İzmit'de 89 yerleşim bulundu.
sırala 
  Akpınar köy - İzmit - Kocaeli
1890 Kiep: Akpınar
Manav yerleşimi
  Kulfallı köy - İzmit - Kocaeli
1890 Kiep: Kulfallı
■ Manav yerleşimi. Bkz. Kurfal. Arizli'ya tabi iken 2003 itibâriyle köy statüsü 2014'te mahalle statüsü verilmistir. Manav
  Yenidoğan mah İzmit - İzmit - Kocaeli
Eski adı: Manastır mah.
■ Hekim aziz Ay. Panteleimon'un türbesini barındıran ünlü Rum Ortodoks manastırı vardı. SN
  Kabaoğlu köy - İzmit - Kocaeli
1890 Kiep: Kabaoğlu
Manav yerleşimi
■ Sarıcalar ve Üçtepeler alt mahalleleri mevcut. Manav
  Üçtepeler mah - İzmit - Kocaeli
■ Lazlarin kurdugu söylenen köye Ordulular da tasinmistir. Tulum ve kemençe çalindigi duyulmamistir. Vaktinde komsu Rum köyü Mihaliç gibi üzümleri gözde idi. Manav
  İzmit il - İzmit - Kocaeli
1890 Kiep: İzmid
1680 : İznikmid
Ark: Nikomêdia [ Yun Nikomêdia "Nikomêdês (öz.) yeri" ]
Eski adı: Kocaeli (idari bölge)
■ Bithynia kralı I. Nikomêdês tarafından MÖ 264'te kuruldu. Türkçe isim Yun eis Nikomêdian (`nefsi Nikomidya`) karşılığı İznikmid olarak kullanılmış, 18. yy'dan sonra İzmid tercih edilmiştir. SN
■ Kozluk Mahallesi 20. yy başında Ermeni yerleşimi, Kemalpaşa Mahallesi (eski adı Rum Mahallesi), 20. yy başında Rum yerleşimi idi. Şehir içi nüfusu 1965'te 89 bin kişi. Aslen Pontoslu olan şehir metropolü Chariton Simeonidis Kalamataya iskân edildi. Manav
  Süverler köy - İzmit - Kocaeli
■ Manav yerleşimi. 1844 yılındaki adı Süvariler (?) Manav
  Çağırgan köy - İzmit - Kocaeli
1946 MYK: Çağırkan
Manav yerleşimi
  Çulcular mah - İzmit - Kocaeli
1890 Kiep: Çulcular
  Gündoğdu mah - İzmit - Kocaeli
1890, 1928: Mihaliç
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1300 nüfusuyla tahminen 17. asırda kurulmuş. Doğusunda ve batısında kalan vâdilerde paşasuyu su kemeri ile küçük bir kilisenin de olduğu Ayazma [ Yun agíasma "kutsal yer, ziyaret" ] bulunur. 1921'de Rumlar kaçınca 5-6 Pomak muhâcir bâzı evlere yerleşmiş. 1924'te İskeçe'nin kuzeyindeki Yeni Köy (Neochorio), Hüseyin (Ioniko), Hocalar (Stavrochori), Demirtaş (Sidiropetra), Mahmudlu (Dafnonas) köylerinden mübâdiller yerleştirilince evler nedense Pomakların elinden alınmış. Manav
  Deretepe mah - İzmit - Kocaeli
1890 Kiep: Deretepe
  Sepetçi köy - İzmit - Kocaeli
1890 Kiep: Sepetciler
Manav yerleşimi
■ Gündoğdu (Mihalıç) köyünün karşısına 1930'a doğru kuruldu. Manav
  Fethiye köy - İzmit - Kocaeli
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Eski ismi: Aturabana. Agacli nahiyesi. 1885'de Abhazya'dan geldiklerinde Izmit Mihaliç köyü (Bugünkü Gündoğdu köyü) civari gösterilse de merkezî bir yerlesim yerinde rahat olamayiz denilip ormanlik olan bu yörede köy kurdular. Manav
  Kaynarca köy - İzmit - Kocaeli
1890 Kiep: Kaynarca
■ Manav yerleşimi. Mahalleleri: Çulcular, Beşkeş (Şentepe) Manav
