Isparta'da 233 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
  Yenitepe köy - Keçiborlu - Isparta
1928 K: Cedid [ Tr "yeni" ]
  Kozluca köy - Keçiborlu - Isparta
1919 UK: Kozluca
  Kuyucak köy - Keçiborlu - Isparta
1919 UK: Kuyucak
  İncesu köy - Keçiborlu - Isparta
1919 UK: İncesu
■ Daha önce Dinar'a bağlı iken halk oylamasıyla Keçiborlu'ya katıldı. SN
  Senir bld - Keçiborlu - Isparta
1928 K: Senir [ Tr "dağ burnu" ]
  Keçiborlu ilçe - Keçiborlu - Isparta
1928 K: Keçiborlu [ Tr kiçiborlu "küçük borlu" ]
■ Uluborlu'ya nisbetle adlandırılmıştır. Borlu adının anlamı açık değildir. SN
■ "Küçük" anlamındaki "keçi (kiçi)" sözcüğüne, Ankara'nın ilçesi Keçiören'de de denk gelinmektedir. Tunahan KOÇAK
  İleydağı köy - Uluborlu - Isparta
1912 Kiep: Eldere
  Güneykent bld - Gönen - Isparta
1478, 1928 Tah, K, K: Gireson/Giresun
Byz: *Kerassós [ Luw ]
■ Kerassos/Giresun adının Yunan-öncesi bir dilde `kirazlı` anlamına geldiği düşünülebilir. SN
  Gümüşgün köy - Gönen - Isparta
h2011: Baladız
1928 K: Baradıs
Ark Rams 421: Aporidós Komê [ Yun "geçitsiz köy, geçilmez köy" ]
Alevi yerleşimi
■ Gönen ovası ile Keçiborlu ovasının geçit noktasında bulunan Aporidos köyü MÖ 189'da Konsül Manlius Vulso'nun seferi münasebetiyle zikredilmiş ve 1889'da Hirschfeld tarafından Baradıs köyüyle eşitlenmiştir. Baradıs biçimi, doğal ses evrimiyle Aporidós adından türer. Köyde höyük ve arkeolojik kalıntılar mevcuttur. SN
  Gelincik köy - Merkez - Isparta
1912 Kiep: Geresin
  Uluborlu ilçe - Uluborlu - Isparta
1282 Bibi: Borğlu [ Tr borğ "hisar" ]
Byz Pros: Sôzópolis [ Yun "Halâskâr (İsa) kenti, ihlaskent" ]
Ark: Apollônia [ Yun "Apollon yurdu" ]
■ Yakındaki Kiçi Borğlu (Küçük Borlu)'ya nisbetle Ulu Borğlu adı verilmiştir. SN
■ Arundel, bir diğer adının Mordiaum olduğunu söyler. Ramazan Topraklı
  Koçtepe köy - Gönen - Isparta
1928 K: Fandas
  Dereköy köy - Uluborlu - Isparta
1912 Kiep: Dere
  Yazısöğüt köy - Merkez - Isparta
1912 Kiep: Diyadin
  Yakaören köy - Merkez - Isparta
1928 K: Lağos [ Yun lagós "tavşan" ]
  Kayı köy - Merkez - Isparta
1912 Kiep: Kayı
  Gönen ilçe - Gönen - Isparta
1522 T: Gönan
■ 4. yy'dan sonra yazılan bir menkıbenameye göre 2. yy'da Aziz Zosimos burada şehit olmuştur. 6. yy'da kasabaya bir süre Iustinianoupolis adı verildi. SN
  Senirce köy - Gönen - Isparta
1928 K: Senirce [ Tr senir "dağ burnu" ]
  Çünür köy - Merkez - Isparta
1912 Kiep: Çümür
  Uluğbey bld - Senirkent - Isparta
1946 MYK: İlegüp
1912 Kiep: İlegöb
Ark: Lagoên
■ 10.02.1947'de Uluğbey adı verildi. SN
■ İlegüp adının aslı MÖ 189 yılı Romalı Konsül Manlius Vulso'nun Gordiyon Seferinde adı geçen Lagoen'dir. Türkçe İlegün olan yeradı, anlamlı olması için Veli Baba menakibinde Ulugün olarak yazılmıştır. Halk ise İlegün adını İlegüp yapmıştır. Ramazan Topraklı
  Senirkent ilçe - Senirkent - Isparta
1912 Kiep: Senirkend [ Tr senir "dağ burnu" ]
  Isparta il - Merkez - Isparta
1891-1922: Hamidabad
1282, 1333 Bibi, Batt: Sabarta
■ Esas adı Baris olup, Roma dönemi kaynaklarında görülen Sbarita bunun s+ edatıyla akkuzativ halidir. ■ Osmanlı döneminde idari birim adı 14. yy'da bölgede hüküm süren Hamid beyliğinin adından Hamid idi. 1891'de sancak merkezine Hamidabat adı verilmesi günün padişahının adından ayrı düşünülemez. SN
■ 24 Ekim 1926 tarih ve 4248 sayılı İcra Vekilleri kararıyla İsparta olmuştur. Baris adıyla hiç bir ilgisi yoktur. Yunanca Baris, Fari diye okunmakta olup Türkler Farı derler. Farı harabeleri Keçiborlu'nun Kılıç kasabası arazisinde bulunmaktadır. Ramazan Topraklı
  Bozanönü köy - Merkez - Isparta
1478, 1912 T, Kiep: Bozanönü
  Ayazmana mah Isparta - Merkez - Isparta
Eski adı: Evlekene
  Yıldızhan mah Isparta - Merkez - Isparta
