yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Şemdinli'de 76 yerleşim bulundu.
sırala 
  Umurlu köy - Şemdinli - Hakkari
1946 MYK: Gırana [ Kürd giran "tepeler" ]
Kürd yerleşimi
  Ayranlı köy - Şemdinli - Hakkari
1928 K: Bêdaw [ Süry ]
Kürd yerleşimi
  Koçyiğit mz - Şemdinli - Hakkari
1946 MYK: Kelit
Kürd yerleşimi
  Anadağ köy - Şemdinli - Hakkari
K2010: Bêruh [ Süry bêth rûHo "esenyurt" ]
1946 MYK: Beruh
Kürd yerleşimi
  Meşelik köy - Şemdinli - Hakkari
1928 K: Herki [ Kürd herkî "göçebe (aş.)" ]
Kürd (Herki) yerleşimi
■ © 06.07.1887 Musul Vilayeti aşairinden olup Gevar sancağına Yaylak kastıyla gelen ikibin haneye yakın Hereki Aşireti'nin iskanıyla göçerlikden çıkarılmalarının istendiği. deyar heyran
  Derecik bld - Şemdinli - Hakkari
K2010: Rûbaruk [ Kürd "derecik" ]
Kürd (Gerdi) yerleşimi
■ Rubaruk `derecik` deresi yakınındaki birkaç köy ve mezranın birleştirilmesiyle kurulan yeni belediyeye Derecik adı verilmiştir. Gerdi aşiretinin yerleşim alanıdır. SN
  Çevre köy - Şemdinli - Hakkari
1928 K: Bay [ Kürd bayê "yelli" ]
Kürd yerleşimi
  Konur köy - Şemdinli - Hakkari
K2010: Nuxawila
1928 K: Noğélan [ Kürd nûxêlan? "yeniobalar" ]
Kürd yerleşimi
  Yeşilbayır mz - Şemdinli - Hakkari
1928 K: Bêzeno [ Süry Beth Zeno ]
  Uğuraçan köy - Şemdinli - Hakkari
1928 K: Bedkare
S1840 Ains: Bêkare [ Süry beth Kare ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Mar Şalita kilisesi vardı. SN
  Akören mz - Şemdinli - Hakkari
1946 MYK: Beşan [ Süry ]
  Ortaklar köy - Şemdinli - Hakkari
K2010: Bisosin
1946 MYK: Besusin [ Süry bêth susîn "at yurdu" ]
Kürd yerleşimi
  Ormancık mz - Şemdinli - Hakkari
1928 K: Bégalte [ Süry "kurak yer" ]
Kürd yerleşimi
  Ulaşan mz - Şemdinli - Hakkari
1946 MYK: Zerin
  Gelişen köy - Şemdinli - Hakkari
K2010: Gerdi Şapatan [ Süry şabathâ "aşiret" ]
Kürd (Gerdi) yerleşimi
■ Şapatan/Şabadan, Şemdinan bölgesinin eski adlarından biridir. Köyün eski adı muhtemelen `Şapatan bölgesinin Gerdi aşireti` anlamındadır. SN
  Beyyurdu köy - Şemdinli - Hakkari
1946 MYK: Bedevi
S1914 Noç: Bêdaiwê
S1877 Cutts: Bêdibe
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Mar Yuxanan Mamdana ve Mar Quryaqus kiliseleri vardı. SN
  Bozyamaç köy - Şemdinli - Hakkari
1928 K: Bêmbo [ Süry "mbo (?) yurdu" ]
Kürd (begzade) yerleşimi
  Yaylapınar köy - Şemdinli - Hakkari
K2012: Salaran
1928 K: Salara
S1840 Ains: Sararu
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Mart Maryam kilisesi vardı. SN
  Boğazköy köy - Şemdinli - Hakkari
1928 K: Bêguzan [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
  Çubuklu köy - Şemdinli - Hakkari
K2010: Bentur
1928 K: Bemtur
S1877 Cutts: Bawtur [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Güncel Asuri kaynaklarında görünen Bemtur adına karşılık, Cutts'ın 1877'de Bawtur şeklinde verdiği yerleşim burası olmalıdır. SN
  Öveç köy - Şemdinli - Hakkari
1928 K: Sirûnıs
S1840 Ains: Sarunis [ Erm ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
  Mordağ mz - Şemdinli - Hakkari
K2010: Dêrik [ Kürd "kilise" ]
Kürd yerleşimi
  Elmalı mz - Şemdinli - Hakkari
K2010: Nerduşa
S1840 Ains: Nêrdûşâ
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
  Korgan köy - Şemdinli - Hakkari
1946 MYK: Gülenk [ Kürd gulanik "çiçeklice" ]
Kürd yerleşimi
  Tuğlu mz - Şemdinli - Hakkari
K2010:
  Tütünlü köy - Şemdinli - Hakkari
