yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Ağrı'da 588 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 6
sırala 
  Değirmengeçidi köy - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928 K: Xalyaz Cilikan [ Kürd cilikanê xalyaz "Xalyaz (Tahir) Cilikanları (aş.)" ]
  Gökçayır köy - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928 K: Kaskan [ Kürd qasikan "Kasımlar (aş.)" ]
  Aydıntepe köy - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928 K: Karpalu [ Kürd "keçiyamacı" ]
  Tahir bld - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928 K: Tahir
Osm E1901 Vic: Xalyaz (idari bölge) [ Tr Xali yazı "ıssız ova" ]
  Döşkaya köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Elxiz
1928 K: Kavman [ Kürd qewman "akrabalar" ]
  Sarıgöze köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Çello [ Kürd "büyükkaya" ]
Kürd yerleşimi (Bekiran aşireti).
  Adakent köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Adakent
Kürd yerleşimi (Bekiran aşireti).
  Çetinsu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Geliyan [ Kürd geliyan "boğazlar" ]
  Kesik köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Kesûka
  Bolaşlı köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Seyit [ Kürd/Tr "öz." ]
  Dayıpınarı köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Nuxtilî [ Kürd "Nuh tepe" ]
Kürd yerleşimi
  Çatalpınar köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Sévik [ Kürd sêvik "elmalık" ]
  Karacan köy - Tutak - Ağrı
Kürd yerleşimi
  Bişe köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Bişe [ Kürd/Tr "meşelik" ]
Kürd yerleşimi (Bekiran aşireti).
  Abdi köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Abdi
  Ozanpınar köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Mezrea [ Kürd/Tr ]
Kürd yerleşimi
  Türkeli köy - Eleşkirt - Ağrı
1960 DİE: Dikendere
1928 K: Kürdaliyan [ Kürd "Kürt Aliler" ]
  Soğukpınar köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Muşiyan [ Kürd mûşiyan "aş." ]
  İndere köy - Eleşkirt - Ağrı
1968e K2: Tutan [ Kürd totan? "akkayalar" ]
  Güneykaya köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Ebuzeyt/Abuzeyit [ Kürd/Tr ebû zeyd "öz." ]
  Ergeçidi köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Késan
  Pirabat köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Pîrabad
E1902 Epr I.404: Pürabad
  Erdal köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Xive
E1902 Epr I.177: Xeve
■ 1820'lere dek Ermeni yerleşimi iken daha sonra terkedilmiş ve Kürtlerce iskân edilmiştir. SN
  Düzağıl köy - Eleşkirt - Ağrı
1946 MYK: Aykan [ Kürd "aş." ]
  Kayayolu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Çerkes
Kürd yerleşimi
  Dikbıyık köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Hacı Botî [ Kürd boti "öz.?" ]
  Uzunöz köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Elxo
■ © 22.08.1900 Tutak kazası Elho karyesinin Sebki Aşireti ile bu aşiretin Usva kolunun yine aynı karyedeki Şeyh Abdurrezzak kabilesini basarak gasbettikleri hayvanların istirdad deyar heyran
  Palakçayırı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Kopal [ Erm gopal "tokmak, başı topuzlu değnek" ]
  Atabindi köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Nadirşêx
1928 K: Nadirşeyx
Kürd yerleşimi (Bekiran aşireti).
  Bozkaş köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Reşê [ Kürd "karaca" ]
1928 K: Reşi
Kürd yerleşimi (Bekiran aşireti).
  Bahçe köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Hêbo
1928 K: Hîvo
  Aydoğdu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Bedir [ Kürd/Tr bedr "öz." ]
  Dönertaş köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Kalé
E1902 Epr I.177: Gale [ Erm "harman" ]
■ 1820'lere dek Ermeni yerleşimi iken daha sonra terkedilmiş ve Kürtlerce iskân edilmiştir. SN
  Kargalık köy - Tutak - Ağrı
K2010: Qerxeliqa Şêxremezin
1928 K: Kargalık süfla
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi (Bekiran aşireti).