  Hakaniye mah - İzmit - Kocaeli
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Orijinali Hakkaniye bazan Muhacir Kaynarca. 1880'de Razgrad köylüleri yerleştirilmiştir. Bu göçmenlerin bir yarısı Dalca köyünü secmistir köy kurmak için. Ilk gösterilen yer Ali Kahya çiftligini begenmedikleri için odun kömürü mesleklerini devam ettiremeyecekleri ileri sürerek ormanlik olan bir mevkide yerlesmenin daha hakkaniyetli olacagina inandiklarindan yeni yerlesimlerine Hakkaniye ismini uygun görmüsler. Manav köyü olan Kaynarca'nın hemen yakınında olmasından ''Muhâcir Kaynarca'' olarak da bilinir. Manav
  Kulmahmut köy - İzmit - Kocaeli
■ Kulmahmut köyü Asagi ve Yukari Horzum diye ikiye ayrılır. Manav
  Hacıoğlu köy - İzmit - Kocaeli
1890 Kiep: Hacıoğlu
  Çayır köy - İzmit - Kocaeli
1890 Kiep: Çayırköy
Manav yerleşimi
  Şahinler köy - İzmit - Kocaeli
■ Manav yerleşimi. 24 Temmuz 1951'de İçişleri Bakanlığınca imzalanan ve 4 Ağustos 1951'de yayınlanan 7876 nolu resmi gasteyle yürürlüge giren kararnameyle çevresindeki Bulduk, Bağırgan, Kul Mahmut, Sarı Şeyh köyleriyle birlikte bağlı olduğu Kandıra'nın Akçaova bucağından ayrılmış ve merkez ilçe İzmit'e bağlanmıştır. Mahalleleri: Çiftlik, Veyisler, Tongurlu ve Gırgırlar. Manav
  Böğürgen köy - İzmit - Kocaeli
Manav yerleşimi
  Alikâhya bld - İzmit - Kocaeli
■ Çiftliğe bakan Ali isimli kâhya varmış. Ali Kâhyalar diye de geçtiğine göre âilesi de var. Kimdir neredendir bilen yok. Belki civâr Manav köylerindendi. Burayı Rumeli muhâcirleri iskân edilmiş, yakında akan dere âilelerde panik yaratmış, zirâat imkânları da sıkışık olduğundan fırsatını bulan sağa sola kaçışmış kimi Kandıra istikâmetinde Manav köylülerin dağlarında açma yoluyla Hakkâniye (Muhâcir Kaynarca), Mesudiye (Dalca) vb. köyler kimi de Armaş (Akmeşe) istikâmetinde Xaskal (Mecîdiye) Ermeni köyünün tarla ve değirmenlerinde çadır kurmuş. Ermenilerin muhâcirleri işe aldığını duyan Adapayar şeker fabrikası bahçesinde kalan muhâcirler de Xaskalın dışındaki tepeye geldiler ve orada Kadriye (Gülbahçe) kuruldu. Manav
  Yassıbağ köy - İzmit - Kocaeli
■ Mahalleleri: Karga, Mandıra, Murat, Tekke. "Murat köyünde 19. asirda Kürd çadirlari oldugu ve çobanlik yaptiklari anlatilir." Kaynak: Aşır Aslan. Mandıra mahallesi: Manav yerlesimi. 93 harbi sebebiyle ilk önce Bulgaristan aileler yerlesti, pesinden Gürcistan'dan aileler yerlesti. Bu sebeple köyün bir ucu muhacir yerlesimine sahne olmustur. Manav
  Çiftlik köy - İzmit - Kocaeli
yerleşimi
  Veyisler köy - İzmit - Kocaeli
Manav yerleşimi
  Nebihoca köy - İzmit - Kocaeli
Eski adı: Benlihoca
■ Mahalleleri: Gökçeler, Kalemcioğlu Manav
  Tongurlu mah - İzmit - Kocaeli
1890 Kiep: Tonğurla
Manav yerleşimi
  Çubuklubala köy - İzmit - Kocaeli
