Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Şavşat'da 80 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ardıçlı mah Dereiçi - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 MZ: Niyolet [ Gürc ]
Gürcü yerleşimi
  Maden köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 MZ: Bazirget [ Gürc badzgireti "çalılık" ]
Gürcü yerleşimi
  ? mah - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1916 Kiep: Andriyatsminda [ Gürc "Aziz Andreas kilisesi" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  ? mah - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1916 Kiep: Lionidze [ Gürc "(soy adı)" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Çağlayan köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 MZ: Xevsrul [ Gürc xevtsvirili "incedere" ]
Gürcü yerleşimi
  Çayağzı köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Sirasinkot [ Gürc ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Eskikale köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Ustamis [ Gürc ]
Gürcü yerleşimi
  Yağlı köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 MZ: Zakiyet [ Gürc zakieti "Zaka (öz.?) yeri" ]
Gürcü yerleşimi
  Demirci köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 MZ: Daba [ Gürc daba "kasaba" ]
Gürcü yerleşimi
  Çukur köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 MZ: Çixor [ Gürc çixori "çukur" ]
Gürcü yerleşimi
  Dalkırmaz köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Ankliya
Ahıska Türkü yerleşimi
  Mısırlı mah Meydancık - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 MZ: İvet [ Gürc iveti "ayılık?" ]
Gürcü yerleşimi
  Tepebaşı köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 MZ: Zios [ Gürc ziosi "Ziyo (öz.) yeri" ]
Gürcü yerleşimi
  Üzümlü köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Muxoban [ Gürc muxoban "meşe mahallesi" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Taşköprü mah Meydancık - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 MZ: İpxev [ Gürc ipxreuli ]
Gürcü yerleşimi
  Savaş köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Mokta
Ahıska Türkü yerleşimi
  Obaköy köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 MZ: Ube [ Gürc up'e "merkez, orta" ]
Gürcü yerleşimi
  Dereiçi köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 MZ: Dasamob [ Gürc dasamobi ]
Gürcü yerleşimi
  Otluca köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Satapliya [ Gürc sataplia "ballık" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Meydancık bld - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 MZ: Diyoban [ Gürc diobani/didi ubani "büyük mahalle" ]
1571, 1928 Krz 47, K: İmerxev (idari bölge) [ Gürc imerxevi "karşıdere" ]
Gürcü yerleşimi
■ İmerhev vadi ve nahiye adı, Diyoban merkez köyün adıdır. Halkı 16. yy ortalarından bu yana Müslüman olup halen Gürcüce konuşurlar. SN
  Çavdarlı köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Sorsel [ Gürc ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Küplüce köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Sinkot [ Gürc sinkoti ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Balıklı mah Meydancık - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 MZ: Zğalismer
1916 Kiep: Tsxaltsimer [ Gürc ts'qalismer "sugeçe" ]
Gürcü yerleşimi
  Karabıyık mah Balıklı - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Şoltisxevi [ Gürc şoltisxevi "dikdere" ]
Gürcü yerleşimi
  ? mah Dutlu - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1946 MYK: Parnuk
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Gürcü yerleşimi
  Akbıyık mah Balıklı - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Bzata [ Gürc ]
Gürcü yerleşimi
  Çiftlik köy - Şavşat - Artvin
1916 Kiep: Çiftlik
Ahıska Türkü yerleşimi
  Erikli köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1916 Kiep: Agara [ Gürc agara "yayla" ]
1916 Kiep: Tsetilet [ Gürc ]
Gürcü yerleşimi
■ Kiepert haritasında aşağı mahalle Tsetilet, yukarı mahalle Agara olarak işaretlenmiştir. SN
  Dutlu köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 MZ: Svirevan [ Gürc ]
1916 Kiep: Surevan
Gürcü yerleşimi
  Doğabize mah Dutlu - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
G2010: Dğvabiyet [ Gürc ]
Gürcü yerleşimi
  Susuz köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Gürnatel [ Gürc gurnateli ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Klarceti ilindeki 12 manastırdan biri olarak 9. yy'da Gurnateli kaydedilmiştir. SN
  Şenocak köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Çakvelta/Çakolta [ Gürc çakvelta "Çakvililer (öz.)" ]
Gürcü yerleşimi
  Sebzeli köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Carisxev [ Gürc cvarisxevi "haçdere" ]
Gürcü yerleşimi
  Gürsoy mah Dutlu - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
G2010: Kutalet [ Gürc ]
Gürcü yerleşimi
  Ziyaret köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Sesxlavur [ Gürc sesxlauri "armutlu" ]
1916 Kiep: Satanliya? [ Gürc ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Yağmurlu mah Dutlu - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
G2010: Davitet [ Gürc "Davut yurdu" ]
Gürcü yerleşimi
  Yamaçlı köy - Şavşat - Artvin
1916, 1927 Kiep, MZ: Moroxoz
Ahıska Türkü yerleşimi
  Ulukent mah Sebzeli - Şavşat - Artvin
G2010: Otkilte [ Gürc ]
Gürcü yerleşimi
  Kayabaşı köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Turmanet [ Gürc turmaneti "Turman (öz.) yeri" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Arpalı köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Zindeba/Zendoba [ Gürc ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Karaağaç köy - Şavşat - Artvin
1916, 1927 Kiep, MZ: Verxnal [ Gürc verxnali "yılanlı" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Elmalı köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Vanta [ Gürc vanta "manastır tepe" ]
  Tepeköy köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Axaldaba [ Gürc axaldaba "yeni kasaba" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Yeşilce köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 MZ: Manatba [ Gürc manat'ba "kazıklı göl" ]
Gürcü yerleşimi
  Hanlı köy - Şavşat - Artvin
1916, 1927 Kiep, MZ: Xantuşet [ Gürc ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Bilinmeyen bir tarihte, Gürcistan'ın Tuşetya (Rusya'nın Çeçen ve İnguşetya cumhuriyetleri sınırında) bölgesinden hayvancılık amacıyla Şavşat yöresine gelip-giden Tuşetyalı çobanlar tarafından kurulmuştur.
