Adıyaman'da 544 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 6
sırala 
  Yeniköy köy - Gölbaşı (Belören bucağı) - Adıyaman
Eski adı: Lordin [ Erm nordun "yeni konak" ]
Alevi (Kürd) yerleşimi
■ Aynı köy Maraş Pazarcık'a bağlı Göçer mezrası veya mahallesi adıyla da kayıtlıdır. SN
  Yeşilova köy - Gölbaşı - Adıyaman
1914 Kiep: İnekli
Byz Hon: Adatâ [ Süry hadathâ "yeni(kent)" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ 14. yy başında Arap tarihçi Ebulfidâ el-Hamavi'nin zikrettiği Zarbu'l-hadâth adlı yer olmalıdır. Honigman 86-87'de isme Ermenice bir etimoloji yakıştırması yanlıştır. SN
  Haydarlı köy - Gölbaşı (Belören bucağı) - Adıyaman
Eski adı: Ortaoba
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Çatalağaç köy - Gölbaşı (Belören bucağı) - Adıyaman
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ 1870'lerde Çerkez muhacirler tarafından iskân edilmiştir. SN
  Balkar bld - Gölbaşı - Adıyaman
1914 Kiep: Balkar
Sünni Türk yerleşimi
  Çorak köy - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
1928 K: Çorak
Türkmen yerleşimi
  Örenli köy - Gölbaşı - Adıyaman
Eski adı: Kinirli
  Suvarlı bld - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
K2010: Sarliyan
1928 K: Suvarlı
1885: Hevidi (idari bölge) [ Kürd/Tr hevidî/hevidan "aş." ]
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Osmanlı döneminde Hevidi nahiyesi merkezi idi. SN
  Karalar köy - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
1928 K: Kerkan [ Kürd "sağırlar" ]
Kürd yerleşimi
  Gölbaşı ilçe - Gölbaşı - Adıyaman
1914 Kiep: Bayamlık [ Tr "bademlik" ]
■ Adını Gölbaşı gölünden alır. Dizi halinde sıralı üç gölün ilki olduğu için göle Gölbaşı adı verilmiştir. 1953'te ilçe oldu. SN
  Meydan köy - Gölbaşı - Adıyaman
1914 Kiep: Meydan
  Yukarıkarakuyu köy - Gölbaşı - Adıyaman
Eski adı: Hevedi [ Kürd Hewêdî "aş." ]
Kürd (Hevidi) yerleşimi
■ `Kilis Kürtleri` adı verilen Hevedi/Hevidi aşiretine mensup köylerdendir. Daha önce Hevidi Yaylası iken sürekli iskân edilmiştir. SN
  Pınarbaşı köy - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
1928 K: Kilisecik
■ Romanya Tatarı yerleşimi metonio
  Yarbaşı köy - Gölbaşı - Adıyaman
1928 K: Çalgan [ Kürd çalxan "çukurev" ]
Kürd (Balyan) yerleşimi
  Ozan köy - Gölbaşı - Adıyaman
1928 K: Ozan
■ Eski köy 1986 depreminden sonra tamamen terkedilerek halkı yakındaki Maltepe mezrasına yerleşti. SN
  Aktoprak köy - Gölbaşı - Adıyaman
Eski adı: Seske
  Akçakaya köy - Gölbaşı - Adıyaman
1928 K: Pehnik
1914 Kiep: Pilnik
1560 T: Pağnik [ Erm "kaplıca, hamam" ]
  Yukarıçöplü köy - Gölbaşı - Adıyaman
Eski adı: Yukarıçöplü [ Tr Çepni/Çepli "aş." ]
  Uzunkuyu köy - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
K2010: Uzkan
1928 K: Uzunkuyu
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Yayıklı mah Sarıyaprak - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
K2010: Rustekan
1928 K: Zîrce [ Tr "alçakça" ]
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Çaykaya köy - Besni - Adıyaman
1928 K: Kevcallı [ Kürd kevjal "yengeç" ]
