Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Afşin'de 59 yerleşim bulundu.
sırala 
  Binboğa köy - Afşin - Maraş
1946 MYK: Binboğa
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Topaktaş köy - Afşin (Tanır bucağı) - Maraş
1914 Kiep: Topaktaş
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Türkçayırı köy - Afşin - Maraş
1928 K: Serkis Çayırı [ Erm Sarkis "öz." ]
Alevi (Kürd) yerleşimi
■ Kurecîkan aşireti mrtprkl
  Türksevin köy - Afşin - Maraş
1928 K: Kilisecik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kilisecik adlı Ermeni yerleşiminin 20. yy'da zaptı nedeniyle `Türksevin` adı verildiği anlaşılmaktadır. SN
  Ağcaşar köy - Afşin - Maraş
Eski adı: Kepez
1523, 1928 Tah, K, K: Ağcaşar [ Tr "akçaşehir" ]
Alevi (Kürd) yerleşimi
■ "Ağcaşar köyü 19.yy sonlarında Dersim'in Pertek İlçesinin Kerawelian mezrasına gelen Mılla Veli tarafından satın alınmıştır. Köy eski bir Ermeni yerleşimidir. Ağcaşar köyü iki aşiretten oluşur. Köy halkının bir kısmı Pilwenk aşiretine, diğeri ise Şadili aşiretine mensuptur. Köy halkının kültürü Kürd- Alevidir." Mehmet Bayrak http://www.binboga.org/ yalcin
  Yazıköy köy - Afşin - Maraş
Eski adı: Abaza köyü
1523, 1928 Tah, K, K: Yazıkilise
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kafkasya göçmeni (Abzeh) yerleşimi
  Dağlıca bld - Afşin (Tanır bucağı) - Maraş
1928 K: Marabuz
■ Karş. Ramsay HG 273, Hild Kapp. 92, Zgusta II.371. Hurman Kalesi (Hısn-ı Rummân) bu kasabanın yakınındadır. SN
  İncirli köy - Afşin (Tanır bucağı) - Maraş
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Deveboynu köy - Afşin - Maraş
1928 K: Deveboynu
Ç1900: Anzurey
Kafkasya göçmeni (Kabardey) yerleşimi
■ Köye bağlı Yeşildere mahallesi Alevi Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
■ Kargabükü ve Deveboynu köyünün adları Çerkezce Anzurey olarak geçmektedir Türk
  Kargabükü köy - Afşin - Maraş
1928 K: Kargabükü
Ç1900: Anzurey
Kafkasya göçmeni (Kabardey) yerleşimi
■ 1860'lı yıllarda Rusya'dan göç eden Çerkesler (Kabardey) tarafından kurulmuştur. Köyün adı bölgede bulunan Bük(bögürtlen) bitkisinin ve de kargagaların fazla olmasından gelmekte ve Kargabükü denmiştir. Yerel dilde ise Anzurey diye gecer. Türk
  Arıtaş bld - Afşin - Maraş
1914 Kiep: Xunu
E1072 Mat 107: Xoni
Byz TİB 2.166.: Xônios
■ Xônion adıyla 10. yy'da piskoposluk makamı idi. Anna Komnena 12. yy'da bu yeri Xónios olarak adlandırır. SN
  Gözpınarı köy - Afşin - Maraş
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Kötüre köy - Afşin - Maraş
1928 K: Kötüre
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Hurman kale - Afşin (Tanır bucağı) - Maraş
Byz: Rômaina
■ Hérmon/Hurman çayı 11. yy'a ait Rumca Digenês Akritas destanında zikredilir. Honigmann s. 72-73'e göre Arapların Hısn Karyet Rummân dedikleri köy Afşin-Elbistan santralinin olduğu Yazıdere köyü olmalıdır. SN
  Başüstü köy - Afşin - Maraş
1928 K: Nişanıt [ Erm nşanud "bademli" ]
■ Köyün Ağcakoyunlu Türkmenlerince kurulduğu sanılmaktadır. Türk
  EshabıKehf mv - Afşin - Maraş
E1914 Kiep: Yotn Manuk [ Erm "yedi gençler (yedi uyurlar)" ]
  Ördek köy - Afşin - Maraş
1914 Kiep: Ördek
  Altınelma bld - Afşin (Tanır bucağı) - Maraş
1928 K: Lorşun
1914 Kiep: Norşun [ Erm norşén "yeniköy" ]
  Esence bld - Afşin - Maraş
1928 K: Kitiz
1914 Kiep: Ketiz
  Birecik köy - Afşin - Maraş
2010e: Birecik
1968 K2: Alimpınarı
  Emirli köy - Afşin - Maraş
19914 Kiep: Emirli
Eski adı: Çobanpınarı
  Emirilyas köy - Afşin - Maraş
1914 Kiep: İmireles
  Afşin ilçe - Afşin - Maraş
1914 Kiep: Yarpuz n.d. Efsus
1540 T: Yarpuz
Byz: Ephesós
A892 Bala: ˤArebsûs
Ark: Arabissós
