Ağrı'da 591 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 6
sırala 
  Yayladüzü bld - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1946 MYK: Bölükbaş
1928 K: Bölükbaşı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Değirmengeçidi köy - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928 K: Xalyaz Cilikan [ Kürd cilikanê xalyaz "Xalyaz (Tahir) Cilikanları (aş.)" ]
  Gökçayır köy - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928 K: Kaskan [ Kürd qasikan "Kasımlar (aş.)" ]
■ Köy halkı Qazka der. Qazi
  Aydıntepe köy - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928 K: Karpalu [ Kürd "keçiyamacı" ]
  Tahir bld - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928 K: Tahir
Osm E1901 Vic: Xalyaz (idari bölge) [ Tr Xali yazı "ıssız ova" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyde Redkan aşireti haricinde iki hane Celali geriye kalanlar ise Pirebadi aşiretidir. Qazi
  Döşkaya köy - Tutak - Ağrı
K2000 AAv: Elxiz
1928 K: Kavman [ Kürd qewman "akrabalar" ]
  Sarıgöze köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Çello [ Kürd "büyükkaya" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Adakent köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Adakend
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Redkan aşireti haricinde, Sipkan aşiretinin Xelesıni kabilesi de yaşar. Qazi
  Çetinsu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Geliyan [ Kürd geliyan "boğazlar" ]
■ Köyün eski ismi Geliya olup, bir kaç hane Redkan aşiretidir. Qazi
  Kesik köy - Tutak - Ağrı
K2000 AAv: Kesûka
  Bolaşlı köy - Tutak - Ağrı
K2000 AAv: Seyit [ Kürd/Tr "öz." ]
  Dayıpınarı köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Nuxtilî [ Kürd "Nuh tepe" ]
Kürd yerleşimi
  Çatalpınar köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Sévik [ Kürd sêvik "elmalık" ]
  Karacan köy - Tutak - Ağrı
Kürd yerleşimi
  Bişe köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Bişe [ Kürd/Tr "meşelik" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Abdi köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Abdi
  Ozanpınar köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Mezrea [ Kürd/Tr ]
Kürd yerleşimi
  Türkeli köy - Eleşkirt - Ağrı
1960 DİE: Dikendere
1928 K: Kürdaliyan [ Kürd "Kürt Aliler" ]
■ Köy halkı Kurdaliya der. Qazi
  Soğukpınar köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Muşiyan [ Kürd mûşiyan "Muşlular" ]
  İndere köy - Eleşkirt - Ağrı
1968e K2: Tutan
E1900 HSH: Totoyi keğ [ Erm ]
  Güneykaya köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Ebuzeyt/Abuzeyit [ Kürd/Tr ebû zeyd? "öz." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Ergeçidi köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Késan
  Pirabat köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Pîrabad
E1902 Epr I.404: Pürabad
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Erdal köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Xive
E1902 Epr I.177: Xeve
■ 1820'lere dek Ermeni yerleşimi iken daha sonra terkedilmiş ve Kürtlerce iskân edilmiştir. SN
  Düzağıl köy - Eleşkirt - Ağrı
1946 MYK: Aykan [ Kürd ]
  Kayayolu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Çerkes
Kürd yerleşimi
■ Eski adı Çerkes olmakla birlikte halen Kürtleşmiştir. SN
  Dikbıyık köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Hacibotî [ Kürd botî "Botanlı?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Uzunöz köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Elxo
