Şile'de 66 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kömürlük köy - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Nüfusu 1878 sonrası Batum muhaciridir. SN
  Üvezli köy - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
1893: Üvezli
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Nüfusu 1878 sonrası Batum muhaciridir. SN
  Kervansaray köy - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Nüfusu 1878 sonrası Batum muhaciridir. SN
  Bıçkıdere köy - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Nüfusu 1878 sonrası Batum muhaciridir. SN
  Oruçoğlu köy - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Nüfusu 1878 sonrası Batum muhaciridir. SN
  Erenler köy - Şile - İstanbul
1902 Kiep: Erenler
Ahıska Türkü yerleşimi
  Korucu köy - Şile - İstanbul
1902 Kiep: Korucu
  Darlık köy - Şile - İstanbul
1902 Kiep: Darlık
Kafkasya göçmeni yerleşimi
■ 1878 harbinden sonra Batum muhacirlerince iskan edildi. Darlık Barajının yapımından sonra köy Kaşbaşı mevkiindeki yeni yerine taşındı. SN
  Ahmetli köy - Şile - İstanbul
1946 MYK: Ahmetli
Eski adı: Papazburgaz
  Şile ilçe - Şile - İstanbul
Ark TİB 12.421: Xêlê [ Yun xêlê "mendirek" ]
■ Yunanca sözcük esasen “yengecin kıskacı” demek olduğu halde burada (şeklinden ötürü) “mendirek” anlamındadır. SN
  ? mah Hasanlı - Şile (Teke bucağı) - İstanbul
1902 Kiep: Sarıgâvur
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Hasanlı'nın 1 km kadar kuzeybatısındaki yerleşimin güncel adı tespit edilemedi. SN
  Yeniköy köy - Şile - İstanbul
1902 Kiep: Yeniköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Kilisesi hâla ayaktadır. Manav
  Yaka köy - Şile (Teke bucağı) - İstanbul
1902 Kiep: Laki
  Teke köy - Şile (Teke bucağı) - İstanbul
1902 Kiep: Tekke
  Sinekli mah Teke - Şile (Teke bucağı) - İstanbul
1902 Kiep: Sinekli
  Çengilli köy - Şile - İstanbul
1902 Kiep: Çengilli
  Yazımanayır köy - Şile (Teke bucağı) - İstanbul
1902 Kiep: Yassı-manhayır
■ Köy adı yakındaki Manhayır tepesinden gelir. Adın kökenine dair bilgi bulunamadı. SN
  Kabakoz köy - Şile - İstanbul
1902 Kiep: Kabakos
  Akçakese köy - Şile - İstanbul
1946 MYK: Akçakese
1902 Kiep: Akçakilise [ Tr ]
Manav yerleşimi
  Karabeyli köy - Şile - İstanbul
1902 Kiep: Karabelli
  Sortullu köy - Şile - İstanbul
1902 Kiep: Sortullu
  İmrenli köy - Şile - İstanbul
1902 Kiep: İmranlı
■ Türkçe yer adlarında İmren/İmran sözcüğü a) umran (bayındırlık, yapılanma) veya b) emiran (beyler) anlamını taşır. SN
  Evrenli köy - Şile - İstanbul
1902 Kiep: Evrenli
  Karaca köy - Şile - İstanbul
1902 Kiep: K. Solar
  Bozkoca köy - Şile - İstanbul
1902 Kiep: Bozakçe
  Ubeyli köy - Şile - İstanbul
1902 Kiep: Obeyli
  Gökmaslı köy - Şile (Yeşilçay bucağı) - İstanbul
1902 Kiep: Gökmaslı
Manav yerleşimi
  Kurfallı köy - Şile (Yeşilçay bucağı) - İstanbul
1902 Kiep: Kurfallı [ Yun kainofrúrion "yenihisar" ]
  Ağva bld - Şile (Yeşilçay bucağı) - İstanbul
1968 K2: (Yeşilçay)
1902 Kiep: Ağva [ Tr akova? ]
■ İtalyanca Acqua (`su`) adından geldiği rivayeti tahkike muhtaçtır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km