1912 Kiep: Minasın
Ark: Minassos
  Başköy köy - Senirkent - Isparta
1912 Kiep: Pisa
1900: Bisse
1530 T: Belisiye
■ Senirkent-Başköy'ün adı daha evvel Bisse idi. 937/1530'de Belisiye olarak geçiyor. Ramsay s. 255'de geçen Pissia kenti öreni bu köydedir. Ramazan Topraklı
  Kuleönü bld - Merkez - Isparta
1912 Kiep: Güleönü
  Direkli köy - Merkez - Isparta
1928 K: Geyran
  Bayat köy - Atabey - Isparta
1912 Kiep: Bayad
1912 Kiep: Selef
Ark: Seleúkeia [ Yun "Seleukos (öz.) yeri" ]
■ İskender'in ardıllarından I Seleukos Nikator onuruna adlandırılan Pisidia Selukia'sı öreni köyün yakınındadır. SN
  Atabey ilçe - Atabey - Isparta
1530, 1928 T-Ana, Kiep, Kiep: Agras
Byz TİB: Agrai [ Yun "tarlalar" ]
■ En erken 869 yılında Agrai/Agrôn anılmıştır. Atabey adı yerel rivayete göre 1920'lerde Atatürk tarafından verildi. SN
  Ortayazı köy - Senirkent - Isparta
1912 Kiep: Gürdeme
  İslamköy bld - Atabey - Isparta
1912 Kiep: İslamköy
Ark: Doiantos
■ 19. yy başlarına dek adının Hıristiyanköy veya Gâvurköy olduğuna dair rivayet doğrulanmaya muhtaçtır. Ancak en az 15. yy'dan beri ezici çoğunlukla İslam nüfusu bulunan Isparta ilinde `İslamköy` şeklinde bir köy adı doğal kabul edilemez. SN
  Kapıcak köy - Atabey - Isparta
1928 K: Keligan
1912 Kiep: Kelian
  Pembeli köy - Atabey - Isparta
1928 K: Pembeli
1912 Kiep: Pambuklar
  Harmanören köy - Atabey - Isparta
1928 K: Göndürle
1912 Kiep: Göndüler
  Garip köy - Senirkent - Isparta
1912 Kiep: Garib
  Büyükkışla köy - Merkez - Isparta
1928, 1968: Kışla
  Büyükgökçeli bld - Merkez - Isparta
1928 K: Büyük Findos
1912 Kiep: Aşağı Findos
Byz TİB 6.213.: Bindaíos
■ Bindaios adıyla en erken 692'de kaydedilmiştir. Ayrıca karş. Zgusta #152. SN
  Gençali köy - Senirkent - Isparta
1912 Kiep: Gençali
  Beydere köy - Eğirdir (Barla bucağı) - Isparta
1968 K2: Gökçeköy
1912, 1960: Bedre [ Yun pétra "kaya" ]
  Bağören köy - Eğirdir (Barla bucağı) - Isparta
1928 K: İlama/İlime
Byz: Limênopolis/Limênia [ Yun "limankent/liman" ]
■ Osmanlı zamanında Limen-gömü olan köy Eğirdir Gölü'nün yükselmesi ile göl altında kalır. Halkı şimdiki Bağören köyüne taşınır ve Lime- İlime adını korur. Ramazan Topraklı
  Sav bld - Merkez - Isparta
1478, 1912 T, Kiep: Sav
  Barla bld - Eğirdir (Barla bucağı) - Isparta
1960 DİE: Kocapınar
1912 Kiep: Barla
Ark Pt: Parlais
■ Barla Rumları 1919 da İncesuya sürgün edildi. 1921 kasımında Barlalı erkekler Erzurum ve Karsa sürgün edildi. Manav
  Akkeçili köy - Senirkent - Isparta
1912 Kiep: Akkeçili
  Eğirdir ilçe - Eğirdir - Isparta
1928, 1968 K, K2: Eğridir
1333 Batt 2.117: Akrîdûr/Egrîdûr
Byz: Akrôtêri [ Yun "çıkıntı, burun" ]
■ 14. yy'da Hamidoğulları beyliğinin başkenti olduğu için Hamidabad adını aldı. Anca İbn Battuta (ziyaret tarihi 1332) Akrîdûr adını kullanır. ■ Türkçe eğri sözcüğünün yanlış çağrışımlarından ötürü adı yakın tarihte Eğirdir olarak düzeltildi. SN
  Balkırı köy - Eğirdir - Isparta
1912, 1928 Kiep, K: Cire
  Akbelenli köy - Eğirdir - Isparta
1960e DİE: Haymana [ Tr "oba" ]
  Eyüpler köy - Eğirdir - Isparta
■ Balkırı köyünden ayrıldı. SN
  Tepeli köy - Eğirdir - Isparta
1912 Kiep: Tepeli
  Ağılköy köy - Eğirdir - Isparta
1912 Kiep: Ağıl
  Serpil köy - Eğirdir - Isparta
1530, 1912 T-Ana, Kiep, Kiep: Serpe
■ 1966'e dek Yuvalı (Direskene) köyüne bağlı Serpe mahallesi idi. SN
  Yeşilada mah Eğirdir - Eğirdir - Isparta
1912 Kiep: Nis [ Yun nísos "ada" ]
  Çayköy köy - Eğirdir - Isparta
1912 Kiep: Kuçay
  Akdağ köy - Gelendost - Isparta
1928 K: Akdağ
  Sorguncak köy - Eğirdir - Isparta
1912 Kiep: Sorkuncak
  Akdoğan köy - Eğirdir - Isparta
1946 MYK: Akdoğan
  Yuvalı köy - Eğirdir - Isparta
1530, 1928 T-Ana, K, K: Direskene


Grafik harita göster     haritada ara : km