1928 K: Evliyan [ Kürd "evliyalar (aş.)" ]
Kürd yerleşimi
  Güzelkaya mz - Şemdinli - Hakkari
K2010: Begertê/Begirdi
S1877 Cutts: Begardi
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
  Karaağaç mz - Şemdinli - Hakkari
S1877 Cutts: Dâra/Dariyan
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Mar İsqiyil kilisesi vardı. SN
  Bağlar köy - Şemdinli - Hakkari
1928 K: Nehri [ Süry "dereler" ]
S1877 Cutts: Neri
Kürd yerleşimi
■ Muhtemelen MÖ 1. binyıl başında Asur kaynaklarında belirtilen Nairi kenti burasıdır. 1925'ten önce Şemdinan kazasının merkez kasabası ve Seyyid Taha soyundan gelen seyyidlerin makamı idi. Cuinet'ye göre 1891'de 2200 Kürt, 500 Türk ve 200 Yahudi nüfusu vardı. SN
  Altınsu köy - Şemdinli - Hakkari
K2010: Şebetan [ Süry ]
S1877 Cutts: Şapatan [ Süry şabathâ "aşiret" ]
Kürd yerleşimi
  Şemdinli ilçe - Şemdinli - Hakkari
K2010: Nûşar [ Kürd "yenikent" ]
1928 K: Şemdinan (idari bölge) [ Kürd Şamdînan "Şemsettin oğulları?" ]
Kürd yerleşimi
■ Bölge adı olan Şemdinan/Şemdinli bir rivayete göre 11. yy'da yaşamış olan Şeyh Şemseddin Abbasî adından gelir. Asırlarca Nehri (Bağlar) kasabasında olan ilçe merkezi cumhuriyetten sonra Nuşar köyüne taşındı. SN
  Suçıktı mz - Şemdinli - Hakkari
K2010: Belutyan [ Kürd "meşeler" ]
Kürd yerleşimi
  Güzelkonak mz - Şemdinli - Hakkari
1946 MYK: Haruna
S1877 Cutts: Harûnan [ Kürd "Harun'lar" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Mart Maryam ve Mar Xristafor kiliseleri vardı. SN
  Yaylak mz - Şemdinli - Hakkari
K2010: Dêrareş [ Kürd "karakilise" ]
S1840 Ains: Mar İşu [ Süry "Aziz Yeşua (öz.)" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Bu mevkide bulunan Mor Yeşu/Mar İşu manastırı, Nasturi kilise hiyerarşisinde patrikten sonra ikinci sırada gelen ve Mar Hnanişo unvanını taşıyan matranların makamı idi. Türkçe eski kaynaklarda Karakilise adı da görülür. SN
  Çatalca köy - Şemdinli - Hakkari
K2010: Diman
1928 K: Dêman [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
  Soğuksu mz - Şemdinli - Hakkari
K2010: Tisê
S1877 Cutts: Tîs
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Mar Quryaqos kilisesi vardı. SN
  Günyazı köy - Şemdinli - Hakkari
K2010: Kaleşk [ Kürd kelaşik ]
Kürd yerleşimi
  Erdemli mz - Şemdinli - Hakkari
K2012: Melyan
■ Nasturi/Süryani köyleri haritasında bu yer yanlışlıkla Halânâ ve bugünkü Alan (Helânê) köyü Talânâ olarak işaretlenmiştir. Eski adı Talânâ olabilir. SN
  Yeşilöz mz - Şemdinli - Hakkari
K2010: Feqiyan [ Kürd "hocalar" ]
  Üçgöze mz - Şemdinli - Hakkari
K2010: Girkê [ Kürd "tepecik" ]
  Sarıca mz - Şemdinli - Hakkari
K2010: Zêrik [ Kürd "sarıca" ]
  Tekeli köy - Şemdinli - Hakkari
K2010: Gare
1946 MYK: Gara
Kürd yerleşimi
  Kayalar köy - Şemdinli - Hakkari
K2010: Katüne
1946 MYK: Katuna
S1877 Cutts: Kâtuna [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ 19. yy sonlarında Şemdinan bölgesinin en büyük Nastui yerleşimlerinden biri idi. 100 hane nüfus ve Mar Şimun kilisesi vardı. SN
  Mağaraönü mz - Şemdinli - Hakkari
K2010: Şikevtan [ Kürd "mağaralar" ]
  Alan köy - Şemdinli - Hakkari
K2010: Helane
S1840 Ains: Halana [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Nasturi) yerleşimi
■ Şemdinan'ın Rustaka (Navçiya) bölgesinin başlıca Nasturi yerleşimi idi. Mar Geworgis kilisesi vardı. SN
Grafik harita göster     haritada ara : km