  Gözaydın köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Gapır [ Kürd gapir "öküz köprüsü" ]
  Körpeçayır köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Şahnezar [ Kürd şaxnezar? "kuzey kolu, kuzey dalı" ]
  Süzgeçli köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Remikan [ Kürd "Ramazanlar" ]
Karapapak yerleşimi
  Çukurkonak köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Birûsko [ Kürd "yıldırım" ]
1928, 1946 K, MYK: Birisko
  Azizler köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Çirê [ Kürd "akarsu, pınar" ]
Kürd yerleşimi
  Bulutpınar köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Cemalverdi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Uludal köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Pozmüezzin [ Kürd pozmezin "kocaburun" ]
  Dolutaş köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Mardo [ Erm "Med'li (Kürt)" ]
■ Van-Çatak-Konalga maddesine bakınız. SN
■ 3-5 Karapapak hanesi mevcuttur. seyyah
  İkigözüm köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Topê [ Kürd "tepe" ]
  Eleşkirt ilçe - Eleşkirt - Ağrı
E1902, 1928 K: Zêdkan/Zeydikan [ Kürd "aş." ]
E390 Pav: Vağarşagerd (başka yer) [ Erm "Vağarşag (öz.) hisarı" ]
1790: Eleşkird (idari bölge)
■ İlçeye adını veren eski Eleşkird şimdiki merkezin 12 km doğusunda bulunan Toprakkale hisarıdır. Zeydikan veya Zidlikan köyü 20. yy'da ilçe merkezi olmuştur. ■ Kentin MÖ 2. yy'da Ermenistan egemeni olan ve Arşaguni kraliyet hanedanının kurucusu sayılan Vağarşag tarafından kurulduğu rivayet edilir. Ancak bu yöndeki en erken yazılı kayıt yaklaşık 550 yıl sonrasına aittir. SN
■ Nüfusunun çoğunluğu Kürttür. Farklı tarihlerde Karapapak ve Ahıska muhaciri iskanları da yapılmıştır.. seyyah
■ © 08.07.1790 Eleşkird Mutasarrıflığı'na yurtluk ve ocaklık olarak Abdülfettah Paşa'nın oğlu Halil Bey'in tayini. deyar heyran
  Ocakbaşı köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Mîrze [ Kürd mîrze "bey" ]
  Dibelek köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Koran
  Esmer köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Esmer
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Günbeli köy - Patnos (Doğansu bucağı) - Ağrı
Eski adı: Keşan [ Kürd kaşan "yokuşlar" ]
  Alagün köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Asef
  Zincirkale köy - Patnos - Ağrı
Eski adı: Avağan [ Kürd avaxan "hansuyu?" ]
  Koçaklar köy - Patnos - Ağrı
1928 K: Marmos
  Kızıltepe köy - Patnos - Ağrı
Türkmen yerleşimi (Badıllı/Beğdili aşireti).
  Yığıntaş köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Şadiyan [ Kürd/Tr şadî/şadiyan "aş." ]
  Karakuyu köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Karakuyu
  Ortayamaç köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Kubik [ Kürd kûbik "kümbetçik" ]
  Beydamarlı köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Bado [ Kürd bado "esen?" ]
  Güneşgören köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Qundîn
1928 K: Kundin
  Damlakaya köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Meter
1928 K: Matar
  Aşağıkülecik köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Tetkan
1928 K: Dadikan [ Kürd "aş." ]
Karapapak yerleşimi
  Geçimli köy - Tutak - Ağrı
K2012 AAv: Şemê
1928 K: Şemi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Bayındır köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Bayındır
Karapapak yerleşimi
  Ahmetabat köy - Tutak - Ağrı
K2010 AAv: Xirbê sorik [ Kürd "kızılcaören" ]
1946 MYK: Ahmetabat
1928 K: Ahmedabad
Kürd yerleşimi
  Hasanpınarı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Gevirgevrik [ Kürd kevrgewrik "aktaş" ]
  Akyele köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Mollaşemdin [ Kürd meleşemdîn "Molla Şemsettin" ]
Karapapak yerleşimi
  Çırpılı köy - Tutak - Ağrı
1928, 1946 K, MYK: Birco [ Kürd birco "burç" ]
  Düzceli köy - Patnos (Doğansu bucağı) - Ağrı
1928 K: Pinaniş [ Kürd pinyanîş? "yayalar, yörükler (aş.)" ]
Türkmen yerleşimi (Badıllı/Beğdili aşireti).
  Mollasüleyman köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Mollasüleyman
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1893'te 135 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Halihazırda Ahıska muhacirleri ikamet eder. seyyah
  Yücekapı bld - Eleşkirt - Ağrı
1946 MYK: Hanzir
1928 K: Xanzir
E1902 Epr II.152: Xasdur/Xosdur [ Erm hatsdur? "ekmekveren" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 70 hane Ermeni kadim, 30 hane Ermeni Katolik, birkaç hane Ermeni Protestan ve 8 hane Müslüman Kürt nüfusu vardı. SN
■ Halihazırda Ahıska muhacirleri ikamet eder. seyyah
  Gültepe köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Delavi Kıri [ Kürd Delavê qirê "? yalağı" ]
  Gültepe köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Gültepe
Karapapak yerleşimi

Haritada yeri belli olmayanlar.
  Sürmelikoç köy - Diyadin - Ağrı
Eski adı: Xor [ Erm "çukur" ]
  ? mz - Merkez - Ağrı
E490: Pertgunk' [ Erm "kalecikler" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Lazar Parpetsi'nin Tarih'inde zikredilen Artsak/Ardzag köyü ve Berdkunk'/Pertgunk' kalesi Ağrı Merkez Çatalipaşa veya Sarıca köyleri civarında olmalıdır. SN
  ? mz - Merkez - Ağrı
E490: Ardzag [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Lazar Parpetsi'nin Tarih'inde 451 yılı olayları bağlamında anılan Artsak/Ardzag köyü ve Berdkunk'/Pertgunk' kalesi Ağrı Merkez Çatalipaşa veya Sarıca köyleri civarında olmalıdır. SN
Grafik harita göster     haritada ara : km