■ © 22.08.1900 Tutak kazası Elho karyesinin Sebki Aşireti ile bu aşiretin Usva kolunun yine aynı karyedeki Şeyh Abdurrezzak kabilesini basarak gasbettikleri hayvanların istirdad deyar heyran
  Palakçayırı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Kopal [ Erm gopal "tokmak, başı topuzlu değnek" ]
  Atabindi köy - Tutak - Ağrı
K2000 AAv: Nadirşêx
1928 K: Nadirşeyx
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Bozkaş köy - Tutak - Ağrı
K2000 AAv: Reşê [ Kürd "karaca" ]
1928 K: Reşi
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Bahçe köy - Tutak - Ağrı
K2000 AAv: Hêbo
1928 K: Hîvo
  Aydoğdu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Bedır [ Kürd/Tr bedr ]
■ Köyde bir kaç hane Redkan aşiretidir. Qazi
  Dönertaş köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Kalé
E1902 Epr I.177: Gale [ Erm "harman" ]
■ 1820'lere dek Ermeni yerleşimi iken daha sonra terkedilmiş ve Kürtlerce iskân edilmiştir. SN
  Kargalık köy - Tutak - Ağrı
K2000: Qerxeliqa Şêxremezin [ Kürd "Şeyh Ramazan Kargalığı" ]
1928 K: Kargalık süfla [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Gözaydın köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Gapır [ Kürd gapir "öküz köprüsü" ]
  Ramazan köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Ramazan
  Körpeçayır köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Şahnezar [ Kürd şaxnezar? "kuzey kolu, kuzey dalı" ]
  Süzgeçli köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Remikan [ Kürd "Ramazanlar" ]
Karapapak yerleşimi
  Çukurkonak köy - Tutak - Ağrı
K2000 AAv: Birûsko [ Kürd "yıldırım" ]
1928, 1946 K, MYK: Birisko
  Azizler köy - Tutak - Ağrı
K2000 AAv: Çirê [ Kürd "akarsu, pınar" ]
Kürd yerleşimi
  Bulutpınar köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Cemalverdi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Uludal köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Pozmüezzin
E1900 HSH: Pozmezin [ Kürd "kocaburun" ]
  Dolutaş köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Mardo [ Erm "Med'li (Kürt)" ]
Karapapak/Kürd yerleşimi
■ Van-Çatak-Konalga maddesine bakınız. SN
■ 3-5 Karapapak hanesi mevcuttur. seyyah
  İkigözüm köy - Tutak - Ağrı
K2000 AAv: Topê [ Kürd "tepe" ]
  Eleşkirt ilçe - Eleşkirt - Ağrı
E1902, 1928 K: Zêdkan/Zeydikan [ Kürd "aş." ]
E390 Pav: Vağarşagerd (başka yer) [ Erm "Vağarşag (öz.) hisarı" ]
1790: Eleşkird (idari bölge)
■ İlçeye adını veren eski Eleşkird şimdiki merkezin 12 km doğusunda bulunan Toprakkale hisarıdır. Zeydikan veya Zidlikan köyü 20. yy'da ilçe merkezi olmuştur. ■ Kentin MÖ 2. yy'da Ermenistan egemeni olan ve Arşaguni kraliyet hanedanının kurucusu sayılan Vağarşag tarafından kurulduğu rivayet edilir. Ancak bu yöndeki en erken yazılı kayıt yaklaşık 550 yıl sonrasına aittir. SN
■ Nüfusunun çoğunluğu Kürttür. Farklı tarihlerde Karapapak ve Ahıska muhaciri iskanları da yapılmıştır.. seyyah
■ © 08.07.1790 Eleşkird Mutasarrıflığı'na yurtluk ve ocaklık olarak Abdülfettah Paşa'nın oğlu Halil Bey'in tayini. deyar heyran
  Ocakbaşı köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Mîrze [ Kürd mîrze "bey oğlu" ]
  Dibelek köy - Tutak - Ağrı
K2000 AAv: Koran
  Esmer köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Esmer
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Yukarıkopuz köy - Eleşkirt - Ağrı
K2000: Seydoya
1928 K: Kopuz ulya
■ Köy halkı Kurdki aşiretinden olup, köyün eski ismi Seydoya'dır. Seydo, köy halkının tamamının dedesidir. Günümüzde köye Qopıza Jorê deniliyor. Qazi
