Şarköy'de 29 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yeniköy köy - Şarköy - Tekirdağ
1909 UK: Yeniköy
Y1893 BSt: Neoxôri [ Yun "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Sofuköy köy - Şarköy - Tekirdağ
1530, 1909 T-Ge, UK, UK: Sofî
  Yayaağaç köy - Şarköy - Tekirdağ
1530, 1928 T-Ge, K, K: Yayağaç
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Drama Pomakları iskân edilmistir. Pomakça hâlen canlıdır. Manav
  Ulaman köy - Şarköy - Tekirdağ
1530, 1928 T-Ge, K, K: Ulaman
  Şarköy ilçe - Şarköy - Tekirdağ
1909 UK: Şarköy
Y1877 BSt: Peristási [ Yun "fırsat" ]
1530 T-Ge: Şehrköy
  Bulgur köy - Şarköy - Tekirdağ
1928 K: Bulgur
1909 UK: Bulgar
  Çengelli köy - Şarköy - Tekirdağ
1909, 1928 UK, K: Çengerli
1530 T-Ge: Cenger/Cengârlû [ Tr "çingeneli" ]
  Palamut köy - Şarköy - Tekirdağ
Y1877, 1928 BSt: Palamut
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yörgüç köy - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
1928 K: Yörgüç
■ II. Murat devrinde Rumeli Beylerbeyi olan Yörgüç Paşa adından. SN
  Eriklice köy - Şarköy - Tekirdağ
1530 T-Ge: Ereğlice [ Yun ]
Byz Y1877: Hêraklítsa [ Yun "küçük Ereğli" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Tepeköy köy - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
Y1877 BSt: Stérne [ Yun stérnai "sarnıçlar" ]
1530, 1928 T-Ge, K, K: İsterna
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  AşağıKalamış köy - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
Y1877 BSt: Kalamítsi
1530 T-Ge: Kalamiç
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Helenistan Meglendekı (Almopia) Mayadağ (Yeni ismi Fanos) köylüsü mübâdele ile iskân edildi. Manav
■ Rum yerleşimi esnasında tutulan günlüklerde köyün adı Kalamia olarak geçmekte olup halk arasında da aynı isim kullanılmaktadır. Süleyman Candaş
  Mürefte köy - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
1530G T-Ge: Mürefte
Byz Y1877: Mirófiton [ Yun Myrióphyton "binbağlar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Çınarlı köy - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
1530, 1909 T-Ge, UK, UK: Platana [ Yun "çınar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Kirazlı köy - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
Y1877, 1909 BSt, UK: Kerasia [ Yun "kirazlı" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Güzelköy köy - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
1946 MYK: Melen
Y1877 BSt: Mêlion [ Yun μηλιον "elmacık" ]
1530, 1928 T-Ge, K, K: Milan
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Melen şaraplarına adını veren köydür. SN
  Hoşköy bld - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
1530, 1928 T-Ge, K, K: Xora
Byz TİB 12.314.: Xôra [ Yun xôra "köy" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Rum kilisesinin idari taksimatında Ganos (Gaziköy) ile birlikte Ganoxôra metropolitlik bölgesinin merkezi idi. SN
  Gaziköy köy - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
1890 Kiep: Ganos
Byz Hie: Gannos [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
  Uçmakdere köy - Şarköy (Mürefte bucağı) - Tekirdağ
1890 Kiep: Uçmak [ Tr "cennet" ]
Y1877 BSt: Avdími
Byz TİB 12.356-357: Eudêmion [ Yun "bereketli" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km