  Yaşar köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Dabaketil [ Gürc dabaketili "güzelkent" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Köprüyaka köy - Şavşat - Artvin
1946 MYK: Carat [ Gürc cvareti "haçyeri? kavşak?" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Kurudere köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Morgel [ Gürc morğeli "tomrukdere" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Çağlıpınar köy - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
1927 MZ: Xoxlevi [ Gürc koxlebi "kıvrımlar (helezon)" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Çamlıca köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Çartulet [ Gürc çartuleti "çat yeri" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Şalcı köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1927 MZ: Çuvarep [ Gürc cvarebi "haçlar" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Kireçli köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Kvatetris [ Gürc k'vatetris "beyaztaş" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Atalar köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1927 MZ: Çisvet/Zizvet [ Gürc ts'its'veti "çam yaprağı" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Armutlu mah Merkez - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Samcel [ Gürc ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Söğütlü mah - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Satlel [ Gürc satleli "yongalı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Şavşat ilçe - Şavşat - Artvin
1916 Kiep: İspiroğlu
1584 Krz 45: Şavşat (idari bölge)
G666 Aşx: Şavşeti (idari bölge) [ Gürc "Şavşi (karalar?) yurdu" ]
■ Bölge adı olan Şavşeti/Şavşat 7. yy'dan beri kaydedilmiştir. İlçe merkezi Cumhuriyet döneminde İspiroğlu köyüne taşındı. ■ İlçe adı dışındaki tüm yer adları 1926'da Türkçeleştirildi. SN
■ Şavş-i bu kelimenin köküdür. -et coğrafi adları belirtmek için kullanılır. -i ise isim halidir. Gürcü toplumunun bir boyu olan Şavşi-lerin yaşadığı yere Şavşet-i denirdi. Şavşet-i-nin Gürcüce Şavi-Kara kelimesiyle benzerliği doğrudur ama Şavşet ismiyle ilgisinin kurulması biraz zorlama olmaktadır. cemil öztürk
  Düzenli köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Soporo [ Gürc soporo "çukuryer" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Kayadibi köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Sixizir [ Gürc tsxisdziri "kaledibi" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Köyün arkasında bulunan ve köye Gürcüce adını veren kalenin 7. yy'dan itibaren kaydedilmiş olan Toharis/Tuxaris kalesi olması ihtimal dahilindedir. Ancak Gürcü Vekayinamesi Tuxaris Kalesinin `Çoruh boyunda` olduğunu bildirir. SN
  Şenköy köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1958 RG: Şavta mah. [ Gürc şavta "karadağ" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Çoraklı köyüne bağlı Şavta mahallesi 3.09.1958 tarihli kararla Şenköy adıyla köy oldu. SN
  Akdamla köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1927 MZ: Çixta [ Gürc çixvta ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Cevizli köy - Şavşat - Artvin
1916, 1927 Kiep, MZ: Tbet [ Gürc tbeti "gölyeri" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Nikolai Marr'a göre 20. yy başında Gürcü ve Türk yerleşimi mert08
  Ciritdüzü köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Vel [ Gürc veli "çayır" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Yavuz köy - Şavşat - Artvin
E1902, 1927 Epr, MZ: Mamanelisi [ Gürc ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Çermik köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Mikelet [ Gürc mikeleti "Mikela (öz.) yeri" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Ilıca köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1927 MZ: Cinal
Ahıska Türkü yerleşimi
  Kocabey köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Kuçen
Ahıska Türkü yerleşimi
  Veliköy köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1927 MZ: Merya [ Gürc imeria "karşı taraf" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Veliköy adı köydeki Veysel Karani ziyareti nedeniyle verilmiştir. SN
  Köprülü köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1927 MZ: Rabat [ Tr "han" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Yoncalı köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1927 MZ: Sixiya
1916 Kiep: Tsixiya [ Gürc tsxia "kaleli" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Pınarlı köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1927 MZ: Suloban [ Gürc sxlobani "armutköy" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Meşeli köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1927 MZ: Dabatsrul
1916 Kiep: Dabitsvril [ Gürc dabats'ruli "dar yol" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Karaköy köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Şavket [ Gürc şavketi "karayer" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Olasılıkla Şavşat/Şavşeti diyarına adını veren yerdir. SN
  Kirazlı köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1927 MZ: Balvana [ Gürc balevani "kirazlı" ]
Ahıska Türkü yerleşimi

Haritada yeri belli olmayanlar.
  Bakusa mz - Şavşat - Artvin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dilmire mah Dutlu - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
G2010: Didmere [ Gürc ]
Gürcü yerleşimi
Grafik harita göster     haritada ara : km