Şebinkarahisar'da 80 yerleşim bulundu.
sırala 
  Arslanşah köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643, 1928 A&Ö: Arslanşa
  Subak mah Dereköy - Şebinkarahisar - Giresun
Y1860 BSt: Subak
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Güvercinlik köy - Şebinkarahisar - Giresun
Y1914 BSt: Güvercinlik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Uğurca köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 K: İskona [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Lapa mah Duman - Şebinkarahisar - Giresun
1643, 1928 A&Ö: Lapa
  Akçaviran köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643, 1928 A&Ö: Akviran
  Çağlayan köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643, 1928 A&Ö: İsrail
  Hacıköy mah Çağlayan - Şebinkarahisar - Giresun
Y1860 BSt: Hacıköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Ahırcık köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643, 1928 A&Ö: Axurcuk
  Evcili köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643, 1928 A&Ö: Keylik
Y1914 BSt: Keylaka
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Aluç mah Evcili - Şebinkarahisar - Giresun
1643, 1928 A&Ö: Aluç
Y1860 BSt: Aluçya/Músmules [ Yun músmules "alıçlar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Baltaşı köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643, 1928 A&Ö: Tönük
  Yeşilyurt köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643, 1928 A&Ö: Dona/Tona
  Ovacık köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643, 1928 A&Ö: Etir
■ Köye bağlı Armutlu mahallesi Alevidir. metonio
  Ekecek köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 K: Karaşenşe
1643 A&Ö: Kara Şehinşeh
■ Karaşenşe ve Buseyit mahallelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. SN
  Diler köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 K: Üreğil [ Tr üregil/yüregir "aş." ]
1643 A&Ö: Üreğir
  Fındıklı mah Diler - Şebinkarahisar - Giresun
1643, 1928 A&Ö: Meykel
  Buseyit mah Ekecek - Şebinkarahisar - Giresun
E1901, 1928 Vic, K: Buseyit
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ermenilerin tehcirinden sonra Alucra'nın Koman ve Aktepe köylerinden gelen aileler tarafından iskân edilmiştir. Merkez mahallesi (Karaşenşe) nüfusu eskiden beri Türktü. SN
  Tokluağıl köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 K: Tokluağıl
Alevi yerleşimi
  Leylek mah Tokluağıl - Şebinkarahisar - Giresun
1928 K: Leylek
  Bayhasan köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643, 1928 A&Ö: Bayhasan
  Erentepe köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643, 1928 A&Ö: Kule
  Gündoğdu köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643Ş, 1928, 1968: Karaköy
Alevi yerleşimi
  Suboyu köy - Şebinkarahisar - Giresun
1946 MYK: Biğe
1643, 1928 A&Ö: Bige
Alevi yerleşimi
  Çiledar mah Suboyu - Şebinkarahisar - Giresun
1643, 1928 A&Ö: Çiledar
  Şebinkarahisar ilçe - Şebinkarahisar - Giresun
1643 A&Ö: Şarkikarahisar [ Tr "doğu karahisar" ]
Byz: Maurókastron [ Yun "karahisar" ]
1282 Bibi: Köğoniya
E1075 Last 136: Koğonya
Ark Str: Kolônia [ Lat colonia "koloni, yerleşke" ]
■ MÖ 64 yılında Pompeius tarafından kurulan Kolonia/Colonia kentidir. Erm Koğonya biçimi 20. yy başlarına dek Türkçede de kullanılmıştır. ■ Atatürk tarafından 1924'te önerilen Şebinkarahisar adı muhtemelen `şap minerali çıkan` anlamındadır. SN
■ Atatürk’ün 1924 ziyâretinde yapılan, o yıllarda kullanılan resmî Karahisar-ı Şarkî adının evvelce de kullanılmış olan Şebinkarahisar olarak değiştirilmesinden ibâret. Yoksa Şebinkarahisar ismi, çok önceleri de – meselâ Evliyâ çelebi’nin ziyâreti yıllarında – kullanılıyordu. Bâzı Osmanlıca haritalardan ve I. ve II. Dönem Karahisar-ı Şarkî milletvekili Ali Sürûrî Efendinin TBMM albümündeki bilgilerden Osmanlı’nın son dönemlerine kadar da kullanıldığı anlaşılıyor. Bilâl Tunç
  Güzelyurt köy - Şebinkarahisar - Giresun
■ Saraycık köyüne bağlı mahalle iken ayrıldı. SN
  Şahinler köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643Ş, 1928, 1968: Köpekli
  Çırdak x - Şebinkarahisar - Giresun
1643, 1928 A&Ö: Çırdak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1954 yılında heyelan sonucunda haritadan silindi. SN
  Asarcık mah Şaplıca - Şebinkarahisar - Giresun
1643, 1928 A&Ö: Licese
