun kalíagra "güzelbağ" ]
1913y Tezk: (Cemaliye)
  Helvacı köy - Akçaabat - Trabzon
1530 T-Kar: Helvacı
  Kayalar mah Akçaabat - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Kuduna/Kodona [ Yun koudoúni? "çıngırak, çan" ]
1913y Tezk: (Değirmenli)
  Cevizlik köy - Akçaabat (Derecik bucağı) - Trabzon
1530, 1928 T-Kar, K: Mula [ Yun ]
1913y Tezk: (Gürgenli)
■ 9.7.1952'de Kokana köyüne bağlı Mula, Güneymula ve Avroy mahalleleri birleştirilerek Cevizlik adıyla köy oldu. SN
■ "Mula" yanlış olması lazım. "Mula" daha ziyade şimdiki Alazlı köyün eski adıdır. (Mula-Demırhısar-Alazlı) Cevizlik köyün eski adı ise "Mula" değil, "Mala" olması lazım. (Mala-Gürgenli-Cevizlik) http://www.akcaabat.gov.tr/akcaabat/104-akcaabatin-koyleri.html?showall=1&limitstart= Sıtkı Özkurt
  Dürbinar mah Akçaabat - Akçaabat - Trabzon
1913y Tezk: (Osmaniye)
1876 S-Tr: Dürbinar
  Akören köy - Akçaabat - Trabzon
1530, 1928 T-Kar, K: Çarşuda [ Yun ]
1913y Tezk: (Araköy)
  Özdemirci köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Fiz
■ Demirci (Fiz) köyünden ayrıldı. SN
  Demirci köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Fiz [ Yun ]
1913y Tezk: (Fidancık)
  Osmanbaba mah Akçaabat - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Osmanbaba
  Karaman mah Derecik - Akçaabat (Derecik bucağı) - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Karaman
  Uçarsu köy - Akçaabat (Derecik bucağı) - Trabzon
1530, 1928 T-Kar, K: Kokona [ Yun kókkino "kızıl, kızılcık" ]
1913y Tezk: (Alaca)
  Akçaabat ilçe - Akçaabat - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Pulathane
1530 T-Kar: Akçaabat
Y1432 B&W 160.: Platána [ Yun "çınarlık" ]
■ Platana adı en erken 1432 tarihli bir Trabzon fermanında görülür. Ancak yerleşim en azından 1235 öncesinde mevcuttur. SN
  Oğulkaya mah Derecik - Akçaabat (Derecik bucağı) - Trabzon
1530, 1928 T-Kar, K: Kalonya [ Yun kalonía "güzelce" ]
1913y Tezk: (Bekçiler)
■ Kolayna Karyesi (1530) :: Akçaabad Derecik kasabasına bağlı Oğulkaya Mahallesi, 1850 Öşür defterinde Akça-abad kazası, Seraderesi nahiyesinde “Kaloyna ve Kalonya Karyesi” olarak kayıtlıdır. Osmanlı Arşivinde, 1530 yılına ait, "Defter-i Hâkânî Dizisi: III, 387 Nolu Vilayeti Karaman ve Rum Defteri Cilt II ”de sayfa 726’da Akça-abad nahiyesinde “Kolayna Karyesi” olarak kayıtlıdır. Seddül Bahir
  Çevreli mah Derecik - Akçaabat (Derecik bucağı) - Trabzon
1928 K: İlanoz [ Yun ]
  Fındıklı köy - Akçaabat (Derecik bucağı) - Trabzon
1530, 1928 T-Kar, K: Mayer
1913y Tezk: (Genez)
Y1432 B&W: Magéri
  Söğütlü bld - Akçaabat - Trabzon
1530, 1928 T-Kar, K: Kalanima [ Yun kalónyma "iyinamlı" ]
1913y Tezk: (Camiönü)
■ Kalanima deresinin adı 14. yy'a ait bir kaynakta Agios Grêgorios deresi olarak geçer. B&W 161. Kalónyma adı burada belki Aziz Gregorios'un sıfatı olduğu için benimsenmiştir. SN
  Yolbaşı mah Derecik - Akçaabat (Derecik bucağı) - Trabzon
1530, 1928 T-Kar, K: Xaraka [ Yun xarakiá "yarıklar, kanallar" ]
1913y Tezk: (Arkbaşı)
  Derecik bld - Akçaabat (Derecik bucağı) - Trabzon
1530, 1928 T-Kar, K: Bodamiya [ Yun potamiá "sulakyer" ]
1913y Tezk: (Gülistan)
  Esentepe köy - Akçaabat - Trabzon
■ Fındıklı (Mayer) köyünden ayrıldı. SN
  Demirtaş köy - Akçaabat (Derecik bucağı) - Trabzon
1946 MYK: Fakelenta
1530, 1928 T-Kar, K: Fakelenza [ Yun ]
1913y Tezk: (Söğütlü)
  Uğurlu mah Derecik - Akçaabat (Derecik bucağı) - Trabzon
1530, 1928 T-Kar, K: İlana
1913y Tezk: (Arslancık)
Y1432 B&W 161: ílana
■ Uğurlu Mahallesi – namı diğer Argalya Karyesi 1850 Akçaabat-Vakfıkebir Öşür Defterinde [Arşiv no: M.A.D. d 07957] ; Ayagorgor Nahiyesi Akçaabat Kazasına bağlı 60 haneli, Müslüman ve Hrısitiyan ailelerin beraber oturduğu bir köydür. Seddül Bahir
  Yıldızlı bld - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Serasor
1913y Tezk: (Sarayköy)
1530 T-Kar: Sera
  Dumankaya mah Akçaköy - Akçaabat (Derecik bucağı) - Trabzon
1928 K: Xorcorot
1913y Tezk: (Kızılot)
  Akçaköy bld - Akçaabat (Derecik bucağı) - Trabzon
1530, 1928 T-Kar, K: İle
1913y Tezk: (Tepeköy)
  Yeşilyurt köy - Akçaabat - Trabzon
1928, 1968: Lahana [ Yun laxaniá "sebzelik" ]
1913y Tezk: (Cevizli)
Grafik harita göster     haritada ara : km
Bu yerleşim birimine ait bilgileri veya haritada yerini düzeltmek için üye olun.