1928 K: Çubuklu Bâlâ [ Tr "yukarı Çubuklu" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy Halkının tamamı Gürcü (Kartveli) dir. Köy Halkı 1885 Yılında gemi ile Batum-Maradit''ten İzmit'e geldi. Köy Halkı Gürcücenin (Kartuli) Acharuli Lehçesini konuşur. Önceden tek Köy, tek Muhtarlık olan Gürcü Köyü Çubuklu Bâlâ Köyü ile Laz Köyü Çubuklu Osmaniye Köyü günümüzde bitişik vaziyette yanyana iki köydür. Khalvashi-Halvaşi-(Nonioğlu) Cüneyt Malçok
■ Çubuklu balâ [ "Yukarı Çubuklu" ] Osmanlı-Rus savaşından sonra Çubuklu Ahlat Tarla mevkiine yerleşen halk tarafından kurulmuştur. Manav
  Solaklar mah İzmit - İzmit - Kocaeli
1890 Kiep: Salaklar
Manav yerleşimi
■ Adapazarı dolaylarından göçenler olmuş. Köyün büyük aileleri: Karaaliler, Karagözler, Karaibrahimler, Bekirağalar, Hüseyinbeyler, Kürtler, Ali Paşalar, Gemiciler. Köy, 1 km batısındaki çöp tesisi yüzünden yakında yıktırılacaktır. Manav
  Durhasan köy - İzmit - Kocaeli
■ Manav yerleşimi. 17. yüzyılın ortalarında kurulduğu söylenmektedir. Köy camisinin bahçe duvarinda Bizans tas isciligi örnegi tugla niyetine kullanilmis. Bagli olan Solaklar köyü daha kalabaliktir. Manav
  Çubukluosmaniye köy - İzmit - Kocaeli
Laz yerleşimi
■ 1885'de Batum muhacirleri tarafından iskân edilmiştir. Batum’a bağlı Maradit Nahiyesi Şerefiye [eski adı Oxordiya] köyünden gemilerle İstanbul’a gelmişler. Yönetim çevre köylerin göçmenleri misafir etmelerini istemiş, bu göçmenleri bir kaç zaman komşu Kısalar köyü misafir etmiştir. Daha sonra bugünkü köy yer tahsis edilmiştir. Mamaliga yenir. Manav
■ Çubuklu Osmaniye Laz Köyüdür. 1885'te Batum'a Bağlı Maradit Nahiyesi Oxordia Köyünden Yalova'ya bağlı Safran Köye gelmişlerdir. Safran Köyden her Sülaleden bir kaç kişi İzmit'e bağlı Çubuklu Osmaniye Köyüne gelmiştir. Yalova Safran Köyü ile Çubuklu Osmaniye Köyü aynı Sülalelerin olduğu yakın akraba Köydür. Borçka'ya bağlı Oxordia Köyünde 1885'te Köyde kalanların torunları olan aynı Sülalelerin günümüzdeki temsilcileri yaşamaktadır. Köyün tamamı Laz'dır. Köy Halkı Lazca'yı çok iyi bilmekte ve konuşmaktadır. Önceden tek Köy, tek Muhtarlık olan Gürcü Köyü Çubuklu Bâlâ Köyü ile Laz Köyü Çubuklu Osmaniye Köyü günümüzde bitişik vaziyette yanyana iki köydür. Cüneyt Malçok
  Recep mah - İzmit - Kocaeli
■ Rumeli muhâciri yerleşimi. 93 harbinden sonra, takriben 1910-1914 arası kurulan köyde Çingene muhâcirlerle kalmak istemeyen diğer muhâcirlerin başka yerlere taşındıkları anlatılır. Aşağı mahallede Bulgaristanın Gorsko Ablanovo köyünden gelen muhâcirler sâkindir. Yukarı mahallede Çingene ve Arnavut ile 1950'lerde arazi satın alıp yerleşmiş bir kaç hâne de Yörük bulunur. Manav
  Sarışeyh köy - İzmit - Kocaeli
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Civâr tamâmen Manav yerlesimi iken Cerkez âileler hâne kurmustur ve o köy Fethiye köyüdür. Alt köyler: Alacalar, Davul, Sarıhocalar (Sarıkocalar?) ve Tongurlu. Manav