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Şebinkarahisar yöresine özgü olan Licese, Gelcese, Aslasa, Görese gibi yeradlarının kaynağı anlaşılamadı. SN
  Yakınca köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 K: Görene
■ Asıl Görene köyü şimdiki merkez mahallenin 2 km kuzeyindedir. SN
  Akbudak mah Şebinkarahisar - Şebinkarahisar - Giresun
1643, 1928 A&Ö: Ziberi
E1689, E1902 Bal 126, Epr II.242: Dziberi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20 yy başında 60 hane Ermeni nüfus vardı. 16. yy öncesi bir tarihte inşa edilen Karasun Mangants (`Kırk şehitler`) Manastırı köy kilisesi olarak kullanılmaktaydı. SN
  Tamzara mah Şebinkarahisar - Şebinkarahisar - Giresun
1643, 1928 A&Ö: Tamzara
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1901 yılında 135 erkek öğrencisi olan Aramyan Ermeni ilkokulu mevcuttu. Müslim nüfus hakkında bilgi edinilemedi. SN
■ Bir kaç Alevi aile hariç köyün tamamına yakını Sünnidir. metonio
  Karlı mah Buzkeçi - Şebinkarahisar - Giresun
1643, 1928: Karlı
  Şaplıca köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643, 1928 A&Ö: Kedexor/Gedexor [ Yun katoxôra "aşağıköy" ]
■ Licese (Asarcık) köyünün aşağı mahallesi iken köy merkezi buraya taşındı. SN
  Göynük mah Şaplıca - Şebinkarahisar - Giresun
Y1860 BSt: Göynük [ Tr "yanık yer, ormanı yakarak elde edilen arazi" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Biroğul mah Şebinkarahisar - Şebinkarahisar - Giresun
1946 MYK: Biroğul
  Doğanyuva köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 K: Ardut [ Erm ardud "tarlalı" ]
  Tekkaya köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643, 1928 A&Ö: Cüc
■ Asıl Cüc köyü şimdiki köy merkezinin 2 km güneydoğusundadır. SN
  Yıltariç köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643, 1928 A&Ö: Yıltariç
  Eskiköy mah Hacıömer - Şebinkarahisar - Giresun
Y1860 BSt: Eskiköy
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Kayalı köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643, 1928 A&Ö: Kezanç
  Yeşilyayla köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643, 1928 A&Ö: Gelcese
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Konak köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 K: Göreze
Y1860 BSt: Goretse Maden
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Sarıyer köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643, 1928 A&Ö: Xaxavla
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Kayadibi mah Sarıyer - Şebinkarahisar - Giresun
Y1860 BSt: Kayadibi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 5. yüzyıla ait Meryemana (Theotokos) kaya manastırı 19. yy'da Ermeni toplumu tarafından kullanılmış ve 1915 yılında terkedilmiştir. Kilisesi Aziz Filippos'a adanmıştır. Ancak köyün eski adı tesbit edilemedi. SN
  Gürpınar köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643, 1928 A&Ö: İstrefi [ Yun stréphê "bük" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Ocaktaşı köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643, 1928 A&Ö: Gölve
  Yeniyol köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 K: Anna
■ Hagop Mintzuri'nin 'İstanbul Anıları 1897-1940' kitabında adı ''Arına' olarak geçer. Murat U
  Sipahi köy - Şebinkarahisar - Giresun
Y1860 BSt: Sipahi
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Toplukonak köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643, 1928 A&Ö: Karagevezid
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Alişar köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 K: Alişar
Y1860 BSt: Alişar
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Altınova köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 K: Balcana
■ Eski Balcana (Altınçevre) köyünden ayrıldı. SN
  Kalecik mah Turpçu - Şebinkarahisar - Giresun
Y1860 BSt: Kalecik
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Altınçevre köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643, 1928 A&Ö: Balcana
Y1860 BSt: Balcana
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Güneygören köy - Şebinkarahisar - Giresun
1928 K: İsola/Esola
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Fehlere mah Alişar - Şebinkarahisar - Giresun
1928 K: Fehlere
Y1860 BSt: Feylere/Anô Katoxôra [ Yun anô katoxôra "yukarı aşağıköy" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Örencik köy - Şebinkarahisar - Giresun
1643, 1928 A&Ö: Muxara


Grafik harita göster     haritada ara : km