  Günbeli köy - Patnos (Doğansu bucağı) - Ağrı
Eski adı: Keşan [ Kürd kaşan "yokuşlar" ]
  Alagün köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Asef
  Zincirkale köy - Patnos - Ağrı
Eski adı: Avağan [ Kürd avaxan "hansuyu?" ]
  Koçaklar köy - Patnos - Ağrı
1928 K: Marmus
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yığıntaş köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Şadiyan [ Kürd "aş." ]
  Karakuyu köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Karakuyu
  Ortayamaç köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Kubik [ Kürd kûbik "kümbetçik" ]
  Beydamarlı köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Bado [ Kürd bado "esen?" ]
  Güneşgören köy - Tutak - Ağrı
K2000 AAv: Qundîn
1928 K: Kundin
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Damlakaya köy - Tutak - Ağrı
K2000 AAv: Meter
1928 K: Matar
  Aşağıkülecik köy - Tutak - Ağrı
K2000 AAv: Tetkan
1928 K: Dadikan [ Kürd "aş." ]
Karapapak yerleşimi
  Kızkapan köy - Patnos - Ağrı
1928 K: Kızkapan
  Geçimli köy - Tutak - Ağrı
K2000 AAv: Şemê
1928 K: Şemi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Kokulupınar köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Esadkomu [ Kürd/Tr ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Bayındır köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Bayındır [ Tr "aş." ]
Karapapak yerleşimi
  Ahmetabat köy - Tutak - Ağrı
K2000 AAv: Xirbê sorik [ Kürd "kızılcaören" ]
1946 MYK: Ahmetabat
1928 K: Ahmedabad
Kürd yerleşimi
  Hasanpınarı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Gevirgevrik [ Kürd kevrgewrik "sarıtaş" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Akyele köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Mollaşemdin [ Kürd meleşemdîn "Molla Şemsettin" ]
Karapapak yerleşimi
  Çırpılı köy - Tutak - Ağrı
1928, 1946 K, MYK: Birco [ Kürd birco "burç" ]
  Düzceli köy - Patnos (Doğansu bucağı) - Ağrı
1928 K: Pinaniş [ Kürd pinyanîş? "yayalar, yörükler (aş.)" ]
Türkmen (Badıllı/Beğdili) yerleşimi
  Mollasüleyman köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Mollasüleyman
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1893'te 135 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
  Yücekapı bld - Eleşkirt - Ağrı
1946 MYK: Hanzir
1928 K: Xanzir
E1902 Epr II.152: Xasdur/Xosdur [ Erm hatsdur? "ekmekveren" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ 20. yy başında 70 hane Ermeni kadim, 30 hane Ermeni Katolik, birkaç hane Ermeni Protestan ve 8 hane Müslüman Kürt nüfusu vardı. SN
  Gültepe köy - Tutak - Ağrı
1928 K: Gültepe
Karapapak yerleşimi
  Uzunyazı köy - Eleşkirt - Ağrı
E1902, 1928 K: Xoşyan [ Kürd xweşyan "güzeller" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Köyün eski bir Xaşyan olup, Redkan aşiretinden bir kaç hane yaşar. QaziHaritada yeri belli olmayanlar.
  ? mz - Merkez - Ağrı
E490: Pertgunk' [ Erm "kalecikler" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Lazar Parpetsi'nin Tarih'inde zikredilen Artsak/Ardzag köyü ve Berdkunk'/Pertgunk' kalesi Ağrı Merkez Çatalipaşa veya Sarıca köyleri civarında olmalıdır. SN
  ? mz - Merkez - Ağrı
E490: Ardzag [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Lazar Parpetsi'nin Tarih'inde 451 yılı olayları bağlamında anılan Artsak/Ardzag köyü ve Berdkunk'/Pertgunk' kalesi Ağrı Merkez Çatalipaşa veya Sarıca köyleri civarında olmalıdır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km