■ İmparator Gordianus (234-238) devrinde Urfa'dan göçen Arap aşiretleri tarafından iskân edilmiş olması güçlü olasılıktır. [Irfan Shahîd, Byzantium and the Arabs in the Fifth Century, Dumbarton Oaks 1989]. Aslen buralı olan imparator Maurikios'un (582-602) künyesi `esmeroğlu` anlamına gelir. Türkçede 16. yy'da Dulkadiroğlu Beyliği döneminden itibaren kullanılan Yarpuz adı açıkça Arabissos'tan, Efsus ve Afşın ise Bizans döneminde beliren Ephesós adından türemiştir. ■ Afşin adının kaynağı olarak gösterilen `ünlü Selçuklu komutanı Afşin` kısmen hayali bir şahsiyet olup, lakabını muhtemelen Türklerin Afsun/Afşın olarak telaffuz ettiği bu kenti zaptetmesinden dolayı kazanmıştır. ■ Kasabanın resmi adı 1944'e dek Efsus, daha sonra Afşin'dir. SN
  Tanır bld - Afşin (Tanır bucağı) - Maraş
1914 Kiep: Tanır
Byz: Ptandaris
■ Tanır/Tanur adı, geç Roma döneminde kaydedilen Ptandaris'ten türemiştir. SN
  Höyüklü köy - Afşin - Maraş
1928 K: Tilafşun [ Ar/Tr "Afşintepe" ]
  Kangal köy - Afşin - Maraş
■ Türkmenistan muhacirleri tarafından kurulmuştur. Türk
  İnci köy - Afşin (Tanır bucağı) - Maraş
Eski adı: Türk Poskoflu
Alevi (Kürd) yerleşimi
■ 1878 Posof muhacirleri tarafından kurulmuşken Türkmenler işgal etti. SN
■ Köy 1878 Osmanlı-Rus savaşında Ardahan'ın Posof ilçesinden gelenler tarafından kurulan bir köydür. Türk
  Bakraç bld - Afşin - Maraş
1914 Kiep: Aristil
  Koçovası köy - Afşin (Tanır bucağı) - Maraş
1914 Kiep: Koçova
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Soğucak köy - Afşin - Maraş
1928 K: Soğucak
Ç1900: Astemirey
Kafkasya göçmeni (Kabardey) yerleşimi
  Nadirköy köy - Afşin - Maraş
1928 K: Natır [ Ar "tarla muhafızı, korkuluk" ]
  Oğlakkaya köy - Afşin (Tanır bucağı) - Maraş
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Erçene köy - Afşin - Maraş
1914 Kiep: Erçin
  Berçenek köy - Afşin (Tanır bucağı) - Maraş
1968 K2: Tarlacık
1928 K: Berçenek [ Kürd berçemik "derecikönü" ]
1914 Kiep: Berçin [ Kürd berçem "dereönü" ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Aşık Mahzuni Şerif'in köyü. yalcin
■ 1840 ile1860 yılları arasında, Elbistan ilçesinin Hasankendi Köyünden gelen Türkmen Alevilerden kurulmuşdur. maho
  Altaş köy - Afşin - Maraş
1914 Kiep: Altaş
  Büyüktatlı bld - Afşin (Tanır bucağı) - Maraş
1928 K: Çöllolar [ Kürd çelo "aş." ]
1915 Kiep: Büyüktatlar
Kürd yerleşimi
  İğdemlik köy - Afşin - Maraş
1928 K: Sinekli
  Çağılhan köy - Afşin - Maraş
1914 Kiep: Çarğan
  Büğet köy - Afşin (Tanır bucağı) - Maraş
1946 MYK: Büvğet
1928 K: Büğet [ Tr "su birikintisi, gölet" ]
■ 1893 harbinde Erzurum Horasandan göç eden gurup, Büget köyünü kurmuşlardır. İsminin anlamı "Bent" demektir. Türk
  Karagöz köy - Afşin - Maraş
1914 Kiep: Karagöz
  Yazıdere köy - Afşin - Maraş
1928 K: Poskoflu
■ 1878 Harbinde Posof (esk. Posxov) muhacirleri tarafından kurulmuştur. SN
  Çomudüz köy - Afşin (Tanır bucağı) - Maraş
1914 Kiep: Kızçomu
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Köyde Kürt, Türk, Alevi ve Sünni bulunmaktadır. Türk
  Kaşanlı köy - Afşin (Tanır bucağı) - Maraş
1914 Kiep: Kaçanlı
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Çoğulhan bld - Afşin - Maraş
1914 Kiep: Çoğulhan
  Ortaklı köy - Afşin - Maraş
1928 K: Mehre
1914 Kiep: Möxre
  Kuşkayası köy - Afşin - Maraş
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Köyün kuruluşu Osmanlı-Rus Savaşı'na dayanmaktadır. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra (93 Harbi) Ardahan ve Muş dolaylarından göç edenler, bu günkü köyün bulunduğu yere yerleşmişlerdir Türk
  Haticepınar köy - Afşin (Tanır bucağı) - Maraş
K2010: Gundî Jorî [ Kürd ""Yukari köy"" ]
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Örenli köy - Afşin (Tanır bucağı) - Maraş
K2010: Gundê Jorî [ Kürd "yukarıköy" ]
Alevi (Kürd) yerleşimi
■ Kaşan köyüne bağlı Örenli ve Haticepınarı mahalleleri 12.08.1949'da Örenli adıyla birleştirilerek köy statüsüne kavuştu. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km