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Kuzevleri köy - Besni - Adıyaman
K2010: Mala Kûzê
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Hevedi kurt asiretinin Bereketli kabilesinden bazı aileler tarafindan kurulmuştur. Jan
  Eyerli köy - Besni - Adıyaman
K2000: Xerkan
1928 K: Cencere
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Hevedi kurt asiterinin Herkan kabilesi tarafindan kurulmus köy. Diger butun Hevedi köyleri gibi Irak suleymaniyeden besniye ilk yerlesen ve uzunkuyu cevresi uzerine kurulu köy. Jan
  Sarıyaprak bld - Besni (Suvarlı bucağı) - Adıyaman
K2013: Şeynan
1928 K: Sarıyaprak
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Hevedi aşiretinin Suvarlidan sonraki en buyuk köyu. Köy hevedi asiretinin iki buyuk kabilesi mala Musê reş ve mala Xane tarafindan Uzunkuyu'dan gelerek kurulmustur. Yezidi inançlarının etkisi olan tek Hevedi köyüdür. Abuzer Demir
■ Sariyaprak adini cumhuriyetden sonra almış. 1928 Daha önceki ismi Şeynan kürd bir yerleşim fuat colak
  Harmanlı bld - Gölbaşı (Harmanlı bucağı) - Adıyaman
1928 K: Perveri
1914 Kiep: Pelvere
■ Eskiden Perveri nahiyesi merkez köyü idi. Rivayete göre adını Beydilli/Badıllı Türkmen aşireti reislerinden Muhammed Pervarî'den alır. SN
■ Perveri adı, yörede yaşayan Türkmenlerin ağzında "Pavralı" şekline dönüşmüştür. Murat KINACI
  Tetirli mah Köseceli - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
K2010: Tetriyan
1928 K: Tetirli
Alevi (Hevêdi) yerleşimi
■ Tetirli yada Tatriyan. Köy Türkmen Bayat aşireti ve Hevedi köylerinden gelen Kürt nüfusdan oluşur. Yörede Alevi inancından olan tek köydür. Jan
  Akpınar köy - Besni - Adıyaman
Kürd (Çakallı) yerleşimi
■ Türkmen yerleşimidir. metonio
  Karagüveç köy - Besni - Adıyaman
1928 K: Kitiş
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Köken olarak yezidi olan Hevêdi aşireti Besni'de 32 köyde yasarlar. Abuzer Demir
  Kurugöl köy - Besni - Adıyaman
1928 K: Mamadikli [ Kürd/Tr "amcaoğlu (aş.)" ]
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Beşkoz köy - Besni - Adıyaman
1928 K: Beşkoz
Türkmen yerleşimi
  Kızılpınar köy - Besni - Adıyaman
Türkmen yerleşimi
  Aşağısöğütlü köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında Ermeni nüfusu ve Surp Hagop manastırı vardı. SN
  Sugözü bld - Besni - Adıyaman
1928 K: Eskiköy
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
■ Hevedi yada Hevidan asiretinin en eski köyu. Eski ismi Di kevn yani eski köy. Abuzer Demir
  Alıçlı köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 K: Çakallı Mamibiş [ Kürd/Tr "Çakallı (aş.) İbrahimamca" ]
  Burunçayır köy - Besni - Adıyaman
1928 K: Burunçayır
Türkmen yerleşimi
  Boncuk köy - Besni - Adıyaman
1914 Kiep: Pancuk
  Toklu köy - Besni - Adıyaman
1928, 1946 K, MYK: Birişme
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Oyalı köy - Besni - Adıyaman
1946 MYK: Hamziyan [ Kürd hamziyan "Hamzalar" ]
Türkmen yerleşimi
  Yaylacık köy - Gölbaşı (Harmanlı bucağı) - Adıyaman
1928 K: Köristan [ Tr gûristan "gayrımüslim mezarlığı" ]
■ Bir rivayete göre eski adı Gâvuristan imiş. SN
