Şalpazarı'da 27 yerleşim bulundu.
sırala 
  Fidanbaşı köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Timara
Çepni yerleşimi
  Çetrik köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Çetrik
Çepni yerleşimi
  Düzköy köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Düzköy
Çepni yerleşimi
  Turalıuşağı mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Turalıuşağı
Çepni yerleşimi
  Ağırtaş köy - Şalpazarı - Trabzon
1928, 1946 K, MYK: Gâvurkıran
Çepni yerleşimi
■ Eski adı muhtemelen `Kıran köyü gâvur mahallesi` anlamında. SN
  Pelitçik köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Pehliçukur
Çepni yerleşimi
  Sugören mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1960 DİE: Görenli
1928 K: Köristan/Körüsten [ Tr gûristan "gayrımüslim mezarlığı" ]
Çepni yerleşimi
■ İlçe merkezinin asıl eski yerleşim merkezi burasıdır. Şimdiki merkez 1950'lerden sonra gelişti. SN
  Geyikli bld - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Alagâvur
Çepni yerleşimi
  Kabasakal köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Kabasakal
Çepni yerleşimi
  Tepeağzı köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Tepeağzı
Çepni yerleşimi
  Güdün köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Güdün
Çepni yerleşimi
  Gökçeköy köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Gökçeköy
Çepni yerleşimi
  Dereköy mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Dereköy
Çepni yerleşimi
  Üzümözü köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Kızılüzüm
Çepni yerleşimi
  Kireç mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Kireç
Çepni yerleşimi
  Şalpazarı ilçe - Şalpazarı - Trabzon
Eski adı: Ağasar (idari bölge) [ Erm ağasar "tuzdağı?" ]
Çepni yerleşimi
■ Ağasar esasen Şalpazarı içinden akan derenin ve bu dere etrafında bulunan 29 parça Türkmen köyünün ortak adıdır. ■ Ağasar adının Ermenice `tuzdağı` dışında inandırıcı bir etimolojisi ortaya konamamıştır. Maamafih bu bölgede Ermenice yer adı olağan sayılamaz. SN
  Simenli köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Simenli
Türkmen (Çepni) yerleşimi
  Kasımağzı köy - Şalpazarı - Trabzon
1968 K2: Karamağzı
Çepni yerleşimi
  Akçiriş köy - Şalpazarı - Trabzon
Çepni yerleşimi
  Dorukkiriş köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Dorukkiriş
Çepni yerleşimi
  Gölkiriş köy - Şalpazarı - Trabzon
1946 MYK: Gölkırış
1928 K: Gölkiriş
Çepni yerleşimi
  Çamkiriş mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Çamkiriş
Çepni yerleşimi
  Sütpınar köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Kıranmahalle
Çepni yerleşimi
  Çarlaklı köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Çarlaklı
Çepni yerleşimi
  Karakaya köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Karakaya
Çepni yerleşimi
  Doğancı köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Doğancı
Çepni yerleşimi
  Sayvançatak köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Sayvançatak
Çepni yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km