yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Şavşat'da 82 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ardıçlı mah Dereiçi - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 MZ: Niyolet [ Gürc ]
  Yanıklı köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Çıxisxevi [ Gürc Tsixisxevi "kalederesi" ]
Gürcü yerleşimi
■ Artvin ili Merkez ilçesine bağlanmıştır. metonio
  Maden köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 MZ: Bazirget [ Gürc badzgireti "çalılık" ]
Gürcü yerleşimi
  Çağlayan köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 MZ: Xevsrul [ Gürc xevtsvirili "incedere" ]
Gürcü yerleşimi
  Çayağzı köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Sirasinkot [ Gürc ]
  Eskikale köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Ustamis [ Gürc ]
Gürcü yerleşimi
  Yağlı köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 MZ: Zakiyet [ Gürc zakieti "Zaka (öz.?) yeri" ]
Gürcü yerleşimi
  Demirci köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 MZ: Daba [ Gürc daba "kasaba" ]
Gürcü yerleşimi
  Çukur köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 MZ: Çixor [ Gürc çixori "çukur" ]
Gürcü yerleşimi
  Dalkırmaz köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Ankliya
  Mısırlı mah Meydancık - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 MZ: İvet [ Gürc iveti "ayılık?" ]
Gürcü yerleşimi
  Tepebaşı köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 MZ: Zios [ Gürc ziosi "Ziyo (öz.) yeri" ]
Gürcü yerleşimi
  Üzümlü köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Muxoban [ Gürc muxoban "meşe mahallesi" ]
  Taşköprü mah Meydancık - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 MZ: İpxev [ Gürc ipxreuli ]
Gürcü yerleşimi
  Savaş köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Mokta
  Obaköy köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 MZ: Ube [ Gürc ube "cep, bük" ]
Gürcü yerleşimi
■ Gürc up'e "merkez, orta yer, göbek". Taner A.
  Dereiçi köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 MZ: Dasamob [ Gürc dasamobi ]
Gürcü yerleşimi
  Otluca köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Satapliya [ Gürc sataplia "ballık" ]
  Meydancık bld - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 MZ: Diyoban [ Gürc diobani/didi ubani "büyük mahalle" ]
1571, 1928 Krz 47, K: İmerxev (idari bölge) [ Gürc imerxevi "karşıdere" ]
Gürcü yerleşimi
■ İmerhev vadi ve nahiye adı, Diyoban merkez köyün adıdır. Halkı 16. yy ortalarından bu yana Müslüman olup halen Gürcüce konuşurlar. SN
  Çavdarlı köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Sorsel [ Gürc ]
  Küplüce köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Sinkot [ Gürc sinkoti ]
  Balıklı mah Meydancık - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 MZ: Zağlismer [ Gürc Ts'qalismer "sugeçe" ]
Gürcü yerleşimi
  Karabıyık mah Balıklı - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Şoltisxevi [ Gürc şoltisxevi "dikdere" ]
  Dutlu köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
G2011: Surevan
1927 MZ: Svirevan [ Gürc svirevani ]
Gürcü yerleşimi
  ? mah Dutlu - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1946 MYK: Parnuk
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Gürcü yerleşimi
  Akbıyık mah Balıklı - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Bzata [ Gürc ]
  Erikli köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1928 K: Agara [ Gürc agara "yayla" ]
Eski adı: Zetilet [ Gürc ]
Gürcü yerleşimi
  Susuz köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Gürnatel [ Gürc gurnateli ]
■ Klarceti ilindeki 12 manastırdan biri olarak 9. yy'da Gurnateli kaydedilmiştir. SN
  Şenocak köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Çakvelta/Çakolta [ Gürc çakvelta "Çakvililer (öz.)" ]
Gürcü yerleşimi
  Sebzeli köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Carisxev [ Gürc cvarisxevi "haçdere" ]
■ Köye kayıtlı nüfusun %85-90ı Müslüman Gürcülerden, %10-15i Ahıskalı Kıpçak Türklerinden oluşur. metonio
  Ziyaret köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Sesxlavur [ Gürc sesxlauri "armutlu" ]
  Yamaçlı köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Moroxoz
  Kayabaşı köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Turmanet [ Gürc turmaneti "Turman (öz.) yeri" ]
  Karaağaç köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Verxunal [ Gürc verxnali "yılanlı" ]
  Elmalı köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Vanta [ Gürc vanta "manastır tepe" ]
  Tepeköy köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Axaldaba [ Gürc axaldaba "yeni kasaba" ]
■ Köye kayıtlı nüfusun %95ten fazlası Ahıskalı Kıpçak Türklerinden, %5ten azı Müslüman Gürcülerden oluşmaktadır. metonio
  Yeşilce köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 MZ: Manatba [ Gürc manat'ba "kazıklı göl" ]
Gürcü yerleşimi
  Kurudere köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Morğel [ Gürc morğeli "tomrukdere" ]
  Hanlı köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Hantuşet
■ Bilinmeyen bir tarihte, Gürcistan'ın Tuşetya (Rusya'nın Çeçen ve İnguşetya cumhuriyetleri sınırında) bölgesinden hayvancılık amacıyla Şavşat yöresine gelip-giden Tuşetyalı çobanlar tarafından kurulmuştur.