  Akkuyu köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
h2010: Gundê Bîre [ Kürd "kuyu köyü" ]
1946 MYK: Akkuyu
1928 K: Çakallı Torunlar [ Tr çakal/çakallı "aş." ]
■ Torun genellikle `bir aşirette boybeyinin altında bulunan sözü geçer kişi` anlamındadır. SN
  Güneykaş köy - Besni - Adıyaman
1946 MYK: Gelbulasın
1928 K: Gelbilasun
Byz: *Karmylassós [ Luw ]
■ Yunan-öncesi bir dilden devralınmış *Karmylassós benzeri bir ad varsayılmalıdır. SN
  Oyratlı köy - Besni - Adıyaman
1928 K: Oyratlı
  Çakırhüyük bld - Besni (Çakırhöyük bucağı) - Adıyaman
E1163, 1928 Mat, K: Keysun
S1190 Mih: Keyşûm
■ 11.-12. yy'larda beylik merkezi olan meşhur Keysun kalesidir. Orijinal adı Kaissós veya benzeri olsa gerekir. SN
  Besni ilçe - Besni - Adıyaman
Osm: Béhesni
S1190, S1286 Mih, Ferec: Bêth Hesnê [ Süry "kale yurdu" ]
E1163 Mat: Behesni
■ İlçenin yirmi kadar köyünde Avşarlara mensup oldukları söylenen fakat Kürtçe konuşan Hevêdi (Hüveydî, Hevîdi, Hevedik) aşireti mensupları yaşar. Kasaba merkezi ve 40 dolayında köy Türk/Türkmen kökenlidir. SN
  Hasamlı köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 K: Hasamlı
■ Bazı kaynaklarda görülen Hasanlı adı yanlıştır. SN
  Çiftlik köy - Tut - Adıyaman
1928 K: Çiftlik
  Akdurak köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 K: Köseyanlı [ Kürd/Tr köseyan "köseler, Rişvan aşiretinin bir kolu?" ]
■ Reşvan Aşireti'nin koyunları ötedenberi Hısn-ı Mansur kurbunda Taşköprü ve Altınköprü nam mahallerin voyvoda ve kadıları marifetiyle sayılmakta iken sayılacağı zaman eşkıyadan Seferi Mehmed ve arkadaşları muhalefet eylediklerinden, ... (Hicri 1166[1752-53]) deyar heyran
  Harmanardı köy - Besni - Adıyaman
1928 K: Tilek [ Kürd tilek "tepecik" ]
  Havutlu köy - Tut - Adıyaman
1928 K: Havutlu
  Tut ilçe - Tut - Adıyaman
1928 K: Tut
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Türk Kenti ve Kürt azınlık Türk
  Aktepe köy - Besni - Adıyaman
Eski adı: Xaraba
Kürd yerleşimi
  Güzelyurt köy - Besni - Adıyaman
1928 K: İzoli [ Kürd îzolî "aş." ]
■ 1938'e dek göçer aşireti idi. 2004'te Akdurak'tan ayrılarak ayrı köy statüsüne kavuştu. SN
  Konuklu köy - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1946 MYK: Yusufa
1928 K: Yusifa
1914 Kiep: Yusıfoğlu
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Boyundere köy - Tut - Adıyaman
1928 K: HüsHaritada yeri belli olmayanlar.
  Levzin mah Çakırhöyük - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 K: Levzin
  İznik mz - Besni (Çakırhüyük bucağı) - Adıyaman
1928 K: Hiznik [ Kürd İzno/İznik "aş." ]
  Berete mz - Besni (Kızılin bucağı) - Adıyaman
1928 K: Berete
Kürd (Beritan) yerleşimi
  Tetikan mz - Merkez (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
1928 K: Tetikan
Sünni yerleşimi
  Karakoyun mz - Merkez (Kuyucak bucağı) - Adıyaman
1928 K: Ağikan [ Kürd "ağacıklar" ]
Alevi (Kürd) yerleşimi
  Çaylı mz - Merkez - Adıyaman
Eski adı: Düderi
  Kerzel mz - Gerger - Adıyaman
1928 K: Kerzel
  Pupar mz - Gerger - Adıyaman
1928 K: Pupar
  Bayik mz - Gerger - Adıyaman
1928 K: Bayik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km