  Hasanoğlu mah - İzmit - Kocaeli
1890 Kiep: Hasanoğlu
  Eseler köy - İzmit - Kocaeli
■ Eski adı: Hacı Mahmut Çiftliği. Manav yerleşimi. Yaklaşık 350 yıllık geçmişi oldugu tahmin edilir, Osmanli döneminden kalma mezar taşları muhafaza edilebilmistir. Köy; Hacı Mahmut ve Eseler kabilelerinden oluşmaktadır. Aralik ayi ortasinda ziyafet düzenlenir; Toprak fırınlarda içleri doldurularak pişirilen kazlar bu ziyafete adanarak beslenir. Manav
  Emirhan köy - İzmit - Kocaeli
■ Eski adı: Demirhan. 16. yy'da kurulmuş. Mahalleleri: Hasanoğlu, Recep, Sofular Manav
  Kuloğlu mah - İzmit - Kocaeli
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Rumeli göçmeni ve Manav yerleşimi. Manav
  Sarıcalar mah - İzmit - Kocaeli
1890 Kiep: Sarıcalar
Manav yerleşimi
  Orhaniye köy - İzmit - Kocaeli
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ 1877-1878 Osmanlı Rus savaşından sonra Bulgaristan’dan gelen göçmenler kurdu. Alt köyleri: Kuloğlu, Kışla. Kırma böreği, dızmanası, çöreği, pidesi lezzetlidir. Manav
  Kısalar köy - İzmit - Kocaeli
Manav yerleşimi
  Kışla mah - İzmit - Kocaeli
Manav yerleşimi
  Biberoğlu köy - İzmit - Kocaeli
1946 MYK: Biberköy
  Bayraktar köy - İzmit - Kocaeli
1890 Kiep: Eminbayraktar
Alevi yerleşimi
■ 18. asırdaa Tokat Dinar köyünden; Tokat Niksar’dan, Eskişehir’den, Sivas’tan, Çorum ve Amasya’dan gelenlerden teşkildir. Hıdrelleze çok ehemmiyet verilir köye hâkim bir tepede mezarlığın ve Elif Ana türbesinin yanyana olduğu çayırda tertiplenir. Tavşan eti yenmez çünkü Alinin kedisi yerine koyarlar. Manav
  Dağköy köy - İzmit - Kocaeli
E1900: Dağ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 20. yy başında 300 üzeri Ermeni nüfus ve iki kilise vardı. SN
■ 1939'da yapılan nüfus değişimi antlaşmasıyla Romanya’ya bagli Silistrenin Ahmatlar köyünden getirilen Aleviler iskan edimistir. 1942'de Dağköy ismi verilmiş. Daha sonra Bulgaristana baglanan bu köyün ismi Stefan Karadja olarak degistirilmistir. Halen Rum ili Türki nüfusu mevcuttur. Manav
  Kozluca köy - İzmit - Kocaeli
■ Kozlu da denir. 1995'de Emirhan köyünden ayrıldı. Manav
  Arpalıkihsaniye köy - İzmit - Kocaeli
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Asıl ismi Arpalık hâlen yaygındır. Manav
  Piroğlu mah - İzmit - Kocaeli
1890 Kiep: Piroğlu
  Balören köy - İzmit - Kocaeli
Eski adı: Belen
Alevi yerleşimi
■ 16. yüzyılda Amasya Karapınar’dan göç eden Karabıyıkoğullarından Mustafa ve Tokat’lı Seyid Ahmet tarafından kuruldu; Seyit Ahmet yatırı var. Daha sonra köy Adana, Muş, Bingöl, Dersim ve Eskişehir'den göçler aldı. Söylemez ve Mehtili Ocaklarına bağlıdırlar. Manav
  Gedikli köy - İzmit (Derbent bucağı) - Kocaeli
Manav yerleşimi
  Kadriye köy - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
Eski adı: Gülbahçe