  Yaşar köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Dabaketil [ Gürc dabaketili "güzelkent" ]
  Köprüyaka köy - Şavşat - Artvin
1946 MYK: Carat [ Gürc cvareti "haçyeri" ]
  Çağlıpınar köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 MZ: Xoxlevi [ Gürc koxlebi "kıvrımlar (helezon)" ]
  Çamlıca köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Çartulet [ Gürc çartuleti "çarpma yeri" ]
  Şalcı köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1927 MZ: Çuvarep [ Gürc cvarebi "haçlar" ]
■ Köye kayıtlı nüfusun %70-75i Ahıskalı Kıpçak Türklerinden, %25-30u ise Müslüman Gürcülerden oluşur. metonio
  Kireçli köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Kvatetris [ Gürc k'vatetris "beyaztaş" ]
  Atalar köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1927 MZ: Çisvet/Zizvet [ Gürc ts'its'veti "çam yaprağı" ]
  Armutlu mah Merkez - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Samcel [ Gürc ]
  Söğütlü mah - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Satlel [ Gürc satleli "yongalı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Şavşat ilçe - Şavşat - Artvin
1584 Krz 45: Şavşat
G666 Aşx: Şavşeti [ Gürc "Şavşi (karalar?) yurdu" ]
■ Şavşat'ta ilçe adı haricindeki tüm yer adları 1926'da Türkçeleştirilmiştir. SN
■ Şavş-i bu kelimenin köküdür. -et coğrafi adları belirtmek için kullanılır. -i ise isim halidir. Gürcü toplumunun bir boyu olan Şavşi-lerin yaşadığı yere Şavşet-i denirdi. Şavşet-i-nin Gürcüce Şavi-Kara kelimesiyle benzerliği doğrudur ama Şavşet ismiyle ilgisinin kurulması biraz zorlama olmaktadır. cemil öztürk
  Düzenli köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Soporo [ Gürc soporo "çukuryer" ]
  Kayadibi köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Sixizir [ Gürc tsxisdziri "kaledibi" ]
■ 7. yy'dan itibaren kaydedilmiş olan Toharis/Tuxaris kalesinin eteğindedir. SN
  Cunta dağ - Şavşat - Artvin
Eski adı: Cunta
■ Urartu, Bizans ve Türk boylarına ait kalıntıların bulunduğu bölgenin en eski yerleşim yerlerinden birisidir. İsim olarak Cu boyuna ait olan yer manasına geldiği sanılmaktadır. Ta eki eski dillerde aitlik kattığı bilinmektedir. inanç GENÇ
  Şenköy köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1958 RG: Şavta mah. [ Gürc şavta "karadağ" ]
■ Çoraklı köyüne bağlı Şavta mahallesi 3.09.1958 tarihli kararla Şenköy adıyla köy oldu. SN
  Akdamla köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1927 MZ: Çixta [ Gürc çixvta ]
  Cevizli köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Tbeti [ Gürc tbeti "gölyeri" ]
  Ciritdüzü köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Vel [ Gürc veli "çayır" ]
  Yavuz köy - Şavşat - Artvin
E1902, 1927 Epr, MZ: Mamanelisi [ Gürc ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çermik köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Mikelet [ Gürc mikeleti "Mikela (öz.) yeri" ]
  Kocabey köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Kuçen
  Veliköy köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1927 MZ: Merya/Mirya [ Gürc imeria "karşı taraf" ]
■ Veliköy adı köydeki Veysel Karani ziyareti nedeniyle verilmiştir. SN
  Köprülü köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1927 MZ: Rabat [ Erm/Gürc "han, tekke" ]
  Yoncalı köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1927 MZ: Sixiya [ Gürc tsxia "kaleli" ]
  Pınarlı köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1927 MZ: Suloban [ Gürc sxlobani "armutköy" ]
  Meşeli köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1927 MZ: Dabatsrul [ Gürc dabats'ruli "dar patika" ]
  Karaköy köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Şavket [ Gürc şavketi "karayer" ]
  Kirazlı köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1927 MZ: Balvana [ Gürc balevani "kirazlı" ]

Haritada yeri belli olmayanlar.
  Sabadur dağ - Şavşat - Artvin
Eski adı: Sabadur
  Sabadur dağ - Şavşat - Artvin
Eski adı: Sabadur
  Bakusa mah - Şavşat - Artvin
Eski adı: Aynı adla kullanılıyor
■ resmi kayıtlarda kullanılmıyor.Ancak eskiler Burada Ermeni Ailelerin yaşadığını belirtiyorlar. Ali Yüksel
  Bakusa mah - Şavşat - Artvin
Eski adı: Aynı adla kullanılıyor
■ resmi kayıtlarda kullanılmıyor.Ancak eskiler Burada Ermeni Ailelerin yaşadığını belirtiyorlar. Ali Yüksel
  Bakusa mz - Şavşat - Artvin
Eski adı: Resmi bir adı yok Ancak yerel halk oranın adını
■ Armutlu Mahallesi sınırları içinde bulunuyor.Eski bir ermeni yerleşimi.Tapular 1936 tarihli.Dönemin Hükümeti tarafından ücretsiz dağıtılmış. Ali Yüksel
  Cunta dağ - Şavşat - Artvin
Eski adı: Cunta
■ assur, Bizans dönemlerine ait kalıntıların bulunduğu bölgenin en eski yerleşim alanlarından biri. inanç GENÇ
  Cunta dağ - Şavşat - Artvin
Eski adı: Cunta
■ assur, Bizans dönemlerine ait kalıntıların bulunduğu bölgenin en eski yerleşim alanlarından biri. inanç GENÇ
Grafik harita göster     haritada ara : km
Bu yerleşim birimine ait bilgileri veya haritada yerini düzeltmek için üye olun.