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Asil ismi Gül Bahçe hâlen yaygindir. 1893'de Ada Pazarda iskân edilemiyen aileler buraya yönlendirildi. Kitlik zamani komsu Ermeni köyü Haskal (Mecidiye) kol kanat gerdi. Manav
  Zeytinburnu köy - İzmit (Derbent bucağı) - Kocaeli
1890 Kiep: Şeytandere
■ Mahalleleri: Civcivoğlu, Donbaycı, Mollaoğlu. Manav yerlesimi. Manav
  Sultaniye köy - İzmit - Kocaeli
Eski adı: Sultaniyeakmeşe
Eski adı: Gelinkondu [ Tr Gelenkondu? ]
Gürcü/Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Eski adı: Kervansaray. Kuruluş: 1890 Manav
  Mecidiye köy - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
Eski adı: Pirahmet
Eski adı: Hazkal
E1900 Epr II.152: Xaskal
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
■ 17. yy başlarında Eğin (Kemaliye) muhaciri Ermeniler tarafından kurulmuş bir köydür. Nusaybinli Aziz Yakub'a adanmış 1834 tarihli bir kilisesi vardı. SN
■ Yukarı mahalle Alevi yerleşimi muhtemelen Rumeli muhâcirlerinden. Manav
  Karaabdülbaki köy - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
Eski adı: Karabat
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Eski ismi Karabat isimli sülaleden. Manav yerlesimi iken Rumeli muhâcirleri eklenmistir. Manav
  Kurtdere köy - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
■ Mahalleleri: Ayvalı, İslamköy, Tevfikiye. Manav
  Bağlıca köy - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
Eski adı: Roşkan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Mahalleleri: Toramanlar, Ortaköy, Roçkan. Manav
  Ambarcı köy - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1890 Kiep: Ambarcı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Manav yerleşimi
  Akmeşe bld - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1928 K: Akmeşe
1921: Ermeşe
1890 Kiep: Armaş [ Tr Armağan Şah? ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Kasabada bulunan Çarxapan S. Asdvadzadzin (`Kötülüksavar Meryem`) Ermeni manastırı 17. yy'da kurulmuş ve Batı Anadolu'daki en önemli Ermeni dini kurumlarından biri olmuştur. (P. Muradyan & A. Muşeğyan, Armaşi Tıbrevankı, 1998). 1915 tehcirinden sağ kurtulan Ermeniler 1921'de sürgün edildi. İskeçeli mübadiller yerleştirildi. SN
■ 1924'de metruk Ermeni kasabasi ilk defa Yunanistan'dan gelen mübadillere açıldı. Sonra Romanya ve Bulgaristan göçmenleri devam etti. Kasabanin matbaasi çöplük haline sokulmustur. Manav
  Ortaburun köy - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Bulgaristan'in Razgrad ilinden gelen göçmenlerce kuruldu. Manav
  Hasancıklar köy - İzmit - Kocaeli
Manav yerleşimi
  Çavuşoğlu köy - İzmit - Kocaeli
1890 Kiep: Çavuşoğlu
Manav yerleşimi
  Yenice köy - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
1946 MYK: Cedit [ Tr "yeni" ]
Manav yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km